LGBT práva v Dánsku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Podrobnější informace naleznete v článku LGBT práva v Grónsku.
Podrobnější informace naleznete v článku LGBT práva na Faerských ostrovech.
Duhová mapa Dánska

Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí (LGBT) jsou v Dánsku považována za prioritní a jejich úroveň je jednou z celosvětově nejvyšších.

Stejnopohlavní sexuální styk byl v Dánsku dekriminalizován v r. 1933. V r. 1977 se sjednotil legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku pro heterosexuální a homosexuální styk na 15 let.[1] Dánsko je také první zemí na světě, která přijala zákon upravující stejnopohlavní soužití ve formě registrovaného partnerství v r. 1989. 7. června 2012 byl tento zákon zrušen a nahrazen manželstvím pro osoby stejného pohlaví, který nabyl účinnosti 15. června 2012 [2]. Dánsko mimo jiné uznává i stejnopohlavní manželství či jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí. Diskriminace na základě sexuální orientace je zcela zakázaná od r. 2004. Páry stejného pohlaví mohou společně osvojovat děti od r. 2010. Předtím jim umožněné pouze přiosvojení nevlastního dítěte, případně poručenství. Gayům a lesbám je zároveň umožněno otevřeně působit v armádě.

Stejně jako zbylé skandinávské země je Dánsko jednou z nejvíce sociálně liberálních zemí na světě s valnou většinou Dánů podporujících stejnopohlavní manželství a LGBT adopci.[3] Kodaň je všeobecně popisována jako jedna z nejvíc gay friendly metropolí na světě [4] s každoročně konaným festivalem Copenhagen Pride.

Dánské království má mimo jiné také dvě autonomní zámořská území Grónsko a Faerské ostrovy, které jsou v této otázce víc sociálně konzervativní. Navzdory tomuto legalizovalo Grónsko v r. 2016 stejnopohlavní manželství.[5]

Stejnopohlavní sexuální styk[editovat | editovat zdroj]

Copenhagen Pride 2008

Pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví je v Dánsku legální od r. 1933. Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku je stanoven na 15 let bez ohledu na sexuální orientaci a pohlaví.[1]

Stejnopohlavní soužití[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Stejnopohlavní manželství v Dánsku.

Stejnopohlavní manželství nabylo účinnosti 15. června 2012 poté, co Dánský parlament 7. června hlasoval ve prospěch genderově-neutrálního manželství, vč. uznání manželství Dánskou národní církví.[2][6] Dánsko je také zemí, která jako první umožnila homosexuálním párům uzavírat registrované partnerství r. 1989.

Dle průzkumu z prosince 2006 mezi členy EU má stejnopohlavní manželství v Dánsku podporu 69 %[7] Angus Reid Global Monitor tento postoj označil za vyhovující ke vstupu do Evropské unie. S postoji v Evropě, co se týče legalizace stejnopohlavních manželství, se Dánsko zařadilo na nejvyšším žebříčku, co do možnosti uzákonění stejnopohlavních manželství pro gay a lesbické občany, na třetím místě za Nizozemskem (82 %) a Švédskem (71 %).[zdroj?]

Dánský parlament projednával návrh novely zákona o manželství 14. března 2012. Novela prošla parlamentem a byla schválená rovněž i jejím veličenstvem o tři později. Zákon nabyl účinnosti 15. června 2012.[8] Nová legislativa vymazala z práva veškerou diskriminaci, tudíž zůstávají jenom zákony týkající se genderu.[9]

Adopce a plánování rodiny[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Homoparentalita.

2. června 2006 Dánský parlament odhlasoval novelu zákona z r. 1997, který zakazoval lesbickým ženám podstupovat umělé oplodnění, čímž jim umožnil mít své vlastní biologické dítě s tím, že se její partnerka, která není biologickým rodičem dítěte, zapíše do rodného listu jako druhý rodič.[10]

Počínaje r. 1999 si osoba žijící v registrovaném partnerství mohla osvojit dítě jeho nebo jejího registrovaného partnera nebo partnerky."[11][12]

Od 1. července 2010 stejnopohlavní páry získaly možnost si společně osvojovat děti.[13][14]

20. července 2014 byl zaznamenán první případ, kdy si gay pár adoptoval dítě ze zahraničí, konkrétně 9měsíční holčičku z Jižní Afriky.[15]

Vojenská služba[editovat | editovat zdroj]

LGBT osoby nejsou zproštěny služby v armádě.[16]

Ochrana před diskriminací[editovat | editovat zdroj]

Dánské právo garantuje ochranu proti diskriminaci založenou na sexuální orientaci.[17][18]

Zákony proti zločinům z nenávisti[editovat | editovat zdroj]

Dánské trestní zákony mají specifickou skutkovou podstatu i trestní sazbu pro zločiny spáchané z důvodu jiného sexuálního smýšlení oběti.[17]

Práva translidí v Dánsku[editovat | editovat zdroj]

V únoru 2013 se Guatemalanka stala prvním transsexuálkou, která získala v Dánsku azyl z důvodu perzekuce v její rodné zemi.[19] Nicméně se dostala do utečeneckého tábora pro muže, kde nějakou dobu čelila násilí a odmítání. Její případ se začal vyšetřovat tehdy, kdy dánská LGBT komunita došla k závěru, že by jí hrozilo nebezpečí v případě návratu do Guatemaly.[20]

V červnu 2014 Dánský parlament v poměru hlasů 59:52 schválil zákon, který zakazuje diagnózu transsexuality jako mentální poruchy s následnou nezvratnou chirurgickou léčbou zahrnující sterilizaci v procesu změny pohlaví. Od 1. září 2014 Dánové starší 18 let, kteří chtějí podstoupit změnu pohlaví, mohou učinit tak tím, že si změní pohlaví úředně s následnou 6měsíční lhůtou, kdy si své rozhodnutí mohou ještě rozmyslet.[21][22]

Od 1. ledna 2017 přestane dánská vláda definitivně považovat odlišnou pohlavní identitu za duševní poruchu. Podobný přístup zaujímá od r. 2010 také Francie.[23][24]

Dárcovství krve[editovat | editovat zdroj]

V květnu 2014 vyzvalo šest dánských politických stran ministra zdravotnictví Nicka Hækkerupa k přezkumu zákazu homosexuálních a bisexuálních mužů darovat krev.[25][26]

V srpnu 2016 byla u členů parlamentu zreportována většinová podpora zrušení zákazu. Dánská lidová strana, Sociální demokraté a Alternativa podporují návrh předložený předsedou Radikální liberální strany Mortenem Østergaardem, který požaduje celostátní zrušení zákazu gay a bisexuálních mužů darovat krev.[27]

Veřejné mínění[editovat | editovat zdroj]

Podle výzkumu EU z prosince 2006 podporovalo stejnopohlavní manželství 69 % Dánů.[7] Angus Reid Global Monitor tehdy zahájil šetření na tuto problematiku v rámci integrace EU. Co se týče postojů evropských zemí ke stejnopohlavním sňatkům, zaujímalo Dánsko jednu z nejvyšších pozic, pokud šlo o manželství gayů a leseb, konkrétně třetí po Nizozemsku (82 %) a Švédsku (71 %).

V r. 2013 šetření společnosti YouGov zkoumalo 1 005 Dánů. Z nich 59 % souhlasilo s možností adopce dětí homosexuálními páry, zatímco 79 % podporovalo jejich právo na sňatek.[3]

Eurobarometrické šetření z r. 2015 ukázalo 87 % podporu dánské společnosti legalizaci stejnopohlavního manželství napříč celou Evropou, 24 % bylo proti. Dále ještě 90 % přiznalo lesbám, gayům a bisexuálům stejná práva jako mají heterosexuálové a 88 % neshledalo žádný problém v sexuálních vztazích mezi lidmi stejného pohlaví.[28]

Souhrnný přehled[editovat | editovat zdroj]

LGBT práva v kontinentálním Dánsku (mimo autonomních území Grónska a Faerských ostrovů)

Legální stejnopohlavní styk Registrované partnerství Stejnopohlavní manželství Adopce dětí stejnopohlavními páry Gayové a lesby smějí otevřeně sloužit v armádě? Anti-diskriminace (sexuální orientace) Zákony týkající se transgender
Yes Legální od r. 1933[17] Yes Registrované partnerství od r. 1989 Yes Legální od r. 2012 Yes Adopce dítěte partnera od r. 1999
Společná adopce od r. 2010.
Yes Od r. 1978 Yes Zakazuje veškerou anti-gay diskriminaci Yes Právo na změnu pohlaví. Výdej nových dokladů možný i bez chirurgického či hormonálního zásahu.[29]

Souhrnný přehled podle území Dánského království[editovat | editovat zdroj]

Právo Ano/Ne Poznámka
Stejnopohlavní sexuální styk
Legální stejnopohlavní styk AnoAno Od r. 1933
Homosexualita vyškrtnutá ze seznamu nemocí AnoAno Od r. 1981[30][31]
Stejný věk legální způsobilosti k pohlavnímu styku pro heterosexuály a homosexuály AnoAno Od r. 1977 (Dánsko a Grónsko)
Od r. 1988 (Faerské ostrovy)
Stejnopohlavní svazky
Registrované partnerství pro stejnopohlavní páry AnoAno Od r. 1989 (Denmark)[32]
Od r. 1996 (Grónsko)[33]
NeNe Žádné zákony, návrhy zamítnuty v r. 2014 (Faerské ostrovy)[34][35][36][37]
Registrované partnerství a náboženství AnoAno Od r. 2012 (Dánsko)
Od r. 2016 (Grónsko)[38][39][5]
NeNe Žádné zákony (Faerské ostrovy)
Občanské a církevní sňatky[note 1] AnoAno Od r. 2012 (Dánsko)
Od r. 2016 (Grónsko)[38][5]
AnoAno Od r. 2017 (Faerské ostrovy) Pouze občanské sňatky, nikoliv církevní, které spadají pod Církev Faerských ostrovů
Adopce a plánování rodiny
Společné osvojení i osvojení nevlastního dítěte přístupné LGBT osobám žijícím ve stejnopohlavních svazcích AnoAno Od r. 1999 a 2010 (Dánsko)[40]
Od r. 2009 a od r. 2016 (Grónsko)
AnoAno Od r. 2017 (Faerské ostrovy)
Rovný přístup k asistované reprodukce pro všechny páry a jedince AnoAno Od r. 2006 pro lesbické páry (Dánsko a Grónsko)
NeNe Žádné zákony (Faerské ostrovy)
Stejnopohlavní manželství a rodičovství obou partnerů (manželů) AnoAno Od r. 2013 (Dánsko)
AnoAno Od r. 2016 (Grónsko)
AnoAno Od r. 2017 (Faerské ostrovy)
Úplatné náhradní mateřství pro gay páry Ne Zakázáno i heterosexuálním párům
Služba v armádě
LGBT osoby smějí otevřeně sloužit v armádě AnoAno Od r. 1978
Práva translidí
Možnost změny pohlaví AnoAno Od r. 2014 (Dánsko)
NeNe Žádné zákony (Faerské ostrovy a Grónsko)[41]
Možnost změny pohlaví bez požadovaného rozvodu stávajícího manželství AnoAno Od r. 2004 (Dánsko)
Od r. 2016 (Grónsko)
NeNe Žádné zákony (Faerské ostrovy)
Ochrana před diskriminací
Zákony proti homofobním projevům nenávisti AnoAno Od r. 1987 (Dánsko)[42]
Od r. 2007 (Faerské ostrovy)[33]
Od r. 2010 (Grónsko)[33]
Zákony proti transfobním projevům nenávisti NeNe Žádné zákony [43]
Zákony proti homofobním zločinům z nenávisti AnoAno Od r. 2004 (Dánsko)
Od r. 2007 (Faerské ostrovy)
Od r. 2010 (Grónsko)
Zákony proti homofobním a transfobním zločinům z nenávisti. Motiv jiné sexuální orientace nebo genderové identity je chápán jako přitěžující okolnost v trestních řízeních. NeNe Žádné zákony [43]
Anti-diskriminační zákony v trestních zákonech (harašment, anti-gay projevy, přímá i nepřímá diskriminace) AnoAno Od r. 2004 (Dánsko)
NeNe Žádné zákony (Faerské ostrovy a Grónsko)
Migrační práva
Rovnost LGBT jedinců a párů v imigračních zákonech AnoAno Legální
Sexuální orientace a genderová identita uznávány jako důvod k udělení azylu Unclear Individuální posouzení
Jiné
Osvěta o LGBT a homosexuálních vztazích ve školách Unclear Součástí školních osnov jako průřezové téma u společenskovědních předmětů (např. Výchova ke zdraví) [44]
Muži mající sex s muži smějí darovat krev NeNe (Navrženo)

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Stejnopohlavní manželství dává všem stejná práva a povinnosti plynoucí z občanského sňatku a po dohodě s konkrétní církví je lze uzavírat i před Bohem. Církevní ceremoniály probíhají pod záštitou dánské církve.)

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Bekendtgørelse af straffeloven
 2. a b The Copenhagen Post, 7 June 2012: Gay marriage legalised Archivováno 16. 2. 2013 na Wayback Machine. Retrieved 2012-09-19
 3. a b YouGov / EMEA Survey Results [online]. YouGov, 2013 [cit. 2015-09-03]. Dostupné online. 
 4. Chris Zeiher. The most gay-friendly places on the planet [online]. Lonely Planet, 20 October 2014 [cit. 2015-09-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-11-08. 
 5. a b c (dánsky) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland [online]. Folketinget, 19 January 2016 [cit. 2016-01-28]. Dostupné online. 
 6. Homoseksuelle fik ja til ægteskab - Jyllands-Posten.
 7. a b Europe Split On Gay Marriage. www.365gay.com [online]. [cit. 2008-01-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-01-29. 
 8. 'The bill as proposed by the minister of Social Affairs and Integration', "Folketinget", 14 March 2012.
 9. Article 1, section 7 of the bill, "L 106 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab."
 10. "National Report: Denmark", authored by Christina G. Jeppesen de Boer and Annette Kronborg, American University Journal of Gender Social Policy and Law, volume 19, number 1, page 119, 2011 (footnote 21 references Act No. 535)
 11. "Draft Paper: Same-Sex Couples as Parents", authored by Nina Dethloff, Bonn University (footnote 16 references § 4(1) Lov om registreret partnerskab no. 372). www.law2.byu.edu [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 12. "National Report: Denmark", authored by Christina G. Jeppesen de Boer and Annette Kronborg, American University Journal of Gender Social Policy and Law, volume 19, number 1, page 118, 2011 (footnote 18 references Act No. 360)
 13. (dánsky) Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 14. "Gay couples in Denmark now allowed to adopt", International Gay, Lesbian, Trans and Intersex Association, 5 May 2010. ilga.org [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-06. 
 15. Første danske homopar adopterer fra udlandet [online]. Politiken [cit. 2014-07-20]. Dostupné online. 
 16. LGBT world legal wrap up survey. www.ilga.org [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-09-25. 
 17. a b c State-sponsored Homophobia A world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between consenting adults. old.ilga.org [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-19. 
 18. Main legislation. www.non-discrimination.net [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-12. 
 19. "Transgender woman granted asylum in Denmark", UPI.com, 4 February 2013
 20. Fernanda Milan, Guatemalan Transgender Woman, Granted Asylum In Denmark
 21. World must follow Denmark's example after landmark transgender law. www.amnesty.org [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-08-29. 
 22. Bill proposing change of law in relation to the Civil Registration System
 23. Denmark to the WHO: Trans Identity Is Not a Mental Illness. www.care2.com [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-13. 
 24. France: Gender Identity Disorder Dropped from List of Mental Illnesses
 25. Danish Health Minister called upon to lift ban on gay blood donation. www.independent.co.uk [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-09-15. 
 26. Risikibetonet adfærd. www.bloddonor.dk [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22. 
 27. Danish gay men should be allowed to donate blood. cphpost.dk [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-27. 
 28. Special Eurobarometer 437 DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015. www.equineteurope.org [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-17. 
 29. Denmark changes sex change laws. news.msn.co.nz [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-07-28. 
 30. (dánsky) 30 år siden: Homoseksualitet fjernet fra Sundhedsstyrelsens sygdomsliste Archivováno 12. 12. 2013 na Wayback Machine.
 31. (dánsky) Homoseksualitetsbegrebet i Danmark
 32. Same-Sex Marriage: A Reference Handbook
 33. a b c STATE-SPONSORED HOMOPHOBIA ; A world survey of laws: Criminalisation, protection and recognition of same-sex love. old.ilga.org [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-19. 
 34. Faroe Islands: Equal marriage bill voted down
 35. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 51 Viðgerð: 2
 36. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 52 Viðgerð: 2
 37. (faersky) Løgtingssetan 2013 Mál: 53 Viðgerð: 2
 38. a b (dánsky) [1] Archivováno 13. 3. 2016 na Wayback Machine.
 39. (dánsky) L 35 Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland [online]. Folketinget, 29 October 2015 [cit. 2016-01-28]. Dostupné online. 
 40. Gays given equal adoption rights Archivováno 16. 11. 2011 na Wayback Machine.
 41. Jan Dagø. Holdningsskred i synet på homoseksuelle på Færøerne | Information [online]. Information.dk, 2013-10-23 [cit. 2015-04-10]. Dostupné online. (dánsky) 
 42. (dánsky) Lov om ændring af borgerlig straffelov og lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
 43. a b Rainbow Europe: Denmark. rainbow-europe.org [online]. [cit. 2016-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-01-05. 
 44. Fælles Mål 2009 - Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab [online]. uvm.dk, 2009 [cit. 2015-01-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]