Hindské svátky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam svátků v náboženských tradicích, jež zejména západní religionistika označuje souhrnným termínem hinduismus.[1]

Makar Sankranti[editovat | editovat zdroj]

Zimní slunovrat (podle indického astronomického roku). Slunce se vrací z jihu na sever. Symbolizuje vysvobození ze tmy nevědomosti a návrat světla poznání a moudrosti. Tento den se drží půst a dávají se dary chudým (zejména pokrývky a přepuštěné máslo - ghí). Je to první z důležitých koupelí (šahi snan, královská koupel) Kumbha mély v Prajágu, kterou zahajuje koupel světců z Mahánirváni Akháry. V některých částech Indie se tento den pořádají velkolepé soutěže v pouštění draků.

Paush Púrnimá[editovat | editovat zdroj]

Úplněk v měsíci Paush - den, kterým začíná Kumbha mélá nebo Mágh mélá v Prajágu. Den příznivý pro rozvoj duchovnosti.

Mauni Amavasya[editovat | editovat zdroj]

Nov - hlavní den Kumbha mély v Prajágu, Slunce i Měsíc stojí v Kozorohu a Jupiter ve Skopci. Měsíc v mytologii představuje pohár bohů, když dorůstá plní se nektarem Sóma, když ubývá, bohové nektar upíjejí. Nov je nejpříznivějším dnem měsíce, neboť bohové jsou uspokojeni (vypili všechen nektar) a zároveň je to začátek přibývání nového nektaru - proto se období následující po novu - světlá část měsíce, šuklapakša - považuje za šťastnější polovinu měsíce. Tento den se provádí koupel v Ganze a drží se půst.

Vasant Pančamí[editovat | editovat zdroj]

Vasanta Paňčamí je v Indii první jarní den. Je velmi vhodný pro intenzivní jógovou sádhanu. Jí se žluté jídlo nebo jídlo obarvené šafránem. Žlutá barva je považována za šťastnou a duchovní. Vasanta paňčamí je nejpříhodnější den k uctívání bohyně Sarasvatí. Ta jezdí na lauti, jež je jejím atributem.

V indické klasické hudbě je Sarasvatí patronem téměř všech hudebníků, ať už to jsou hinduisté nebo muslimové.

Kartik Púrnimá[editovat | editovat zdroj]

Narozeniny guru Nánaka, slavené na den úplňku v měsíci kartik.[2]

Mághi Púrnimá[editovat | editovat zdroj]

Úplněk v měsící Mágh, který je považovaný za obzvláště svatý a příznivý pro rozvoj duchovnosti, neboť v tomto měsíci Slunce začíná svou pouť z jihu na sever. Jeden z významných datumů koupelí na Kumbha méle nebo Mágh méle v Prajágu.

Hólí[editovat | editovat zdroj]

Svátek na počest Prahláda, oslava bhakti (lásky k bohu).

Jarní Nava Rátri[editovat | editovat zdroj]

Devítidenní půsty a uctívání Božské matky.

Rámnavámi[editovat | editovat zdroj]

Nrození boha Rámy. Rámnavámi připadá na 9. den jasné poloviny měsíce Čaitra (březen – duben), tedy 9. den po novu. V den Rámnavámi by lidé měli co nejvíce opakovat Rámovo jméno a přijmout závazný slib, že povedou řádný život. Je to jeden z nejdůležitějších svátků višnuistické větve hinduismu, význam však má i pro šivaisty.

Hanumán Džajanti[editovat | editovat zdroj]

Slavnost věnovaná opičímu bohu Hanumánovi. Šrí Hanumán je uctíván po celé Indii buď samotný nebo spolu s Pánem Rámou. Každý chrám šrí Rámy má svou sochu nebo obraz šrí Hanumána. Hanumán byl avatárem Šivy. Jeho otcem byl bůh větru a matkou Andžani Déví. Je také nazýván Pavanasuta, Marutsuta, Mahávíra, Badžrangabali a Pavankumár. Hanumán byl živým ztělesněním moci Rámova jména. Byl ideálem nesobeckého služebníka, opravdového karmajogína. Sloužil šrí Rámovi s čistou láskou a oddaností, bez očekávání jakékoli odměny. Zasvětil život službě šrí Rámovi. Byl pokorný, moudrý a statečný. Prováděl skutky, které nedokázal nikdo jiný: překročil oceán pouhým opakováním Rámova jména, spálil hlavní město démonského krále Rávany, přinesl rostlinu sandžívní, aby zachránil život Lakšmany. Jeho narozeniny připadají na Čaitra Šukla Purnimu – den úplňku v měsíci čaitra (březen – duben). V tento den je šrí Hanumán uctíván, drží se půst a předčítá se spis Šrí Hanumán Čalísa. Celý den se opakuje Rámovo jméno pro potěšení Hanumána.

Gurupúrnima[editovat | editovat zdroj]

Oslava vztahu Mistra a žáka. Narozeniny mahárišiho Vjásy, mytologického autora véd. Na tento den by měli praktikující duchovní praxi přijmout nové předsevzetí (sankalpu).

Mahásamádhi Šrí Dévpurídžího[editovat | editovat zdroj]

Den, kdy opustil tělo význačný jogín šrí Dévpurídží, ztělesnění šivovského principu.

Narozeniny Svámí Mahéšvaránandy[editovat | editovat zdroj]

Narozeniny význačného představitele hinduismu, Višvaguru Mahámandaléšvar Paramhans Svámího Mahéšvaránandy, který inspiroval vznik České hinduistické náboženské společnosti.

Rakša Bandhan[editovat | editovat zdroj]

Svátek bratrů a sester, tedy oddaných duchovní praxi.

Šrí Krišna Džajanti (Džanmasthámi)[editovat | editovat zdroj]

Narození Krišny. Podle legendy se narodil ve vězeňské cele. V Indii se tento den slaví písněmi, čtením náboženských textů (zejména Mahabharáty), áratí - obřady uctívání božstva, foukáním na lastury (jeden z atributů Krišny, obdoba rohu k troubení) a houpáním kolébky se soškou Kršny. Hinduisté během Kršnových narozenin strojí děti do pestrobarevných kostýmů, procházejí centrem měst a tancem a písněmi oslavují zrození božstva. Nakonec zavěsí do výšky keramickou mísu s máslem a mladí muži musí vytvořit dostatečně vysokou lidskou pyramidu, aby mohli nádobu rozbít.[3]

Ganéš Čaturthi[editovat | editovat zdroj]

Slavnost věnovaná bohu Ganéšovi.

Narozeniny Svámího Mádhavánandy[editovat | editovat zdroj]

Narozeniny Svámího Mádhavánandy, duchovního mistra Svámího Mahéšvaránandy.

Pitr Púrnimá[editovat | editovat zdroj]

Úplněk zasvěcený vzpomínce na předky. Po něm následuje Pitr Pakša - období uctívání předků.

Pitr Pakša[editovat | editovat zdroj]

Období věnované vzpomínce na předky.

Podzimní Nava Rátri[editovat | editovat zdroj]

Začíná devíti denní půst na počest Božské Matky. Doslova znamená "devět nocí", slaví se tancem a modlitbami. Je zde uctívána bohyně Durga.[4]

Vidžaja Dašámi (Dašera)[editovat | editovat zdroj]

Svátek bohyně Durgy, oslava vítězství dobra nad zlem.

Gándhí Džajanti[editovat | editovat zdroj]

Výročí narození Mahátmá Gándhího.

Sharad Púrnimá[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o noční svátek, v tento den dle víry hinduistů sesílá měsíc na Zemi chladivý nektar míru. Na některých místech Indie se jí mléčná rýže, obětovaná v měsíčním světle.

Dípaválí (Díválí)[editovat | editovat zdroj]

Svátek světla, narození význačného jogína, Bhagvána, Šrí Dípa Nárájan Maháprabhudžího, ztělesnění principu Višnua.

Lakšmí Púdža[editovat | editovat zdroj]

Svátek bohyně prosperity - Lakšmí.

Mahásamádhi Šrí Mádhavánandy[editovat | editovat zdroj]

Den smrti (vyvanutí) významného jogína Hindu Dharm Samrát Paramhanse Svámí Mádhavánandy.

Mahásamádhi Šrí Maháprabhudžího[editovat | editovat zdroj]

Den, kdy opustil tento svět významný světec Bhagaván Šrí Díp Nárájan Maháprabhudží, ztělesnění principu Višnua.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Česká hinduistická náboženská společnost
  2. Narozeniny guru Nánaka : Dingir, 20. 11. 2021
  3. Šrí Krišna Džanmáštamí, festival příchodu Kršny : Dingir, 12. 8. 2020
  4. Law Insider