Portál:Mediální gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mediální gramotnost upravit
Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu, případně schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a obsahy. Samotný pojem mediální gramotnost se v Česku hojně používá v různých odvětvích, ať už v diskusích o novinářském vzdělávání a etice, o obsahu a účelu školního vzdělávání, projektech s mládeží financované Evropskou unií, nebo také o zákonem zavedenou odpovědnost distributorů audiovizuálních obsahů na vyžádání (tzv. video-on-demand). Pro termín lze najít více definic, které se od sebe více či méně liší, v základu jsou si však dosti podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak například definice pedagogické, mediálněvědní nebo jazykovědné, politické a legislativní. V Česku je diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí o školní mediální výchově i mediálnímu vzdělávání obecně.
Nenávistných projevů ve společnosti přibylo s rozvojem sociálních sítí

Hate speech (česky nenávistný projev) je definován slovníkem Cambridge jako „veřejný projev, který vyjadřuje nenávist nebo podporuje násilí vůči osobě nebo skupině na základě rasy, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace.“ Veřejné nenávistné projevy jsou považovány za trestný čin. Lidé za něj mohou být stíháni odnětím svobody, pokutou nebo veřejně prospěšnými pracemi. Příklady takových nenávistných projevů jsou: oslava válečných zločinů, rasová nebo náboženská nenávist.

Za veřejný projev se považují i online projevy na sociálních sítích, jako je Twitter, Instagram, Facebook nebo Snapchat. Provozovatelé jsou povinni mazat nenávistné projevy na svých platformách. Přesto se nenávistné projevy na internetu rychle šíří. Uživatelé, kteří tyto příspěvky vytvářejí nebo sdílejí, zůstávají díky anonymitě často bez trestu.
Celý článek...

  • V srpnu se opět uskuteční Festival mediálního vzdělávání v Gymnáziu na Zatlance. Více informací a registraci najdete ZDE
  • Mediální setkání pro knihovníky V. Otevřené setkání na téma AI a knihovny se uskutečnilo 23. února 2024. Více informací naleznete zde: ZDE, záznam ze setkání je dostupný na YouTube.
  • Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí. Konference na aktuální téma se uskutečnila 19. února 2024 od 14:00 do 17:30 v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze. Určeno zejména knihovnicím, knihovníkům a pedagogům.
  • Mediální olympiáda 2024: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě uspořádala již třetí ročník středoškolské soutěže v mediální gramotnosti. Závěrečné kolo proběhlo na konci března. Více informací naleznete ZDE.
  • Cyklus mediálního vzdělávání pro knihovny, od října 2023 do dubna 2024, v Praze a ONLINE, organizuje Nadace OSF ve spolupráci s Pavlínou Mazáčovou (KISK FF MU) a Ondřejem Hudečkem (MKP). Více informací naleznete ZDE.

Archiv aktualit
Přehled témat upravit

Seznam článků
Nebojím se a nebudu nenávidět. Mladý účastník protestu proti islamofobii v americkém Mineapolisu (2016)
Nebojím se a nebudu nenávidět. Mladý účastník protestu proti islamofobii v americkém Mineapolisu (2016)

Nebojím se a nebudu nenávidět. Mladý účastník protestu proti islamofobii v americkém Mineapolisu (2016)

Zajímavosti upravit
Víte, že...
O portálu upravit
Tento portál slouží k všeobecné podpoře a rozvoji mediální gramotnosti v České republice. Portál vznikl ve spolupráci Wikimedia Česká Republika, Nadace OSF, SKIP, Sdružení knihoven ČR a Katedry informačních studií a knihovnictví. Portál je určen k dalšímu rozvoji a podpoře aktuální a významné oblasti mediálního vzdělávání, do které se můžete zapojit i Vy! Kde a jak začít? Můžete napsat e-mail na tereza.liskova@osf.cz nebo se zapište ZDE.