Portál:Mediální gramotnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Mediální gramotnost upravit
Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritického vyhodnocování jejich obsahu, případně schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a obsahy. Samotný pojem mediální gramotnost se v Česku hojně používá v různých odvětvích, ať už v diskusích o novinářském vzdělávání a etice, o obsahu a účelu školního vzdělávání, projektech s mládeží financované Evropskou unií, nebo také o zákonem zavedenou odpovědnost distributorů audiovizuálních obsahů na vyžádání (tzv. video-on-demand). Pro termín lze najít více definic, které se od sebe více či méně liší, v základu jsou si však dosti podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak například definice pedagogické, mediálněvědní nebo jazykovědné, politické a zákonné. V Česku je diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí o školní mediální výchově i mediálnímu vzdělávání obecně.
Původní logo České televize (rok 1997)

Veřejnoprávní médium (nebo také médium veřejné služby) je označení sdělovacího prostředku, který má příjem z veřejných peněz (prostředků) a právně definovaný rozsah a povinnosti. Cílem provozování veřejnoprávních médií je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média jako čtvrtý pilíř demokracie. Zpravidla se jedná o televizi nebo rozhlas, v České republice se veřejnoprávním médiem ze zákona v roce 1992 staly Český rozhlas, Česká televize a Česká tisková kancelář. Česká tisková kancelář ovšem definici nevyhovuje plně, protože má definované povinnosti, ale nemá příjem z veřejných prostředků. Veřejnoprávní média mají povinnost řídit se Etickým kodexem veřejnoprávních médií.
Celý článek...

  • Mediální olympiáda pro studenty moravskoslezského kraje začíná už 25. ledna 2023. Více informací naleznete na webu https://medialniolympiada.cz/.
  • Od 1. dubna do 31. května 2023 probíhá výzva Fotíme knihovny ve spolupráci se SKIP. Vítězná fotografie bude zveřejněna na portálu Mediální gramotnost.
Přehled témat upravit
Reportérka BBC a asistentka George Orwella Venu Chitale v roce 1944
Reportérka BBC a asistentka George Orwella Venu Chitale v roce 1944

Reportérka BBC a asistentka George Orwella Venu Chitale v roce 1944

Zajímavosti upravit
Víte, že...
O portálu upravit
Tento portál slouží k všeobecné podpoře a rozvoji mediální gramotnosti v České republice. Portál vznikl ve spolupráci Wikimedia Česká Republika, Open Society Fund, SKIP a Sdružení knihoven ČR. Portál je určen k dalšímu rozvoji a podpoře aktuální a významné oblasti mediálního vzdělávání, do které se můžete zapojit i Vy!