Jáhen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pravoslavný jáhen, který se modlí ektenii.
Znak římskokatolického jáhna

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Dějiny diakonátu[editovat | editovat zdroj]

Jáhnové v Novém zákoně[editovat | editovat zdroj]

Štěpán (muž plný víry a Ducha svatého), Filip, Prochor, Nikanor, Timon, Parmén a Mikuláš (proselyta z Antiochie).

Druhý vatikánský koncil[editovat | editovat zdroj]

V katolické církvi bylo v prvních staletích jáhenství stavem trvalým, tato tradice byla obnovena po Druhém vatikánském koncilu.

Jáhen v katolické církvi[editovat | editovat zdroj]

Římskokatolický jáhen oblečený v dalmatice

Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy nemocných) či administrativu (správa farnosti).

Liturgickým oděvem jáhna při bohoslužbě je dalmatika, roucho s rukávy – podobné ornátu – používané stejně jako ornát v liturgické barvě. Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a sepjatou na boku (jako šerpu).

Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni pouze přechodně, neboť tuto službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo se má stát knězem. Ti, kteří neaspirují na kněžské svěcení, jsou označováni jako trvalí jáhnové. Trvalý jáhen může být ženatý, avšak musí mít v pořádku rodinné záležitosti.

Bible zná také jáhenky – diakonky. Jejich praxe byla v prvotní církvi obvyklá. Opodstatnění lze hledat v tom, že jedním z úkolů jáhna bylo asistovat u křtů. Křty v prvotní církvi přijímali v drtivé většině dospělí a při křtu bývali nazí ponořováni do vodní nádrže. A když se křtily ženy, probíhalo to stejně a aby nevzniklo pohoršení, asistovaly u těchto křtů ženy-jáhenky. V pozdější době převládla praxe křtít již nemluvňata a proto již jáhenek nebylo třeba a tak zanikly.[zdroj?]

Kardinál-jáhen je čestné označení pro kardinála majícícího titul jedné ze 14 římských chudinských kurií. Dnes toto označení nemá s jáhenským stupněm svěcení přímou souvislost, většina kardinálů-jáhnů je biskupy.

Jáhen v pravoslaví[editovat | editovat zdroj]

Pravoslavní používají pro jáhny spíše označení diakon. Kromě čtení evangelia a pomoci při podávání svatého přijímání vede diakon litanie a má svou roli v dialogu anafory, ale na rozdíl od katolických jáhnů (kteří mohou vysluhovat jen některé) nemůže pravoslavný jáhen v souladu s východní tradicí vysluhovat svaté tajiny (svátosti). Jáhen však pomáhá při křtu a je to on, kdo se s neofytou noří do vody (pokud je křest praktikován ponořením). Liturgickými oděvy diakona jsou sticharion (dalmatika), orarion (jáhenská štóla) a epimanikia (rukávce), poslední jmenované se nosí pod sticharion, ne jako u kněží či biskupů nad něj. Pokud jde o venkovní oděv, oblékají jáhni podobně jako pravoslavní kněží kleriku,[p 1][1]

Jáhen v evangelických církvích[editovat | editovat zdroj]

V evangelických církvích jsou jako jáhni označovány buďto osoby, které jako hlavní povolání poskytují charitativní službu, nebo osoby, které jsou ordinací povolány ke kázání Božího slova a vysluhování svátostí, avšak nemají takový rozsah pravomocí jako pastor či farář.

Jáhen v Církvi československé husitské[editovat | editovat zdroj]

Jáhen je v Církvi československé husitské nižší stupeň svěcence, je považován za pomocníka v církvi a má podobné povinnosti jako v jiných církvích.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. V původní slovanské praxi je klerika u světských kleriků šedá a u mnichů černá (na rozdíl od jáhnů římskokatolických, kteří ve velké většině na veřejnosti nechodí oděni jako klerici, byť jimi de iure jsou), ale tato praxe je v současné době méně dodržována; kněží i diakoni nosí zpravidla černé, nebo barevné kleriky (tmavě zelené, tmavě modré, apod.).

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Liturgická oblečení pravoslavných duchovních [online]. rozhlas.cz, [cit. 2015-04-04]. Dostupné online. (česky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • KAŇA, Jiří. Jáhni a my. Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2005.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

  • Slovníkové heslo jáhen ve Wikislovníku