Magistr

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa magisterského studijního programu. Zkracuje se jako Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta MgA., magistr umění (magister artis). Obě varianty titulu se umísťují před jméno.

Udělování titulu magistr se v České republice řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Získá ho absolvent 1–3letého (v případě studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program) nebo 4–6letého magisterského studijního programu (v případě samostatného, celistvého, tedy souvislého a nenavazujícího studia) na univerzitě, případně na jiné vysoké škole. Magisterské studium se řádné ukončuje státní závěrečnou zkouškou (státnice), jejíž součástí bývá povinně i obhajoba diplomové práce.

Po jeho získání je možné dodatečně absolvovat za úhradu rigorózní řízení a získat „malý doktorát“ (např. PhDr., JUDr. atp.), případně dále studovat v doktorském studijním programu (dříve postgraduální studium) a získat doktorský (Ph.D.) titul (tzv. „velký doktorát“).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Titul se odvozuje z lat. magistermistr, učitel, případně představený. Na středověké univerzitě byl magister („mistr“) původně prostě učitel, už ve středověku se však stal akademickým titulem. Uděloval se bakalářům po dalším studiu a obhajobě samostatné odborné práce (these) na artistické fakultě (fakultě svobodných umění, odtud jeho celý název „magistr svobodných umění“) a byl předpokladem pro získání učitelského oprávnění (tzv. licentia docendi). Oprávněným tj. zpravidla jmenovaným učitelům se někdy říkalo magister regens. Na odborných fakultách (ve středověku teologické, právnické a lékařské) se uděloval titul doktor, který v 18. století v Rakousku titul magistra nahradil. Magistr zůstal pouze titulem farmaceutů (PhMr.).[1]

Titul magistra byl znovu zaveden roku 1990, aby nahradil tzv. malé doktoráty (JUDr., RNDr., PhDr., PharmDr. a další) a aby tak české akademické tituly lépe odpovídaly titulům anglosaského světa, kde jsou podmínky pro získání doktorátu obtížnější. Protože však tituly hrají v české společnosti značnou roli a veřejnost je na tituly MUDr. nebo JUDr. zvyklá,[2][3] nepodařilo se tyto tituly zrušit a byly opět roku 1998 zavedeny, přičemž se dále udělují po rigorózní zkoušce. Těm, kteří ještě před rokem 1990 absolvovali univerzitní studia bez získání akademického titulu, byl titul Mgr. přiznán zákonem.[4]

Obdobné tituly v jiných zemích[editovat | editovat zdroj]

Boloňská reforma vysokoškolského studia, zaváděná v Evropě od roku 1998, doporučila užívání titulu magistr, který i v dalších zemích nahrazuje dřívější tituly doktorské nebo diplomové.

V Německu se pro tento nový titul, udělovaný v navazujících (konsekutivních) studijních programech, obvykle užívá anglické Master. Obecně se udělují tyto tituly:

 • Master of Arts (M.A.) ve společenských a humanitních vědách, ale i v dalších oborech
 • Master of Science (M.Sc.) v matematice, informatice a přírodních vědách
 • Master of Engineering (M.Eng.) v inženýrských vědách
 • Master of Laws (LL.M.) v právních oborech
 • Master of Fine Arts (M.F.A.) ve výtvarných uměních
 • Master of Music (M.Mus.) v hudebních oborech
 • Master of Education (M.Ed.) v pedagogických a učitelských oborech.

Kromě toho udělují různé vysoké školy i řadu dalších magisterských titulů.

V Rakousku se od roku 2006 tituly také odvozují z angličtiny a mezi nejčastější patří:

Ve Velké Británii trvá magisterské studium obvykle 2 až 4 semestry a rozlišují se tzv. Taught Masters a Research Masters, s vyššími nároky na závěrečnou práci. Nejčastějšími tituly jsou MA, MSc a mnoho dalších. Kromě toho se zavádějí i čtyř- až pětileté tzv. Integrated Masters s tituly například MPhil, MMath, MRes (research), MPhys, MEng (Engineering) nebo MPharm.

Také v USA je velká rozmanitost udělovaných titulů. Magisterská studia se počítají mezi Graduate studies, vstupuje na ně daleko menší počet studentů a trvají obvykle dva roky, nejběžnější tituly jsou MA, MSc a MBA. Ke studiu, orientovanému na vědeckou práci, se někde mohou hlásit i bakaláři (BA) a magisterský stupeň absolvují en route (během studia). Jinak je tomu v lékařství a právu, kde bakaláři studují nejprve tzv. professional doctor (MD a JD) a pokud se chtějí věnovat výzkumu, pokračují v magisterských programech (LLM).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Master na německé Wikipedii.

 1. Ottův slovník naučný. Sedmý díl. Praha : J. Otto, 1893. Heslo Doktor, s. 774.  
 2. ČERMÁK, Karel. Stanovisko ČAK k označování absolventů vysokých škol v právních oborech. Bulletin advokacie. 1997, čís. 2, s. 74. Dostupné online.  
 3. SKOVAJSA, Marek. Velkovýroba malodoktorů v Česku. Lidovky.cz [online]. 2009-10-24 [cit. 2014-11-07]. Dostupné online.  
 4. § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]