Vladimír Vavřínek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Narození5. srpna 1930 (93 let)
Hradec Králové
Povoláníhistorik a byzantolog
Tématadějiny a byzantologie
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr.h.c. (* 5. srpna 1930 Hradec Králové) je český historik specializující se na byzantsko-slovanské vztahy.

Život[editovat | editovat zdroj]

V letech 19491953 vystudoval historii a klasickou filologii na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1956 do roku 1959 působil jako vědecký aspirant v Historickém ústavu ČSAV; v téže instituci pak setrval jako vědecký pracovník oddělení středověkých dějin do roku 1966. V letech 19661969 pracoval jako vědecký pracovník v oddělení byzantologie Ústavu dějin východní Evropy ČSAV.[1] Od roku 1970 až do roku 1992 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV. Mezi lety 1992 a 2007 působil ve Slovanském ústavu AV ČR,[1] nejprve jako vedoucí vědecký pracovník (1992 - 1998), poté jako ředitel ústavu (1998 - 2007). Od roku 2007 je emeritním vědeckým pracovníkem tohoto ústavu.[2]

Během života absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí, např. v USA, SRN, Velké Británii nebo Rakousku. Přednášel v mnoha zemích Evropy i severní Ameriky, mimo jiné i na Harvardu. Po roce 1989 získal řadu ocenění v České republice i v zahraničí; je mj. nositelem Medaile Josefa Hlávky, kterou získal v roce 2006 za vědecké dílo v oboru byzantologie. V roce 2011 mu bulharská Universita Episkopa Konstantina Preslavského v Šumenu udělila akademickou hodnost doctor honoris causa (Dr.h.c.) za vědecký přínos k cyrilometodějským studiím.[3]

Jako externí pedagog přednášel na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze (1992 – 2005) a v Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1994 – 2011). V letech 1994 – 1998 pak pravidelně přednášel jako hostující profesor v oddělení středověkých studií Central European University v Budapešti.[4]

Působil také v mnoha vědeckých radách a komisích. V letech 1991 – 1996 byl např. předsedou Českého balkanistického komitétu, v letech 1990 – 2010 také předsedou Českého národního byzantologického komitétu (ČNBK); v lednu 2011 byl zvolen doživotním čestným členem ČNBK. Celých 30 let (1970–2000) byl redaktorem (od roku 1990 vedoucím redaktorem) mezinárodního časopisu Byzantinoslavica. V roce 1990 byl zvolen čestným členem The Medieval Study Group of The London School of Slavonic and East European Studies.[5]

Publikoval nejméně desítku monografií, převážně s byzantskou, cyrilometodějskou a velkomoravskou tematikou. Byl redaktorem mnoha konferenčních sborníků a autoem desítek článků a studií v odborných časopisech a sbornících i mnoha kapitol v odborných publikacích. Organizoval řadu mezinárodních konferencí a symposií.[6]

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

 • 1995 – STEFANOS. Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annumsexagesimum quintum dedicata
 • 2005 – Čestná medaile Univerzity Konstantina Preslavského v Šumenu (Bulharsko) za zásluhy v oboru byzantologie a cyrilometodějských studií
 • 2006 – Oborová medaile Josefa Dobrovského udělená Akademickou radou AV ČR
 • 2006 – Medaile Josefa Hlávky udělená Nadací Josefa, Zdenky a Marie Hlávkových za vědecké dílo v oboru byzantologie
 • 2011 – Akademická hodnost doctor honoris causa udělená Universitou Episkopa Konstantina Preslavského v Šumenu (Bulharsko) za vědecký přínos k cyrilometodějským studiím
 • 2012 – Čestné uznání ministra kultury Bulharské republiky za zásluhy o studium a propagaci bulharistiky
 • 2013 – Stříbrná cyrilometodějská medaile udělená kardinálem Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým za obětavou práci a osobní nasazení při přípravě oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
 • 2014 – Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad udělená za dlouholetou spolupráci s přihlédnutím ke knize Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Publikace[editovat | editovat zdroj]

 • Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha : Lidová demokracie, 1963. 202 s.
 • Staroslověnské životy Konstantina a Metoděje. Praha : ČSAV, 1963. 123 s.
 • Alexandr Veliký. Praha : Svoboda, 1967. 267 s.
 • Dějiny Byzance. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0454-8.
 • Encyklopedie Byzance. Praha : Libri ; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 550 s. ISBN 978-80-7277-485-2.
 • Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-344-3.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q-Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 436–437. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q-Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 436–437. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]