Čáslavský kraj

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Čáslavský kraj
Území
Sídlo krajeČáslav
Historická zeměČechy
Vznik2. polovina 13. století
Zánik1862
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým správním jednotkám.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Počátky existence Čáslavského kraje nebo také jen Čáslavska[1] spadají do druhé poloviny 13. století, kdy Přemysl Otakar II. původní hradské zřízení nahradil krajským zřízením. Centrem původního hradského zřízení byl až do zavedení krajského zřízení Čáslavský hrádek (dnes návrší nad atletickým stadionem ve Vodrantech), poté krajské město Čáslav, podle kterého se Čáslavský kraj nazývá.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Nejstarší vyobrazení Čáslavského kraje na Aretinově mapě roku 1619
Čáslavský kraj 1653–1654
Čáslavský kraj na Vogtově mapě 1712
Čáslavský kraj roku 1909. V roce 1868 byly zrušeny krajské úřady a kraje jako administrativní jednotky. Nadále však zůstala zachována krajská organizace u soudů. Krajský soud sídlil v Kutné Hoře.
Severovýchod kraje na podrobné Mullerově mapě z roku 1720. Zde je kraj již po reformě z roku 1714.
Jihovýchodní část kraje podrobné Mullerovy mapy z roku 1720. Zde je vidět přesné vymezení hranice s Moravou.
Část severozápadní strany kraje na Mullerově podrobné mapě z roku 1720
Jihozápadní roh roh kraje s městečkem Lukavec na Mullerově podrobné mapě z roku 1720
Porovnání umístění soudních okresů s původním feudálním Čáslavským krajem, jehož základní jednotkou bylo panství (soudní okres Štoky vznikl až v roce 1877 a sdružoval německé obce)
Soudní okresy Čáslavského kraje od roku 1855, základní jednotkou je svobodná obec (soudní okres Štoky vznikl až v roce 1877 a to na žádost německých obcí)
Čáslavský kraj: hrady a okresy 2018
Čáslavsko, města a městečka roku 1654. Města a městečka seřazena podle počtu zdaněných osob (hospodářů a sousedů), to znamená v městech královských všichni sousedé (majitelé měšťanských domů) a v městech poddanských poddanské usedlosti hospodářů. Berní skupina 1 osedlý (sedlák) většinou vlastnil celý lán půdy (60 korců) a z toho platil daň. Dělení hospodářů: 1 osedlý = 1 sedlák, 1 osedlý = 4 chalupníci, 1 osedlý = 8 domkařů. Zvlášť byli zapisováni nově osedlí, kteří měli speciální režim daní (v tabulce uvedeni za plusem +)[2]

Čáslavským krajem protékala takřka celým svým tokem řeka Sázava, za vysokého stavu hladiny se dříve plavilo dříví. Pruh lesů v Posázaví se do dnešní doby moc nezměnil a jeho zemědělské obhospodařování zůstalo stejné. Na území kraje se ve 12. a 13. století rozkládalo údělné knížectví Děpolticů a krátce poté se stalo světově známým krajem díky těžbě stříbra v Kutné Hoře. První zmínka o kraji je ve 12. století a od té doby se jeho územní vymezení příliš neměnilo. Poprávci kraje pocházeli často z rodu Lichtenburků nebo pánů z Chlumu.[1]

Roku 1331 Chotěboř získala status královského města zásluhou krále Jana Lucemburského. Císař a král Karel IV. roku 1356 dovolil město opevnit hradbami, ale již v roce 1499 Chotěboř klesla mezi města poddanská jako majetek Trčků z Lípy.[3]

V 15. století se stal bojištěm velkých bojů husitů Jana Žižky, Prokopa Holého a Sirotčího svazu. Ve dnech 3.–7. června 1421 proběhl v čáslavském kostele sv. Petra a Pavla sněm, kde bylo jednohlasně přijato hájení Čtyř artikul pražských, a to i katolíky, Zikmund byl sesazen z trůnu a Pražské artikuly byli povýšeny na zemský zákon. Dále byla zvolena prozatímní dvacetičlenná zemská vláda. Kraj se stal v roce 1440 členem spolku spolupracujících landfrýdů nejvýznamnějšího a nejmocnějšího Východočeského landfrýdu.

V únoru 1469 vojsko krále Jiřího z Poděbrad obklíčilo v bitvě u Vilémova křížovou výpravu uherského krále Matyáše Korvína. Ten v zajetí slíbil, že se bude snažit o smíření Jiřího s papežem. Dne 27. května 1471 na českém sjezdu ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře zvolili stavové podobojí i menší část katolické strany českým králem Vladislava Jagellonského. V březnu roku 1485 na českém zemském sněmu v Kutné Hoře byl mezi kališníky a katolíky uzavřen kutnohorský náboženský mír.

V září 1618 došlo k prvnímu střetu třicetileté války mezi vojsky císařskými a stavovskými v šestidenní bitvě. Císařští, vedení Dampierrem, měli ležení severovýchodně od Bratčic, naproti tomu stavovská armáda se položila u Čáslavi a Horek. Císařští byli po šesti dnech nuceni ustupovat směrem na Pelhřimov.

Kaňk bylo původně kutnohorské předměstí, které Ferdinand II. roku 1621 povýšil na královské horní město se stejnými právy jako měla Kutná Hora. Dne 17. května 1742 proběhla bitva u Chotusic a Čáslavi. V důsledku prohrané bitvy přišlo české království o většinu Slezska.

Poddanské městečko Humpolec bylo povýšeno roku 1807 na svobodné město. Humpolečtí zaplatili 8 000 zlatých Františku hraběti Wolkenstein-Trostburg za poskytnutou svobodu jako výkupné z dosavadních povinností a robot. „Porovnání" mezi vrchností a městem bylo sepsáno podrobně 3. července v Herálci na zámku. Významné události byl přítomen i guberniální rada a hejtman čáslavského kraje Norbet Fridrich ze Schmelzeru, který také podepsal vyhotovené Porovnání. Smlouvu podepsali jak zástupci města tak i vrchnosti.[4]

Při solním sčítání v roce 1702 bylo zjištěno v Čáslavském kraji 58 388 křesťanů a 543 židů, dohromady 58 931 obyvatel nad 10 let. V roce 1857 čítala výměra kraje 3948 km², počet obyvatelstva přítomného byl 354 677, což na 1 km² činilo 86 obyvatel, smíšených okresních úřadů bylo 14, dále 794 katastrálních-místních obcí, 19 měst, 35 městysů a 1015 vesnic.

Kraj se také stal světově známý výrobou skla ve Světlé nad Sázavou, kde počátky výroby sahají až do 17. století. Na Světelsku bylo mnoho drobných skláren, z nichž největší josefodolská byla přestavěna v roce 1861 z bývalé papírny.

Kraj vydržel v původním uspořádání až do roku 1849, kdy bylo císařským nařízením č. 268/1849 o nové organizaci soudní, č. 255/1849 o nové organizaci správy a prozatímním zákonem obecním č. 170 ze 17. března 1849 nahrazen správou státní (zeměpanskou). Kraj byl obnoven v pozměněných hranicích roku 1855 a vydržel až do 23. října 1862, kdy bylo krajské zřízení zrušeno.[5] Po zrušení se země členily již jen na okresy. Od roku 1850 se stala Čáslav sídlem okresního hejtmanství, které jako okres vydrželo do roku 1960 jako součást Pardubického kraje).

V roce 1868 byly zrušeny krajské úřady a kraje jako administrativní jednotky. Nadále však zůstala zachována krajská organizace u soudů. Krajský soud sídlil v Kutné Hoře. Čáslavský kraj pro soudní účely s krajským soudem v Kutné Hoře vydržel až do roku 1948.

Významní hejtmané[editovat | editovat zdroj]

Hrady v kraji[editovat | editovat zdroj]

Místa v kraji Čáslavském v letech 1375 až 1525, označená jako hrady.

Hrady[editovat | editovat zdroj]

Jméno hradu držitelé roku 1375[7] držitelé roku 1420 držitelé roku 1475 držitelé roku 1525
1. Borovsko vladykové z Volfemberka vladykové ze Soutic páni z Valdeka součástí panství Zruč nad Sázavou pánů Kolovratů ze Zruče a z Chřenovic
2. Hrádek (Kutná Hora) před přestavbou veden jako Tvrz páni z Donína měšťan Ambrož Zlatník z Hrádku (zvaný Krtek) pání z Vrchovišť
3. Chlum páni z Chlumu a Košumberka páni z Chlumu a Košumberka páni z Chlumu a Košumberka páni z Chlumu a Košumberka
4. Chřenovice páni Kolovratové z Chřenovic měšťané Názové z Chřenovic součástí panství Ledeč nad Sázavou pánů Ledečských z Říčan zánik 1545
5. Křivsoudov pražské arcibiskupství pražské arcibiskupství součástí panství Vlašim vladyků Trčků z Lípy jako pustý se uvádí poprvé r. 1550
6. Lacembok (Zíkev) vladykové z Lacemboku vladykové z Kutrovic součástí panství Ledeč nad Sázavou pánů Ledečských z Říčan kolem roku 1420 je hrad zničen
7. Ledeč nad Sázavou páni Ledečtí z Říčan páni Ledečtí z Říčan páni Ledečtí z Říčan páni Ledečtí z Říčan
8. Lichnice panovník panovník královna Johana vladykové Trčkové z Lípy
9. Lipnice nad Sázavou panovník páni z Vartenberka vladykové Trčkové z Lípy vladykové Trčkové z Lípy
10. Odranec[8] vladykové z Volfemberka vladykové z Volfemberka součástí panství Vlašim vladyků Trčků z Lípy zánik v čtvrtině 16. století
11. Orlík páni z Dubé rytíři z Leskovce rytíři z Leskovce součástí panství Lipnice vladyků Trčků z Lípy, 1560 uváděn jako pustý
12. Polná páni z Pirkštejna páni z Pirkštejna páni ze Šternberka vladykové Trčkové z Lípy
13. Přibyslav páni z Ronova páni z Ronova součástí panství Polná pánů ze Šternberka V roce 1547 je označen jako pustý.
14. Ronov nad Sázavou páni z Ronova páni z Ronova součástí panství Polná pánů ze Šternberka V roce 1538 je označen jako pustý.
15. Ronovec vladykové Andělové z Ronovce vladykové Andělové z Ronovce vladykové z Libice rytíři Haugvicové z Biskupic
16. Smrdov benediktinské opatství Vilémov benediktinské opatství Vilémov součástí panství Lipnice vladyků Trčků z Lípy zanikl za husitských válek
17. Sokolohrady ? rytíř z Chotělic; vladyka ze Zíšova vladyka z Malče vladykové z Otaslavic
18. Vlašský dvůr panovník panovník panovník panovník
19. Zahrádka vyšehradská kapitula vyšehradská kapitula součástí panství Lipnice vladyků Trčků z Lípy Od 15. století je pustý.
20. Zruč nad Sázavou páni Kolovratové ze Zruče páni Kolovratové ze Zruče a z Chřenovic páni Kolovratové ze Zruče a z Chřenovic páni Kolovratové ze Zruče a z Chřenovic
21. Želiv kanonie premonstrátů Želiv kanonie premonstrátů Želiv vladykové Trčkové z Lípy vladykové Trčkové z Lípy (hrad postaven po roce 1468)
22. Žleby panovník panovník páni z Janovic rytíři Bohdanečtí z Hodkova
23. Sion vystavěn Janem Roháčem z Dubé v letech 1426–1427 vypálen královským vojskem roku 1437 od roku 1581 součástí malešovského panství
opevnění s nejasným statutem
24. Kácov Nejasné, jestli se jedná o hrad nebo o pouhou tvrz. ? ? ?
25. Čáslavský hrádek[9] Nelze doložit, jestli se jednalo o kamenný hrad nebo o palisádové hradiště. ? ? okolo roku 1544 měšťan Ondřej Hradišťský z Hradiště

Sídla v kraji roku 1654[editovat | editovat zdroj]

Místa v kraji Čáslavském z roku 1654, označená v berní rule tohoto kraje jako města a městečka.

Města[editovat | editovat zdroj]

Veduta Čáslavi z roku 1602
Veduta Kutné Hory z roku 1602
Veduta Polné z roku 1617
Nejstarší známé vyobrazení Havlíčkova Brodu (kolem 1690)
Obyvatelstvo Čáslavského kraje v roce 1830: I. města královská, II. města poddanská, III. městyse. Dále je zde uvedeno panství (dominium), počet budov, obyvatelstvo přítomné, domácí a další členění. Kraj má 8 měst od roku 1807, kdy byl Humpolec povýšen na město 9 a 35 městysů.
Královské horní město Kutná Hora v Čáslavském kraji, namalováno Joanem Venutem 1815
Královské krajské město Čáslav, namalováno Joannem Venutem, 1810
Hrad Lipnice v Čáslavském kraji, nakresleny 1. července 1795 Joanem Venutem
Model hradu a města Lipnice
Hrad Ledeč nad Sázavou. Das dem Kaiserl. Hradcziner Damenstifte gehörige Schloss und Staedtchen Ledecz Czaslauer Kreises, aufgenommen im Jahre 1796 und gemahlt 1811 v. Joan. Venuto
Nejstarší známé vyobrazení města Přibyslavi z roku 1824
Město Přibyslav v druhé polovině 19. století
Model hradu a města Přibyslav
Nejstarší známé vyobrazení města Přibyslavi z roku 1824
Zámek Žleby Das fürstl. Auersbergische Schloss und Staedtchen Zleb Cžaslauer Kreises, aufgenommen von Anton Matauschek 1806 gemahlt v. J. Venuto 1809
Klášter Sedlec, Kutná Hora. Die ehedem berühmte Cistercienser-Abtei, dermalige k.k. Tabacfabrick zu Sedlecz naechst Kuttenberg, Czaslauer Kreises, gemahlt v. Joann Venuto 1812
Havlíčkův Brod. Die koenigl. Stadt Deutschbrod in Czaslauer Kreise von West-Süd gemahlt von Joann. Venuto 1812
Město Polná. Stadt Polna, Czaslauer Kreises, aufgenommen von Carl Kassal, gemahlt von Joan. Venuto 1813
Zámek a městečko Ronov nad Doubravou. Schloss und Staedtchen Ronnow samt der wüsten Burg Lichtenburg, Czasl. Kreises, aufgenommen und gemahlt von Joann Venuto 1813
Zámek a městys Světlá nad Sázavou. Schloss und Staedtchen Swietla Cžaslauer Kreises, aufgenommen von Felix Schubert 1782, nachgemahlt von Joan. Venuto 1813
Zámek Kácov. Das Pfalz-Zweybrückische Schloss Kaczow im Czaslauer Kreise. J. Venuto
Horní Kralovice Ober Kralowitz vormals eine Maltheser Commanderie gegenwärtig ein Privatgut Czasl. Kr. aufgenommen und gemahlt v. J. Venuto 1813
Želivský klášter. Premonstratenser Stift Seelau Czaslauer Kreises, nach Adalbert Juhn gemahlt von Joann Venuto 1816
Zámek a městys Dolní Kralovice. Schloss und Staedtchen Unter-Kralowitz, Czaslauer Kreises, aufgenommen und gemahlt von Joann Venuto 1813
Zámek Herálec. Schloss Heraletz, Czaslauer Kreises, aufgenommen von Joann Venuto 1793
Zámek a městys Suchdol. Schloss und Staedtchen Sukdol Czaslauer Kr., aufgenommen und gemahlt von Joann Venuto 1824
Zámek a městys Nové Dvory. Schloss und Staedtchen Neuhof Czaslauer Kr. nachgemahlt von Joann Venuto 1823
Zámek a městys Golčův Jeníkov. Schloss und Staedtchen Goltsch-Jenikau, Czaslauer Kreises, nachgemahlt von Joan. Venuto 1824
Zámek Konárovice. Schloss und Dorf Konarowitz, Czaslauer Kr. nachgemahlt v. J. Venuto 1824
Zámek Běstvina. Schloss und Dorf Bestwin Czaslauer Kr. aufgenommen von B. Wilhelm Schönowetz nachgemahlt v. Joan Venuto 1824
Zámek Soutice. Schloss Sautitz im Cžaslauer Kreise v. Osten aufgenommen von H. Grund. gemahlt von Joann Venuto 1810
Zámek Červené Pečky. Schloss Petschkau im Czaslauer Kreise. Aufgen. v. J.J.D. 1737, nachgezeichnet v. J. Venuto 1804
Zámek Lukavec. Schloss Lukawetz im Cžaslauer Kreise, aufgenommen und gemahlt von Joann Venuto 1813
Zámek Klášter v městysu Vilémov u Golčova Jeníkova. Schloss Kloster naechst dem Staedtchen Willimow Czaslauer Kr. nachgemahlt von J. Venuto 1824
Zámek Červený Hrádek. Schloss Hradek, Czaslauer Kreises, nachgemahlt v. J. Venuto 1823
Polná 1786 až 1802 (výřez z celkové přehledové mapy panství Polná-Přibyslav s pohledovým vyobrazením každého města)
Chotěboř 1786 až 1802 (výřez z celkové přehledové mapy panství Polná-Přibyslav s pohledovým vyobrazením každého města)
Přibyslav 1786 až 1802 (výřez z celkové přehledové mapy panství Polná-Přibyslav s pohledovým vyobrazením každého města)
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Havlíčkův Brod
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Chrudim
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Jihlava
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Kolín
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Kutná Hora
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Pardubice
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Pelhřimov
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Benešov
Čáslavský kraj roku 1654 v dnešním okrese Ždár nad Sázavou
Jméno města stav obyvatel roku 1702*[10] obyvatel roku 1830[11] obyvatel roku 1843[12] obyvatel roku 1850[13][14] obyvatel k 31. 10. 1857[15]
Kutná Hora královské horní město 2700 8460 8777 8624 12727
Polná poddanské, panské město, panství Polná 1474 4225 5859 5971 5143
Havlíčkův Brod královské město 1219 3938 4101 4082 3966
Čáslav královské krajské město 902 3316 3714 3554 5396
Chotěboř poddanské, panské město, panství Chotěboř 468 3144 3686 3916 3735
Přibyslav poddanské, panské město, panství Polná 540 1732 2088 2116 2330
Ledeč nad Sázavou poddanské, panské město, panství Ledeč 423 1535 2174 1927 2093
Ronov nad Doubravou poddanské, rytířské město, statek Ronov 418 1278 1606 1613 1684
místa s nejasným statutem
Lipnice nad Sázavou poddanské, panské město, panství Lipnice (V berní rule „Původně napsáno asi >>Městečko<<, potom vyškrábáno a upraveno na >>Město<<; na dalším foliu jako údaj, že pokračuji záznamy o Lipnici, je uvedeno >>Continuatio městečka Lipnice<<“). rok 1651 = 174 obyv. 1236 1385 1454 1289
Kaňk královské horní město (V berní rule napsáno „Bergkwerk, slove na Kanku při Horách Kutnách“ Důl se stejnýma městskýma právy jako Kutná Hora a s vlastní radnicí[16]) 190 940 1120 1183 1255

(* roku 1702 jsou obyvatelé nad 10 let)

Městečka[editovat | editovat zdroj]

Jméno městečka soudní okres panství, statek obyvatel v roce 1830 obyvatel v roce 1843 obyvatel v roce 1850 obyvatel k 31. 10. 1857
Humpolec* (887 obyvatel roku 1702) Humpolec Humpolec (p.) 3512 4139 4589 4506
Habry (Habr) Habry Habry (p.) 1889 1992 2136 2279
Golčův Jeníkov (Jeníkov) Habry Golčův Jeníkov (p.) 1843 2070 2420 2529
Světlá nad Sázavou** (Světlá) Ledeč nad Sázavou Světlá (p.) 1344 1626 1709 1610
Krucemburk (Krucumburg) Chotěboř Krucemburk (st - p) 1183 1405 1500 1393
Štoky Štoky Střítež a Úsobí (p.) 1177 1544 1553 1485
Havlíčkova Borová (Borová) Přibyslav Polná (p.) 1164 1348 1781 1486
Chotusice Čáslav Žehušice (p.) 1089 1260 1237 1364
Žleby Čáslav Žleby (p.) 1010 1130 1143 1634
Zbraslavice Kutná Hora Zbraslavice (st. - r) 1010 1271 1582 1296
Česká Bělá (Bělá) Havlíčkův Brod vesnice m. Havlíčkův Brod 981 1137 1174 1133
Vojnův Městec Přibyslav Vojnův Městec (st. - d) 985 1265 1338 1275
Lukavec Pacov Lukavec (p.) 949 1137 1344 1131
Vilémov (Vilímov) Habry Vilémov, klašt. Vilémov, Jitkov (st. - r) 910 1068 1156 1163
Zahrádka (Trhová Zahrádka, 363 obyvatel roku 1702) Ledeč nad Sázavou Světlá (p.) 929 1030 1357 1009
Větrný Jeníkov Humpolec Větrný Jeníkov (st - p) 857 989 955
Kácov (201 obyvatel roku 1702) Uhlířské Janovice Kácov (p.) 843 213 1164 802
Senožaty Humpolec Želiv (p. - d) 809 925 1062 923
Červené Janovice (Janovičky) Kutná Hora Janovice a Soutice (st. - r.) 764 917 974 881
Malešov Kutná Hora Malešov (p.) 722 932 1125 1016
Čechtice Dolní Kralovice Čechtice (p.) 708 844 940 988
Dolní Kralovice Dolní Kralovice Zbyslav a Dolní Kralovice (st. - r) 803 1176 843
Křivsoudov Dolní Kralovice Křivsoudov (p.) 709 780 1020 903
Malín Kutná Hora Sedlec (st - d) 767 789 951
Uhelná Příbram (Příbram) Chotěboř Žleby (p.) 649 723 939 736
Zruč nad Sázavou (Zrutče) Dolní Kralovice Zruč (st. - r) 674 798 1130 824
Čestín Uhlířské Janovice Čestín a Úmonín (st. - r.) 550 611 1115 640
Sázavka (Smrdov) Habry Třebešice, Vrbice a Modletín (st. - r) 555 500 590
Suchdol (Sukdol) Kutná Hora Malešov (p.) 340 411 583 484
Hněvkovice Dolní Kralovice Vlastějovice (Hamry) (p.) 392 373 383
Vlastějovice (Dolenní Hamry) Dolní Kralovice Hamry (Vlastějovice) (p.) 301 309 520 822
Chlum Čáslav Chlum (st. - r.) 244 268 205
Borovsko Dolní Kralovice Borovsko a Nesmiřice (st. - r.) 232 240 234
Stříbrné Hory Přibyslav Polná (p.) 173 264 134
Podhradí (Předhradí) Čáslav Třemošnice (p.) 99 994 199

(v závorkách jsou uvedeny staré názvy městeček) (p.) = panství, (st.) = statek, (st. - d) = duchovní, (st. - r) = rytířský, (st. - p) = panský.

(* roku 1807 se Humpolec vykoupil z poddanství a byl povýšen na svobodné město,** roku 1855 Světlá povýšena na město)

Panství v kraji roku 1654[editovat | editovat zdroj]

Místa v kraji Čáslavském z roku 1654, označená v berní rule tohoto kraje jako panství a statky[17]

Pořadí stav majitel Seznam měst, městysů a vsí osedlost
1 Panský Polenské panství Maxmiliána knížete z Dytrychštejna Město Polná, Město Přibyslav, Městys Havlíčkova Borová, Stříbrné Hory, Janovice, Skrýšov, Dobroutov, Věžnička, Německý Šicndorf, Dobronín, Kamenná, Horní Věžnice, Dolní Věžnice, Šachotín, Hrbov, Záborná, Sirákov, Poděšín, Nížkov, Rosička, Sázava, Buková, Špinov, Olešenka, Dolní Jablonná, Česká Jablonná, Nové Dvory, Pořežín, Hřiště, Malá Losenice, Vepřová, Račín, Velká Losenice, Modlíkov, Dobrá, Poříčí, Žižkovo Pole, Střelcová (Stříbrné Hory), Utín, Krátká Ves, Peršíkov, Střížov, Hájek(Střížov), Sobíňov, Ždírec, Pohled, Dlouhá Ves 1. díl, Simtany, Ždírec, Jilemník, Peršíkov, Cibotín, Macourov, Dlouhá Ves, 2. díl, Brzkov, 480,5
2 Městský Havlíčkův Brod a vsi, královské město město Havlíčkův Brod, Městys Česká Bělá, Kojetín, Utín, Dlouhá Ves, Šlapanov, Suchá, Kněžská, Svatý Kříž, Perknov, Knyk, Zbožice, Český Dvůr(Knyk). Kotlasův Dvůr samota u Perknova 217,25
3 Duchovní ŽELIV, panství opatství kláštera premonstrátů v Želivi Městys Senožaty, Bolechov, Brtná, Bystrá, Číhovice, Hladov, Hojanovice, Holušice, Jiřice, Kletečná, Koberovice, Komorovice, Krasoňov, Lískovice, Lísky, Lohenice, Mladé Bříště, Nečice, Petrovice, Podolí, Poříčí, Sedlice,Staré Bříště, Tukleky, Vlčí Hory, Vojslavice, Vřesník, Vystrkov, Záhoří, Želiv. 203,75
4 Panský Ledečské panství Adriana z Engelffurtu Město Ledeč nad Sázavou, Kožlí, Ostrov, Sechov, Bohumilice, Mstislavice, Chřenovice, Obrvaň, Jedlá, Pavlovice, Bělá, Sychrov, Volavá Lhota, Machovice, Milanovice, Kozlov, Olešná, Souboř, Habrek, Číhošť, Kynice, Hroznětín, Tunochody, Leština, Zdeslavice, Vrbka, Bohdaneč, Třebětín, Víckovice, Kotoučov, Prostřední Ves. 201
5 Panský Herálec a Humpolec, panství Evy Tallmberkové Městys Humpolec, Herálec, na samotě, Slavníč, Koječín, Radňov, Skorkov, Kamenice, Pavlov, Mikulášov, Dubí, Plačkov, Bransoudov (Humpolec), Čejov, Světlice, Hněvkovice, 147
6 Městský Kutná Hora a vsi, královské horní město Kutná Hora, Poličany, Přítoky, Hořany, Lomec, Dědice, Vilémovice, Veletov 144,25
7 Panský Chotěbořské panství Rudolfa Rašína Město Chotěboř, Kejžlice, Řečice, Bystrá, Záběhlice, Suchdol samota u dobré vody, Pusté Lhotsko, Křepiny, Meziklasí, Loukov, Dobrá Voda Lipnická, Rejčkov, Budíkov, Jilem, Sedletín, Veselá, Vepříkov, Petrovice u Uhelné Příbramě, Rankov, Svinný. 144
8 Panský STŘÍTEŽ A ÚSOBÍ, panství Ferdinanda Ernesta z Bukové Městys Štoky, Střítež (okres Jihlava), Dobronín, Heroltice, Nové Dvory (okres Žďár nad Sázavou), Hybrálec, Ždírec (okres Jihlava), Smrčná, Petrovice (Štoky), Pozovice, Smilov (Štoky), Studénka (Štoky), Úsobí, Chválkov (Lípa), Dobrohostov, Kochánov (okres Havlíčkův Brod), Okrouhlička, Ústí (okres Jihlava), Mysletín, Šimanov, Buková samota u Ústí, Orlov samota u Mysletína, Branišov (Ústí)," 137,5
9 Panský NOVÉ DVORY, panství Frydrycha Eusebia Švihovského z Rysumburku a Švihova Tvrz Ovčáry (Nové Dvory), Nové Dvory (okres Kutná Hora), Církvice, Jakub (Církvice), Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš), Záboří nad Labem, Kobylnice (okres Kutná Hora), Lišice (Svatý Mikuláš), Morašice (okres Pardubice), Svatý Mikuláš (okres Kutná Hora), 110
10 Panský ŽEHUŠICE, pasntví Marie hraběnky z Valdštejna Městys Chotusice, Žehušice, Rohozec (okres Kutná Hora), Sulovice, Horušice, Horka I, Bojmany, Výčapy (Vlačice), Vlačice, Horní Bučice, Dolní Bučice, Zaříčany, Lovčice (Bílé Podolí), Semtěš, Sovolusky (okres Pardubice), Sovoluská Lhota, Litošice, Seník (Jankovice), Brloh (okres Pardubice), Krasnice, Lipnička, Radkovec Dvůr u Kochánova, Kochánov (Světlá nad Sázavou), Koňkovice, Trpišovice, Dobrovítova Lhota, Smrčná (Trpišovice), Závidkovice, Radostovice (Světlá nad Sázavou), Broumová Lhota (Krásná Hora), Nová Ves u Světlé 101,5
11 Panský GOLČŮV JENÍKOV, panství Marie Magdaleny Goltschové Městys Golčův Jeníkov, Stupárovice, Skryje (okres Havlíčkův Brod), Podmoky (okres Havlíčkův Brod), Přibyslavice (Vlkaneč), Kozohlody, Vlkaneč, Klucké Chvalovice, Frýdnava, Leškovice, Rybníček (okres Havlíčkův Brod), Kobylí Hlava, Římovice, Mnichov, Žandov (Chlístovice), Rašovice (okres Kutná Hora) 101
12 Panský HABRY, panství Jana z Walmerode Městys Habry, Nová Ves u Leštiny, Štěpánov (Leština u Světlé), Kysíbl dvůr a mlýn u Habrů, Lubno (Habry), Kámen (okres Havlíčkův Brod), Tis (okres Havlíčkův Brod),

Kněž (Tis), Jiříkov (Kámen), Proseč (Kámen), Miřátky, Lučice (okres Havlíčkův Brod), Komárov dvůr u Malčina, Olešnice (Okrouhlice), Soud Velkovolešnicky Valečov dvůr u Olešnice, Pohleď, Malčín, Skuhrov (okres Havlíčkův Brod), Radostín (okres Havlíčkův Brod)

98
13 Panský LUKAVEC, panství Alžběty hraběnky z Opprstorffu

Městys Lukavec (okres Pelhřimov), Týmova Ves, Mezilesí (okres Pelhřimov), Salačova Lhota, Velká Ves (Lukavec), Křešín (okres Pelhřimov), Mohelnice (Křešín), Štědrovice, Blažnov, Čeněnice, Malá Paseka, Starý Smrdov, Kramolín (Křešín), Chyšná, Skoranovice, Všebořice (Loket), Radíkovice (Loket), Bernartice (okres Benešov), Tisek

94,5
14 Panský Lipnické panství Matyáše Vernýra Město Lipnice nad Sázavou, Dolní Město, Kojkovice, Kojkovičky, Vilémovec, Volichov, Vítonín, Věž (okres Havlíčkův Brod), Lípa (okres Havlíčkův Brod), Petrkov (Lípa), Šebestěnice, Okrouhličtí Dvořáci na samotách 94,25
15 Rytířský Třebešice, Vrbice a Modletín. Václava Rudolfa st. Věžníka z Věžník městys Smrdov, Třebešice, Vrbice, Kunemil, Horní Dlužiny, Ovesná Lhota, Vlkanov, Stříbrné Hory, Bohušice, Druhanov, Služátky, Mrzkovice, Benetice, Žebrákov, Horní Březinka, Hudice u Modletína, Maslovanky u Modletína, Vrátkov, Rušínov, Klokočov, Klokočovská Lhotka, Hoješín, Leškova Hůrka, Hostětínky 88
16 Duchovní Vojnův Městec, statek cisterciáckého kláštera u města Ždáru Městys Vojnův Městec, Radostín, Škrdlovice, Světnov, Stržanov, Polnička, Počátky 82
17 Panský KÁCOV, panství Vilém Popel z Lobkovic Městys Kácov, Zliv, Holšice, Čížov (Chabeřice), Řendějov, Chabeřice, Jiřice (Řendějov), Starý Samechov, Polipsy, Kněž (Čestín), Čenovice, Losiny,

Petrovice II, Vlková (Zbizuby), Hroznice, Zbizuby, Koblasko, Zderadiny, Vranice (Zbizuby), Psáře, Soušice

76
18 Panský KŘIVSOUDOV panství Jakuba Leopolda z Halvejlu Městys Křivsoudov, Mnichovice (okres Benešov) (2 díl), Děkanovice, Dunice, Strojetice, Černičí, Jenišovice (Křivsoudov), Němčice (Loket), Kačerov (Loket), Lhota Bubeneč, Nová Ves u Dolních Kralovic, 74
19 Panský NOVÝ STUDENEC, panství Jindřicha Kustoše ze Zubřího a z Lípy Nový Studenec, Podmoklany, Odraneč (Podmoklany), Branišov (Podmoklany), Sychrov, samota u Podmoklan v okrese Havlíčkův Brod, Hudeč, Sloupno (okres Havlíčkův Brod), Štikov (Slavíkov), Horní Vestec a Dolní Vestec, Libice nad Doubravou, Libická Lhotka, Dolní Sokolovec, Kladruby (Libice nad Doubravou), Lhůta (Libice nad Doubravou), Lány (okres Havlíčkův Brod), Předboř (Maleč), Hranice (Maleč), Rovný, Kocourov (Slavíkov), Údavy, Dlouhý (Slavíkov), Stružinec (Ždírec nad Doubravou), 69,25
20 Panský TUPADLY, panství Ernestina hraběnka de Suis "Tupadly (okres Kutná Hora), Potěhy, Vrdy, Močovice, Drobovice, Březí (Zbýšov), Zbudovice, Horky (okres Kutná Hora), 67
21 Panský MALEŠOV, panství sirotků hraběte Volfa Hendrycha Berky "Městys Malešov, Městys Suchdol (okres Kutná Hora), Bykáň, Týniště (Malešov), Polánka (Malešov), Chlístovice, Chroustkov, Všesoky, Miletice (Nepoměřice),

Košice (okres Kutná Hora), Vidice (okres Kutná Hora), Tuchotice, Stará Lhota, Albrechtice (Malešov), Útěšenovice, Hranice (Slavošov), Slavošov, Hodkov (Zbraslavice), Dobřeň (Suchdol), Malenovice (Suchdol), Bořetice (Červené Pečky), Miskovice, Březová (Úmonín), Mezholezy (Miskovice), Sedlov,"

63,75
22 Panský ŽLEBY, panství Frydricha, hrabě z Cavriani Městys Žleby, Městys Uhelná Příbram, Hostovlice, Horky (okres Kutná Hora), Mlýn na samotě Vinaře, Vinice (Vinaře), Licoměřice, Bousov, Tuchov, Žlebská Lhotka, Žlebské Chvalovice, Zehuby, Střítež Samota u Nejepína, Nejepín, Tři Dvory samota u Jarošova, 61,5
23 Panský ČECHTICE, panství Jana Šebestýna z Hallweylu "Městys Čechtice, Jeníkov (Čechtice), Nekvasovice (Čechtice), Palčice, Dobříkovice, Kuňovice, Borovnice (okres Benešov), Otročice, Malá Paseka, Sudislavice, Jizbice samota z Zhoře 60
24 Panský OKROUHLICE, panství Filipa Adama hraběte ze Sulmus "Zdislavice (Herálec), Boňkov, Skála (Věž), Leština (Věž), Jedouchov, Bratroňov (Krásná Hora), Čekanov, Krásná Hora, Bezděkov (Krásná Hora), Březinka (Havlíčkův Brod), Mozolov (Krásná Hora), Vadín, Babice (Okrouhlice), Klanečná, 58,75
25 Městský Čáslav, královské krajské město Čáslav a předměstí 58,5
26 Rytířský Vilémov, Jitkov, Klášter Vilemovský, Mariji Alžbetě Věžníkové z Nemyšle městys Vilémov, Klášter, Bučovice, Heřmanice, Ždánice, Hostovlice, Jakubovice, Zhoř, Nasavrky, Vrtěšice, Jitkov, Oudoleň, Slavětín 52
27 Panský Světlá nad Sázavou, panství Gebharta Taxise Městys Světlá nad Sázavou, Městys Zahrádka (Horní Paseka), Kamenná Lhota, Kouty (okres Havlíčkův Brod), Dolní Březinka, Horní Paseka, Dolní Paseka, 50,625
28 Rytířský Košetice a Buřenice, statek Johanny Eusebii z Svárova Kosětice, Buřenice, Babice, Martinice u Onšova, Chýstovice 48,5
29 Rytířský Ronov nad Doubravou, statek Ferdinandovi Antonínu Chiesovi Město Ronov nad Doubravou, Zbyslavec, Rudov, Jetonice, Biskupice, Mladotice, Pařížov, Spytice, Zvěstovice, Sirákovice, Úhrov, Kraborovice, Spačice, Zehuby 42,875
30 Městský Vesnice kralovského města Jihlavy Výskytná nad Jihlavou, Hlávkov, Jiřín, Ježená, Dvorce, Rounek, 1 papírna Staré Hory, Hubenov 42
31 Panský VĚTRNÝ JENÍKOV, statek Frydrycha z Trautmanssdorffu Městys Větrný Jeníkov, Kalhov, Zbinohy, Úhořilka, Chyška, Zbilidy, Dušejov, Opatov (okres Jihlava), Dudín, Jankov (okres Pelhřimov), 41,5
32 Rytířský Frýdnava, statek Augustyna Ernesta Šenovce Bartoušov, Vysoká, Květnov, Hurtova Lhota, Michalovice, Kvasetice, Květinov 37,875
33 Rytířský Červené Janovice a Soutice, statek Litmírovi Obiteckýmu městys Červené Janovice, Zhoř, Bludov, Zdeslavice, Chvalov, Plhov, Soutice, Černýš, Kalná, Horka, Proseč, Podivice, Horní Rapotice, Vilémovice, Čejtice, Kaliště, Újezdec, Senetín 37,5
34 Duchovní KŘESETICE, statek jezuitské koleje v Kutné Hoře Bahno, Bylany, Černíny, Chrást, Krasoňovice, Krupá, Křesetice, Neškaredice, Paběnice, Perštejnec, Předbořice, Šetějovice, Pucheř, 37
35 Panský TŘEMOŠNICE, panství Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Městys Podhradí (Třemošnice), Míčov, Skoranov, Kraskov, Žďárec u Seče, Závratec, Skalka dvůr u Kubikových dubů, Lhotka samota u Kubikových dubů, Moravany (Ronov nad Doubravou), Kněžice (okres Chrudim), Moravany, Pařížov (Běstvina), Počátky (Seč), Krchleby (okres Kutná Hora), Dobrovítov, Hlohov (Číhošť), Hostkovice (Třebětín), Dědice, Damírov, Les Svárov u Dobrovítova (zaniklá), Čejkovice (okres Kutná Hora), Krchlebská Lhota, Opatovice (Zbýšov) 36
36 Rytířský Zbyslav a Dolní Kralovice, statek Jaroslava Šoffmana městys Dolní Kralovice, Střítež, Příseka, Budeč, Zbyslav, Bílé Podolí, Starkoč, Lovčice, Horušice, Lipovec, 35,25
37 Rytířský Onšov, statek Salomeny Karlový z Svárova Onšov, Těškovice, Chlovy, Hořice, Děkančice, Hroznětice, Syrov 33,375
38 Rytířský Horní a Dolní Krupá, statek Jana Mencle Dolní Krupá, Horní Krupá, Olešná 28,25
39 Rytířský Maleč, statek Adama Chuchelskýho Maleč, Víska, Horní a Dolní Lhotka, Jeníkovice, Blatnice, Předboř, Horní Sokolovec 28
40 Rytířský Čáslavsko, statek. V zástavě drží p. Kateřina Skuhrovská Čáslavsko, Horní Lhota, Velká Ves 24,125
41 Rytířský Martinice, statek Václava staršího Vraždy z Kulvaldu Martinice u Dolních Kralovic, Balžejovice, Vranice, Píšť, Ježov, Vraždovy Lhotice, Tomice, Zahradčice, Budeč, Dolní Rapotice 23,125
42 Rytířský Zbraslavice, statek sirotků po Bohuslavovi Horňateckým městys Zbraslavice, Chotěměřice, Velká Skalice, Rápošov, Hetlín, Štipoklasy, Černíny 22,125
43 Rytířský Bratčice a Nová Ves, statek Bernrta Šmerhovskýho Bratčice, Nová Ves u Chotěboře, Skuhrovec dvůr u Zástraní 21,5
44 Panský HAMRY (VLASTĚJOVICE), panství Jana Antonína Losy z Losinthalu Městys Vlastějovice (Dolení Hamry), Městys Hněvkovice (okres Havlíčkův Brod), Kounice (Vlastějovice), Skala (Vlastějovice), Budčice, Velká Paseka, Nová Ves u Dolních Kralovic, Laziště (Pertoltice), Mnichovice (okres Benešov) 1.díl, Březina (Vlastějovice), Pertoltice (okres Kutná Hora), Zahájí (Hněvkovice)-Štičí, Habrovčice, Čejtice, 21
45 Rytířský Pravonín, statek Pukharta Kekule Pravonín 21
46 Rytířský Zruč nad Sázavou, statek Markétě Mečerodové městys Zruč nad Sázavou, Pohleď, Lipína, Debř samota z Zruče 20
47 Panský BEZDĚKOV, statek Evy Kustošové Bezděkov (okres Havlíčkův Brod), Hařilova Lhotka, Malochyně, Křívý Dvůr u Malochyně, Horní Studenec, 19
48 Panský KRUCEMBURK, statek Marie Alžběty Berkové ze Vchynic a Tetova Městys Krucemburk, Hluboká (Krucemburk), Kohoutov (Ždírec nad Doubravou) Benátky (Ždírec nad Doubravou), 17
49 Panský HORNÍ KRALOVICE, statek Ludvíka z Herberštejna Horní Kralovice, Bezděkov (Loket), Loket (okres Benešov), Libčice (Dolní Kralovice) 17
50 Duchovní SEDLEC, statek opatství cisterciáckého kláštera Matky Boží v Sedlci Městys Malín, Habrkovice, Horušice, 15,5
51 Rytířský Čestín a Úmonín, statek Kateřiny Skuhrovský Městys Čestín, Zichovice samota u Kasanic, Kasanice, Staré Nespeřice, Milotice, Tlučeň, Úmonín, Boštice 14,25
52 Rytířský Bačkov a Zboží, statek sirotků Klusákovských Bačkov, Zboží 14
53 Rytířský Veselý Ždár, statek Jana Hendricha z Levenfelzu Veselý Ždár 14
54 Duchovní TERMESHOFY, statek cisterciáckého panenského klaštera v Pohledu Termesivy 13,5
55 Rytířský Tvrz Šadova Lhotice. Alžbětě Tenoklový Šadová Lhotice, Špeřice, Holušice, Vitice, Miletín, Lhotka 13
56 Panský SNĚŤ, statek Lidmily Sydonie, slečny ze Vchynic a z Tetova Snět, Dolní Rapotice 12
57 Rytířský Chuchel, statek Mikuláše Lažanského z Bukové Chuchel, Drhotín, Rostejn, Jeřišno, Čečkovice 12
58 Panský ČERVENÉ PEČKY, statek Justa z Gebhartu Červené Pečky, Opatovice (Červené Pečky), Nepoměřice, Kralice (Chlístovice), Mančice (Rašovice), Onomyšl, Křečovice (Onomyšl), Nebovidy (okres Kolín), Vernýřov, 11,5
59 Městský Vesnice města Ledče nad Sázavou Prosička, Chlistovice, Měchovice, Kamenná Lhota 11
60 Rytířský Borovsko a Nesmiřice, statek Bohuslava Michala Zňovskýho, Johanny Veroniky Zňovský, Jakuba Paravičína městys Borovsko, Brzotice, Bernartice, Čejtice, Onšovec, Nesměřice, Hulice, 10
61 Rytířský Lipka, statek sirotkům po Karlovi Kustošovi Lipka, Horní Bradlo, Dolní Bradlo, Velká Střítež, Malá Střítež, Hluboká, Možděnice, Polom, Jančour, Javorné 10
62 Rytířský Podhořany, statek Radslava Kostomlatského z Vřešovic Podhořany, Turkovice, Bukovina, Březinka, Hoštálovice, Rašovy 10
63 Rytířský Příseka a Opatovice, statek Jindřicha Velvarskýho Příseka, Opatovice 10
64 Rytířský Kaliště, statek Alšovi Přibkovi Kaliště 9
65 Rytířský Rosochatec, statek Mikuláše Bechyně Rosochatec, Čachotín, Skořetín dvůr u Rosochatce, Břevnice, Kyjov 8,375
66 Duchovní KRASEŃOVICE A ŽELIVEC, statek Patres Soc. Jesu v Kutné Hoře Želivec, Krasoňovice, 8
67 Panský PETROVICE A PAVLOV, statek Anny Isabelly z Kolovratové Pavlov (okres Havlíčkův Brod), Petrovice I, 8
68 Rytířský Dobrnice, statek Jana Arnošta z Erhenprechthaussu Dobrnice, Leština 8
69 Rytířský Vestec, statek Antonína Augustyna Bynaka (Binago) Ostružno, Borek, Přísečno, Pukšice, Vestecká Lhota, Podhořice, 8
70 Rytířský Tvrz Korotice Viléma Hrobčickýho Korotice, Vilémovice u Ledče n. Saz., Vilémovice u Červ. Janovic 7
71 Rytířský Hlízov, statek. Prve v sequestru J. M. Císařské, nyní p. Čejky Hlízov 6,625
72 Rytířský Opatovice a Slavíkov, statek Jana Dobřenskýho Slavíkov, Opatovice I., Černíny, Zálesí, Rovný 6
73 Rytířský Slavětín, statek Evy Měděncové Slavětín 5,625
74 Městský Bergverk Kaňkovskej, královské horní město Kaňk 5
75 Rytířský Nová Lhota, statek Jindřicha Haugvice Nová Lhota, Olšany, 4,625
76 Duchovní MEZILESY, ves stateček jezuitské koleje v Kutné Hoře Mezholezy (Miskovice) 4
77 Rytířský Hraběšín, statek Salomeny Lukavecký Hraběšín 4
78 Rytířský Pavlíkov, statek Janovi z Vejtmíle Pavlíkov samota u Leštínky, Leštinka 4
79 Rytířský Švábinov, statek Jana Kamberskýho Zdeslavice u Malešova, Venýřov, Švabinov, 4
80 Rytířský Běstvina, statek Kryštofa Kordule Běstvina, Drhotice dvůr u Rostejnu, Horní Počátky 3
81 Rytířský Chyšná, statek Bohuslava Lukaveckýho Chyšná 3
82 Rytířský RADBOŘ, statek Jindřicha Graffta Kořenice, Sedlov 2,625
83 Rytířský Keblov, statek Humprechta Račína Keblov 2,5
84 Rytířský Vyklanice, statek, díl druhý, sirotkům po Zdeňkovi Košetickým z Horky Vyklantice 2 díl 2,25
85 Rytířský Dřevíkov, stateček Marty Metychové Dřevíkov, V Tobolkách samota u Dřevíkova, Veselý Kopec, Jančour 2
86 Rytířský Nejepín, statek Jindřicha Sudka Nejepín, v Sucholepech na samotách, Muhudy 2
87 Rytířský Doubkov, statek Alině Bošinské Dobkov 1,5
88 Rytířský Vyklanice, statek, díl první, Václava Košetického z Horek Vyklantice 1 díl, Radějov, Petrovsko 1,25
89 Rytířský Koštišťany, statek Jindřicha Sevkovskýho (Slavkovský) Koštišťany 1
90 Rytířský Mezilesí, statek Jindřicha Jeníka Mezilesí u Týmové Vsi 1
91 Rytířský Nemojov, stateček Anny Mariji Horňátecký Nemojov 1
92 Rytířský Souňov, statek Jiřího Skřižovskýho Souňov 1
93 Rytířský Žibřichovice, statek Elišče Rašínový Žibřidovice 0,75
94 Rytířský Sedlice, statek Humprechta Račína Sedlice, Dubějovice 0,25
95 Rytířský Zámek Chlum, statek Viléma Mladoty z Solopisk městys Chlum 0

Stav duchovní[editovat | editovat zdroj]

Panství v kraji Čáslavském roku 1654 stavu duchovního.

ŽELIV, panství opatství kláštera premonstrátů v Želivi[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Senožaty 50 115
Bolechov 4 12
Brtná 7 17
Bystrá 8 21
Číhovice 8
Hladov 4 6
Hojanovice 9 9
Holušice (Kaliště) 11 11
Jiřice 4 51
Kletečná (Humpolec) 11
Koberovice 7 12
Komorovice 4 14
Krasoňov 13 33
Lískovice (Želiv) 6 8
Lísky (Koberovice) 9 9
Lohenice (Koberovice) 29 12
Mladé Bříště 6 19
Nečice 4 28
Petrovice (Humpolec) 9 13
Podolí 2
Poříčí (Křelovice) 9 12
Sedlice 5 23
Staré Bříště 12 26
Tukleky (Senožaty) 8 27
Vlčí Hory 2 8
Vojslavice 11 26
Vřesník 6 21
Vystrkov 4
Záhoří (Mladé Bříště) 10 28
Želiv 27 67
Dvůr Želiv 26
Dvůr Smrdov 4
Dvořec Šimonice 6
Dvořec Temechov 5
Dvořec Bělá 6
mlýn Třebelice 2

(Suma: 1 městys, 30 vesnic, 1 mlýn, 5 dvorů, 367 hospodářů, 675 poddaných)

VOJNOV MĚSTEC, statek cisterciáckého kláštera u města Ždáru[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Vojnův Městec 46
Radostín 20
Škrdlovice 15
Světnov 21
Stržanov 17
Polnička 29
Počátky 9

(Suma: 7 vesnic, 157 hospodářů)

KŘESETICE, statek jezuitské koleje v Kutné Hoře[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Bahno 13
Bylany 11 35
Černíny 6
Chrást 11 39
Krasoňovice 3 15
Krupá 3 12
Křesetice 14 59
Neškaredice 20 41
Paběnice 18 55
Perštejnec 5 14
Předbořice 11 21
Šetějovice 7
Dvůr Přítoka 22
Dvůr Pucheř 1 2
Dvůr Křesetický 16
v službě při koleji 5
V domech kolejských 16

(Suma: 12 vesnic, 3 dvory, 123 hospodářů, 352 poddaných)

SEDLEC, statek opatství cisterciáckého kláštera Matky Boží v Sedlci[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Malín 34 87
Habrkovice 17 21
Horušice 12 32
při klášteře Sedleckém 39

(Suma: 1 městys, 3 vesnice, 63 hospodářů, 179 poddaných)

KRASEŇOVICE A ŽELIVEC, statek Patres Soc. Jesu v Kutné Hoře[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Želivec 13 42
Krasoňovice 5

(Suma: 2 vesnice, 18 hospodářů 42 poddaných)

TERMESHOFY, statek cisterciáckého panenského klaštera v Pohledu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Termesivy 17 38
In Hof Rauchenstein 6
In Hof Temesshof 4
In Rillhof 5
Hofer 76

(Suma: 2 vesnice, 3 dvory, 17 hospodářů, 129 poddaných)

MEZILESY, ves a stateček jezuitské koleje v Kutné Hoře[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Mezholezy (Miskovice) 6

(Suma: 1 vesnic, 6 hospodářů)

Stav panský[editovat | editovat zdroj]

Panství seřazena podle velikosti v kraji Čáslavském roku 1654 (stavu panského).

POLNÁ, panství Maxmiliána knížete z Dytrychštejna[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Město Polná + předměstí 111 + 139 = 250
Město Přibyslav 111
Městys Havlíčkova Borová 61
Městys Stříbrné Hory 25
Janovice (Polná) 16
Skrýšov (Polná) 8
Dobroutov 21
Věžnička 14
Německý Šicndorf 12
Dobronín 4
Kamenná 12
Horní Věžnice 18
Dolní Věžnice 20
Šachotín 11
Hrbov (Polná) 17
Záborná 15
Sirákov 22
Poděšín 17
Nížkov 32
Rosička 9
Sázava 23
Buková (Nížkov) 12
Špinov 6
Olešenka 18
Dolní Jablonná 7
Česká Jablonná 11
Nové Dvory 16
Česká Jablonná, 11
Pořežín, 7
Hřiště (Přibyslav) 15
Malá Losenice 11
Vepřová 27
Račín 12
Velká Losenice 54
Modlíkov 14
Dobrá (Přibyslav) 6
Poříčí (Přibyslav) 5
Žižkovo Pole 28
Střelcová (Stříbrné Hory) 13
Utín 4
Krátká Ves 5
Peršíkov 7
Střížov a Hájek 15
Sobíňov 12
Ždírec 7
Pohled 12
Dlouhá Ves 1.dil 1
Simtany 6
Ždírec 6
Jilemník 8
Peršíkov 7
Cibotín 12
Macourov 5
Dlouhá Ves 2.dil 24
Brzkov 16

(Suma: 2 města, 2 městyse, 48 vesnic, 1140 hospodářů)

LEDEČ, panství Adriana z Engelffurtu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Město Ledeč nad Sázavou* 179 1083
Hrad Ledeč nad Sázavou** 57
Kožlí 27 108
Ostrov 10 75
Sechov 9 63
Bohumilice (Kožlí) 7 52
Mstislavice 6 40
Chřenovice 21 120
Obrvaň 6 29
Jedlá 7 33
Pavlovice (Vlastějovice) 9 52
Bělá 26 62
Sychrov (Kozlov) 5 24
Volavá Lhota 10 28
Machovice 5 14
Milanovice 3 11
Kozlov 10 66
Olešná (Kozlov) 6 23
Souboř 7 26
Habrek 6 17
Číhošť 19 101
Kynice 15 40
Hroznětín 8 34
Tunochody 10 52
Leština (Kozlov) 6 23
Zdeslavice (Číhošť) 4 16
Vrbka (Kozlov) 12 27
Bohdaneč 17 74
Třebětín 20 39
Víckovice 12 19
Kotoučov 6 35
Prostřední Ves 10 38
Breuhas 24
Maierhof Hradetz 14
Chalupen zu Hradetz 19
Podola 10
Dobrawuda 9
Veliká 7
Nezdin 4
Zdeslawicz 5
Bohdaneč 18
Michalowicze 7
Pawlikov 12
Rzeplicze 34
Ober Sluschin 18
Undter Dluschin 18

(*součet obyvatel města a **hradu Ledeč nad Sázavou = bei dem schloss Ledetsch: 57, bei dem Breühaus: 24, stadt Ledetsch: 302, in Gemeinhaus: 304, Im Haus des Georgen Trziebechowsky: 393, In Gemein Patthaus In spittalhaus: 13, In den Spittalhaus: 5, In dem dritten Spital: 5, Im Spittal bei dem Pfahrof: 13, Spittalhaus bei H. Dreyfaltigkeit: 12, In Spittal: 13, In der Schuell: 13, Gemein Meierhof: 2, Auf dem Thor: 4, Im Hürthaus: 4.)

(Suma: 1 město, 32 vesnic, 510 hospodářů, 2777 poddaných)

CHOTĚBOŘ, panství Rudolfa Rašína[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Město Chotěboř 180 418
Dvůr Chotěbořský 6
Malý Dvůr 3
Kejžlice 18 64
Řečice 6 15
Bystrá (Řečice) 3
Záběhlice (Řečice) 3
Suchdol, samota u dobré vody 1
Pusté Lhotsko 3 10
Křepiny 8 24
Meziklasí 6 16
Loukov (Dolní Město) 4 10
Dobrá Voda Lipnická 4 14
Rejčkov 10 27
Budíkov 18 37
Budíkovský dvůr 3
Jilem 16 25
Jilemský dvůr 7
Sedletín 11 30
Veselá (Sedletín) 6 15
Vepříkov 18 28
Petrovice u Uhelné Příbramě 11 32
Rankov (Chotěboř) 11 20
Raníkovský dvůr 5
Svinný 15 51
při osobě Rudolfa Rašína v službě zůstávající 23

(Suma: 1 město, 20 vesnic, 356 hospodářů, 883 poddaných)

STŘÍTEŽ A ÚSOBÍ, panství Ferdinanda Ernesta z Bukové[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Štoky 40 91
Střítež 36 72
Dobronín 18 67
Heroltice 12 24
Nové Dvory 12 40
Hybrálec 22 49
Ždírec 22 44
Smrčná 18 49
Petrovice (Štoky) 16 62
Pozovice 14 26
Smilov (Štoky) 14 25
Studénka (Štoky) 18 31
Úsobí 16 66
Chválkov (Lípa) 4 19
Dobrohostov 8 36
Kochánov 9 22
Okrouhlička 20 43
Ústí 15 56
Mysletín 8 42
Šimanov 13 30
Buková, samota u Ústí 2
Orlov, samota u Mysletína 2
Branišov (Ústí) 3
Dvůr Střítež 3
Dvůr Štoky 4
Dvůr Smilov 4
Dvůr Ústí 2
Hof Branschau 3
Schafferei Schrittens 3
Herrn Muller 4
Dorf Muller Schrittenss 4
Mlýn Štoky 3
Mlýn Ústí 3
Mlýn Ústí 3
Das Guth Polersskurchen 5
Maierhof 4
ve službě pana Ferdinanda Ernesta 15

(Suma: 1 městys, 22 vesnic, 333 hospodářů, 951 poddaných)

HERALEC A HUMPOLEC, panství Evy Tallmberkové[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Humpolec 142 437
Dvůr Humpolecký 5
Herálec 29 129
Dvůr Herálecký 11
na samotě 1
Slavníč 6 27
Koječín (Herálec) 8 26
Radňov (Květinov) 8 29
Skorkov 15 43
Kamenice (Herálec) 7 22
Pavlov 7 15
Mikulášov 3 10
Dubí 5 19
Plačkov 4 20
Bransoudov (Humpolec) 4 8
Dvůr Bransoudovský u Plačkova 6
Čejov 18 72
Světlice (Humpolec) 10 33
Hněvkovice (Humpolec) 13 55
Dvůr Hněvkovský 4
Na ovčárně 4
čeleď vrchní k zámku patřící 53

(Suma: 1 městys, 14 vesnic, 281 hospodářů, 1008 poddaných)

ŽEHUŠICE, panství Marie hraběnky z Valdštejna[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Chotusice 32 66
Žehušice 26 120
Při zámku 52
Dvůr Žehušický 12
Dvůr Chotusický 14
Dvůr Bruhanský 8
Rohozec 15 30
Sulovice 5
Horušice 2
Horka I 7 21
Bojmany 7 23
Výčapy (Vlačice) 4 16
Vlačice 4 9
Dvůr Vlačický 13
Horní Bučice 6 82 Horní+dolní*
Dolní Bučice 10 82*
Zaříčany 12 57
Lovčice (Bílé Podolí) 2 4
Semtěš 26 78
Sovolusky 11 33
Sovoluská Lhota 5 9
Litošice 9 26
Seník (Jankovice) 6 11
Brloh 10 14
Dvůr Brlohský 5
Krasnice 4
Lipnička 12
Radkovec Dvůr u Kochánova 3
Kochánov (Světlá nad Sázavou) 3
Koňkovice 6
Trpišovice 2
Dobrovítova Lhota 5
Smrčná (Trpišovice) 2
Závidkovice 9
Radostovice (Světlá nad Sázavou) 3
Broumová Lhota (Krásná Hora) 8
Nová Ves u Světlé 10
Dvůr Bučický 9
Dvůr Vyčapský 9
Dvůr Horečský 14

(Suma: 1 městys, 30 vesnic, 272 hospodářů, 735 poddaných)

MALEŠOV, panství sirotků hraběte Volfa Hendrycha Berky[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Malešov 26 46
Městys Suchdol 19 29
Při zámku 64
Dvůr Roztěž 6
Dvůr Dobřeň 5
Suchdol (dvůr) 17
V miskovském 14
Dvůr Ostrovský 36
Bykáň 4 6
Týniště (Malešov) 7 6
Polánka (Malešov) 7 11
Chlístovice 22 27
Chroustkov 6 12
Všesoky 7 8
Miletice (Nepoměřice) 8 6
Košice 7 9
Vidice 11 28
Tuchotice 12 16
Stará Lhota 3 5
Albrechtice (Malešov) 3
Útěšenovice 11 10
Hranice (Slavošov) 20 30
Slavošov 22 50
Hodkov (Zbraslavice) 12 26
Dobřeň (Suchdol) 24 21
Malenovice (Suchdol) 5
Bořetice (Červené Pečky) 10 7
Miskovice 13 19
Březová (Úmonín) 8 10
Mezholezy (Miskovice) 2
Sedlov 3

(Suma: 2 městysy, 22 vesnic, 268 hospodářů, 524 poddaných)

HABRY, panství Jana z Walmerode[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Habry 44 240
Nová Ves u Leštiny 8 36
Leština u Světlé 30
Štěpánov (Leština u Světlé) 5 34
Kysíbl dvůr a mlýn u Habrů 15 20
Lubno (Habry) 5 10
Kámen 13 27
Tis 28 62
Kněž (Tis) 9 15
Jiříkov (Kámen) 11 33
Proseč (Kámen) 9 27
Miřátky 8 32
Lučice 23 92
Komárov dvůr u Malčina 5 32
Olešnice (Okrouhlice) 8 43
Soud Velkovolešnický 8 46
Valečov dvůr u Olešnice 8 35
Pohleď 11 41
Malčín 11 38
Skuhrov 9 28
Radostín 8 21
Dvůr Žáky 24
Dobrnice 63
Chrtnice 39

(Suma: 1 městys, 19 vesnic, 251 hospodářů, 1068 poddaných)

KÁCOV, panství Viléma Popela z Lobkovic[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Kácov 39 106
Dvůr Kácovský 8
Zliv 11 21
Holšice 11 38
Čížov (Chabeřice) 6
Řendějov 6
Chabeřice 14
Jiřice (Řendějov) 12 29
Starý Samechov 5
Polipsy 11 34
Kněž (Čestín) 9
Čenovice 13 46
Losiny 6 27
Petrovice II 3
Vlková (Zbizuby) 7 29
Hroznice 3
Zbizuby 11 29
Koblasko 6
Zderadiny 5 30
Vranice (Zbizuby) 5
Psáře 23 44
Soušice 1
Dvůr Čabelský 15
Dvůr Samechovský 3
Dvůr Vyczskej 8
Dvůr Losinskej 4
Dvůr Vecteckej 6
Dvůr Psářskej 7
čeleď vrchní k zámku patřící 42

(Suma: 1 městys, 20 vesnic, 207 hospodářů, 564 poddaných)

GOLČŮV JENÍKOV, panství Marie Magdaleny Goltschové[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Golčův Jeníkov 26 184
Dvůr Jeníkovský 14
Stupárovice 17 59
Skryje 13 61
Podmoky 26 101
Dvorček Podmocky 4
Přibyslavice (Vlkaneč) 15 89
Dvorček Přibyslavský 11
Kozohlody 14 55
Vlkaneč 11 41
Klucké Chvalovice 15 39
Frýdnava 10 37
Leškovice 8 22
Dvorček Leškovice 4
Rybníček 8
Kobylí Hlava 5 26
Římovice 7
Mnichov 2 9
Dvůr Hostačovský 10
Dvůr Vohancův 10
Žandov (Chlístovice) 17 50
Dvorček Lhota Žandovská 6
Rašovice 7 41
při osobě Marie Magdaleny Goltschové slouží 26

(Suma: 1 městys, 15 vesnic, 205 hospodářů, 899 poddaných)

LUKAVEC, panství Alžběty hraběnky z Opprstorffu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Lukavec 57
Týmova Ves 15
Mezilesí 10
Salačova Lhota 3
Velká Ves (Lukavec) 2
Křešín 13
Mohelnice (Křešín) 13
Štědrovice 5
Blažnov 4
Čeněnice 4
Malá Paseka 3
Starý Smrdov 6
Kramolín (Křešín) 11
Chyšná 3
Skoranovice 3
Všebořice (Loket) 11
Radíkovice (Loket) 2
Bernartice 7
Tisek 1

(Suma: 1 městys, 18 vesnic, 173 hospodářů)

LIPNICE, panství Matyáše Vernýra[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Město Lipnice nad Sázavou 37 103
Hrad Lipnice nad Sázavou 41
Dolní Město 26 105
Dolní Dvůr pod Lipnicí 11
Kojkovice 4 24
Kojkovičky 3 15
Vilémovec 3 12
Volichov 4 32
Vítonín 3 14
Věž 20 98
Lípa 16 89
Petrkov (Lípa) 15 32
Šebestěnice 9 17
Veselice 79
Poděbaby 40
Okrouhličtí Dvořáci na samotách 24
Dvůr Papšíkovský 9
Dvůr Šebeštěnický 6
Dvůr Lipský 3
ovčín 3
panský mlýn pod Lipnicí 4

(Suma: 1 město, 11 vesnic, 164 hospodářů, 734 poddaných)

ŽLEBY, panství Frydrich hrabě z Cavriani[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Žleby 29 227
Zámek Žleby 30
Městys Uhelná Příbram 25 70
Dvůr Žlebský 22
Hostovlice 26 111
Horky 1
Mlýn na samotě 1
Vinaře 12 70
Vinice (Vinaře) 2
Licoměřice 8 27
Bousov 15 56
Tuchov 3
Žlebská Lhotka 4 22
Žlebské Chvalovice 9 45
Zehuby 5 24
Střítež Samota u Nejepína 4
Nejepín 2
Tři Dvory samota u Jarošova 26
Dvůr Markovský 6
Dvůr Hostovlický 11
Dvůr Budský 4

(Suma: 2 městysy, 14 vesnic, 163 hospodářů, 756 poddaných)

TŘEMOŠNICE, panství Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Tvrz Třemošnice.[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Závratec 9 52
Skalka dvůr u Kubikových dubů 5 30
Lhotka samota u Kubikových dubů 2 11
ve službě 12
Dvůr Šintlochy 18
Dvůr Třemošnický 43
Nový Dvůr 7
Horní mlýn 6

LICHNICE, statek Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Zámek Lichnice.[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Podhradí (Třemošnice) 10 33
Míčov 4
Skoranov 7 26
Kraskov 14 48
Žďárec u Seče 8 17

MORAVANY, statek Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Tvrz Moravany.[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Moravany (Ronov nad Doubravou) 11 36
Kněžice 11 58
Kněžický dvůr 7
Moravany 12
Pařížov (Běstvina) 1
Počátky (Seč) 2
Moravanský Dvůr 5

KRCHLEBY, statek Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Tvrz Krchleby.[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Krchleby 11

DOBROVÍTOV, statek Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché. Tvrz Dobrovítov.[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Dobrovítov 11
Hlohov (Číhošť) 6
Hostkovice (Třebětín) 3
Dědice 7
Damírov 7
Les Svárov u Dobrovítova (zaniklá) 3
Čejkovice 9
Krchlebská Lhota 9
Opatovice (Zbýšov) 9

(Suma všech statků Ferdinanda Rabenhaupta ze Suché: 1 městys, 21 vesnic, 160 hospodářů, 409 poddaných)

ČECHTICE, panství Jana Šebestýna z Hallweylu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Čechtice 61 184
Jeníkov (Čechtice) 19 93
Nekvasovice (Čechtice) 9 33
Palčice 3 12
Dobříkovice 4 5
Kuňovice 11 43
Borovnice 7 8
Otročice 9 34
Malá Paseka 6 20
Sudislavice 4 14
Jizbice samota z Zhoře 2 10
při osobě Jana Šebestiána v službě 26

(Suma: 1 městys, 10 vesnic, 135 hospodářů, 482 poddaných)

SVĚTLÁ, panství Gebharta Taxise[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Světlá nad Sázavou 38 230
Zámek Světlá nad Sázavou 4
Dvůr Světelský 3
Městys Zahrádka (Horní Paseka) 50 238
Kamenná Lhota 8 35
Kouty 9 43
Dolní Březinka 2 10
Horní Paseka 15
Dolní Paseka 12

(Suma: 2 městsy, 5 vesnic, 122 hospodářů, 563 poddaných)

HAMRY (VLASTĚJOVICE), panství Jana Antonína Losy z Losinthalu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Vlastějovice (Dolení Hamry) 13 94
Dvůr Hamry 6
Městys Hněvkovice 20 58
Dvůr Hněvkovický 4
Kounice (Vlastějovice) 5 24
Dvůr Kounický 10
Skala (Vlastějovice) 2
Budčice 2 18
Velká Paseka 12
Nová Ves u Dolních Kralovic 16 96
Laziště (Pertoltice) 8 32
Mnichovice 1.díl 1
Březina (Vlastějovice) 4 24
Pertoltice 14 51
Dvůr Pertoltický 5
Zahájí (Hněvkovice)Štičí 12 30
Habrovčice 4 8
Čejtice 1
cothimerschitz 18
čeleď vrchní k zámku patřící 11

(Suma: 2 městysy, 13 vesnic, 121 hospodářů, 497 poddaných)

VĚTRNÝ JENÍKOV, statek Frydrycha z Trautmanssdorffu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Větrný Jeníkov 28 180
Kalhov 11 81
Zbinohy 8 31
Úhořilka 7 26
Chyška 7 77
Zbilidy 9 78
Dušejov 13 116
Opatov 22 126
Dudín 13 94
Jankov 2
Lipnička 49
Radkovec 16
Kochánov 14
Závidkovice 15
Nová Ves u Světlé 52
Lhota Hlásná 39
Lhota Dobrovitská 18
Koňkovice 31
Trpišovice 14
Smrčná (Trpišovice) 8

(Suma: 1 městys, 9 vesnic, 120 hospodářů, 1118 poddaných)

KŘIVSOUDOV, panství Jakuba Leopolda z Halvejlu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Křivsoudov 37 139
Dvůr Křivsoudovský 5
Mnichovice (2. díl) 24 84
Dvůr Mnichovský 5
Děkanovice 10 35
Dunice 11 37
Strojetice 16 37
Černičí 8 11
Jenišovice (Křivsoudov) 3
Dvůr Jenišovský 5
Ovčina Jenišovská 6
Němčice (Loket) 3 11
Kačerov (Loket) 1
Lhota Bubeneč 3 9
Nová Ves u Dolních Kralovic 3
Dolejší Mlýn 3
Na statku 11
ve službě pana Jakuba Leopolda 11

(Suma: 1 městys, 10 vesnic, 119 hospodářů, 423 poddaných)

NOVÝ STUDENEC, panství Jindřicha Kustoše ze Zubřího a z Lípy[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Nový Studenec 7 38
Dvůr Studenecký dolní 10
Pivovar Studenecký 2
Podmoklany 3 15
Odraneč (Podmoklany) 1 23
Branišov (Podmoklany) 3 22
Sychrov, samota u Podmoklan 1
Hudeč 4 16
Sloupno 7 35
Štikov (Slavíkov) 4 17
Horní Vestec a Dolní Vestec 7 31
Libice nad Doubravou 14 73
Libická Lhotka 9 33
Dolní Sokolovec 4 16
Kladruby (Libice nad Doubravou) 4 27
Lhůta (Libice nad Doubravou) 10 67
Lány 8 35
Předboř (Maleč) 1
Hranice (Maleč) 4
Rovný 5 24
Kocourov (Slavíkov) 3 15
Údavy 8 31
Dlouhý (Slavíkov) 2
Stružinec (Ždírec nad Doubravou) 6 30
Kopec 10
Dvůr Libucký 5
Dvůr Hranický 6
Ovčín Hranický 5
Dvůr Kroměšín 3
ve službě pana Jindřicha Kustoše 24

(Suma: 22 vesnic, 116 hospodářů, 613 poddaných)

NOVÉ DVORY, panství Frydrycha Eusebia Švihovského z Rysumburku a Švihova[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Tvrz Ovčáry (Nové Dvory), Nové Dvory 3
Církvice 12
Jakub (Církvice) 16
Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš) 20
Záboří nad Labem 18
Kobylnice 10
Lišice (Svatý Mikuláš) 8
Morašice 10
Svatý Mikuláš 13

(Suma: 9 vesnic, 110 hospodářů)

OKROUHLICE, panství Filipa Adama hraběte ze Sulmus[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Zdislavice (Herálec) 8 31
Boňkov 4 14
Skála (Věž) 12 46
Leština (Věž) 6 35
Jedouchov 10 57
Bratroňov (Krásná Hora) 4 25
Čekanov 8 46
Krásná Hora 13 55
Bezděkov (Krásná Hora) 6 53
Březinka (Havlíčkův Brod) 6 31
Mozolov (Krásná Hora) 3 10
Vadín 14 49
Babice (Okrouhlice) 10 33
Klanečná 6 19
Lhota 38
Michalovice 53
Květinov 40
ve službě hraběte Filipa Adama 59

(Suma: 14 vesnic, 107 hospodářů, 694 poddaných)

TUPADLY, panství Ernestina hraběnka de Suis[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Tupadly 9 70
Zámek Tupadly 24
Dvůr v Tupadlích 20
Potěhy 23 94
Vrdy 19 99
Močovice 18 103
Drobovice 8 29
Březí (Zbýšov) 14 25
Zbudovice 9 20
Horky 3 20
Dvůr Skovitce 12
Dvůr Koudelovský 10
Dvůr Močovický 7

(Suma: 8 vesnic, 103 hospodářů, 533 poddaných)

KRUCEMBURK, statek Marie Alžběty Berkové ze Vchynic a Tetova[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Městys Krucemburk 54 142
Dvůr Krucemburský 4
Hluboká (Krucemburk) 17 58
Kohoutov (Ždírec nad Doubravou) 10 17
Benátky (Ždírec nad Doubravou) 22 8
Želivec 42
Dvůr Krasenovský 6
Pivovar 2
Mlejn digovský 3
Mlejn na řece 4

(Suma: 1 městys, 3 vesnic, 103 hospodářů, 286 poddaných)

PEČKY, statek Justa z Gebhartu[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Červené Pečky 12
Opatovice (Červené Pečky) 7
Nepoměřice 16
Kralice (Chlístovice) 11
Mančice (Rašovice) 14
Onomyšl 19
Křečovice (Onomyšl) 3
Nebovidy 12
Vernýřov 2

(Suma: 9 vesnic, 96 hospodářů)

HORNÍ KRALOVICE, statek Ludvíka z Herberštejna[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Zámek Horní Kralovice 11
Bezděkov (Loket) 12
Loket 12
Libčice (Dolní Kralovice) 4

(Suma: 4 vesnic, 39 hospodářů)

PETROVICE A PAVLOV, statek Anny Isabelly z Kolovratové[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Pavlov 16
Petrovice I 17 43

(Suma: 2 vesnice, 33 hospodářů, 43 poddaných)

BEZDĚKOV, statek Evy Kustošové[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Bezděkov 9 30
Dvůr Bezděkovský 6
Hařilova Lhotka 2
Malochyně 2 5
Křívý Dvůr u Malochyně 1 13
Horní Studenec 17 73
Štěpánov (Bezděkov) 11
Dvůr Horní Studenec 10
Dvůr Štěpánovský 8
ve službě pani Evy Kustošové 10

(Suma: 5 vesnic, 32 hospodářů, 166 poddaných)

SNĚŤ, statek Lidmily Sydonie slečny ze Vchynic a z Tetova[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Snět 15 29
Dolní Rápotice 6 7

(Suma: 2 vesnice, 21 hospodářů, 36 poddaných)

RADBOŘ, statek Jindřicha Graffta[editovat | editovat zdroj]

Jméno obce hospodářů roku 1654[18][19] poddaných roku 1651[20]
Kořenice 11
Sedlov 5

(Suma: 2 vesnice, 16 hospodářů)

Soudní okresy kraje od roku 1855[editovat | editovat zdroj]

1. Okres chotěbořský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Úhrov 628 1083 393 Úhrov (Ouhrov)
2 Údoleň 1009 1183 798 Údoleň (Oudoleň)
3 Údavy 648 311 245 Údavy (Oudavy)
4 Barovice 248 619 138 Barovice
5 Benátky 283 658 318 Benátky
6 Běstvina 1290 173 697 Běstvina, Dřhotín, Hluboš, Matějov, Rostein, Zbohov
7 Bezděkov 932 703 102 Bezděkov, Lhotka Hořilova, Štěpánov
8 Bílek 1163 769 380 Bílek
9 Borek 392 591 166 Borek
10 Čachotín 1094 628 397 Čachotín
11 Čečkovice 421 946 183 Čečkovice
12 Chloumek 1061 672 376 Chloumek, Křemenice, Nehodovka, Spalava
13 Chotěboř 3630 1543 3916 Břevnice, Město Chotěboř, Chotěboř zámecký okres, Příjemek, Rochnovec
14 Chuchel 428 674 246 Chuchel
15 Dalčice 451 871 224 Dalčice, Košťan, Strakov
16 Dobkov 563 1215 189 Dobkov
17 Hluboká 3227 441 1170 Hluboká, Ránsko staré, Ránsko nové
18 -Hoješín 555 863 789 Hoješín, Hůrka Lešková, Dolní ves (Podhoješín), Horní ves (Obec)
19 Hranice 510 1020 266 Blatnice, Hranice
20 Javorka 323 770 42 Javorka
21 Jeníkov 216 374 66 Jeníkov
22 Jeřišno 845 128 422 Hůrka, Jeřišno, Podhořice, Račkovice
23 Jílem 1120 1073 281 Jílem
24 Jitkov 791 867 485 Jitkov
25 Kladruby 264 1493 188 Kladruby
26 Klokočov 385 471 636 Klokočov, Lhotka
27 Kohoutov 680 51 228 Kohoutov
28 Kocourov 479 68 68 Dlouhé, Kocourov
29 Kraborovice 288 437 147 Kraborovice
30 Kruzburk 2060 569 1500 Městys Kruzburk (Krucenburg)
31 Lány 356 411 243 Lány Suché (Suchá)
32 Libice 944 338 570 Hůrka, Kroměšín, Městys Libice (Líbeč)
33 Lhotka Libická 371 1516 202 Lhotka Libická
34 Lhotka horní 325 125 131 Lhotka dolní, Lhotka horní
35 Lhotka Vestecká 495 79 186 Heřman, Lhotka Vestecká
36 Lhůta 505 558 240 Lhůta
37 Maleč 519 1490 336 Maleč
38 Malochyň 430 507 44 Křivé, Malochyň (Malochyně)
39 Nejepín 554 751 284 Nejepín
40 Nová ves 2198 1238 1136 Bezlejov, Kohoutov, Nová Ves, Nový dvůr, Skuhrovec, Zastraní
41 Ostružno 752 1139 235 Ostružnov
42 Petrovice 660 871 202 Petrovice
43 Počátky 1480 264 636 Jahodov, Mariendorf, Nemojov, Počátky
44 Počátky horní 347 1368 247 Počátky horní
45 Podmoklany 519 482 320 Branžov (Branišov), Podmoklany, Odraneč
46 Předboř 531 670 188 Předboř
47 Příbram uhelná 2275 614 939 Jarošov, Městys Příbram uhelná
48 Pukšice 856 135 289 Neuhof, Přísečno, Pukšice
49 Rankov 576 643 264 Rankov
50 Rosochatec 1437 934 355 Nový dvůr, Rosochatec, Skořetín
51 Rovné 407 1121 207 Rovné
52 Rušínov 426 40 290 Nohavice, Rušínov
53 Sedletín 817 1591 352 Sedletín
54 Sloupné 695 1249 297 Hudeč (Huč), Sloupné, Štiková
55 Slavětín 381 217 274 Slavětín
56 Slavíkov 719 422 283 Slavíkov, Zálesí
57 Sobínov 1059 607 1206 Markvartice, Nová Ves, Sobínov (Soběnov), Sopoty
58 Sokolovec horní 493 1340 287 Sokolovec horní, Sokolovec dolní
59 Spáčice 576 416 191 Spáčice
60 Stružinec 714 984 167 Stružinec
61 Střížov 1074 1520 665 Hájek, Střížov
62 Studenec nový 578 1336 225 Studenec nový
63 Studenec horní 1053 1182 431 Studenec horní
64 Svinné 1121 1333 595 Klouzov, Nový Dvůr, Svinné
65 Vepříkov 1400 307 414 Vepříkov
66 Veselá 444 811 126 Veselá
67 Vestec dolní 408 496 171 Vestec dolní, Vestec horní
68 Víska 670 1582 413 Víska
69 Vratkov 887 584 282 Hostětinky, Kubatka, Modletín, Vratkov,
70 Ždírec 501 488 462 Ždírec
Dohromady 56570 223 29441

2. Okres čáslavský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Starý dvůr 207 164 171 Starý dvůr
2 Bousov 660 262 347 Bousov, Tuchov
3 Biskupice 473 1002 163 Biskupice
4 Bojmany 254 1495 254 Bojmany
5 Brambory 202 1086 119 Brambory, Koukalka
6 Bratčice 1917 406 1068 Adamov, Bratčice
7 Březinka 614 1232 184 Březinka, Bílý kámen
8 Březí 502 1002 306 Březí
9 Bukovina 296 130 112 Bukovina
10 Bučice dolní 929 171 461 Bučice horní, Bučice dolní
11 Čáslav 3094 446 3554 město Čáslav, předměstí Kalabousky
12 Čejkovice 339 570 315 Čejkovice
13 Chlum 606 682 268 Chlum
14 Chotusice 1963 1440 1237 Městys Chotusice, Druhanice
15 Chvalovice Klucké 885 1274 426 Chvalovice Klucké
16 Chvalovice Žlebské 624 1047 308 Chvalovice Žlebské, Lhota
17 Damírov 500 480 245 Damírov
18 Dědice 295 80 507 Dědice
19 Dobrovitov 1270 1050 507 Dobrovitov
20 Drobovice 649 855 358 Drobovice
21 Horka 1209 1465 746 Borek, Horka (Horky), Jozefov (Svobodná ves)
22 Horušice 1497 1360 370 Horušice, Zbraňoves
23 Hostkovice 261 110 109 Hostkovice
24 Hošťálovice 310 1174 130 Hošťálovice
25 Hostovlice 1441 786 779 Hostovlice, Okřesaneč
26 Hraběšín 1571 790 668 Hraběšín, Habrkovský mlýn, Hološín, Janský mlýn
27 Jetonice 151 1556 75 Jetonice
28 Kluky 525 980 458 Kluky
29 Kněžice 798 1076 261 Kněžice
30 Kozohlody 659 209 254 Kozohlody
31 Kraskov 901 1179 382 Kraskov
32 Krchleby 887 800 579 Dubina, Krchleby
33 Kubikovy duby 476 104 160 Kubikovy duby
34 Loučice 614 79 348 Loučice
35 Lhota 221 1482 109 Lhota
36 Lhota Krchlebská 238 1497 316 Lhota Krchlebská
37 Lhota nová 572 520 314 Lhota nová
38 Lhůta 124 992 84 Lhůta
39 Licoměřice 570 654 215 Chybka, Licoměřice
40 Lipovec 368 457 322 Lipovec
41 Litošice 1758 640 367 Krásnice, Litošice
42 Lohov 343 1300 250 Lohov
43 Míčov 518 684 248 Míčov
44 Mladotice 421 423 285 Mladotice
45 Morašice 777 295 225 Morašice
46 Moravany 708 1485 149 Moravany
47 Močovice 850 20 387 Močovice
48 Opatovice 607 517 261 Doudavský mlýn, Opatovice
49 Pařížov 312 791 184 Pařížov
50 Filipov 521 894 179 Filipov
51 Počátky dolní 160 1064 124 Počátky dolní
52 Podhořany 784 1379 582 Nový Dvůr, Podhořany
53 Podolí bílé 945 226 729 Městys Podolí bílé
54 Podhradí 410 269 228 Podhradí
55 Podmokly 1684 475 480 Podmokly
56 Potěhy 1281 1122 505 Horky, Potěhy
57 Přibislavice 831 1493 318 Kocanda, Přibislavice
58 Rašov 283 519 150 Rašov
59 Rohozec 920 1520 425 Rohozec
60 Ronov 1822 1473 1613 městys Ronov
61 Rudov 177 316 85 Rudov
62 Souňov 465 735 182 Chedrb, Souňov
63 Šebestenice 572 961 326 Šebestenice
64 Schořov 247 1151 323 Schořov
65 Žehušice 1300 850 940 Žehušice
66 Semtěš 1081 333 771 Bumbalka, Semtěš, Vápenka
67 Skoranov 521 48 210 Skoranov
68 Sobolusky 756 923 234 Sobolusky
69 Starkoč 710 1200 504 Starkoč
70 Sulovice 430 1580 254 Sulovice
71 Třebonín 754 490 538 Hruškovský mlýn, Třebonín
72 Třemošnice 1172 751 370 Třemošnice
73 Tupadly 1145 987 656 Tupadly
74 Turkovice 431 294 417 Turkovice
75 Vestec 269 624 51 Vestec
76 Vinaře 890 432 594 Vinaře, Vinice
77 Vlačice 916 708 285 Vlačice, Výčapy
78 Vodrant 278 1030 187 Vodrant
79 Volšany 400 400 267 Volšany
80 Vrdy 1671 93 545 Vrdy
81 Žáky 982 620 698 Strampochy, Žáky
82 Záříčany 1114 635 393 Zaříčany
83 Závratec 396 132 177 Závratec
84 Zbejšov 763 182 201 Zbejšov
85 Zbudovice 386 957 175 Zbudovice
86 Zbyslav 611 954 482 Zbyslav
87 Zbyslavec 608 75 178 Zbyslavec
88 Zďárec 353 1221 203 Zďárec
89 Zehuby 536 416 309 Kamenný most, Zehuby
90 Žleby 1999 178 1143 městys Žleby
dohromady 67582 809 36469

3. Okres německobrodský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Babice 710 1514 286 Babice
2 Bezděkov 655 823 220 Bezděkov, Hlavňov
3 Bělá 2064 189 1174 Boudův mlýn, městys Bělá, Březina, Kasalův mlýn, Kojetinský mlýn, Samotný, Vlachov
4 Blumendorf 686 570 258 Blumendorf
5 Bratranov 339 207 92 Bratranov
6 Břevnice 572 1532 102 Břevnice, Lažany dvůr
7 Březinka 342 702 65 Březinka
8 Chýška 647 981 264 Chýška
9 Chvalkov 235 439 96 Chvalkov
10 Čekanov 418 474 144 Čekanov
11 Brod německý 2581 46 4082 Rozkoš, Chudobův mlýn, Cikánkův dvůr, město Brod německý, Klášterní dvorce, Rosendorfský mlýn, Samotina, Seč neb Občiny, Špitálský dvůr
12 Suchá 734 780 239 Suchá, Sv. Kříž
13 Pohled (Frantál) 1275 655 577 Sv. Anna, Pohled (Frantál), Sklenná huť, Roušťán
14 Frydnava 730 1294 327 Baštinov, Frydnava
15 Hochtanov 1290 288 347 Hochtanov, Klarbrunn
16 Dvorce Frantálské 940 1057 156 Hamry, Dvorce (Dvořáci) Frantálské, Kocman, Pabousek, Říha, Šenklívy, Šidlák
17 Dvořáci Okrouhličtí 1745 1479 926 Dvořáci Okrouhličtí, Melichovský, Menoušek, Nový svět, Novotnýho dvůr, Panský, u Rýdlů, Šmolov
18 Jedouchov 495 83 158 Jedouchov
19 Jilemník 507 1169 155 Jilemník
20 Kyjov 397 1044 182 Kyjov
21 Klanečná 238 1192 89 Klanečná
22 Kník 920 1042 326 Český dvůr, Kník, Rožnák
23 Kochanov 529 1472 152 Kochanov
24 Kojkovice velké 473 755 170 Kojkovice velké, Pazderna, Svitálka neb Křivoláč
25 Kojetín 1388 1088 413 Kojetín, Pouch
26 Krásná hora 539 66 231 Krásná hora
27 Krupá horní 1964 862 439 Gerstein, Krupá horní, Krat, Lýsa, Pochwald
28 Krupá dolní 1377 1080 779 Chrást, Krupá dolní
29 Krátká ves 989 1188 262 Krátká ves
30 Kvasetice 361 620 138 Kvasetice, Svitálka
31 Květinov 409 699 233 Květinov
32 Dlouhá ves 1880 672 452 Dlouhá ves
33 Lhota 519 482 269 Lhota
34 Lípa 1202 1197 327 Hamrní dvorec, Hladový mlýn, Lípa, Dvorec, Sračkov neb Horka
35 Lipnice 1936 1120 1454 městys Lipnice, Panský mlýn, Krophansl, Lipnické hutě, Loskot, Peldřimovický lom, Dolní dvůr, U velké louky, Vilímovec
36 Ždár veselý 2144 332 1072 Ždár veselý, Chlístov, Okrouhlice, Pelestrov
37 Mazourov 564 950 78 Mazourov
38 Michalovice 694 1520 217 Michalovice
39 Mozolov (Krásná Hora) 209 288 87 Mozolov
40 Bartošov 1028 1478 284 Bartošov
41 Perknov 802 697 286 Kotlasov, Perknov
42 Petrkov 825 14 288 Grondlův mlýn, Nový dvorec, Petrkov
43 Poděbaby 911 915 247 V Občinách, Papšíkov, Poděbaby, Červený dvorek
44 Úsobí 1614 283 1216 U borovice, Hradiště, Kosov, městys Úsobí, Skalka
45 Úhořilka 441 1248 206 Úhořilka
46 Cibotín 715 217 235 Cibotín
47 Dobrohostov 486 1354 180 Boudův mlýn, Dobrohostov, Sýkorův mlýn
48 Šejdorf 1189 164 469 Skřivánek, Šejdorf
49 Ždírec 437 730 116 Ždírec
50 Simtany 445 1290 159 Simtany
51 Termesivy 879 727 248 Haderburg, Rýdlov, Termesivy
52 Vadín 938 955 299 U Malatů, Vadín
53 Veselice 278 262 107 Veselice
54 Věž 1134 955 818 Mozerov
55 Volešná 1368 1563 399 Červené doly, Olešná
56 Volichov 472 1235 151 Vitonín, Volichov
57 Zbožice 442 986 70 Zbožice
50130 579 22816

4. Okres haberský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Bačkov 543 1311 264 Bačkov
2 Chrtnice 1146 1377 296 Chrtnice, Okrouhlík
3 Dobrnice 1548 852 359 Chraňbože stará, Chtaňbože nová, Dobrnice, Hory, Roznotín
4 Frydnava 1005 1247 359 Frydnava
5 Habry 2364 1020 2136 Kiesibl mlýn, městys Habry, Klecanda, Pohanka mlýn
6 Heřmanice 792 1200 250 Bučovice, Heřmanice
7 Hostovlice 605 419 104 Hostovlice
8 Jeníkov Golčův 1532 276 2420 městys Jeníkov Golčův, Volšínka
9 Jiříkov 725 225 174 Jiříkov
10 Klášter 1123 481 569 Klášter
11 Kobylí hlava 1180 790 267 Dolík, Kobylí hlava
12 Kněž 670 333 220 Kněž, Nový dvůr
13 Leškovice 738 892 227 Leškovice
14 Leština 825 574 339 Leština
15 Lubno 308 525 97 Lubno
16 Lučice 1447 803 560 Chlum, Janovec, Lučice
17 Malčín 2241 262 304 Dobrá voda, Hejtice, Komárov, Malčín
18 Miřátky 581 1539 180 Miřátky
19 Nasavrky 390 1135 226 Nasavrky
20 Nová ves 728 1510 226 Nová ves
21 Pohled 755 855 232 Pohled
22 Proseč 508 29 112 Proseč
23 Radostín 561 1111 129 Radostín
24 Rybníček 628 563 214 Rybníček
25 Římovice 268 1215 197 Budka, Chlum, Římovice
26 Sirakovice 606 865 253 Sirakovice
27 Skrej 737 1512 277 Chrastice, Hostačov, Skrej (Skryje)
28 Skuhrov 866 1537 348 Skuhrov
29 Smrdov 1911 338 500 Smrdov
30 Spytice 428 810 161 Potěšilka, Spytice
31 Kámen 772 241 329 Kámen
32 Štěpánov 501 1567 168 Štěpánov
33 Stuparovice 490 276 460 Ráj, Stuparovice
34 Tis 1783 1005 561 Tis
35 Vlkaneč 1131 444 316 Lhota kamenná, Vlkaneč
36 Vilímov 1024 1555 1156 Točice, městys Vilímov
37 Volešnice 985 1506 225 Volešnice (Olešnice), Valečov
38 Vrbice 447 1531 245 Vrbice
39 Vrtěšice 222 1552 105 Vrtěšice
40 Zboží 1105 730 377 Waldof, Zboží
41 Ždanice 224 15 105 Ždanice
42 Zhoř 411 1282 214 Jakubovice, Zhoř
43 Zvěstovice 583 1465 183 Zvěstovice, Hostačov
Dohromady 37461 375 16444

5. Okres humpolecký[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Ústí 1123 1514 466 Ústí, Hejšť
2 Bystré 682 437 288 Bystré
3 Bolechov 273 190 78 Bolechov
4 Bonkov 362 953 182 Bonkov
5 Branišov 463 388 153 Branišov
6 Brtná 437 380 215 Brtná, Boroviny, Březinův mlýn, Kolčavka, Sv. Haštal
7 Břiště staré 922 1439 258 Břiště staré, Opatov, dvůr, Škrabánek, Sykorův mlýn, Vlčí hory, Vrzakův mlýn
8 Břiště nové 294 478 95 Břiště nové, Rokoský mlýn
9 Budikov 1155 33 548 Budikov, Jalovčí, Pusto Lhotsko
10 Čejov 1397 653 668 Čejov, Závršský mlýn
11 Čihovice 357 1040 228 Čihovice, Mochnach
12 Duby 399 257 136 Duby
13 Dudín 1467 1072 430 Buková, Dudín
14 Dušejov 851 1099 333 Dušejov
15 Houšice 295 1100 85 Houšice
16 Herálec 1600 1399 1007 městys Herálec, Nohavice, Rybárna
17 Hněvkovice 1136 1570 418 Hněvkovice
18 Hojanovice 502 1360 246 Hojanovice, Nad Březinou, Na Budách
19 Humpolec 2206 1094 4589 město Humpolec, Dušilův mlýn, Na obci
20 Jankov 293 113 206 Jankov
21 Jeníkov větrný 1622 220 955 městys Jeníkov větrný, Trojanův Mlýn, Vobora
22 Jiřice 1990 835 591 Jiřice,Na kobilce, Močidlo, Brůnův mlýn, Radostín, Trucbaba
23 Kalthof 843 993 253 Kalthof
24 Kaliště 1353 1380 640 Staré hutě, Kaliště, U Malků, Německo
25 Kamenice 755 1303 332 Kamenice
26 Kejžlice 1958 1000 746 Staré hutě, Kejžlice, Nový dvůr, Orlov pod lesy
27 Šimanov 1080 179 574 Šimanov
28 Kletečná 1182 190 313 Kletečná, Šimonice, Smrdov, Seč neb Sečky
29 Koberovice 531 1490 264 Bělá dvůr, Chvalkovský, Koberovice
30 Koječín 684 614 204 Koječín
31 Kojkovice malé 216 960 38 Kojkovice malé
32 Komorovice 933 674 392 Komorovice, Vystrkov
33 Krásoňov 1268 891 446 Krásoňov
34 Leština 543 1434 218 Lešttina
35 Lhotice 472 1480 161 Lhotice
36 Lhotka 296 1190 104 Lhotka
37 Liské 296 1190 104 Na Houce, Liské
38 Lískovice 245 500 94 Lískovice
39 Lohenice 436 120 182 V Buči, Hladov, Lohenice, Podoly
40 Mikulášov 271 596 149 Mikulášov
41 Miletín 277 1565 110 Miletín
42 Mysletín 718 520 281 Mysletín, Orlov
43 Něčice 338 1095 87 Něčice
44 Opatov 1173 846 512 Opatov, Polánky, Vlčkův mlýn
45 Pavlov 497 1550 244 Pavlov
46 Petrovice 892 740 238 Kopaninský, Rokosy, Petrovice
47 Plačkov 862 1344 715 Plačkov, Vilémov
48 Poříčí 370 95 196 V Borovinách
49 Radňov 461 413 174 Radňov
50 Rapotice horní 692 1510 180 Rapotice horní
51 Rozkoš 276 643 274 Brandsoudov, Rozkoš, Suchomel
52 Zbility 1816 645 315 Maršov, Zbility, Točíkův mlýn
53 Sedlec 958 315 236 Kordovský, Sedlec
54 Želiv 1827 1065 793 Želiv
55 Senožaty 2242 775 1062 Na Bejkovce, Jankov, městys Senožaty, Otavožaty
56 Skála 336 1487 304 Skála
57 Skorkov 1078 434 316 Skorkov
58 Slavnič 371 338 303 Slavnič
59 Speřice 395 1010 141 Speřice
60 Světlice 558 248 316 Světlice
61 Tukleky 580 - 264 Tukleky, Takykleky
62 Velešov 502 1412 78 Velešov
63 Zbinohy 689 604 285 Skalka, Zbinohy
64 Vitice 390 710 115 V leštině, Milostice, Vitice
65 Vojslavice 833 410 183 Vojslavice, Závodský
66 Vřesník 565 690 178 Vřesník
67 Záhoří 542 589 183 Struhov, Záhoří
68 Zdislavice 771 1360 218 V Pozaharech, Zdislavice
Dohromady 54256 306 25699

6. Okres kouřimský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Újezdec 570 575 218 Újezdec, Březinka
2 Barchovice 605 822 297 Barchovice
3 Bečváry velké 1094 1286 687 Bečváry velké, Bečváry malé
4 Blýnka 331 1377 135 Blýnka
5 Bohouňovice 940 255 242 Bohouňovice
6 Bošice 837 1125 243 Bošice, Votelec
7 Cerhenice 1554 267 797 Městys Cerhenice, Radímek
8 Cerhenky 286 990 202 Cerhenky
9 Chocenice 1059 701 681 Břežany, Chocenice, Nové město
10 Chotouchov 697 1565 387 Chotouchov
11 Chotouň 827 772 293 Chotouň
12 Chotutice 656 401 441 Chtoutice
13 Chvatliny horní 689 847 227 Chvatliny horní
14 Chvatliny dolní 1064 807 253 Chvatliny dolní
15 Církvice 425 560 486 Církvice
16 Dobřichov 1142 1536 378 Dobřichov
17 Doubravičany 580 862 264 Doubravičany
18 Drahobudice 967 26 595 Bílkov, Drahobudice
19 Hatě 231 945 131 Hatě
20 Hrádek zadní 143 1185 541 Hrádek zadní
21 Hrádek Červený 742 1435 541 Hrádek červený
22 Hradenín 275 1304 323 Hradenín
23 Hryzely 455 278 247 Hryzely
24 Jelčany horní 363 670 209 Jelčany horní, Jelčany dolní
25 Kouřim 2520 1398 2241 Diblikov, Město Kouřim, Molitorov
26 Krychnov 448 1345 209 Krychnov
27 Krymlov 356 377 382 Krymlov
28 Krůty horní 983 1141 390 Krůty horní, Krůty dolní, Přestavlky
29 Lhota 529 231 406 Borek, Broučkov, Království, Lhota
30 Lhotky 707 93 208 Lhotky
31 Libodřice 1042 170 455 Kocanda, Libodřice
32 Malotice 784 895 353 Malotice
33 Mlékovice 407 857 163 Mlékovice
34 Myškovice 377 89 119 Myškovice
35 Nesměn 1242 932 333 Buda, Davídkov, Habry, Nouzov, Nesměn
36 Plaňany 1082 27 870 Městys Plaňany
37 Poděvousy 250 797 203 Poděvousy (Podous)
38 Poboří 718 1490 177 Poboří
39 Přebozy 525 278 196 Přebozy
40 Pučery 694 547 248 Pučery
41 Radim 897 759 457 Radim
42 Radlice 1992 1300 305 Komorec, Radlice
43 Ratěnice 755 1370 475 Ratěnice
44 Skalice klašterská 579 83 124 Hráz veliká, Skalice klášterská, Zárybník
45 Sobočice 481 541 288 Sobočice
46 Solopisky 950 1190 388 Kunwald, Solopisky
47 Svojšice 819 1224 642 Nová Ves, Svojšice
48 Skvrňov 1073 41 487 Podmok, Skvrňov
49 Tatyce 737 257 468 Tatyce (Tatece – Tatce)
50 Toušice 812 1500 271 Toušice
51 Třebovle 1040 723 585 Třebovle
52 Voděrady 701 84 447 Voděrady
53 Vrbčany 1236 915 422 Chroustov, Kubšovka, Vrbčany
54 Vršice 408 988 114 Vršice
55 Žabonosy 539 1079 323 Žabonosy
56 Zálešany 330 685 136 Zálešany
57 Zásmuky 1483 30 1704 Vlčí důl, Zásmuky
58 Ždánice 1829 1417 442 Bešínov, Ždánice
Dohromady 45915 644 23308

7. Okres uhlířskojanovický[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Úžice 539 800 309 Úžice
2 Bělokozly 1008 400 298 Bělokozly
3 Chaběřice 1385 1195 622 Brandýs, Chaběřice, Čížov, Holčice
4 Chmeliště 458 50 85 Chmeliště
5 Čekanov 750 630 392 Čekanov, Thalenberg
6 Čenovice 1209 880 395 Čenovice, Kněz, Víska
7 Čestín 1632 665 1115 městys Čestín, Čenětice, Kopanina, Milotice, Morany
8 Dojetřice 786 1150 158 Dojetřice
9 Ježovice 857 680 130 Outěchvosty, Ježovice
10 Jindice 764 840 451 Jindice
11 Kácov 1324 595 1164 městys Kácov, Račinoves (Ražňoves), Zlív
12 Kochánov 302 309 76 Kochánov
13 Janovice uhlířské 1542 512 1645 město Janovice uhlířské
14 Kralice velké 622 210 541 Kralice velké, Králičky, Sv. Jan
15 Křečovice 586 1270 206 Křečovice
16 Ledečko 525 1580 221 Ledečko, Vraník
17 Lhota Janovická 1068 398 284 Lhota Janovická, Podmoky
18 Losiny 2017 785 1086 Staré hutě, Nespeřice staré, Boštice, Losiny, Nespeřice nové, Petrovice, Tlučeň
19 Makolusky 755 1240 181 Makolusky
20 Malovidy 640 0 172 Malovidy
21 Mančice 427 1164 240 Mančice
22 Miletín 377 235 289 Miletín
23 Mirošovice 260 1090 214 Mirošovice
24 Mitrov 757 563 382 Mitrov, Majelovice, Silvánka
25 Nepoměřice 933 645 341 Nepoměřice
26 Opatovice 253 436 223 Opatovice
27 Podveky 928 910 462 Podveky, Zalíbená
28 Polipsy 1732 120 587 Čabelice, Kasanice, Polipsy, Žichovice
29 Radvanice 798 1090 170 Benátky, Nechyba, Radvanice
30 Rašovice 1013 996 652 Netušil, Rašovice
31 Rattaje 1379 910 989 Kozojedy, Nový dvůr, městys Rattaje,
32 Řendov 1458 590 714 Samechov stary, Jiřice, Řendov, Samechov nový
33 Samopše 910 920 394 Budín, Mrchojedy, Přívlaky, Samopše
34 Sázava 638 1435 859 městys Sázava
35 Budy černé 608 605 576 Nechyba, Budy černé
36 Smilovice 637 1181 281 Chlum, Smilovice
37 Smrk 889 143 361 Chrástná, Francdorf, Královice, Smrk
38 Soběšín 1260 810 461
39 Staňkovice 1949 784 500
40 Lhota kamenná 1084 1445 197 Lhota kamenná
41 Sudějov neb Sv. Anna 578 65 341 Lišťany, Sudějov neb Sv. Anna
42 Vavřinec 937 955 472 Vavřinec
43 Vonomyšl 1056 1240 280 Budy, Vonomyšl (Onomyšl)
44 Vranice 831 0 236 Vranice
45 Žandov 893 660 592 Pivnivsko, Žandov
46 Zbizuby 1777 475 795 Hroznice, Kobláska, Nechyba, Vlkov, Zbizuby
47 Zderadiny velké 238 995 141 Zderadiny velké
48 Zderadiny malé 376 1165 88 Zderadiny malé
49 Žížov 460 680 315 Žížov
Dohromady 44257 1269 21683

8. Okres kolínský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Kolín starý 1538 900 1113 Kolín starý, Bašta
2 Býchor 1131 1163 460 Býchor
3 Bohouňovice 537 825 381 Bohouňovice, Hranice
4 Dolany 438 784 312 Čertovka, Dolany, Vysoká
5 Třidvory 787 579 396 Třidvory
6 Týnec nad Labem 2474 330 2329 Bělušice, město Týnec nad Labem
7 Kbely 526 1145 392 Kbely, Kbely malé
8 Hradišťko 480 720 155 Hradišťko
9 Kolín nový 4510 1497 6609 Čtitary, Císařoves, město Kolín nový
10 Konárovice 1644 605 809
11 Kořenice 881 240 611 Kořenice, Ratboř (Ratiboř)
12 Křechoř 1316 660 395 Břiství, Kamhájek, Křechoř
13 Kutlíře 372 1026 72 Kutlíře
14 Lhota 1641 303 358 Volárna, Lhota
15 Libenice 1004 913 672 Grunta, Libenice
16 Lošany 1023 46 538 Lošany, Lošánky
17 Lžovice 625 1265 210 Lžovice
18 Mančice 420 1495 287 Mančice
19 Nebovidy 917 350 595 Nebovidy, Hluboký důl
20 Němčice 1248 1366 367 Němčice
21 Nová ves 1934 850 673 Klavary, Nová ves, Ohrada
22 Opatovice 389 785 250 Opatovice
23 Ovčary 1794 1325 876 Ovčary
24 Pašinka 571 570 428 Pašinka
25 Pečky 1168 1260 1148 Bojiště, Dobešovice, městys Pečky
26 Polepy 300 985 336 Polepy
27 Radovesnice 560 750 293 Radovesnice
28 Sedlov 458 1500 308 Sedlov, Těšínky
29 Sendražice 1110 492 491 Sendražice
30 Siegfeld 511 875 328 Siegfeld
31 Velyně 2053 95 666 Baierveg, Nouzov hořejní, Bouzov dolejní, Velyně (Velimě)
32 Veletov 917 505 397 Veletov
33 Veltruby 1112 865 791 V domkách, Veltruby
34 Vohaře 1048 142 418 Vohaře
35 Vosek 1864 1128 289 Vosek
36 Zibohlavy 493 42 187 Zibohlavy
Dohromady 39811 1181 24640

9. Okres kutnohorský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Újezdec 415 505 206 Újezdec
2 Úmonín 780 1355 534 Úmonín
3 Útěšovice 811 350 349 Útěšovice, Blonda, Borová, Radvančice, Sidonský les
4 Bahno 700 1155 368 Bahno, Bahínko, Krasoňovice, Markovičky
5 Bykaň 279 1550 52 Bykáň
6 Bylany 742 570 378 Bylany
7 Bludov 348 550 229 Bludov
8 Bořetice 276 250 205 Bořetice
9 Březová 351 965 178 Březová
10 Černíny 381 20 374 Černíny, Zavadílka
11 Chlístovice 1093 1440 504 Chlístovice
12 Chrásť 389 160 284 Chrásť
13 Chroustkov 315 105 155 Chroustkov
14 Chvalov 261 420 94 Chvalov, Plhov, Zadní
15 Církvice 645 970 610 Církvice, Netřeby, Vrabčov
16 Dobřeň 1156 15 380 Dobřeň
17 Kaňk 324 584 1183 město Kaňk
18 Habrkovice 573 1430 229 Habrkovice
19 Hetlín 647 1175 204 Hetlín
20 Hlízov 1010 640 761 Hlízov, Hlízov. mladý
21 Hořany 377 752 158 Hořany
22 Sv. Jakub 929 1035 507 Sv. Jakub
23 Janovice červené 1136 755 974 městys Janovice červené
24 Sv. Kateřina 1248 64 533 Hrabí, Sv. Kateřina
25 Kobylníky 1309 1529 563 Bernadov, Kobylník (Kobylnice) mladé, Lišice,
26 Korutice 618 530 331 Korutice
27 Košice 795 1560 284 Albrechtice, Košice
28 Křesetice 960 720 801 Křesetice
29 Krupá 243 1200 140 Krupá
30 Kutná hora 2517 1005 8624 Město Kutná hora, předměstí: Bach, Čech, Hlouška, Kohlmarkt
31 Lomec velký 636 1135 517 Lomec velký, Lomec malý
32 Malenovice 254 1395 157 Malenovice
33 Malešov 1324 210 1125 Městys Malešov, Maxov
34 Malín 576 1590 789 Malín
35 Mezholezy 482 85 192 Mezholezy
36 Miletice 320 380 161 Frydrychov, Miletice
37 Miškovice 1081 1510 420 Miškovice
38 Neškaredice 840 465 377 Neškaredice
39 Nové dvory 1520 1450 1029 Městys Nové dvory, Nová Hospoda, Ovčary
40 Sv. Mikuláš 1108 750 573 Haltýřek, Husa, Kamajská hájnova, Kačínská myslivna, Kačina, zámek, Sv. Mikuláš
41 Opatovice 1108 750 573 Opatovice
42 Paběnice 1039 810 668 Paběnice
43 Perštejnice 403 985 178 Perštejnice
44 Petrovice 1107 1105 582 Petrovice
45 Polánka 303 1580 164 Polánka
46 Poličany 542 680 179 Poličany
47 Předbořice 430 1075 189 Předbořice
48 Přítoky 461 1251 258 Přítoky
49 Pucheř 362 435 183 Pucheř
50 Rapošov 336 130 278 Rapošov
51 Roztěž 935 960 439 Lhota stará, Lhota nová, Roztěž
52 Sedlec 931 505 408 Sedlec
53 Senetín 292 45 201 Senetín
54 Skalice velká 463 1085 156 Skalice velká
55 Skalice malá 337 925 84 Skalice malá
56 Štipoklasy 658 1320 252 Štipoklasy
57 Suchdol 1017 1490 583 Městys Suchdol, Vysoká
58 Týniště 381 975 193 Týniště
59 Třebešice 1322 950 481 Třebešice, Hájek, Klejnar, Lochy
60 Tuchotice 577 1350 313 Karlov, Tuchotice
61 Vidice 796 385 372 Rozkoš, Vidice
62 Vilímovice 558 1490 206 Lány, Vilímovice
63 Všesoky 1151 910 327 Švábinov, Vermířov, Všesoky,
64 Záboří 976 1420 432 Záboří
65 Zbraslavice 1888 805 1582 Chotoměřice, Kateřinky, Zbraslavice
66 Zdeslavice u Malešova 1088 1090 184 Zdeslavice u Malešova
67 Zdeslavice u Janovic 636 385 212 Zdeslavice u Janovic
68 Zhoř velká 648 110 507 Pod píským rybníkem, Pod pohanem, Zhoř velká
Dohromady 50559 1450 35658

10. Okres ledečský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Bohušice horní 231 512 98 Bohušice horní
2 Bohušice dolní 453 556 112 Bohušice dolní
3 Běla 611 540 388 Bělá
4 Benetice 662 251 110 Benetice
5 Bojiště 442 620 200 Bojiště
6 Bohdaneč 765 1225 721 Bohdaneč, Nová louka, Sáhy
7 Bohumilice 532 280 223 Bohumilice, Podol, Přemelovsko
8 Chlístovice 142 705 98 Chlístovice
9 Číhošť 863 816 285 Číhošt
10 Dlužiny horní 487 1189 96 Dlužiny horní
11 Dlužiny dolní 275 613 126 Dlužiny dolní
12 Dobrá voda 596 735 131 Dobrá voda
13 Dobrá voda u Lipnice 307 1221 186 Dobrá voda u Lipnice
14 Druhanov 700 1482 120 Druhanov
15 Dvorecko 163 430 37 Dvorecko
16 Habrek 284 680 140 Habrek
17 Hradec 1086 1080 590 Hradec, Hamry, Franzensbach, Horeslavsko, Hradec hořejší, Ledeč hořejší
18 Jedlá 491 1385 169 Jedlá
19 Kout 647 1315 255 Kout
20 Kynice 678 1225 198 Kynice
21 Kochánov 519 1126 114 Kochánov
22 Konkovice 613 724 184 Konkovice (Chonkovice), Remuty, Smrčná
23 Kotoušov 721 1525 127 Kotoušov
24 Kozlov 590 145 205 Kozlov
25 Kozly 1463 790 445 Kozly
26 Kuněmil 791 804 299 Kuněmil
27 Křenovice 1212 935 442 Křenovice
28 Chřepinvy velké 648 280 275 Chřepiny velké, Chřepiny malé, Záběhlice
29 Ledeč 1337 1370 1927 Město Ledeč
30 Leština 320 1500 95 Leština
31 Leštinka 771 1004 102 Leštinka
32 Lhota volavá 480 1130 174 Lhota volavá
33 Lhota brounová 536 1577 106 Lhota brounová
34 Lipnička 416 1268 160 Lipnička
35 Lhota dobrovítova 250 1223 87 Lhota dobrovítová
36 Lhota ovesná 972 1273 267 Lhota ovesná
37 Machovice 218 600 92 Machovice
38 Meziklasí 676 404 256 Loukov, Meziklasí
39 Michalovice 579 230 83 Michalovice
40 Milanovice 129 1020 50 Milanovice
41 Prostřední ves 578 140 350 Přrstřední ves, Šlechtin
42 Mrskovice 753 457 453 Březinka horní, Březinka dolní, Mrskovice
43 Mstislavice 460 595 133 Mstislavice
44 Nová ves 1326 1046 463 Nová ves
45 Nezdín 540 224 87 Nezdín
46 Opatovice 467 1420 120 Opatovice
47 Pavlov 860 614 343 Pavlov
48 Pavlovice 451 1280 191 Pavlovice
49 Podivice 509 25 194 Podivice
50 Proseč 664 16 169 Proseč
51 Prosička horní 416 1501 169 Prosička horní, Prosička dolní
52 Příseka 576 224 197 Příseka
53 Radostovice 335 368 75 Radostovice
54 Rýčkov 826 1206 250 Rýčkov
55 Hroznětín 280 330 96 Hroznětín
56 Řeplice 725 1515 129 Řeplice
57 Řečice 697 1375 253 Bystré, Řečice
58 Souboř 669 1230 194 Souboř
59 Sechov 531 760 183 Sechov
60 Sichrov 457 895 106 Sichrov
61 Služátka 551 693 117 Služátka
62 Lhota kamenné 751 910 260 Lhota kamenná
63 Světlá 881 1057 1709 Městys Světlá
64 Trpišovice 351 421 109 Lhota Bilantova, Trpišovice
65 Třebětín 894 1005 419 Sačany, Tasice, Třebětín
66 Tunochody 858 1001 283 Tunochody
67 Dolní město 1461 1525 911 Smrčensko, Dolní město (Lipnice delejní)
68 Velká 429 1305 181 Na rybníkách, Velká
69 Vilimovice 636 1382 378 Kostelík, Vilímovice
70 Vickovice 1038 1545 109 Vickovice
71 Vlkanov 473 405 150 Vlkanov
72 Vobrvaň 445 1080 156 Vobrvaň
73 Volešná 380 1440 130 Volešná (Olešná)
74 Vostrov 438 675 164 Vostrov
75 Vrbka 451 1190 246 Sačany, Vrbka
76 Zahrádka 1899 420 1357 Paseka horní, Paseka dolní, Městys Zahrádka
77 Závidkovice 407 725 152 Závidkovice
78 Zděslavice 376 1535 94 Zděslavice
79 Žebrákov 610 1024 131 Žebrákov
Dohromady 49148 1556 20948

11. Okres poděbradský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Úmyslovice 684 985 178 Úmyslovice
2 Choťánky 700 695 378 Choťánky
3 Chvalovice 658 880 319 Chvalovice, Neujahrsdorf
4 Chvalovice Radímské 692 1270 354 Chvalovice Radímské
5 Heřmanovice (Kolaje) 496 447 408 Heřmanovice
6 Hradišťko 3217 1065 359 Hradišťko
7 Kanín 693 915 258 Kanín
8 Kouty 973 922 234 Kouty, Šabata
9 Kluky 1513 1040 235 Kluky
10 Křečkov 891 1190 315 Křečkov
11 Lhota kostelní 1505 670 632 Lhota Kostelní
12 Lhota písková 1120 310 578 Lhota písková
13 Lhota přední 690 480 395 Lhota přední
14 Lhota vrbová 1046 150 281 Lhota vrbová
15 Libice 1733 1124 454 Libice
16 Milčice 1036 1470 256 Milčice
17 Odřepsy 1566 522 596 Lustdorf, Odřepsy, Opolánky
18 Opolany velké 974 248 418 Opalany velké
19 Pátek 1794 1447 497 Pátek, Vokřínek
20 Pečky 1164 750 754 Pečky
21 Pněv 1208 256 435 Gluckzu, Pněv
22 Pisty 317 790 191 Pisty
23 Poděbrady 2296 1156 3267 město Poděbrady, Zboží malé
24 Polabce 474 1565 169 Polabce, (Podlabce)
25 Předhradí 421 1030 162 Předhradí
26 Sány 1647 309 491 Sány
27 Sadská 2700 660 2751 Eichelburg, město Sadská
28 Senice 1175 1571 270 Ostrov, Senice
29 Sokoleč 1091 1265 477 Sokoleč
30 Vlkov 582 55 360 Srbec, Vlkov
31 Voseček 848 271 262 Voseček
32 Zboží velké 879 935 359 Zboží velké
33 Zvěřínek 358 410 216 Zvěřínek
Dohromady 37157 1253 17309

12. Okres polenský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Staré hory 369 1 117 Staré hory, Reindlerhof, Červený mlýn, Sattelmuhle
2 Kamenné 1098 1349 244 Kamenné
3 Pozovice 859 369 283 Pozovice
4 Brskov 1352 400 290 Brskov
5 Dobrodín 1566 102 418 Dobrodín, Filipov
6 Dobroutov 1759 648 504 Dobroutov
7 Hybrálec 1828 428 612 Hýbralec, Hammermuhle, Hofbauer, Segelberg
8 Vyskytná německá 1309 1224 355 Vyskytná německá
9 Hilbersodorf 726 720 289 Hilbersdorf
10 Dvorce 585 371 188 Dvorce
11 Hrbov 1242 1054 322 Hrbov
12 Janovice 1242 210 353 Hajenstvi, Janovice
13 Jezina 775 675 256 Jezina
14 Jiřín 882 1417 256 Jiřín
15 Hlavkov 642 1588 157 Hlavkov
16 Mukubruny 536 1493 192 Mukubruny
17 Nové dvory 795 441 208 Nové dvory
18 Petrovice 1239 907 317 u Benešů, Petrovice
19 Pfafendorf 477 716 119 Pfafendorf
20 Pfauendorf starý (Pávov) 1828 1583 269 Karlswald, Pfauendorf (Pávov) starý, Pfauendorf (Pávov) nový
21 Poděšín 1194 256 295 Poděšín
22 Polná 2770 353 5971 Kateřinský kopec, město Polná, Podleský mlýn, Podhorský mlýn
23 Plandry 317 514 276 Na hospůdce, Plandry
24 Rounek starý a nový 841 1359 210 Rounek starý a nový
25 Šachotín 797 1327 92 Šachotín
26 Šlapanov 1501 1021 403 Bertelsgrund, Hondelsgrund, Lukschengrund, Šlapanov, Olešná
27 Stříteř 1505 159 935 Dolní neb nový mlýn, Červený kříž, Stříteř (Střítež)
28 Schutzendorf německý 818 504 281 Egermuhle, Schutzendorf německý
29 Ždírec 1799 1597 345 Kirchenwaldhauseln, Ždírec (Ždárec)
30 Smrčná 2147 978 714 Hutě, Smrčná (Smržná), Na Chaloupkách
31 Sirakov 1217 362 313 Sirakov
32 Skrýšov 512 1586 131 Skrýšov
33 Smilov 1145 1394 370 Hochberg, Smilov
34 Hubenov starý a nový 445 78 157 Hubenov starý a nový
35 Štoky 3106 1476 1553 Antonienthal, Herrmuhle, Johannesmuhle, městys Štoky, Voňov (Zvonějov)
36 Walddorfel 1249 797 430 Sandhybl, Walddorfel
37 Waldhof 597 49 126 Silberhof, Waldhof
38 Bílý kámen 890 918 140 Bílý kámen
39 Věznice malá 785 503 260 Věznice malá
40 Věznice horní 1096 158 212 Věznice horní
41 Věznice dolní 1313 675 246 Lutherische Muhle, Waldausel, Věznice dolní
42 Záborná 1120 584 366 Záborná
Dohromady 48293 344 19575

13. Okres přibyslavský[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Borová 3795 1041 1781 městys Borová, Horky železné, Horní dvůr
2 Buková 557 1133 194 Buková, Červený mlýn
3 Dobrá 1006 1445 348 Dobrá, Keřkov
4 Jablonná česká 670 215 195 Jablonná česká
5 Jablonná německá 603 94 126 Jablonná německá
6 Losenice velká 2093 1131 777 Losenice velká
7 Losenice malá 1446 1010 465 Losenice malá
8 Modlíkov 884 1088 283 Modlíkov
9 Nové dvory 960 189 236 Nové dvory
10 Nížkov 2146 1122 474 Nížkov
11 Pořečín 379 440 167 Pořečín, Tvrz
12 Peršíkov 287 1020 165 Peršíkov
13 Polnička 3334 558 1389 Polnička
14 Poříčí 449 205 104 Poříčí
15 Přibyslav 1719 30 2116 Čejkův mlýn, Honsmlynář, Dvorec (Uhry), město Přibyslav, Hesov
16 Radostín 1857 101 697 Radostín
17 Rosička 469 42 95 Kopanina, Rosička
18 Sázava 1252 497 454 Pekelský dvůr, Hutí, Kopanina, Sázava
19 Schonfeld 1290 1015 582 Zádušní mlýn, Samotín, Dolní dvůr, Schonfeld, Spálený mlýn
20 Schutzendorf český 611 495 264 Schutzendorf český, Stříbrné hory, Stukhejlovský mlýn
21 Skrdlovice 1528 1222 1127 Karlov, Skrdlovice
22 Hřiště 1157 1361 321 Ronov, Hřiště
23 Spinov 481 1288 111 Spinov
24 Stržanov 888 378 515 Hynkovec, Stržanov
25 Světnov 1886 1283 905 Synkův mlýn, Světnov
26 Utendorf 569 1357 108 Utendorf
27 Vepříkov 3200 627 598 Radšín (Ždár nový)
28 Vojnův městec 2862 310 1338 Nová huť, městys Vojnův městec
29 Volešná 1190 1324 260 Volešná
Dohromady 40211 1221 16195

14. Okres dolnokralovický[editovat | editovat zdroj]

Číslo Jméno obcí katastrálních rozlohy jiter rozlohy čt. sáhů obyvatelstva roku 1850 Místa přidělená
1 Arbelovice 447 200 201 Arbelovice
2 Bezděkov 965 450 549 Bezděkov, Kralovice hořejší
3 Blažejovice 565 990 299 Blažejovice
4 Borovsko 978 1325 240 Borovsko
5 Brzotice 1380 210 672 Bernartice, Brzotice
6 Budeš 561 1140 143 Budeč
7 Buřenice 1823 1455 643 Babice, Buřenice, Kramolín
8 Čáslavsko 1579 130 1091 Čáslavsko, Jelenov, Kopaniny, Prahňany staré, Prahňany nové
9 Čechtice 1866 410 940 městys Čechtice, Chrástovice
10 Černíčí 1780 995 1000 Černičí, Chyšná, Krčma, Paseka malá, Růžková Lhotice
11 Chejstovice 901 1380 276 Chejstovice, Jedlina
12 Chlovy 503 35 134 Chlovy
13 Chmelná 416 65 270 Chmelná
14 Chotoměřice 399 185 198 Chotoměřice
15 Děkanovice 1318 630 380 Děkanovice, Dunice
16 Habroučice 234 1530 112 Habroučovice
17 Vlastějovice 836 1025 526 Bučice, městys Vlastějovice
18 Hněvkovice 558 630 373 Hněvkovice
19 Hodkov 1205 220 491 Hodkov
20 Horka 1639 1190 821 Buda, Čejetice, Horka, Vonšovec, Pohled
21 Hořice 681 100 149 Hořice
22 Hranice 463 1070 389 Hranice
23 Hroznětice 514 443 252 Děkančice, Hroznětice
24 Hulice 2077 91 770 Hrádek, Hulice, Nesměřice, Risenburg, Švihov
25 Jeníkov 2514 1220 876 Dobříkovice, Jeníkov, Jistbice a Zhoř, Nekvasovice, Palčice
26 Ježov 525 1450 207 Ježov
27 Kačerov 216 1590 154 Kačerov
28 Kounice 1163 1065 178 Hamry, Kounice, Skála
29 Košetice 2248 1520 1303 Košetice, Nová ves
30 Keblov 1235 120 461 Keblov, Sedlice
31 Kralovice dolní 1152 1225 1176 Kralovice dolní
32 Krasoňovice 544 835 190 Krasoňovice
33 Křivsoudov 2385 1020 1020 Jeňšovice, Křivsoudov, Lhota- Bubenč
34 Laziště 508 1110 190 Krasoňovice
35 Lhota horní 1649 140 682 Annadorf, Lhota horní, Lhota dolní, Neustift
36 Lhotice 618 60 239 Lhotice
37 Lipčice 391 925 198 Lipčice
38 Lipina 393 925 171 Lipina
39 Loket 637 450 173 Loket
40 Martinice Kralovické 450 415 277 Martinice (Kralovické)
41 Martinice Vonšovské 398 1020 121 Martinice (Vonšovské)
42 Michovice 2202 1520 899 Kunějovice, Michovice (Mnichovice)
43 Milošovice 233 200 107 Milošovice
44 Miřetice 425 0 299 Miřetice
45 Mohelnice 1730 135 845 Bláznov, Čeněnice, Křešín, Mohelnice, Sudislavice
46 Němčice 433 150 302 Němčice
47 Nová ves 359 1015 281 Nová ves, Paseka velká
48 Pertoltice 674 205 333 Budkovice, Pertoltice
49 Píšť 617 1095 201 Píšť
50 Pohleď 625 1130 253 Měchovice, Pohleď
51 Pravonín 1979 185 997 Pravonín, Volavka
52 Rapotice dolní 349 895 145 Rapotice dolní
53 Skoranovice 416 810 78 Skoranovice (Skuranovice)
54 Slavošov 855 1430 417 Slavošov, Věžníkov
55 Všebořice 847 1430 373 Radíkovice, Všebořice
56 Šetějovice 352 1032 161 Šetějovice
57 Sněť 1047 875 370 Sněť
58 Strojetice 1980 1300 1011 Borovnice, Strojice, Otročice
59 Studená 766 690 391 Lhota Petrova, Studená
60 Syrov 816 6 214 Syrov
61 Těškovice 366 395 98 Těškovice
62 Tisek 451 740 205 Buková, Tisek
63 Tomice 1262 790 360 Tomice
64 Vitonice 238 910 112 Vitonice
65 Vonšov 864 850 617 Vonšov
66 Vostrov 625 1460 436 Staré hutě, Jamny, Vostrov (Ostrov)
67 Vranice 366 540 146 Vranice
68 Zahájí 523 695 217 Stičí, Zahájí
69 Zahradčice 375 1180 126 Zahradčice
70 Zruče 1408 230 1130 Damboř, Dubina, městys Zruče
71 Želivec 612 115 263 Želivec
72 Žibřidovice 360 835 124 Žibřidovice
Dohromady 64902 1032 30046

Vymezení[editovat | editovat zdroj]

Čáslavský kraj byl značně rozlehlý. Jeho hraniční čára procházela v blízkosti těchto obcí:[21]

Na severu v dnešním okrese Kolín obcemi: Kořenice, Sedlov, Bořetice (Červené Pečky), Opatovice (Červené Pečky), Červené Pečky, Nebovidy a Veletov.

V okrese Kutná hora hraničními obcemi byly Chabeřice, Kácov, Vranice (Zbizuby), Zbizuby, Vlková (Zbizuby), Staré Nespeřice, Čestín, Velká Skalice, Vernýřov, Žandov (Chlístovice), Rašovice, Mančice (Rašovice), Křečovice (Onomyšl), Onomyšl, Rozkoš (Onomyšl), Dobřeň (Suchdol), Malenovice (Suchdol), Hořany (Miskovice), Kutná Hora, Kaňk, Hlízov, Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš), Záboří nad Labem, Kobylnice, Lišice (Svatý Mikuláš), Sulovice a Horušice.

V okrese Pardubice: Morašice, Litošice, Seník (Jankovice), Brloh, Sovoluská Lhota, Sovolusky, Turkovice, Rašovy a Bukovina u Přelouče.

Na východě v dnešním okrese Chrudim: Hošťalovice, Březinka (Hošťalovice), Jetonice, Míčov, Skoranov, Kraskov, Žďárec u Seče, Javorka (Seč), Hoješín, Lipka (Horní Bradlo), Horní Bradlo, Velká Střítež, Hluboká, Možděnice, Svobodné Hamry a Dřevíkov.

V okrese Havlíčkův Brod: Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov (Rušinov), Údavy, Stružinec (Ždírec nad Doubravou), Benátky (Ždírec nad Doubravou) a Krucemburk.

Na jihu v okrese Žďár nad Sázavou: Vojnův Městec, Karlov, Škrdlovice, Světnov, Stržanov, Polnička, Račín, Sázava, Rosička, Nížkov, Sirákov a Poděšín.

V okrese Jihlava: Janovice (Polná), Dobroutov, Věžnička, Ždírec, Střítež, Heroltice (Jihlava), Bedřichov u Jihlavy, Staré Hory, Plandry, Vyskytná nad Jihlavou, Rounek, Dvorce, Hubenov, Dušejov, Opatov a Dudín.

V okrese Pelhřimov: Jankov, Mysletín, Staré Bříště, Mladé Bříště, Záhoří (Mladé Bříště), Kletečná (Humpolec), Sedlice, Brtná, Želiv, Bolechov, Poříčí (Křelovice), Číhovice, Onšov, Košetice, Arneštovice, Radějov (Buřenice), Lesná, Buřenice, Vyklantice, Lukavec, Týmova Ves, Salačova Lhota a Mezilesí.

Na západě v okrese Benešov: Zdiměřice (Načeradec), Řísnice, Slavětín (Načeradec), Velká Ves (Lukavec), Horní Lhota (Načeradec), Tisek, Vračkovice, Pravonín, Chmelná, Miřetice, Kuňovice, Mnichovice, Sedmpány, Dubějovice, Soutice, Soušice a Psáře.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Ottův slovník naučný. Pátý díl. Praha: J. Otto, 1892, str. 868. Dostupné online.
 2. http://www.euro.cz/byznys/dane-podle-berni-ruly-901683
 3. Archivovaná kopie. www.chotebor.cz [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-02-05. 
 4. http://humpolecko.humpolak.cz/?t=150
 5. Hledíková Zdeňka, Janák Jan, Dobeš Jan: Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, ISBN 80-7106-709-1, str. 275, 520, 521.
 6. http://macourov.cz/?page_id=2
 7. Majetkové proměny Čáslavského kraje v pozdním středověku a jeho územně správní struktura. Rekonstrukce - [1]
 8. http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=7483
 9. http://www.vcelacaslavska.eu/2017/03/10/caslavsky-hradek-4/
 10. Démographie historique, Svazky 18–19, solné sčítání - [2]
 11. Jahrbücher des böhmischen Museums für Natur-und Länderkunde - [3]
 12. Popis Králowstwí českého autor: František Palacký[4]
 13. Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850–1970
 14. Zevrubný popis rozdělení země království Českého - [5]
 15. Statistische übersichten über die bevölkerung und den viehstand von Österreich nach der zählung vom 31. october 1857 - [6]
 16. http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0322768-Dum-cp-1-Kank-Kutna-Hora-cesko/
 17. Popis Čech r. 1654 - [7]
 18. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Popis Čech roku 1654
 19. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Berní rula: Kraj Čáslavský
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Čáslavsko
 21. Berní rula: kraj Čáslavský

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]