Středověká literatura

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Středověká literatura je literatura, která vznikla v období středověku.

Základní rozdělení[editovat | editovat zdroj]

 1. raný středověk – bohoslužebný jazyk, hlavně latina
 2. vyspělý středověk – literatura psaná v národních jazycích

Velký vliv na středověkou literaturu mělo křesťanství. Vznikala alegorická díla. Hodně bylo čerpáno z Bible. Objevila se řada nových žánrů: modlitby, žalmy, písně.

Žánry středověké literatury[editovat | editovat zdroj]

Středověká literatura se zpravidla člení na dva základní proudy, na literaturu duchovní a světskou. Ty jsou realizovány v široké paletě literárních forem:

 • duchovní lyrika (modlitby, duchovní písně soustředěné do kancionálů, plankty: pláče, žalmy, hymny aj.)
 • duchovní epika (legendy soustředěné v pasionálech, apokryfy, pasionály aj.)
 • duchovní drama (biblické hry aj.)
 • světská lyrika (dvorská; milostná: písně, svítáníčka, pastorely)
 • světská epika (eposy hrdinské, rytířské, zvířecí; cestopisy, dopisy, fabliaux: komické povídky ve verších, kalendáře, kroniky)
 • světské drama (interludia, frašky)

Díla se obvykle přednášela mluveným slovem. Proto nacházíme ve středověku hlavně poezii – lehce zapamatovatelné básničky, říkanky. Po hradech a zámcích putovali tzv. trubadúři (někdy též truvéři, minesengři, skomorochové), kteří působili jako profesionální přednašeči. Číst a psát uměla pouze šlechta a církev, proto centry středověké vzdělanosti byly především kostely, kláštery a později školy.

Náboženská (duchovní) literatura[editovat | editovat zdroj]

Hlavním jazykem středověké literatury byla latina. Pod sakrální literaturu patří legendy, náboženské písně a modlitby, náboženské hry: mystéria, mirákuly a soté.

Základní literární památkou, která ovlivňovala evropský středověk je Nový Zákon (sám však vznikl již ve starověku) - Evangelia vyprávějí o životě a skutcích Ježíše Krista. Skutky apoštolů popisují vznik a život prvotní církve. Epištoly jsou dopisy apoštolů a jejich učedníků věřícím.

Světská literatura[editovat | editovat zdroj]

Literatura psaná původně v latině, později i v národních jazycích. Byla určena hlavně pro šlechtu a rytíře.

Vznik národních eposů[editovat | editovat zdroj]

Dvorská (kurtoázní) lyrika obsahovala milostnou poezii. Byla provozována na šlechtických dvorech v době vrcholného středověku.

Česká středověká literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. Staroslověnská literatura: Počátky českého písemnictví souvisejí s rozvojem folklóru. Ten vzniká již v 9. století. Tato doba je též hodně ovlivňována křesťanstvím. Kněží se obraceli k lidem formou kázání. Vznik českého písemnictví podmínilo budování prvních státních celků.
 2. Latinská literatura: Začala se prosazovat od 10. století. Centrem latinské tvorby byla Praha. Známe z této doby především Vídeňské a Svatořehořské glosy.
 3. Česká literatura: Počátky laicizace (zesvětšťování) literatury. Průnik němčiny do našeho státu. Převažuje duchovní forma.

Období zápasu dvou kultur[editovat | editovat zdroj]

Toto období se vyznačuje zápasem staroslověnské a latinské kultury. Datujeme do 10.–11. století. Pro Velkou Moravu se centrem stává Přemyslovský stát – Čechy. V této době existoval pouze jeden nositel vzdělanosti: církev. Také vzniká první duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny.

Literatura[editovat | editovat zdroj]