Josef (patriarcha)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Josef interpretuje faraónův sen (Peter von Cornelius, 1816–1817)

Josef (hebrejsky יוסף‎‎; kraličtí přepisují Jozef) byl biblický patriarcha, předposlední syn izraelského patriarchy Jákoba, první syn jeho milované ženy Ráchel. Jako jeden z Jákobových 12 synů byl předkem dvou izraelských kmenů, které vzešly z jeho dvou synů, z Manassese a Efraima, které mu porodila jeho egyptská manželka Asenat. Cyklus vyprávění o Josefovi se nachází v biblické knize Genesis v kapitolách 37-50 (s výjimkou kap. 38 a několika bloků ke konci). Toto vyprávění v přeformulované podobě, uhlazené, ale i oproštěné od mnoha drobností a literárního napětí se nachází i v jiných náboženských textech, např. v knize Jubilejí nebo v Koránu (kde je tradicí označován za nejkrásnější příběh). Kromě tohoto biblického vyprávění existují o Josefovi i apokryfní tradice, např. Josef a Asenat, která vypráví o Josefově manželství s egyptskou ženou Asenatou, dcerou kněze, nebo Závěti dvanácti patriarchů.

Vyprávění o Josefovi[editovat | editovat zdroj]

Souhrn josefovského cyklu[editovat | editovat zdroj]

Scéna prodeje Josefa do otroctví jeho bratry (Anna Bilińska-Bohdanowiczowa, 1883)

Příběh obsažený na konci knihy Genesis vypráví následující: Josef jako Jákobův druhý nejmladší syn a prvorozený jeho milované Ráchel byl otcem milován, a to na úkor svých bratří. Jejich vzájemná řevnivost přerostla nakonec do takových rozměrů, že se bratři pokusili Josefa zbavit. Původní záměr některých bratrů (Bible nezmiňuje kterých) byl Josefa zabít poté, co za nimi (vyslán otcem) dorazil. Proti tomu se však postavil Rúben - Gn 37, 21 (Kral, ČEP). Rúben navrhl, aby ho hodili do cisterny. Měl však v plánu později se pro něj vrátit a odvést ho zpět k otci - Gn 37, 22 (Kral, ČEP). Když Josef přišel, strhli z něj bratři jeho suknici a vhodili ho do cisterny. Rúbenovi se jeho záměr nepodařil, protože později kolem procházela skupina izmaelských obchodníků, a další z bratrů - Juda - navrhl, aby ho prodali. A tak se také stalo. Když to Rúben zjistil, roztrhl žalem svůj šat a pro Josefa před svými bratry truchlil - Gn 37, 29–30 (Kral, ČEP). Tak se Josef dostal do Egypta.

Josef se však v Egyptě, pod Boží ochranou, vypracoval na nejvyššího otroka v domě Potifarově. Když se zalíbil jeho ženě, pokusila se jej svést, na což Josef nepřistoupil. Ze msty Potifarova žena Josefa nařkla, že ji chtěl znásilnit, a Josef byl uvržen do vězení. Díky svému daru interpretace snů však za několik let správně vyložil sny svých spoluvězňů (královského kuchaře a číšníka) a později samotného faraona. Předpověděl sedm let úrodných a následujících sedm let bídy a byl proto pověřen jako nejvyšší správce Egypta, aby se postaral o přežití této země v dlouhé době neúrody. Dostává také nové jméno, צפנת פענח‎‎ Cafnat Pa'aneach, „Odhalující skryté“. Když pak dolehl hlad i na Kenaán, kde žila jeho rodina, která jej považovala (kromě bratrů) za mrtvého a roztrhaného divou zvěří, odešli bratři nakoupit obilí do Egypta. Tam se setkali s Josefem, který vyzkoušel jejich povahu, a když se ujistil o jejich dobrém srdci a ochotě položit život jeden za druhého, dal se jim poznat. Bratři se smířili a celá rodina i s otcem Jákobem se přestěhovala do Egypta, do země Gošen v oblasti nilské delty.

Tento příběh kromě příhody o Josefovi a jeho bratřích vypráví o tom, jak se vlastně Hebrejci (budoucí Izraelité) dostali do Egypta, odkud pak vyšli o mnoho let později pod vedením Mojžíše.

Josef a Asenat[editovat | editovat zdroj]

O tom, že si Josef vzal za manželku Asenatu, dceru předního egyptského kněze, která mu porodila dva syny, se v Genesis hovoří ve třech verších. Tuto zmínku bohatě rozvíjí pozdější, apokryfní tradice ve spise „Josef a Asenat“. Asenat, velmi sličná, si Josefa oškliví, ale nakonec po Božím zásahu si ho oblíbí. Oba se do sebe nakonec zamilují a vezmou se.

Kmen Josef[editovat | editovat zdroj]

Podle biblické a židovské tradice z Josefa vzešly 2 kmeny, Manasses a Efraim, podle dvou jeho synů. Někdy se však hovoří přímo o kmenu Josef. Tyto kmeny byly součástí Izraelského království a zanikly tedy v roce 722 př. n. l.

Historicita[editovat | editovat zdroj]

Josefova historicita je podle současného historického poznání nejistá. Podle biblické chronologie (Ex 12,40 a 1 Kr 6,1) by Josefovo působení připadalo na období vlády faraóna Senusreta III. Nicméně učenci, kteří připouštějí Josefovu historicitu, jej většinou kladou až do Druhé přechodné doby (např. Alfred Tschirschnitz či Israel Finkelstein).

Josef v islámu[editovat | editovat zdroj]

Josef (arab. يوسُف‎, Yūsuf) je považován za jednoho z proroků. Jeho příběhu je věnována celá jedna súra v Koránu.

Výskyt v umění[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]