Crescente fide

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Crescente fide nebo Crescente fide Christiana je latinsky psaná legenda z poslední třetiny 10. století popisující život a mučednickou smrt knížete (svatého) Václava. Její název je odvozen od počátečních slov znamenajících Když vzrůstala (křesťanská) víra. Legenda je velmi stručná (asi 6 stránek). Popisuje však mnohé události z Václavova života včetně jeho vraždy a přenesení ostatků do Prahy v březnu tři roky po mučednické smrti a údajné zázraky, které měly dosvědčovat Václavovu svatost.

Vznik legendy[editovat | editovat zdroj]

Legenda Crescente fide pochází z Bavorska z okruhu řezenského biskupství, snad přímo z kláštera sv. Jimrama v Řezně. Doba jejího vzniku není patrně příliš vzdálená od roku 973, kdy bylo založeno pražské biskupství.

Dochované verze[editovat | editovat zdroj]

Existují dvě dochované verze („recenze“) legendy Crescente fide:

  1. Bavorská recenze
  2. Česká recenze, kterou podle Dušana Třeštíka sepsal jeden z kněží pražského archipresbyteriátu (dříve mnich kláštera sv. Jimrama v Řezně) u sv. Jiří na Pražském hradě kolem roku 975. Tento text na rozdíl od recenze bavorské neobsahuje závěrečnou pasáž o přenesení těla sv. Václava z Boleslavi do Prahy a o zázracích, které následovaly.

Obě recenze zřejmě vycházejí z nedochované předlohy, která ovšem také mohla existovat ve více verzích.

České překlady[editovat | editovat zdroj]

  • Překlad Jaroslava Ludvíkovského v knize Na úsvitu křesťanství vychází z české recenze, je ovšem doplněn o přenesení těla a zázraky z recenze bavorské.
  • Bavorská recenze v překladu Bohumila Ryby
  • Stylisticky přepracovaná verze české recenze legendy Crescente fide kolovala též v souboru Legenda aurea. Tuto verzi přeložila Anežka Vidmanová.

Pramen pro další díla[editovat | editovat zdroj]

Crescente fide je mezi dochovanými svatováclavskými legendami zřejmě nejstarší latinsky psaná, byla hlavní předlohou Gumpoldovy legendy a jedním z pramenů autora tzv. Kristiánovy legendy.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Na úsvitu křesťanství: z naší literární tvorby doby románské v století IX.-XIII.. Redakce Václav Chaloupecký, Jaroslav Ludvíkovský, Bohumil Ryba, Ferdinand Stiebitz, Josef Vašica. Praha: Vyšehrad, 1942. 295 s. Kapitola Život a umučení svatého Václava, s. 78–86. 
  • DE VORAGINE, Jakub. Legenda aurea. Překlad Václav Bahník, Anežka Vidmanová. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1984. 342 s. Kapitola Václav, s. 313–317. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]