Portál:Středověk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Andel Saint Genis.jpg

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


VÝROČÍ MĚSÍCE

ČLÁNEK

Přemyslova pečeť

Přemysl Otakar II. byl pátý český král, moravský markrabě, rakouský, štýrský a korutanský vévoda a kraňský markrabě z rodu Přemyslovců. Narodil se jako syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské kolem roku 1233. Původně byl zřejmě připravován na církevní dráhu, po smrti staršího bratra Vladislava však od otce v roce 1247 získal Moravské markrabství. Téhož roku se stal vůdčí osobností revolty proti svému otci a předáky zemského panstva byl zvolen za mladšího českého krále. Roku 1249 Václav I. vzbouřence porazil a synovi ponechal jen titul moravského markraběte. V roce 1251 Přemysl ovládl Rakouské vévodství a pozici si zde upevnil sňatkem s Markétou Babenberskou. Roku 1253 zemřel Václav I. a Přemysl nastoupil na český trůn. V letech 1254 a 1255 se zúčastnil křížové výpravy do Pruska. Po drtivé porážce krále Bély Uherskéhobitvě u Kresenbrunnu roku 1260 získal i Štýrské vévodství.

V roce 1261 se rozvedl a oženil se s vnučkou Bély IV. Kunhutou Uherskou, která mu porodila syna Václava II. V roce 1269 zdědil Korutanské vévodství a Kraňské markrabství. Roku 1273 byl však římskoněmeckým králem zvolen Rudolf I. Habsburský a Přemyslovi upřel právo na všechny jeho země, aby se jich mohl sám zmocnit. V roce 1276 zaútočila Rudolfova vojska na Přemyslovy alpské země. Od českého krále se v těchto zemích vzápětí odvrátila většina panstva, a Přemysl se jich tak musel vzdát. I v Čechách pak čelil odboji některých předních pánů. Po zdolání revolty v roce 1278 zahájil tažení proti Rudolfovi se záměrem znovu ovládnout alpské země. Dne 26. srpna 1278 však byl poražen a sám také padl v bitvě na Moravském poli. Pohřbený je v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Přemysl Otakar II. je považován za jednoho z největších českých králů. Za jeho vlády vyvrcholilo zakládání královských měst a hradů.


ArchivPřipravované

UMĚNÍ

Naumburg Ekkehard und Uta.jpg
Sochy Ekkeharda II. a jeho manželky Uty z Ballenstedtu od Naumburského mistra v katedrále v Naumburgu

ArchivPřipravované

KATEGORIE

ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ

Tři mniši se odvrátili od světa. Vypravili se do divočiny, aby se zde káli ze svých hříchů před Bohem. Rok nikdo z nich nepromluvil. Po této době jeden z nich řekl: „Máme se dobře.“ Další mu na to příští rok odpověděl: „Je to pravda“ Pak uběhl další rok a třetí muž promluvil: „Přísahávám na svůj plášť, jestli nebudete zticha, odejdu zpátky do světa!“
— Středověký vtip z takzvaných Irských rukopisů

ArchivPřipravované

STŘEDOVĚK V OBRAZECH

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…

NEJLEPŠÍ A POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Nejlepší články české Wikipedie související se středověkem:

Požadované články:

INFORMACE e
  • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk ve Wikimedia Commons
  • Slovníkové heslo středověk ve Wikislovníku
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
  • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}.
  • Portál udržuje Khamul1 (diskuse)
  • Doporučené zdroje k psaní článků o středověku naleznete zde
Nové články