Portál:Středověk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Portál Středověk
Vítejte na portálu věnovaném historii.


Andel Saint Genis.jpg

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


AKTUALITY MĚSÍCE

OKAMŽIKY STŘEDOVĚKU V OBRAZECH

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…

INFORMACE

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk ve Wikimedia Commons
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.

ZAJÍMAVOSTI

Úryvky z dobových pramenů...
Manželka hřeší, vzdaluje-li se svému manželovi, nezachovává-li manželskou smlouvu... Všichni litujeme, že se takto odlučuješ od manžela... Vrať se ke svému muži, jinak tě k tomu podle kanonického práva přinutíme...
— z kázání arcibiskupa z Rouenu na adresu Eleonory Akvitánské

Další zajímavosti…

ČLÁNEK

Václav III. (6. října 1289 Praha4. srpna 1306 Olomouc) byl český, polský a uherský král; poslední panovník z dynastie Přemyslovců. Byl synem českého a polského krále Václava II. a jeho manželky Guty Habsburské.

Ve svých devíti letech roku 1298 byl zasnouben s dcerou uherského krále Ondřeje III. Po Ondřejově smrti byl dvanáctiletý Václav 27. srpna 1301 ve Stoličném Bělehradu korunován na uherského krále. Neovládal však celé Uhersko a vládu za něj vykonávali jeho otec a rádci. Během své vlády se musel potýkat s Karlem Robertem z Anjou, který ovládal jižní část Uherska a usiloval o uherskou korunu. Na Karlovu stranu se přidali papež Bonifác VIII. a římský král Albrecht Habsburský. Václav II. se v létě 1304 rozhodl podpořit postavení svého syna vojenským tažením do Uher. Brzy však musel z Uher ustoupit a Václava III. vzal s sebou. Uherské koruny se Václav III. nevzdal.

Po smrti Václava II. v červnu 1305 Václav III. nastoupil na český a polský trůn. Království však bylo zadlužené, situace v Polsku vrtkavá a Uhersku Václav fakticky nevládl. V počátcích Václavovy vlády probíhalo jednání s římským králem Albrechtem, ve kterém Václav dosáhl značných úspěchů. Po ukončení jednání s Habsburky se 9. října 1305 vzdal uherského trůnu ve prospěch dolnobavorského vévody Oty III. Dne 5. října 1305 se Václav oženil s dcerou těšínského vévody Violou Těšínskou. Podle dobových i pozdějších kronikářů žil Václav III. nemravným životem a pod vlivem šlechty, které rozdával mnoho majetku. Obrat v králově chování podle kronikářů údajně nastal při prvním výročí smrti Václava II., kdy navštívil jeho hrob ve zbraslavském klášteře, kde mu promluvil do svědomí zbraslavský opat Konrád z Erfurtu. Dobové královské listiny však tvrzení kronikářů o velkém rozdávání majetku nepotvrzují.

Situace v Polsku se pro Přemyslovce zhoršila roku 1306: Krakovský kníže Vladislav I. Lokýtek řídil odboj v Malopolsku a na Velkopolsko útočil hlohovský kníže Jindřich III. Václav se proto rozhodl podniknout do Polska válečné tažení. Při shromažďování vojska se odebral do Olomouce, kde byl ve čtvrtek 4. srpna 1306 zavražděn. Zemřel ve věku 16 let. Olomoucká vražda se zřejmě odehrála v děkanském domě v těsné blízkosti katedrály svatého Václava. Kým byl Václav zavražděn, nebylo nikdy objasněno. Většina kronikářů mluví o tom, že královraždu spáchal durynský rytíř Konrád z Botenštejna alias z Mulhowu, jenž byl po vraždě zřejmě chycen a zabit. Za objednavatele vraždy je nejčastěji označován Albrecht Habsburský, Vladislav Lokýtek, česká šlechta jako celek, anebo někdo z ní, přičemž poslední možnost je podle historiků nejpravděpodobnější. Václav III. byl pohřben v olomoucké katedrále svatého Václava, později byly jeho ostatky přeneseny do zbraslavského kláštera. Jeho nástupcem se stal Jindřich Korutanský.


Archiv

ARCHITEKTURA

Mikuláš louny.jpg

Klenba sv. Mikuláše v Lounech

ČLÁNKY CHYBĚJÍCÍ A K DOPLNĚNÍ