Portál:Starověký Egypt

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ancient Egypt Wings.svg
Ta Kemet.jpg
Ta Nutjeru.jpg
Starověký Egypt
… země bohů a lidí
e

Portál:Starověký Egypt Starověký Egypt byl jednou z významných a také nejstarších starověkých civilizací ve Středomoří a na Předním východě. Jejím centrem byla oblast severovýchodní Afriky na území dnešního Egypta, kde se soustředila podél dolního toku řeky Nilu až k prvnímu kataraktu. Specifické podmínky nilského údolí a pravidelných nilských záplav umožnily velice brzy přeměnit okraje záplavové oblasti na vysoce výnosnou zemědělskou půdu, a to pouhými jednoduchými úpravami přirozeného prostředí. Staroegyptská civilizace trvala a kontinuálně se rozvíjela po dobu více než tří tisíciletí; vznikla kolem roku 3150 př. n. l. a již v tomto raném období se objevila řada typických kulturních, politických, ideologických a náboženských rysů, které Egypťané v následujících tisíciletích rozvíjeli a až do zániku své civilizace je neopustili. Po celou dobu své existence egyptská kultura zůstávala velice vitální a svébytnou, a to i přes nepopiratelné styky s oblastmi Levanty a Mezopotámie a přes helenizaciřecko-římské době.

e

ČLÁNEK MĚSÍCE

Osmero

Osmero (řecky Ογδοάδα – Ogdoada, v konvenčně vokalizované egyptštině Chemenu) je označení jedné z verzí staroegyptské tzv. hermopolské kosmologie a současně osmice bohů, kteří v ní vystupují v roli stvořitelů. Tento mytologicko-teologický koncept vznikl ve významném náboženském středisku Chemenu (v překladu „Osmero“, „Město Osmi (bohů)“, řecky Hermopolis Megalé), jinak také hlavním centru kultu boha Thovta. Od Nové říše byl v souvislosti se svým napojením na Amonův kult rozvíjen také ve Vesetu. Členy Osmera byly čtyři páry partenogenických bohů, vždy tvořené mužským a jemu významově odpovídajícím ženským prvkem: Nun a Naunet, Heh a Hauhet, Kuk a Kauket, Tenemu a Tenemut. Poslední pár byl v době Střední říše nahrazen dvojicí Amon a Amaunet a v Pozdní době někdy i dvojicí Gerh a Gerhet. Shodně s ostatními kosmologicko-kosmogonickými představami Egypťanů je i toto pojetí založeno na motivu kosmického praoceánu, z nějž se v určitém okamžiku vynořil prvotní pahorek pevné země. Na rozdíl od nich ovšem tato událost není v Chemenu spojována s jediným bohem – Stvořitelem, jak bylo v Egyptě obvyklé, ale je dávána do souvislosti s blíže nespecifikovanou, neosobní a pro samotné Egypťany pravděpodobně tajemnou činností uvedené skupiny osmi bohů, jejímž výsledkem je počátek všeho existujícího, případně tomu na roveň postavené zrození slunečního boha (Atuma nebo Rea).

e

REÁLIE

Serech je původní starověký egyptský název pro zvláštní, zpravidla na výšku postavený obdélník - součást hieroglyfického zápisu královské titulatury ve starověkém Egyptě. Používal se pro první a původně jediné jméno panovníka, tzv. Horovo jméno. Z hlediska principů egyptského výtvarného umění jde nejspíše o půdorys královského paláce, jehož stylizované průčelí je ve spodní části serechu také zachyceno. Zapsáním jména do tohoto rámečku je tak vyjádřeno postavení faraona jako toho, kdo sídlí v (opevněném) paláci a protože už v nejstarších pramenech má „palác“ také význam slova „vláda“, také jako jediného oprávněného držitele moci. Na serechu je zobrazen sokol boha nebes a vládce země Hora, což znamená, že král byl pojmenováván jako „Hor XY“ a byl považován za pozemské vtělení tohoto boha (který byl panovníkovým ka).

e

OBRÁZEK

Busta královny Nefertiti (Egyptské muzeum Berlín, 18. dynastie)

Busta královny Nefertiti (Egyptské muzeum Berlín, 18. dynastie);
Vápencová busta manželky krále Achnatona byla objevena Ludwigem Borchardtem v roce 1912 v Amarně.

e

OSOBNOST MĚSÍCE

Fragment Ahmosovy sochy

Ahmose I. (též známý jako Amosis I., Amenes či Aahmes) byl staroegyptským faraonem a zakladatelem 18. dynastie. Pocházel z thébské královské rodiny, neboť jeho otec Sekenenre Tao a bratr Kamose byli posledními vládci 17. dynastie. Za vlády jeho předchůdců povstaly Théby proti Hyksósům, vládcům Dolního Egypta. Když mu bylo sedm let, jeho otec byl zabit a na trůn nastoupil jeho starší bratr Kamose. Ten zemřel za neznámých okolností, když bylo Ahmosemu deset let. Ahmose, jehož jméno v překladu znamená „Zrozený Iahem“, nastoupil na trůn po smrti svého bratra a přijal za své trůnní jméno Nebpechtire („Pánem síly je Re“). Během své vlády dobyl sever Egypta a vyhnal Hyksósy z nilské delty, znovu sjednotil celý Egypt, jehož hlavním městem se staly Théby, a upevnil egyptskou moc na jihu v Núbii a na severu v Kanaánu. Později reorganizoval správu země, znovuotevřel lomy, doly a obchodní cesty a začal se věnovat výstavbě rozsáhlých stavebních projektů, které byly první svého druhu od dob Střední říše. Jeho stavební program vyvrcholil stavbou poslední egyptské pyramidy. Vláda Ahmose I. položila základy pro celou Novou říši, během které se Egypt dostal na vrchol své moci. Období jeho vlády se datuje do poloviny 16. století před naším letopočtem.

e

ZAJÍMAVOSTI

Howard Carter

Víte, že...

  • Chufuova pyramida byla až do 80. let 19. století vůbec nejvyšší lidskou stavbou na světě?
  • chrám v Kom Ombo byl rozdělen na dvě osově souměrné části, z nichž každá měla svůj vlastní vchod, nádvoří a svatyni?

e

NOVÉ ČLÁNKY

Pyramidy v Gíze

e

POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Chybějící články Důležité články, které je třeba rozšířit, upravit či zkvalitnit


e

INFORMACE

Příbuzné projekty: Portál HistoriePortál StarověkPortál AntikaWikiProjekt Starověk

Portál Starověký Egypt založil 21. února 2009 Symmachus. Vaše články k tématu nebo pomoc při správě portálu jsou velice vítány! :-)

Účastníci projektu: Symmachus, Kuvaly, Niusereset, MartinAFC

  • Při vytvoření nového pahýlu se staroegyptskou tématikou do něj prosím vložte šablonu {{Pahýl}}.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Starověký Egypt}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.