Portál:Byzantská říše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Miniportál Byzantská říše


Byzantská říše byl historický státní útvar existující v letech 395 až 1453. Jednalo se o pokračovatelku římské říše s pravoslavným křesťanstvím jako státním náboženstvím. Státním zřízením byla Byzanc monarchií. Kultura a společnost Byzantské (původně Východořímské) říše vycházela z tradic východního křesťanství, řecké kultury a římských institucí. Sami Byzantinci se označovali jako Římané (Rómaioi). Po rozštěpení římské říše se východní část impéria ukázala jako životaschopnější a postupem času se transformovala v řecký středověký stát. Největšího rozsahu během středověké epochy dosáhla říše v první polovině 11. století, kdy se její území rozkládalo od jižní Itálie a Dněpru až po Arménii a Eufrat. Byzanc sehrála důležitou roli i v období křižáckých tažení, kdy často buď soupeřila, či se naopak spojovala s křižáckými státyLevantě. Katastrofou se pro Byzantskou říši stala čtvrtá křížová výprava, která dobyla a vyplenila byzantské hlavní město Konstantinopol. Toto město křižáci drželi dalších šedesát let. Od konce 13. století začala Byzanc upadat a ztrácela území ve prospěch svých mocnějších sousedů. Roku 1453 dobyla vojska Osmanské říše Konstantinopol, čímž došlo k definitivnímu zániku tohoto přes tisíc let trvajícího státu.

Historie Byzantské říše:
Správa, hospodářství, společnost:
...v pozdní antice...v době Herakleiovců...v době Syrské dynastie...v době Amorejské dynastie...v době Makedonské dynastie...v době Komnenovců...v době AngelovcůČtvrtá křížová výprava • ...během existence Nikájského, Latinského a Trapezuntského císařství a Epirského despotátu...v době Palaiologů • a během existence poslední byzantské provincie Morejského despotátu

CaesaropapismusDespotátEmporium (Konstantinopol, Soluň, Antiochie, Alexandrie) • Exarchát (Kartaginský, Ravennský) • KatepanátKonstantinopolské hradbyThemaPronieŽidé v Byzantské říši

Kultura
Dynastie a významné rody

Byzantská kulturaByzantská hudbaByzantské výtvarné uměníByzantská literaturaByzantská architektura

Seznam byzantských císařůHerakleiovciSyrská dynastieAmorijská dynastieMakedonská dynastieDukovéKomnenovciAngelovciLaskarovéPalaiologovéKantakuzeni

Významné osobnosti
Církev a náboženství

Princezny a císařovny: Anna KomnénaIrena AngelovnaAnna SavojskáIrena (Byzanc)
Spisovatelé a politici: Niketas ChoniatesProkopios z KaisareieDemetrios Palaiologos
Teologové a duchovní: Cyril a MetodějFotiosJan z DamaškuMichael Kerullarios
Umělci: Anthémios z Trallu
Vojevůdci: BelisarNarsesLeontiosGeorgios Maniakes

Pravoslavná církevByzantský ritusPatriarchát (Konstantinopol, Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém, Řím) • MonofyzitéNestoriániPaulikiániIkonoklasmusIkonodulieFilioqueVelké schizmaHésychasmusZéloti (Byzantská říše)Zéloti (Soluň)Florentská unieŘeckokatolická církev

Armáda, námořnictvo, významné konflikty
Okolní státy a národy

Struktura a výbava byzantských vojsk: AkritaiByzantská armádaByzantské námořnictvoTagmaKatafraktVarjažská gardaŘecký oheň
Významné války, konflikty a bitvy: Byzantsko-arabské válkyByzantsko-bulharské válkyByzantsko-gruzínské válkyByzantsko-normanské válkyByzantsko-osmanské válkyByzantsko-seldžucké válkyJarmúkMantzikertMyriokefalonObléhání Konstantinopole (626, 674, 717, 813, 860, 941, 1204 – čtvrtá křížová výprava, 1235, 1396, 1422, 1453 – pád)

Achajské knížectvíAntiochijské knížectvíAthénské vévodstvíAvařiBenátská republikaBulharská říšeEdesské hrabstvíFátimovský chalífátFranská říšeFrancouzské královstvíHunovéChalífátChazarská říšeChorvatské královstvíIkonyjský sultanátJanovská republikaKumániKyjevská RusLangobardiOstrogótiPečeněhovéSásánovská říšeSicilské královstvíSeldžucká říšeSoluňské královstvíStaré Velké BulharskoSrbovéSvatá říše římskáUherské královstvíVandalovéVévodství NaxosVizigótiZápadořímská říše


Informace
Kategorie
Šablony
V současnosti se jedná o miniportál, který nebude příliš aktualizován a slouží jako přehled hlavních témat týkajících se Byzantské říše.

Odkazy: Byzantská říše na Commons

Související portály: HistorieŘeckoStarověkStředověk

Související projekty: Historie

Byzantská říše

architekticísařicísařovnyhistorikové

politiciprinceznyspisovateléteologovéválečníci

  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Byzantská říše}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.