Portál:Antika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Portál:Antika

Antika označuje historické období v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (8.7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6.7. století), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma. Její materiální kulturu studuje klasická archeologie. Na studiu ostatních jejích aspektů se podílejí mnohé další vědy, jako je historie nebo filosofie.

Ostatním civilizacím období starověku se věnuje samostatný portál Starověk.

Článek

Model Pergamu

Pergamon (řecky Πέργαμος, v dnešní době Bergama v Turecku) bylo starověké řecké město v Mýsii na severozápadním pobřeží Malé Asie. Byl centrem významného helénistického království v 3. a 2. století př. n. l. Po rozpadu Alexandrovy říše připadlo Lýsimachovi a po zániku jeho říše se osamostatnilo pod vládou dynastie Attalovců.

Attalovci, potomci generála Attala, Filetairova otce, který stanul u moci roku 282 př. n. l. byli jedni z nejloajálnějších spojenců Říma ve východním Středomoří. Za vlády Attala I. byli spojenci Říma v 1. a 2. makedonské válce a za vlády Eumena II. se s Římem opět spojili, aby porazili makedonského krále Persea. Jako odměnu za podporu ve válce se seleukovskou říší dostali jejich bývalé území v Malé Asii. Aby předešel válce, odkázal poslední pergamský král Attalos III. Pergamon i s celou říší Římu.

Attalovci Pergamu vládli moudře a s rozvahou. Podporovali svobodná řecká města, kterým ponechali vnitřní autonomii, přičemž samozřejmě podporovali i rozvoj umění. Vítězství nad Galaty (Galy, kteří se dostali až do Malé Asie) bylo zvěčněno na Pergamském oltáři, který je dnes v Berlíně, v Pergamském muzeu. Oltář, na kterém je zobrazena Gigantomachie, byl původně umístěn na Pergamské akropoli, která byla vytvořena podle athénské.

Osobnost

Lýsimachova mince s řeckým nápisem ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΚΟΥ (král Lýsimachos).

Lýsimachos (* kolem 360 př. n. l., † 281 př. n. l.) byl makedonský důstojník a jeden z diadochů (nástupců) Alexandra Velikého. Později se prohlásil králem Thrákie (306 př. n. l.). Narodil se v Pelle jako syn Agathokla. Během Alexandrova tažení proti Persii patřil k jeho nejbližším tělesným strážcům, přičemž se vyznamenal v bojích proti Indům. Ještě před Alexandrovou smrtí v roce 323 př. n. l. byl ustanoven za správce Thrákie, kde byl dlouhou dobu zaměstnán válčením proti místnímu kmenu Odrysů.

V roce 315 př. n. l. se přidal ke koalici Kassandra, Ptolemaia a Seleuka proti Antigonovi Jednookému. Ten však odvrátil nebezpečí, jež mu hrozilo ze strany Lýsimacha, tím, že proti němu vzbouřil thrácké a skythské kmeny. V roce 309 př. n. l. založil Lýsimachos v úžině spojující poloostrov Chersonés s pevninou město Lýsimacheia. O tři roky později přijal po vzoru Antigona a ostatních diadochů královský titul. V roce 302 př. n. l. se opět připojil ke Kassandrovi, Ptolemaiovi a Seleukovi proti Antigonovi. Doplněn posilami od Kassandra vytáhl do Malé Asie, kde se setkal jen s nepatrným odporem, avšak po příchodu Antigona odmítl riskovat bitvu a stáhl se do zimního tábora v Bithýnii. Zde se oženil s ovdovělou perskou princeznou Amastris. V následujícím roce (301 př. n. l.) spojil Lýsimachos své vojsko se Seleukovým a společně se utkali s Antigonem v bitvě u Ipsu. Antigonos tuto bitvu prohrál a byl zabit. Vítězové si mezi sebou rozdělili jeho území v Přední Asii, přičemž Lýsimachos obdržel západní část Malé Asie.

Obrázek

Mosaic Fishbourne 01.JPG


Podlahová mozaika římské villy Fishbourne Palace ve Spojeném království. Uprostřed se nachází chlapec sedící na delfínovi. Počátek 3. století.


Události měsíce

Citát měsíce

δος μοι που στω και κινω την γην.

Da ubi consistam, et terram caelumque movebo.

Dejte mi pevný bod a vychýlím zeměkouli z její dráhy.

Archimédés
287212 př. n. l.
starořecký matematik a fyzik

Nové články

Kategorie

Některé podkategorie z kategorie Starověk týkající se antiky:

Kategorie civilizací s velkým vlivem na antické:

Chybějící články

Národy: Odryské království

Lokality:

Doba bronzová: Mallia

Osobnosti:

Architektura:

Společnost:

Ostatní:

Informace

  • Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Antika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.