Portál:Antika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie


e

Portál:Antika Antika označuje historické období starověku v oblasti Středomoří, časově ohraničené jednak vznikem archaické řecké civilizace (8.7. století př. n. l.), resp. prvními písemnými záznamy Homérovy poezie, a jednak počátkem středověku (od 6.7. století), resp. rozpadem římské říše vyvolaným stěhováním národů. Antikou se tedy rozumí především historický vývoj starověkého Řecka a Říma. Její materiální kulturu studuje klasická archeologie. Na studiu ostatních jejích aspektů se podílejí mnohé další vědy, jako je historie nebo filosofie.

Ostatním civilizacím období starověku se věnuje samostatný portál Starověk.

e

Článek

Limes Romanus nebo jen Limes (výraz pochází z latiny) byl od císařského období hranicí římské říše, a to jednak přirozená, tvořená řekou (odtud pochází původní název ripa = břeh), a jednak umělá s příkopem a valem, případně i s palisádou nebo zdí. Podle některých zdrojů se říční hranice jako limes nikdy neoznačovala. Dnes jako „Limes Romanus“ označujeme zpravidla jen části hranice se systémem opevnění.

Slovo limes původně označovalo cestu či mez, vedoucí napříč pozemkem, nebo hranici mezi pozemky.

Páteří limitu byla vždy strategická cesta, která umožňovala rychlé spojení a přesuny vojenských jednotek, a síť vojenských táborů, stanic a signálních věží umožňujících hlášení pohybů nepřátel a přivolávání posil na místa ohrožená útokem.

Našemu území nejbližší součásti limitu dnes nalezneme na území Slovenska. Je to například pevnost Komárno při soutoku řek Váh a Dunaj.

e

Osobnost

Sofoklés, řecky Σοφοκλης, (497/496 př. n. l.406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

Byl politicky aktivní roku 443/442 př. n. l. jako pokladník athénského námořního spolku. V roce 441/440 př. n. l. se stal stratégem (spolu s Periklem) ve válce proti Samu.

Jako kněz výraznou měrou přispěl k zavedení Asklépiova kultu do Athén.

Spolu se starším Aischylem a mladším Euripidem patří mezi nejvýznamnější starověké dramatiky. Napsal 123 tragédií, ale z nich se kompletně dochovalo jen sedm, dále jen jména a nepatrné zlomky některých dalších.

e

Obrázek

Philipeion (tholos) v Olympii - chrám Filipa II. Makedonského (4. století př. n. l.)


e

Události měsíce

e

Citát měsíce

Je bůh ochotný zabránit zlému, ale neschopen toho? Pak není všemocný.

Je schopen, ale neochotný? Pak je škodolibý.

Je jak schopný, tak ochotný? Pak, odkud se bere zlo?

Je jak neschopný, tak neochotný? Pak proč ho nazývati bohem?

— Epikúros

e

Nové články

e

Kategorie

Některé podkategorie z kategorie Starověk týkající se antiky:

Kategorie civilizací s velkým vlivem na antické:

e

Chybějící články

Lokality:

Doba bronzová:

Osobnosti:

Architektura:

Společnost:

Ostatní:

e

Informace

  • Také se můžete přidat k WikiProjektu Starověk.
  • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Antika}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.