Rytířský řád

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Kláštery a pevnosti rytířských řádů v Palestině do roku 1291
Bitva u Hattínu znamenala pro rytířské řády pohromu.

První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů. Šlo tedy o řeholní organizace tvořené rytíři-mnichy, které měly za úkol plnit vojenské úkoly v souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími. Zejména byla snaha udržet Svatou zemi v rukou křesťanů západní církve. Nejstarší církevní rytířské řády proto vznikaly koncem 11. století a během 12. století především v souvislosti s křížovými výpravami do Svaté země a tudíž byly společně s ostatními řády součástí západní církve. Postupně se staly významným vojenským faktorem křesťanských států, které s jejich pomocí ve východním Středomoří přežívaly většinou pod tlakem okolních muslimských států. Tyto řády označujeme za církevní či duchovní, neboť ve vrcholném a především pozdním středověku nejen že začaly vznikat rytířské řády světské, ale také řády záslužné.

Původní myšlenkou církevních rytířských řádů byla sice péče o nemocné poutníky (johanité) nebo ochrana poutnických cest (templáři) do Svaté země, ve vrcholném středověku však vstupoval do popředí ozbrojený boj pro obranu křesťanství před islámem, pohanstvím, schizmatismem či kacířstvím (některé církevní rytířské řády se účastnily křížové výpravy proti Albigenským). Zejména templáři a johanité se proslavili svou odvahou a bojeschopností. Na rozdíl od svých světských protějšků byli mnohem disciplinovanějšími armádami. Zemřít v boji s nepřáteli Krista znamenalo pro příslušníky řádů získat věčné spasení a odpuštění všech hříchů. Řády jako například templáři dokonce ve svých regulích zakazovali přijímat za zajaté členy řádů výkupné. Egyptský sultán Saladin proto nechal po vítězné bitvě u Hattínu zajaté templáře a johanity stít. Saladin si uvědomoval, že pokud přeživší rytíře nechá propustit, pozvednou proti němu meč znovu, neboť jsou zarytými odpůrci islámu. Každému zajatci proto bylo nabídnuto, zda přijme islám nebo smrt. Všichni nebo převážná většina zvolila raději smrt. Řád templářů byl ryze rytířským řádem, kdežto jejich konkurenti johanité a později také němečtí rytíři byli rytířskými řády zavázanými také monasticko-špitálním posláním.[1] Církevní vojenské řády se tak dělily na ryze rytířské a rytířsko-špitální.[2] Členové řádů skládali tradiční mnišské sliby, tedy sliby chudoby, čistoty (cudnosti) a poslušnosti, doplněné navíc o povinnost obrany křesťanstva před nevěřícími (ve znacích těchto řádů se proto často objevuje kříž). Další řády vznikly ve Španělsku a severovýchodní Evropě.

K obraně Palestiny byly řády obvykle nuceny navazovat spojenecké vztahy s nepřátelskými stranami jako byla Káhira, Damašek a sekta nizárijských ismailitů neboli asasínů, což obvykle vedlo k úpadku jejich pověsti v Evropě.[3][4] S úpadkem ideje křížových výprav role řádů jako vojenské síly proti jinověrcům a při obraně křesťanství ustoupila do pozadí, řády se koncentrovaly na získání státní moci a hromadění majetku. To vedlo ke konfliktům jak se Svatým stolcem, tak i se světskými panovníky, v některých případech pak k zabavení majetku a rozpuštění řádů (proces proti templářům).

Činnost řádů, které se dochovaly do dnešní doby, je výlučně dobročinného charakteru, i když jejich vnitřní struktura často připomíná tradice středověku. V pozdním středověku vznikaly také první řády světské, které byly zakládány většinou panovníky a určeny pouze pro šlechtu. Světské řády mají mnohem jednodušší strukturu než církevní řády, neboť jejich členové nejsou vázáni mnišskými sliby a přísným životem v klášteře. Členství ve světských řádech obvykle určuje vyznamenání řádu. Proto jsou světské řády spíše záležitostí prestiže. V 18.,19. a 20. století vznikalo mnoho řádů, které se odvolávaly na tradici středověkých církevních řádů. Většinou se jednalo o imitace či varianty svobodného zednářství.[5] Často se vyskytují i řády samozvané nebo zcela podvodné, např. novodobý Suverénní řád sv. Stanislava[6] nebo Řád sv. Agáty z Paterna,[7][8], jejichž jediným smyslem je obohacení jejich zakladatelů.[zdroj?]

Seznam duchovních (církevních) rytířských (vojenských) řádů[editovat | editovat zdroj]

Duchovní rytířské řády založené v Palestině[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Templar Flag 6.svg Řád templářů také „rytíři templu“, „rytíři Šalamounova
chrámu“, „chrámoví rytíři“ apod.
1119 (rytířský řád) 1312
Croix de Malte.svg Řád johanitů
(Řád maltézských rytířů)
také „Maltézský řád, „hospitalité sv. Jana“,
„svatojánští rytíři“, „špitálníci“ apod.
1023 (bratrstvo)
1113 (řád)
1119 (rytířský řád)
Lazarus cross.svg
Řád sv. Lazara
známi také jako „rytíři sv. Lazara“, „lazariáni“
nebo „lazarité“
1098 (bratrstvo)
1142 (rytířský řád)
Croix de l Ordre du Saint-Sepulcre.svg Řád kanovníků Božího hrobu
(Řád strážců Božího Hrobu)
známi také „rytíři Božího hrobu“ nebo
„božehrobci“
1099
Coa Illustration Cross Teutonic Order.svg Řád německých rytířů také „Německý řád“,
„bratři německého řádu Panny Marie“ apod.
1190 (bratrstvo)
1199 (rytířský řád)
1834 (konec
rytířského řádu)
Cross saint thomas 1236.png Řád rytířů sv. Tomáše z Akry Řád rytířů sv. Tomáše v Akře/z Akry apod. 1191 (řád)
1236 (rytířský řád)
Cross of order of mountjoy.svg Řád rytířů z Montjoie také zván „Řádem rytířů z Monte Gaudio“
či „Řádem Trufac“
11711180 1221 (začleněn do
Caltravského řádu)
Řád křižovníků s červenou
hvězdou v modrém poli
jinak též zkráceně „betlemité“  ?
12. století
 ?
15. století

Duchovní rytířské řády založené v Pobaltí[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Dobrzynski braty.svg
Řád dobřínských rytířů či „Řád dobříňských rytířů“ či zkráceně „Bratři Dobřínští“  ?
13. století
1237 (sloučen s
Německým řádem)
Zakon Kawalerów Mieczowych COA.svg
Řád mečových bratří též „mečoví rytíři“, „rytíři meče“ či „livonští rytíři“ 1202 1237(sloučen s
Německým řádem)
1561
Baltic coat of arms.svg Řád livonských rytířů
(Livonská větev Řádu
německých rytířů)
neboli „livonští rytíři“ 1237 1525

Duchovní rytířské řády založené na Pyrenejském poloostrově[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Cross Santiago.svg Řád svatojakubských rytířů také „Santiágský řád“, „řád rytířů sv. Jakuba
z Compostely“, „Řád sv. Jakuba od
meče“ atd.
1170 (bratrstvo)
1175 (rytířský řád)
Cross Calatrava.svg Řád calatravských rytířů oficiálně Vojenský rytířský řád z Calatravy 1158
1187 (potvrzen
jako rytířský řád)
Ordem Avis.svg Řád avizských rytířů oficiálně Řád sv. Benedikta z Avizu,
také „Evorský řád“
1158
1162 (rytířský řád)
1789 (sekularizován)
Cross Alcantara.svg Řád alcantárských rytířů oficiálně Vojenský rytířský řád z Alcantary 1156
Cross montessa.svg Řád rytířů z Montesy oficiálně Vojenský rytířský řád Naší milé paní
z Montesy, jinak též zkráceně „Monteský řád“
1317
OrderOfCristCross.svg Řád rytířů Krista oficiálně Vojenský rytířský řád z Alcantary 13171318
1319 (potvrzen
papežem)
1789 (sekularizován)
Croix Gueules.png Řád rytířů sv. Jiří z Alfamy 1201 1221 (sloučen s
Monteským řádem)
Cross monreal.svg Řád Svatého Spasitele
z Monrealu
1128  ?
Emblem mercedarians.png
Řád mercedariánských
rytířů
zkráceně „mercedariáni“ 1218
Emblema OrdendSantaMariadEspaña.svg Řád Nejsvětější Panny Marie
v Hispánii
nebo též „Řád hvězdy“ 1279 1281 (sloučen se
Santiágským řádem)
Cross wing saint michael.png Řád křídla sv. Michaela oficiálně Královský řád křídla sv. Michala 1147
Escudo-roncesvalles.png
Řád z Roncesvalles 1137
Cross of order of mountjoy.svg Řád rytířů z Monfragüe 1196 1221 (sloučen s
Calatravským řádem)

Duchovní rytířské řády založené ve Francii[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Cross of the Knights Hospitaller.svg
Řád rytířů z Aubracu též „hospitalité z Aubracu“ 1162 během Velké francouzské revoluce
Croix Saint Esprit de Montpellier XIIE.png
Řád sv. Ducha z Montpellier také „špitálníci z Montpellier“, „rytíři sv. Ducha“,
„bratři ze Sassie“ apod.
1195 1711 (sloučen s
Řádem sv. Lazara)
1561
Cross of MJC.svg Milice Víry Ježíše Krista také „Řád svaté víry Ježíše Krista“ 1221 (bratrstvo)
1198 (rytířský řád)
 ?
14. století
Řád víry a míru
(vznikl v Gaskoňsku)[9]
také zván jako „Řád meče“ cca 12261231 1273
Radsv.Ampule.jpg Řád svaté Ampule někdy také „Řád svatého Remigia“ 496?  ?
Ordre saint lazare mont carmel.jpg Řád Panny Marie Karmelské 1606 1830

Ostatní duchovní rytířské řády[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Cross tau.svg Řád sv. Jakuba z Altopascio zvaný též „Řád rytířů Tau“,
vznikl a působil v Toskánsku
952 1587 (sloučen s
Řádem sv. Lazara)
1561
Cross with red star.png Řád křižovníků s červenou
hvězdou
zkráceně „Křižovníci s červenou hvězdou“ 1233 (bratrstvo)
1237 (rytířský řád)
Cyriaci.svg
Řád křižovníků s červeným
srdcem
také „Řád sv. Cyriaka“ nebo
zkráceně „cyriaci“
1256
Croix constantinien.svg Řád konstantiniánských
rytířů sv. Jiří
1575
Řád Panny Marie Betlémské 1459 1484
Cross of MJC.svg Milice Ježíše Krista 1233 1261
Cross frati gaudenti.png Řád Požehnané Panny Marie též zvaný „Řád Panny Mary z Věže“ či
„Řád rytířů Matky Boží“,také zkráceně
známi jako „gaudenti“
1261 1558
Cross of saints Maurice and Lazarus.png Řád sv. Mauricia a sv. Lazara[10] 1434 1946 (záslužný řád)
Cross of saint stephen.svg Řád sv. Štěpána, papeže
a mučedníka
1561 1859
Řád sv. Jiří z Korutan založen roku 1273 jako „Špitální řád
sv. Jiří z Korutan“
1273
1468 (znovuzaložen)
1598
Řád křesťanského rytířstva oficiálně „Rytířský řád křesťanského
vojska Nejsvětější Panny a sv. Michaela“
či zkráceně „Řád křesťanské milice“
Stephanite knights flag.gif Řád sv. Štěpána Uherského známi jako štěpánité nebo také štefanité
[11][12][13]

Nekatolické duchovní rytířské řády[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Informace Vznik Zánik
Santa-Croce-di-Gerusalemme.jpg Řád sv. Kříže z Jeruzaléma
(melchitský řeckokatolický řád)
JoKreuz.jpg johanitské řády
(protestantský řád)
Johanniterorden,
Johanniter Orde
a Johanniterorden i Sverige

Johanitské řády tvoří mezinárodní Alianci sv. Jana.

16. století (odštěpení
od původního
Maltézského řádu)
Badge - Member.JPG Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského
(anglikánský řád)
1831

Samozvané rytířské řády[editovat | editovat zdroj]

Znak Název Informace Vznik Zánik
Militia Templi COA.svg Militia Templi
(laická asociace římskokatolické církve)
Řád spadá pod římskokatolickou arcidiecézi v Sieně-Colle di Val d'Elsa-Montalcino. Řád se řídí podle moderní adaptace pravidel sv. Bernarda z Clairvaux které byly původně určeny pro Řád templářů a jedná se o samozvaný rytířský řád. 1979
Knights Templar Cross.svg Skotští Templáři -
(Scottish Knights Templar: The Grand Priory of Knights Templar in Scotland)

(organizace)
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Cross of the Scottish Knights Templar.svg Skotští Templáři -
(Scottish Knights Templar: The Autonomous Grand Priory of Scotland)

(organizace)
Grand Priory of the Scots2.svg Templářští rytíři -
(Knight Templars: Grand Priory of the Scots)

(organizace)
Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani
Gnostičtí Templáři -
(Gnostic Templars: The International Order of Gnostic Templars)

(organizace)
Rytířský řád svatého Václava
(mezinárodní nevládní organizace)
1994
Královský řád rytířů svatého Václava
(občanské sdružení)
Je občanské sdružení registrované v České republice ke dni 13. června 2011. Řád vede František Jílek, mediálně známý jako režisér pornografických filmů, který se v rámci činnosti sdružení prohlašuje za českého krále. 2011
Královský řád Moravských rytířů
svatého Rostislava a Kolumbana

(občanské sdružení)
Řád blanických rytířů
(mezinárodní organizace a sdružení)
Suverénní řád sv. Stanislava
Řád sv. Agáty z Paterna
Řád staré sekery

(spolek)

2017

Seznam světských rytířských řádů a vyznamenání[editovat | editovat zdroj]

Celoevropské:

Znak Název Jiné názvy Vznik Zánik
Golden Fleece Collar (Knight).svg Řád zlatého rouna 1430

Pyrenejský poloostrov:

Francie a Benelux:

Britské ostrovy:

Skandinávie:

Německo a Švýcarsko:

Itálie:

Papežské:

Rakousko:

Uhry:

České země:

Polsko:

Východní Evropa:

Balkán:

Mimoevropské:

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Seznamy velmistrů jednotlivých řádů[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. I. díl. Řády rytířské a křížovníci. Praha : Libri, 2002. 215 s. ISBN 80-7277-085-3. [Dále jen Encyklopedie řádů]. 
 2. Catholic Encyclopedia: The Military Orders
 3. James Wasserman: Templáři a Asasínové - Nebeští bojovníci (The Templars and the Assassins - The Militia of Heaven)
 4. BARBER, Malcolm. Noví rytíři. Dějiny templářského řádu. Praha : Argo, 2006. 433 s. ISBN 80-7203-764-1.  
 5. Frank Sanello: Templáři - Boží bojovníci, ďáblovi bankéři (The Knights Templars - God's Warriors, the Devil's Banker's)
 6. The Self-Styled Order of St. Stanislas of Mr. Juliusz Nowina-Sokolnicki
 7. Recently Created Orders
 8. OTHER SELF-STYLED ORDERS
 9. Alan J. Forey: The Military Orders and Holy War against Christians in the Thirteenth Century, The English Historical Review, 104:410 (Jan.), str. 1–24.
 10. Encyklopedie řádů, s. 162
 11. Steve Runciman: The crusaders and the military orders expanding the frontiers of Medieval Latin Christianity
 12. Peter Edmond Leach 1993 Architecture (Studies on the stephanitis a hungarian medical order)
 13. Szent Istvan Lovagrend

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]