Císařská hrobka ve Vídni

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Císařská hrobka ve Vídni

Císařská hrobka (zvaná též Kapucínská, něm. Kaisergruft nebo Kapuzinergruft) ve Vídni je pohřebiště rakouského panovnického rodu habsburského, později habsbursko-lotrinského. Nalézá se v centru Vídně, na Neuer Markt, pod kostelem kapucínů. Místo svého posledního odpočinku zde nalezlo 146 příslušníků habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie, z toho 12 císařů a 19 císařoven. Do hrobky se pohřbívá od roku 1633. Posledními zde pohřbenými Habsburky jsou Otto von Habsburg (1912 - 2011), syn posledního rakouského císaře a českého krále Karla I., se svou ženou Reginou (1925 - 2010).

Hrobka byla mnohokrát rozšiřována, např. v roce 1657, 1701, 1710-1720, 1748 a 1753. Roku 1824 byla rozšířena o Františkovu hrobku, roku 1840 o Ferdinandovu, v letech 1840-1842 přibyla toskánská hrobka. Za Františka Josefa byly připojeny ještě 2 místnosti. V roce 1909 zde byla zavedena elektřina. Poslední přestavby se uskutečnily v období druhé repuliky, v letech 1960-1962.

Jednotlivé hrobky a v ní pohřbení[editovat | editovat zdroj]

A/ Hrobka zakladatelů (Gründergruft), také zvaná Andělská hrobka (Engelsgruft)

Nejstarší část hrobky. Malá pravoúhlá prostora. První pohřeb do hrobky je datován k roku 1633, kdy sem byly přeneseny ostatky zakladatelů, odtud název. Anna i Matyáš zemřeli před dokončením stavby, proto musely být jejich ostatky pohřbeny na přechodnou dobu ve vídeňském klášteře královen v Dorotheergasse. Název Andělská hrobka je odvozen od četných dětských pohřbů (v 17. století zde byly uloženy 4 děti Ferdinanda III. a 7 dětí Leopolda I.). Dnes jsou zde pouze dvě rakve (č. 1-2).

B/ Leopoldova hrobka (Leopoldsgruft)

Ve východní stěně vzniklo v roce 1960 kolumbárium s 12 výklenky, kam byly umístěny rakve s pozůstatky dětí původně pohřbených v Hrobce zakladatelů (č. 3-8, 10-15). Po obou stranách Leopoldovy hrobky je kolmo ke stěnám uloženo po 8 sarkofázích (v severní části č. 16-23, v jižní části č. 25-32). V severozápadním rohu je uloženo srdce Klaudie Felicitas Tyrolské (č. 24). V západovýchodní ose uprostřed kolumbária je urna se srdcem portugalské královny Marie Anny (č. 9).

C/ Karlova hrobka (Karlsgruft)

Nachází se pod kněžištěm kostela.

D/ Hrobka Marie Terezie (Maria-Theresien-Gruft)

Architektonicky nejhodnotnější část krypty, dispozičně mimo půdorys kostela, západně od Karlovy hrobky. Centrální prostor ve stylu rokoka s freskami zdobenou kopulí. Uprostřed je společný sarkofág Marie Terezie (č. 55) a jejího manžela Františka I. Štěpána (č. 56), kolem byly pochováni jejich děti.

E/ Františkova hrobka (Franzensgruft)

Osmiboký, do čtyř stran otevřený centrální prostor ve stylu biedermeieru, který v roce 1825 nechal pro sebe a pro své 4 ženy (č. 58-61) vybudovat císař František (č. 57). Hrobka byla přeplněna 13 sarkofágy, než byla v roce 1960 většina přesunuta do Nové hrobky. V současnosti hrobka obsahuje jen 5 sarkofágů. Uprostřed stojí Františkův a u výklenků v rozích jsou pravidelně rozmístěny sarkofágy s ostatky jeho žen.

 • 57. František II./I. (12.2.1768 - 2.3.1835), poslední římský (1792-1806) a 1. rakouský císař (1804-1835)
 • 58. Marie Ludovika Modenská (14.12.1787 - 7.4.1816) z linie Rakousko-Este habsbursko-lotrinského rodu , rakouská císařovna (1808-1816), 3. manželka císaře Františka
 • 59. Alžběta Vilemína Württemberská (1767-1790), korunní princezna, 1. manželka císaře Františka
 • 60. Marie Tereza Neapolsko-Sicilská (6.6.1772 - 13.4.1807) z rodu Bourbonů, římská (1792-1806) a rakouská císařovna (1804-1807), 2. manželka (sňatek 1790) císaře Františka
 • 61. Karolína Augusta Bavorská (1792-1873) z rodu Wittelsbachů, císařovna (1816-1835), 4. manželka císaře Františka

F/ Ferdinandova hrobka (Ferdinandsgruft)

Podlouhlý pravoúhlý prostor byl zbudován na přání císaře Ferdinanda ve stylu pozdního biedermeieru z původních klášterních sklepů. Hrobka byla postavena v roce 1842 spolu s Toskánskou hrobkou v souvislosti s rekonstrukcí kláštera. Uprostřed stojí Ferdinandův sarkofág (č. 62), ve výklenky východní stěny pak sarkofág jeho ženy (č. 63). Přestože návštěvníci vidí téměř prázdnou místnost se dvěma sarkofágy císařského páru, tato hrobka ve skutečnosti obsahuje jednu čtvrtinu všech pochovaných v Císařské hrobce - 37 sarkofágů (č. 64-100). Tato úprava, která řeší nedostatek prostoru, pochází až z roku 1962. Jména pochovaných nesou 4 mramorové desky.

Jihozápadní roh:

 • 72. Robert Ferdinand (1895-1895)

Jihovýchodní roh

Severozápadní roh (8 hrobek obsahujících 9 těl)

Severovýchodní roh (13 hrobek - především toskánská linie)

G/ Toskánská hrobka (Toskana-Gruft)

Vybudována v souvislosti s Ferdinandovou hrobkou v letech 1840-1842. Jednoduchý pravoúhlý prostor s prostými nezdobenými sarkofágy vyrovnanými v řadách.

H/ Nová hrobka (Neue Gruft)

Vybudována v 60. letech 20. století. Jedná se o poměrně nízký prostor s betonovými stěnami. Levá užší strana je vyhrazena církevním hodnostářům, pravá strana rodičům a příbuzným Františka Josefa I. Místo v čele zaujímá sarkofág Marie Luisy (č. 127), 2. Napoleonovy manželky.

I/ Hrobka Františka Josefa (Franz-Josephs-Gruft)

Do roku 1908 hrobka již obsahovala 129 těl a urny se srdci dalších 3 osob. Tehdy byla vybudována hrobka Františka Josefa spolu s přilehlou kaplí při příležitosti 60. výročí nástupu Františka Josefa na trůn. Chorvatský architekt Cajo Perisić nechal hrobku obložit světlým mramorem. Původně se zde ještě nacházel sarkofág malé Žofie Frederiky (č. 78), 1. dcery Františka Josefa a Sisi, později přenesený do Ferdinandovy hrobky. Do této hrobky se obvykle vchází severním vchodem z Nové hrobky.

J/ Kaple (Gruftkapelle)

Byla postavena spolu s hrobkou Františka Josefa v roce 1908. Obvykle se do ní vstupuje severním vchodem z hrobky Františka Josefa.

 • 147. Zita Bourbonsko-Parmská (1892 - 1989), poslední císařovna rakouská, královna uherská a česká (1916-1918), manželka (sňatek 1911) posledního císaře a krále Karla I.
 • 148. Karel Ludvík (Carl Ludwig, 10.3.1918 – 11.12.2007), 4. syn posledního císaře a krále Karla I.
 • 149. místo pro: Yolande de Ligne (* 1923), manželka (sňatek 1950) arcivévody Karla Ludvíka (č. 148)
 • 150. Otto von Habsburg (20.11.1912 - 4.7.2011), korunní princ, 1. syn posledního císaře a krále Karla I., byl zde pohřben jako posledním ze členů císařské rodiny v červenci 2011
 • 151. Regina Sasko-Meiningenská (6.1.1925-3.2.2010), manželka (sňatek 1951) korunního prince Otty (č. 150)

Vlevo před východní stěnou:

V jihovýchodním rohu:

Ostatní Habsburkové[editovat | editovat zdroj]

Ne všichni Habsburkové byli pochováni zde. Zde je seznam ostatních významných Habsburků zmíněných v textu.

Po otevření Císařské krypty v roce 1633:

Statistiky[editovat | editovat zdroj]

Pohřební ceremoniál[editovat | editovat zdroj]

Když došel pohřební průvod se zesnulým ke Kapucínské hrobce a dorazil k bráně, muž v čele průvodu na ni zaklepal. Za bránou se ozvalo:
„Kdo žádá o vstup?“
Muž představil zesnulého se všemi jeho tituly: „Císař římský, král český a vévoda rakouský...“
„Toho neznám,“ odpověděl mnich.
Muž poté zaklepal znovu a na stejnou otázku odpověděl zkráceným titulem zesnulého.
Mnich znovu odpověděl: „Toho neznám.“
Vůdce průvodu zaklepal potřetí a nyní na tutéž otázku odpověděl: „XY, kajícný hříšník.“
Na to mnich odvětil: „Toho znám.“ a vpustil průvod dovnitř.

Mezi lety 16371878 bylo tělo, vnitřnosti a srdce zesnulých Habsburků pohřbíváno odděleně, a sice tělo v Kapucínské hrobce, srdce v augustiniánském kostele, vnitřnosti v dómu svatého Štěpána.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Souřadnice: 48°12′20″ s. š., 16°22′13″ v. d.