Rusové

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Rusové
русские
russkije
Russianpeople3.1.png
Populace
133–150 milionů (2003)[1]
Země s významnou populací
Rusko Rusko: 111 016 896[2]
(sčítání 2010)
Ukrajina Ukrajina 8 334 141 (sčítání 2001)[3]
Kazachstán Kazachstán 3 793 764 (sčítání 2009)[4]
USA USA
(včetně ruských Židů a ruských Němců)
3 072 756 (sčítání 2009)[5]
Uzbekistán Uzbekistán 1 199 015 (odhad 2000)[6]
Bělorusko Bělorusko 785 084 (sčítání 2009)[7]
LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 520 136 (sčítání 2014)[8]
KanadaKanada Kanada
(ruský původ)
550 520 (sčítání 2011)[9]
Kyrgyzstán Kyrgyzstán 419 600 (sčítání 2009)[10]
MoldavskoMoldavsko Moldavsko 369 488 (sčítání 2004)[11]
AustrálieAustrálie Austrálie 67 055 (sčítání 2006) [12]
FinskoFinsko Finsko 66 379 (odhad, 2013) [13]
ČeskoČesko Česko 32 828 (statistická data, 2013) [14]
BrazílieBrazílie Brazílie 200 000 (ruský původ) [15]
NěmeckoNěmecko Německo 196 000 (2011) [16]
FrancieFrancie Francie 200 000[17] až 500 000[18]
Jazyk(y)

ruština

Náboženství

Převážně pravoslaví
(ruská pravoslavná církev)
Významný počet nevěřící populace. Minority starověrců

Příbuzné národy

Ostatní východní Slované

Rusové, zastarale též Velkorusové (rusky русские) jsou východoslovanské etnikum, převážně žijící v Rusku a sousedních zemích. Má asi 150 mil. příslušníků. Dorozumívacím jazykem je ruština.

Etnogeneze[editovat | editovat zdroj]

Etnogeneze Rusů je spojena především s východoslovanskými kmeny Poljanů, Severjanů, Drevljanů, Krivičů, Uličů, Tiverců, Radimičů, Dregovičů, Slověnů, Vjatiču, Volyňanů a Poločanů. Tzv. staroruská národnost (zahrnující vedle předků dnešních Rusů i předky Bělorusů, Ukrajinců a Rusínů) se začala formovat v 9.-10. století v souvislosti se sjednocením těchto kmenů v Kyjevské Rusi. V důsledku historického vývoje se staroruská národnost rozdělila na čtyři samostatné národy - Rusy, Bělorusy, Ukrajince a Rusíny. Vývoj Rusů byl spojen s Moskevskou Rusí. Na etnogenezi Rusů se podílely i neslovanské složky, (nejprve zejména ugrofinské a baltské, po masivní územní expanzi Ruského impéria též další jako mongoloidní a turkické), které byly Rusy asimilovány. Sám pojem "Rus" je pravděpodobně skandinávského původu a pochází z výrazu "Ruotsi", jímž Finové označovali Švédy.[19]

První zmínky o Rusech pocházejí z Pověsti dávných let napsané v 12. století na základě původního letopisu z 11. století. V její úvodní části se hovoří o slovanských kmenech, které se vážou k Rusům.[20].

Původ názvu národa[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Rus (národ).

Název národa pochází z názvu středověkých předků Rusů, Ukrajinců a Bělorusů - podle názoru autora Pověsti dávných lét národa varjažského (skandinávského). O etnickém původu prvních nositelů tohoto názvu se vedou spory. Existují tři skupiny národů, do kterých historici zařazují Rusy:

 • Západní a mnozí ruští vědci přiznávají Rusům varjažský původ. Podle normanské teorie (jeden ze směrů v dejinách historiografie) pokládají její přívrženci Normany (Varjagy skandinávskeho původu) za zakladatele prvních států východních Slovanů – Novgorodské republiky a Kyjevské Rusi.
 • Podle některých[kdo?] mají Rusové původ v íránsky mluvících kočovných kmenech.
 • Někteří[kdo?] historici tvrdí, že Rusové mají germánský původ a patří ke germánským kmenům (Gótové, Rugiové).

Původ názvu země[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Rus (oblast).

Slovo ruský (starorusky русьскыи) je utvořeno od slova rus (rusky русь) převzatého od východních Slovanů. Tímto slovem nazývali východoslovanský stát Kyjevskou Rus - někdy však i Kyjevská zem - (rusky Киевская земля), aby ji rozlišili od Novgorodské země a Vladimirsko-suzdalského knížectví. V byzantských kronikách se kromě základu slova s „u“ (russ-) uvádí i základ s písmenem „o“ (Rhos, R(h)os). Z této varianty pochází i konečný název země - Rusko.

Etymologie slova rus není dodnes vyřešena, a její vysvětlení má kořeny v mnoha verzích:

 • Slovo má původ v staroslověnském jazyce a je odvozeno od slova Róþsmenn nebo Róþskarlar (česky: mořeplavec), ne však Róþs.
 • Ve finštině od slova Ruotsi (česky Švéd, Švédsko).
 • Slovo je odvozeno od základu indoárijského slova ruksa (russa), což znamená světlý nebo bílý.
Tato teze se zakládá na skutečnosti, když většina obyvatel ruské země v 10.-12. století měla ve tváři rysy skandinávských národů, jaké se dnes vyskytují u obyvatel Finska, Švédska, Norska, Islandu a Grónska.
 • Za původ etymologie slova se pokládá posvátné zvíře východních Slovanů - medvěd - analogicky z latiny (ursus) a starořečtiny (αρκτος), jehož podoba ve staroslověnštině by byla рьсь.
 • Slovo má původ v názvu ukrajinské řeky Ros (pravý přítok řeky Dněpr). Slovo však nemělo na konci písmena "o" ani "u" ale němý zvuk "ъ".
 • Slovo je odvozeno od jména prvního knížete Kyjevské Rusi - Rurika.

Dějiny[editovat | editovat zdroj]

13. století - 20. století[editovat | editovat zdroj]

Rusové vítající Varjagy

Ve 13. století se v důsledku smíšení východoslovanských kmenových svazů vytvořil staroruský národ. Jeho konsolidaci zabránil rozpad Kyjevské Rusi na feudální knížectví. Sjednocením knížectví do několika států (Moskevské velkoknížectví, Litevské velkoknížectví, Republika obou národů) byl založen základ jeho dalšího rozpadu na tři současné národy - Rusy, Ukrajince a Bělorusy. Hlavní roli při formování ruského národa měli potomci kmenů severovýchodní Rusi - Ilmenští Slované, Kriviči, Vjatiči a jiní. V důsledku slabě rozvinutých migračních procesů ve středověku ostatní kmeny Staré Rusi zůstaly do značné míry nerozvinuté.

V 15. století začali Rusové osídlovat stepi v oblasti Povolží a severního Kavkazu a v 16. století Sibiř (kozáci). Během procesu osidlování těchto oblastí byly asmilovány ugrofinské kmeny žijící na území Východoevropské nížiny. Na základě tohoto faktu (asimilace), někteří polští historici (např. Franciszek Henryk Duchiński) usuzovali, že Rusové vůbec nepatří k Slovanům. Tato teorie má však od samého počátku politické a ne vědecké základy. Přesto má následovníky. Souvislost mezi jednotlivými etniky Staré Rusi a vliv samotného národa Rusů, Ukrajinců a Bělorusů na tuto teorii je diskutabilní a v současnosti zpolitizovaný.

Ještě na přelomu 19.-20. století Rusové znali trojí rozdělení etnografických skupin (Velkorusové, Malorusové, Bělorusové). Jako čtvrtá skupina byli někdy uváděni Rusíni. Již v této době však historici rozeznávali dostatečné odlišnosti mezi těmito třemi etnografickými skupinami na to, aby je mohli označit za zvláštní národy. V důsledku dalšího prohlubování rozdílů a národního obrození Ukrajinců a Bělorusů se tyto dva národy přestaly označovat pojmem "Rusové" (rusky Русские). Od té doby se pojem se používal pouze ve spojitosti s Rusy.

V současnosti je obyčejně termínem "Velkorusové" označováno obyvatelstvo předrevolučního Ruska (do roku 1917).

20. století - 21. století[editovat | editovat zdroj]

Procentuelní zastoupení etnických Rusů v bývalém Sovětském svazu v době posledního sčítání lidu v každé z jeho republik.

Ve 20. století ruský národ prožíval jedno z nejtěžších období své historie. V důsledku vypuknutí Občanské války (1918-1922) a následném nastolení vlády komunistické strany těsně po skončení první světové války Rusko opustilo mnoho obyvatel. Do roku 1956 všechny národy SSSR trpěly v důsledku pronásledování ideologických odpůrců sovětského režimu. Rusové, ale i další národy evropské části SSSR, byli v tomto období velmi často používáni jako mobilní pracovní síla a vysílání do všech koutů země, jelikož byli podstatně ochotnější pracovat i mimo své svazové republiky. Mnoho Rusů zahynulo v období druhé světové války během bojů na východní frontě v letech 1941-1945, kde zahynulo přes 5 756 000 vojáků ruské národnosti.[21] Velké množství etnických Rusů zahynulo i v okupovaných oblastech, kde nacistické okupační síly zacházely s civilním obyvatelstvem obzvlášť krutě.

V 90. letech 20. století bylo ruské obyvatelstvo často diskriminováno[zdroj?], a to nejen na území bývalých republik SSSR (Pobaltí, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Kazachstán), ale také v samotném Rusku (Čečensko, Adygejsko, Jakutsko). Podle historika Luďka Navary Rusové konec studené války vnímali tak, že ji neprohráli, ale že je zradili politici.[22]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Анатольев, Сергей. Нас 150 миллионов Немного. А могло быть меньше. [online]. russkie.org, September 29, 2003, [cit. 2012-02-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Ethnic groups in Russia, 2010 census, Rosstat. Retrieved 15 February 2012 (rusky)
 3. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року (ukrajinsky)
 4. (2009 census) [online]. [cit. 2012-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Data Access and Dissemination Systems (DADS). American FactFinder - Results   [online]. . Dostupné online. (anglicky) 
 6. http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=416
 7. (2009 census)
 8. [1]
 9. 2011 National Household Survey: Data tables [online]. . Dostupné online. (anglicky) 
 10. Ethnic groups in Kyrgyzstan (2009 census) [online]. Kyrgyz Statistical Agency, 2009, [cit. 2011-03-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 11. 2004 Moldovan Census and Transnistrian Census data.
 12. Australian Bureau of Statistics [online]. Abs.gov.au, [cit. 2012-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. VSY. (2013 estimate) [online]. Vsy.fi, [cit. 2012-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 14. http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/7800512362/$File/c01t01.pdf
 15. Câmara de Comércio Brasil-Rússia [online]. Brasil-russia.com.br, [cit. 2012-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. Ausländische Bevölkerung am 31.12.2011 nach Geburtsort und ausgewählten Staatsangehörigkeiten [online]. Statistisches Bundesamt, [cit. 2012-07-27]. Dostupné online. (německy) 
 17. La communauté russe en France est "éclectique".
 18. La communauté russe en France est "éclectique".
 19. Schorkowitz, D., Die Herkunft der Ostslaven und die Anfänge des Kiewer Reiches in der postsowjetischen Revision, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48 (2000), č.1, s.581.
 20. По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама – южные страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошел и народ славянский, от племени Иафета – так называемые норики, которые и есть славяне. Originál díla Pověst dávných let (rusky)
 21. Ztráty SSSR ve Velké vlastenecké válce. (rusky)
 22. NAVARA, Luděk. O lítosti, Rusech, nestrávených dějinách a k čemu to vede. iDNES.cz [online]. 29. března 2014 12:43. Dostupné online.  

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Rusi na slovenské Wikipedii.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • HUBINGER, Václav; HONZÁK, František; POLIŠENSKÝ, Jiří. Národy celého světa (Malé encyklopedie). Praha : Mladá fronta, 1985.  

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Rusové ve Wikimedia Commons