Obyvatelstvo Ruska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Graf vývoje počtu obyvatel Ruska

Tento článek poskytuje základní informace o demografii Ruska.

Podle oficiálního odhadu k 1. říjnu 2012 byl počet obyvatel Ruska 143 300 000.[1] Nejvyššího počtu obyvatel dosáhlo Rusko (resp. RSFSR) v roce 1991, a to 148 689 000, těsně před rozpadem Sovětského svazu, pak začala populace klesat tempem 0,5% ročně kvůli klesající míře porodnosti, stoupající úmrtnosti a emigraci (v 90. letech probíhal ale i silný příliv etnických Rusů z postsovětských zemí do Ruska, který částečně kompenzoval nepříznivou situaci) .[2] Ale v prvním desetiletí 21. století začal pokles zpomalovat a dokonce v roce 2009 po 15 letech Rusko zaznamenalo růst obyvatelstva (stejně jako v roce 1994 byl umožněn pozitivní migrační bilancí).[3][4] V roce 2011 počet obyvatel Ruska vzrostl o 191 000 lidí, a dosáhl tak úrovně těsně nad 143 miliony.

V roce 2012 vzrostl počet obyvatel Ruska o 292 400 lidí, přirozený úbytek byl jen nepatrný (0,02 ‰).[5]

Dle sčítání 2010 tvoří etničtí Rusové 81% celkového obyvatelstva,[6][7] zatímco dalších šest národů překračuje počet 1 milion – Tataři (3.9 %), Ukrajinci (1.4 %), Baškirové (1.1 %), Čuvaši (1 %), Čečenci (1 %) a Arméni (0.9 %). Celkově žije v Rusku 160 různých etnických skupin.

Téměř šest milionů lidí (kolem 4% obyvatelstva) nedeklarovalo žádnou národnost ve sčítání 2010 – ostře kontrastující fakt s přibližně jedním milionem v roce 2002. Je to proto, že tito lidé byli sčítáni z administrativních databází (ne osobně) a nemohli tedy udat svou národnost.[6][7][8] Procentuální podíl národností byl vypočítán ze složení celé populace za předpokladu, že skupina lidí, kteří neudali svou národnost, je etnicky stejně složená jako ti, kdo národnost udali.[9]

Hustota zalidnění Ruska je 8,4 obyvatel na km², což dělá z Ruska jednu z nejřidčeji osídlených zemí na světě. Hustota je nejvyšší v evropské části Ruska, především v oblasti Moskvy a Petrohradu. 74% obyvatelstva žije ve městech.

Hlavní trendy[editovat | editovat zdroj]

Procentuální zastoupení etnických Rusů dle regionu (2010)
     >80%
     70—79%
     50—69%
     20—49%
     <20%
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva Ruska po roce 1950.[3][10][11]
     Porodnost
     Úmrtnost
     Přirozený přírůstek (úbytek)
Přirozená změna obyvatelstva (na 1 000 obyvatel) podle regionu v roce 2009.

Počet obyvatel Ruska dosáhl vrcholu (148 689 000) v roce 1991, těsně před rozpadem SSSR. Nízká porodnost a abnormálně vysoká úmrtnost způsobily pokles obyvatelstva roční měrou 0.5%, v absolutním vyjádření 750 000 – 800 000 lidí ročně až do roku 2006. OSN v roce 2005 varovala, že počet obyvatel Ruska se může snížit z tehdejších 143 milionů o třetinu do roku 2050, pokud se ukazatele nezlepší.[12] Ale Ruský státní statistický úřad (Rosstat) zveřejnil v roce 2009 mnohem optimističtější předpovědi, podle střední varianty se má počet obyvatel Ruska snížit na 139 milionů do roku 2030[13] (nízký: 127 milionů; vysoký: 147 milionů). Navíc v roce 2008 jeden demografický analytik správně[zdroj?!] předpověděl obnovení růstu obyvatelstva do roku 2010 a obnovení přirozeného přírůstku do roku 2013, který zřejmě v roce 2013 nastane.[14]

Počet Rusů žijících v chudobě se snížil na polovinu oproti 90. letům, když byla země postižena krizí, a rozvíjející se ekonomika měla pozitivní dopad na nízkou porodnost, která vzrostla z nejnižší hodnoty 8,27 narozených dětí na 1000 obyvatel v roce 1999 na 12,6 na 1000 obyvatel v roce 2011. Podobně i míra plodnosti vzrostla z 1,16 (1999) na 1,61 (2011). Rok 2007 se vyznačoval nejvyšším růstem porodnosti za předchozích 25 let.[15] Na srovnání, v USA byla porodnost v roce 2011 12,7 na 1000 obyvatel.[16] Zatímco porodnost v Ruské federaci je srovnatelná, ne-li dokonce vyšší než v jiných rozvinutých zemích, úmrtnost je mnohem vyšší (především u mužů v produktivním věku pro abnormálně vysoký počet úmrtí způsobených kardiovaskulárními chorobami a vnějšími příčinami smrti, jako například otravy alkoholem, sebevraždy apod.). Úmrtnost v Rusku byla v roce 2011 13,5 na 1000 obyvatel (v USA 8,1 na 1000 obyvatel).

Oznámení o opatřeních vlády s cílem zastavit pokles obyvatelstva bylo důležitou součástí projevu Vladimira Putina o stavu země v roce 2006.[17] Byl představen národní program s cílem zastavit pokles obyvatelstva do roku 2020. Brzy nato studie z roku 2007 odhalila, že pokles populace se začal zpomalovat: zatímco přirozený úbytek od ledna do srpna 2006 představoval 408 200 lidí, ve stejném období roku 2007 byl jen 196 600. Ve stejném období roku 2007 bylo v Rusku zaznamenáno něco přes jednoho milionu porodů (981 600 v 2006), zatímco úmrtí poklesla z 1 475 000 na 1 402 300. Úmrtí převýšila narození 1,3krát, což představuje pokles z 1,5-násobku v roce 2006. Osmnáct z 83 provincií zaznamenalo přirozený přírůstek (2006: 16). Ruské ministerstvo pro ekonomický rozvoj zveřejnilo prognózu,[kdy?] že do roku 2020 se populace stabilizuje na 138 – 139 milionech, a do roku 2025, znovu poroste na dnešních 143–145 milionů, současně očekávaná délka života vzroste na 75 let.[18]

Přirozený úbytek pokračoval ve zpomalování v letech 2008–2012 díky klesající úmrtnosti a rostoucí porodnosti, dokonce v roce 2009 zaznamenalo Rusko růst obyvatelstva po 15 letech (o 23 000).[3][4] V září 2009 Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje zveřejnilo zprávu, že Rusko dokonce v srpnu 2009 zaznamenalo i přirozený přírůstek obyvatelstva, kdy počet narozených převýšil počet zemřelých o 1 000.[19] V dubnu 2011 ruský premiér Vladimir Putin (v té době se připravující na prezidentské volby, ve kterých se chtěl vrátit do úřadu prezidenta) přislíbil investovat velké množství finančních prostředků na zvýšení porodnosti o 30 procent do roku 2015 oproti úrovni v roce 2006 a současně na prodloužení délky života ze 69 na 71 let.[20]

Populační statistiky[editovat | editovat zdroj]

Věková pyramida Ruské federace podle sčítání lidu v roce 2010.

Hustota zalidnění[editovat | editovat zdroj]

8,4 lidí na kilometr čtvereční (sčítání 2010)[21]

Míra urbanizace[editovat | editovat zdroj]

74 % městské obyvatelstvo, 26 % venkovské (sčítání 2010)

Růst počtu obyvatel[editovat | editovat zdroj]

0.15% (2011)[22]

Mediánový věk[editovat | editovat zdroj]

Celkově: 38,8 let
Muži: 36.1 let
Ženy: 41.1 let (2009)[23]

Poměr pohlaví[editovat | editovat zdroj]

Při narození: 105 mužů/100 žen
Do 15 let: 105 mužů/100 žen
15-64 let: 92 mužů/100 žen
65 +: 46 mužů/100 žen
Celkově: 86 mužů/100 žen (2009)[23]

Současný přírůstek[editovat | editovat zdroj]

Mapa znázorňující přirozený přírůstek v regionech Ruské federace (2012).
Porodnost v subjektech Ruska (2012).
Úmrtnost v subjektech Ruska (2012).

Počet narozených v lednu 2013 oproti lednu 2012 vzrostl o 15 140.

 • Počet narozených v lednu 2014 = 143 790
 • Počet narozených v lednu 2013 = 158 930

Porodnost za leden-prosinec 2012 byla 13,3 narozených na 1 000 obyvatel oproti 12,6 ve stejném období v roce 2011.

 • Počet narozených v lednu-prosinci 2011 = 1 793 828
 • Počet narozených v lednu-prosinci 2012 = 1 896 263

Počet zemřelých v lednu 2013 oproti lednu 2012 vzrostl o 15 104.

 • Počet zemřelých v lednu 2012 = 165 630
 • Počet zemřelých v lednu 2013 = 180 734

Úmrtnost za leden-prosinec 2012 byla 13,3 na 1 000 obyvatel, oproti 13,3 ve stejném období v roce 2011.

 • Počet zemřelých v lednu-prosinci 2011 = 1 925 036
 • Počet zemřelých v lednu-prosinci 2012 = 1 898 836

Celkový přirozený přírůstek za leden-prosinec 2012 byl -0,02 na 1000 obyvatel oproti -1,0 na 1000 ve stejném období roku 2011.

 • Přirozený přírůstek za leden-prosinec 2011 = - 131 208
 • Přirozený přírůstek za leden-prosinec 2012 = - 2 573
 • Přirozený přírůstek v lednu 2012 = - 21 840
 • Přirozený přírůstek v lednu 2013 = - 21 804

Přirozený přírůstek v roce 2012 byl dosažen ve 40 subjektech (z toho 18 republik) Ruské federace oproti 28 (z toho 16 republik) v roce 2011:

Leden-prosinec 2012 Porodnost/2012 Porodnost/2011 Úmrtnost/2012 Úmrtnost/2011
Severokavkazský federální okruh 17,4 17,3 8,2 8,4
Čečensko 25,9 28,9 5,4 5,3
Ingušsko 22,6 25,9 3,7 4,1
Dagestán 19,0 18,1 5,6 5,6
Kabardsko-Balkarsko 15,9 14,9 8,9 9,4
Severní Osetie 15,0 14,5 10,6 10,8
Karačajsko-Čerkesko 13,5 13,1 9,7 9,7
Stavropolský kraj 12,5 11,8 12,0 12,3
Uralský federální okruh 15,1 14,2 12,6 12,7
Chantymansijský autonomní okruh – Jugra 17,6 16,4 6,3 6,5
Ťumeňská oblast 17,2 16,1 8,4 8,6
Jamalo-něnecký autonomní okruh 16,7 15,6 5,3 5,4
Čeljabinská oblast 14,3 13,6 14,2 14,2
Sverdlovská oblast 14,3 13,5 13,9 14,1
Kurganská oblast 13,8 12,7 15,9 15,7
Sibiřský federální okruh 14,9 14,1 13,6 13,8
Tuva 26,5 27,1 11,1 10,9
Altajská republika 22,4 22,5 11,4 12,2
Burjatsko 17,4 16,9 12,4 12,6
Zabajkalský kraj 16,1 15,4 13,0 13,2
Chakasie 16,0 15,1 13,3 13,5
Irkutská oblast 15,9 15,3 13,8 14,0
Omská oblast 14,9 13,5 13,8 13,5
Krasnojarský kraj 14,5 13,5 12,9 13,1
Novosibirská oblast 13,9 13,1 13,6 13,6
Kemerovská oblast 13,7 12,7 15,1 15,5
Tomská oblast 13,6 13,1 11,9 12,2
Altajský kraj 13,6 12,7 14,6 14,6
Dálněvýchodní federální okruh 13,9 13,2 13,0 13,4
Sacha 17,6 17,1 9,3 9,3
Amurská oblast 14,3 13,5 14,7 14,7
Čukotský autonomní okruh 14,1 13,7 11,5 11,1
Židovská autonomní oblast 14,0 14,1 15,1 15,3
Chabarovský kraj 13,6 12,9 13,5 14,6
Kamčatský kraj 13,0 12,4 11,5 12,0
Sachalinská oblast 12,8 11,8 13,8 14,1
Přímořský kraj 12,6 11,9 13,7 14,1
Magadanská oblast 12,4 11,5 12,6 12,9
Povolžský federální okruh 13,2 12,4 13,9 14,4
Udmurtsko 15,2 14,3 12,8 13,4
Permský kraj 14,8 14,0 14,2 14,7
Orenburská oblast 14,7 13,8 13,9 14,3
Baškortostán 14,5 13,7 13,1 13,4
Tatarstán 14,5 13,4 12,2 12,4
Marijsko 14,2 13,0 13,6 14,1
Čuvašsko 14,0 12,9 13,3 13,5
Kirovská oblast 12,7 11,8 15,5 15,8
Samarská oblast 12,1 11,5 13,9 14,4
Nižněnovgorodská oblast 11,8 11,0 16,0 16,4
Saratovská oblast 11,3 10,7 14,2 14,5
Uljanovská oblast 11,3 10,8 14,1 14,8
Penzenská oblast 10,8 10,1 14,9 15,2
Mordvinsko 9,9 9,5 14,4 14,8
Jižní federální okruh 12,6 11,8 13,4 13,7
Astrachaňská oblast 15,1 14,2 12,6 13,0
Kalmycko 14,8 14,5 10,0 10,1
Krasnodarský kraj 13,1 12,2 13,1 13,6
Adygejská republika 12,8 12,5 13,4 13,8
Volgogradská oblast 11,7 11,1 13,5 13,8
Rostovská oblast 11,7 10,9 14,0 14,2
Severozápadní federální okruh 12,2 11,5 13,8 14,0
Něnecký autonomní okruh 17,4 15,0 10,2 10,4
Komijská republika 13,9 13,0 12,1 12,3
Vologdská oblast 13,9 12,9 15,0 15,7
Archangelská oblast 12,8 12,2 13,5 13,8
Petrohrad 12,6 11,7 12,5 12,7
Karelská republika 12,5 12,0 15,3 14,7
Kaliningradská oblast 12,4 11,8 13,2 13,3
Novgorodská oblast 11,9 11,5 17,9 18,4
Murmanská oblast 11,7 11,4 11,2 11,5
Pskovská oblast 11,0 10,5 19,5 19,4
Leningradská oblast 9,0 8,7 14,7 14,8
Centrální federální okruh 11,4 10,8 13,9 14,0
Kostromská oblast 12,9 12,3 16,0 16,6
Kurská oblast 12,0 11,6 16,6 16,9
Jaroslavská oblast 12,0 11,2 15,9 15,9
Moskevská oblast 12,0 11,1 14,3 14,4
Kalužská oblast 11,9 10,8 15,7 15,5
Bělgorodská oblast 11,7 11,0 14,1 14,1
Vladimirská oblast 11,6 10,8 16,6 17,2
Tverská oblast 11,6 11,0 18,2 18,8
Lipecká oblast 11,8 10,7 15,3 15,2
Brjanská oblast 11,5 10,9 16,2 16,1
Moskva 11,4 10,7 9,8 9,7
Orjolská oblast 11,2 10,5 16,3 16,3
Ivanovská oblast 11,1 10,4 16,8 17,0
Voroněžská oblast 11,0 10,2 15,6 16,0
Rjazaňská oblast 10,8 10,2 16,4 16,5
Smolenská oblast 10,6 10,5 16,7 16,8
Tulská oblast 10,2 9,5 17,7 17,8
Tambovská oblast 9,7 9,3 16,2 16,5

Saldo migrace[editovat | editovat zdroj]

2,24 migrantů / 1 000 obyvatel (2011)[24]

Demografické charakteristiky[editovat | editovat zdroj]

Před druhou světovou válkou[editovat | editovat zdroj]

V období před 2. světovou válkou nejsou vedeny žádné přesné statistiky. Andrejev[25] udělal následující odhad:

Průměrný stav obyvatelstva Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Hrubá míra porodnosti (na 1 000) Hrubá míra úmrtnosti (na 1 000) Přirozený přírůstek (na 1 000) Úhrnná míra plodnosti Očekávaná délka života (muži) Očekávaná délka života (ženy)
1927 94,596,000 4,688,000 2,705,000 1,983,000 49.6 28.6 21.0 6.729 33.7 37.9
1928 96,654,000 4,723,000 2,589,000 2,134,000 48.9 26.8 22.1 6.556 35.9 40.4
1929 98,644,000 4,633,000 2,819,000 1,814,000 47.0 28.6 18.4 6.227 33.7 38.2
1930 100,419,000 4,413,000 2,738,000 1,675,000 43.9 27.3 16.7 5.834 34.6 38.7
1931 101,948,000 4,412,000 3,090,000 1,322,000 43.3 30.3 13.0 5.626 30.7 35.5
1932 103,136,000 4,058,000 3,077,000 981,000 39.3 29.8 9.5 5.093 30.5 35.7
1933 102,706,000 3,313,000 5,239,000 -1,926,000 32.3 51.0 -18.8 4.146 15.2 19.5
1934 102,922,000 2,923,000 2,659,000 264,000 28.7 26.1 2.6 3.566 30.5 35.7
1935 102,684,000 3,577,000 2,421,000 1,156,000 34.8 23.6 11.3 4.305 33.1 38.4
1936 103,904,000 3,899,000 2,719,000 1,180,000 37.5 26.2 11.4 4.535 30.4 35.7
1937 105,358,000 4,377,000 2,760,000 1,617,000 41.5 26.2 15.3 5.079 30.5 40.0
1938 107,044,000 4,379,000 2,739,000 1,640,000 40.9 25.6 15.3 4.989 31.7 42.5
1939 108,785,000 4,329,000 2,600,000 1,729,000 39.8 23.9 15.9 4.907 34.9 42.6
1940 110,333,000 3,814,000 2,561,000 1,253,000 34.6 23.2 11.4 4.260 35.7 41.9

Po druhé světové válce[25][26][editovat | editovat zdroj]

Průměrný stav obyvatelstva Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Hrubá míra porodnosti (na 1 000) Hrubá míra úmrtnosti (na 1 000) Přirozený přírůstek (na 1 000) Úhrnná míra plodnosti Úhrnná míra plodnosti (města) Úhrnná míra plodnosti (venkov) Očekávaná délka života (muži) Očekávaná délka života (ženy) Očekávaná délka života (celkově) Potraty
1946 98,028,000 2,546,000 1,210,000 1,336,000 26.0 12.3 13.6 2.806 46.6 55.3
1947 98,834,000 2,715,000 1,680,000 1,035,000 27.5 17.0 10.5 2.938 39.9 49.8
1948 99,706,000 2,516,000 1,310,000 1,206,000 25.2 13.1 12.1 2.604 47.0 56.0
1949 101,160,000 3,089,000 1,187,000 1,902,000 30.5 11.7 18.8 3.205 51.0 59.8
1950 102,833,000 2,859,000 1,180,000 1,679,000 27.8 11.5 16.7 2.889 52.3 61.0
1951 104,439,000 2,938,000 1,210,000 1,728,000 28.1 11.6 17.0 2.918 52.3 60.6
1952 106,164,000 2,928,000 1,138,000 1,790,000 27.6 10.7 17.0 2.871 54.6 62.9
1953 107,828,000 2,822,000 1,118,000 1,704,000 26.2 10.4 15.7 2.733 55.5 63.9
1954 109,643,000 3,048,000 1,133,000 1,915,000 27.8 10.3 17.6 2.970 55.9 64.1
1955 111,572,000 2,942,000 1,037,000 1,905,000 26.4 9.3 17.2 2.818 58.3 66.6
1956 113,327,000 2,827,000 956,000 1,871,000 24.9 8.4 16.8 2.731 60.1 68.8
1957 115,035,000 2,880,000 1,017,000 1,863,000 25.0 8.8 16.7 2.750 59.7 68.4 3 407 398
1958 116,749,000 2,861,000 931,000 1,930,000 24.5 8.0 17.0 2.689 61.8 70.4 3 939 362
1959 118,307,000 2,796,228 920,225 1,876,003 23.6 7.8 15.9 2.58 2,03 3,34 62.84 71.14 67.65 4 174 111
1960 119,906,000 2,782,353 886,090 1,896,263 23.2 7.4 15.8 2.56 2,06 3,26 63.67 72.31 68.67 4 373 042
1961 121,586,000 2,662,135 901,637 1,760,498 21.9 7.4 14.5 2.47 2,04 3,08 63.91 72.63 68.92 4 759 040
1962 123,128,000 2,482,539 949,648 1,532,891 20.2 7.7 12.4 2.36 1,98 2,92 63.67 72.27 68.58 4 925 124
1963 124,514,000 2,331,505 932,055 1,399,450 18.7 7.5 11.2 2.31 1,93 2,87 64.12 72.78 69.05 5 134 100
1964 125,744,000 2,121,994 901,751 1,220,243 16.9 7.2 9.7 2.19 1,88 2,66 64.89 73.58 69.85 5 376 200
1965 126,749,000 1,990,520 958,789 1,031,731 15.7 7.6 8.1 2.14 1,82 2,58 64.37 73.33 69.44 5 463 300
1966 127,608,000 1,957,763 974,299 983,464 15.3 7.6 7.7 2.13 1,85 2,58 64.29 73.55 69.51 5 322 500
1967 128,361,000 1,851,041 1,017,034 834,007 14.4 7.9 6.5 2.03 1,79 2,46 64.02 73.43 69.30 5 005 000
1968 129,037,000 1,816,509 1,040,096 776,413 14.1 8.1 6.0 1.98 1,75 2,44 63.73 73.56 69.26 4 872 900
1969 129,660,000 1,847,592 1,106,640 740,952 14.2 8.5 5.7 1.99 1,78 2,44 63.07 73.29 68.74 4 751 100
1970 130,252,000 1,903,713 1,131,183 772,530 14.6 8.7 5.9 2.00 1,77 2,52 63.07 73.44 68.86 4 837 700
1971 130,934,000 1,974,637 1,143,359 831,278 15.1 8.7 6.3 2.02 1,80 2,60 63.24 73.77 69.12 4 838 749
1972 131,687,000 2,014,638 1,181,802 832,836 15.3 9.0 6.3 2.03 1,81 2,59 63.24 73.62 69.02 4 765 900
1973 132,434,000 1,994,621 1,214,204 780,417 15.1 9.2 5.9 1.96 1,75 2,55 63.28 73.56 69.00 4 747 037
1974 133,217,000 2,079,812 1,222,495 857,317 15.6 9.2 6.4 2.00 1,78 2,63 63.12 73.77 68.99 4 674 050
1975 134,092,000 2,106,147 1,309,710 796,437 15.7 9.8 5.9 1.97 1,76 2,64 62.48 73.23 68.35 4 670 700
1976 135,026,000 2,146,711 1,352,950 793,761 15.9 10.0 5.9 1.96 1,74 2,62 62.19 73.04 68.10 4 757 055
1977 135,979,000 2,156,724 1,387,986 768,738 15.9 10.2 5.7 1.92 1,72 2,58 61.82 73.19 67.97 4 686 063
1978 136,922,000 2,179,030 1,417,377 761,653 15.9 10.4 5.6 1.90 1,70 2,55 61.83 73.23 68.01 4 656 057
1979 137,758,000 2,178,542 1,490,057 688,485 15.8 10.8 5.0 1.87 1,67 2,54 61.49 73.02 67.73 4 544 040
1980 138,483,000 2,202,779 1,525,755 677,024 15.9 11.0 4.9 1.87 1,68 2,51 61.38 72.96 67.70 4 506 249
1981 139,221,000 2,236,608 1,524,286 712,322 16.1 10.9 5.1 1.88 1,69 2,55 61.61 73.18 67.92 4 400 676
1982 140,067,000 2,328,044 1,504,200 823,844 16.6 10.7 5.9 1.96 1,76 2,63 62.24 73.64 68.38 4 462 825
1983 141,056,000 2,478,322 1,563,995 914,327 17.6 11.1 6.5 2.11 1,89 2,76 62.15 73.41 68.15 4 317 729
1984 142,061,000 2,409,614 1,650,866 758,748 17.0 11.6 5.3 2.06 1,86 2,69 61.71 72.96 67.67 4 361 959
1985 143,033,000 2,375,147 1,625,266 749,881 16.6 11.4 5.2 2.05 1,87 2,68 62.72 73.23 68.33 4 552 443
1986 144,156,000 2,485,915 1,497,975 987,940 17.2 10.4 6.9 2.18 1,98 2,83 64.77 74.22 69.95 4 579 400
1987 145,386,000 2,499,974 1,531,585 968,389 17.2 10.5 6.7 2.23 2,04 2,88 64.83 74.26 69.96 4 385 627
1988 146,505,000 2,348,494 1,569,112 779,382 16.0 10.7 5.3 2.14 1,96 2,80 64.61 74.25 69.81 4 608 953
1989 147,342,000 2,160,559 1,583,743 576,816 14.7 10.7 3.9 2.02 1,83 2,75 64.20 74.50 69.73 4 427 713
1990 147,969,000 1,988,858 1,655,993 332,865 13.4 11.2 2.3 1.89 1.70 2.60 63.76 74.32 69.36 4 103 425
1991 148,394,000 1,794,626 1,690,657 103,969 12.1 11.4 0.7 1.73 1.53 2.45 63.41 74.23 69.11 3 608 421
1992 148,538,000 1,587,644 1,807,441 -219,797 10.7 12.2 -1.5 1.55 1.35 2.22 61.96 73.71 67.98 4 436 695
1993 148,459,000 1,378,983 2,129,339 -750,356 9.3 14.3 -5.1 1.37 1.20 1.95 58.80 71.85 65.24 3 243 957
1994 148,408,000 1,408,159 2,301,366 -893,207 9.5 15.5 -6.0 1.39 1.24 1.92 57.38 71.07 63.93 3 060 237
1995 148,376,000 1,363,806 2,203,811 -840,005 9.2 14.9 -5.7 1.34 1.19 1.82 58.11 71.60 64.62 2 766 362
1996 148,160,000 1,304,638 2,082,249 -777,611 8.8 14.1 -5.2 1.27 1.14 1.71 59.61 72.41 65.89 2 652 038
1997 147,915,000 1,259,943 2,015,779 -755,836 8.5 13.6 -5.1 1.22 1.10 1.62 60.84 72.85 66.79 2 498 716
1998 147,671,000 1,283,292 1,988,744 -705,452 8.7 13.5 -4.8 1.23 1.11 1.64 61.19 73.12 67.14 2 346 138
1999 147,215,000 1,214,689 2,144,316 -929,627 8.3 14.6 -6.3 1.16 1.04 1.53 59.86 72.42 65.99 2 181 153
2000 146,597,000 1,266,800 2,225,332 -958,532 8.6 15.2 -6.5 1.20 1.09 1.55 58.99 72.25 65.38 2 138 800
2001 145,976,000 1,311,604 2,254,856 -943,252 9.0 15.4 -6.5 1.22 1.12 1.56 58.88 72.16 65.30 2 114 700
2002 145,306,000 1,396,967 2,332,272 -935,305 9.6 16.1 -6.4 1.29 1.19 1.63 58.63 71.89 65.02 1 944 481
2003 144,566,000 1,477,301 2,365,826 -888,525 10.2 16.4 -6.1 1.32 1.22 1.67 58.50 71.84 64.92 1 864 647
2004 143,821,000 1,502,477 2,295,402 -792,925 10.4 16.0 -5.5 1.34 1.25 1.66 58.85 72.31 65.30 1 797 567
2005 143,114,000 1,457,376 2,303,935 -846,559 10.2 16.1 -5.9 1.29 1.20 1.59 58.85 72.41 65.33 1 675 693
2006 142,487,000 1,479,637 2,166,703 -687,066 10.4 15.2 -4.8 1.30 1.20 1.61 60.33 73.24 66.65 1 582 398
2007 142,115,000 1,610,122 2,080,445 -470,323 11.3 14.6 -3.3 1.41 1.28 1.80 61.33 73.90 67.59 1 479 010
2008 141,956,000 1,713,947 2,075,954 -362,007 12.1 14.6 -2.6 1.49 1.37 1.89 61.78 74.18 67.98 1 385 600
2009 141,909,000 1,761,687 2,010,543 -248,856 12.4 14.2 -1.8 1.54 1.42 1.90 62.73 74.70 68.79 1 292 389
2010 142,938,285 1,789,623 2,030,963 -241,340 12.5 14.2 -1.7 1.59 62.95 74.79 68.93 1 186 108
2011 142,960,908 1,796,629 1,925,720 -129,091 12,6 13,5 -0.9 1.61 64.3 76.1 70.3 989 375
2012 143,213,095 1,896,263 1,898,836 -2 573[27] 13.3 13.3 0.0 1.70 65.1 76.4 70.6
2013 143,506,995 1,895,822 1,871,809 24,013
2014 146,090,613 1,942,683 1,912,347 30,346
2015 146,405,999 1,940,579 1,908,541 32,038
2016 146,674,541 1,888,729 1,891,015 –2,286
2017 146,842,402 1,690,307 1,826,125 –135,818
2018 146,830,576 1,604,344 1,828,910 –224,56
2019 146,762,909 1,484,517 1,800,677 –316,160 10,1 12,3 -2,2
2020 146 748 590 1 435 750 2 124 479 - 688 729 9,8 14,5 -4,7

Poznámka: Počet obyvatel v letech 2003-2011 nebyl upraven vzhledem k výsledkům sčítání 2010.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demografia Ruska na slovenské Wikipedii.

 1. Демография [online]. Федеральная служба государственной статистики [cit. 2012-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-04-18. (rusky) 
 2. The mood of Russia: Time to shove off, The Economist, 10. september 2011.
 3. a b c 2009 demographic figures Archivováno 26. 7. 2017 na Wayback Machine. Rosstat Zveřejněno 18. února 2010
 4. a b Russia sees first population increase in 15 years BBC Zveřejněno 18. února 2010
 5. Демография [online]. [cit. 2012-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-23. (rusky) 
 6. a b ОБ ИТОГАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА [online]. [cit. 2012-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 18-01-2012. (rusky) 
 7. a b СМОЛЬЯКОВА, Татьяна. Исчезающий вид [online]. Российская газета, 16.12.2011 [cit. 2012-11-09]. Dostupné online. (rusky) 
 8. Владивосток: В России стало больше русских [online]. Федеральная служба государственной статистики, 20.12.2011 [cit. 2012-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-02. (rusky) 
 9. Перепись-2010: русских становится больше [online]. Федеральная служба государственной статистики, 19.12.2011 [cit. 2012-11-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-25. (rusky) 
 10. Russian death rates 1950–2008 Demoscope Zveřejněno 29. května 2009
 11. Russian birth rates 1950–2008 Demoscope Zveřejněno 29. května 2009
 12. United Nations ECOSOC,http://esa.un.org/unpp/ World Population Prospects: the 2008 Revision Population Database Archivováno 21. 3. 2007 na Wayback Machine., Medium variant.
 13. Rosstat Archivováno 20. 1. 2022 na Wayback Machine. Zveřejněno 16. března 2010
 14. Demography III – Faces of the Future Zveřejněno 21. července 2008
 15. Russian policies ignite unprecedented birth rate in 2007 The Economic Times 21. března 2008
 16. CIA Factbook – USA. www.cia.gov [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-25. 
 17. Vladimir Putin’s State-of-the-Nation Address [online]. Mosnews.com [cit. 2011-10-23]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-01-21. (anglicky) 
 18. Newsru, Население России за пять лет уменьшилось на 3,2 миллиона до 142 миллионов человек, 19. října 2007 Retrieved
 19. In Russia the first time in 15 years recorded population growth. finance.rambler.ru [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-12. 
 20. Tom Parfitt in Moscow. Vladimir Putin pledges to spend £32bn on increasing Russian life expectancy, World news. The Guardian. UK: 21 April 2011. Dostupné online [cit. 14 May 2011]. (anglicky) 
 21. Сообщение Росстата [online]. Perepis-2010.ru [cit. 2011-05-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 18-01-2012. (anglicky) 
 22. Россияне стали жить на 1,5 года дольше [online]. РИА Новости [cit. 2012-11-09]. Dostupné online. (rusky) 
 23. a b Age structure of the Russian population as of 1 January 2009 Archivováno 27. 5. 2013 na Wayback Machine. Rosstat Retrieved on 8 October 2009
 24. 2010 Rosstat overview. www.gks.ru [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-05-03. 
 25. a b E.Andreev, L.Darski, T. Kharkova: "Histoire démographique de la Russie. 1927–1959"
 26. Goskomstat [online]. Goskomstat [cit. 2011-05-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 12-04-2008. (anglicky) 
 27. Archivovaná kopie. www.gks.ru [online]. [cit. 2014-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-03-01. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]