Obyvatelstvo Slovinska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Slovinska. V roce 2014 mělo Slovinsko odhadem 2 061 085 obyvatel.[1]

Podle sčítání z roku 2002, byli hlavní etnickou skupinou Slovinci (83 %). Nejméně 13 % populace tvořili imigranti z jiných částí bývalé Jugoslávie a jejich potomci.[2] Ti se usadili hlavně ve městech a přilehlých oblastech.[3] Relativně malé, ale ústavou chráněné jsou maďarská a italská menšina.[4][5][6] Zvláštní pozici má rozptýlená romská menšina.[7][8]

Slovinsko je jednou z evropských zemí, kde se stárnutí populace projevilo nejcitelněji, vzhledem k nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití.[9] Téměř všichni Slovinci starší než 64 let jsou v důchodu, bez signifikantních rozdílů mezi pohlavími.[10] Počet lidí v produktivním věku se ale snižuje navzdory imigraci.[11] Návrh na zvýšení důchodového věku ze současných 57 let u žen a 58 let u mužů byl v roce 2011 v referendu odmítnut.[12] Také rozdíl mezi pohlavími co se týče naděje dožití je stále výrazný.[10] V roce 2007 to bylo 74,6 let u mužů a 81,8 let u žen.[13] Navíc v roce 2009 bylo ve Slovinsku 22 sebevražd na 100 000 obyvatel ročně, což bylo jedno z nejvyšších čísel v Evropě.[14]

Etnické skupiny[editovat | editovat zdroj]

Většina obyvatel Slovinska jsou etničtí Slovinci (83,06 %). Maďaři a Italové mají podle ústavy status původních minorit. Většina ostatních menšin, zejména těch z jiných částí Jugoslávie (kromě jedné části Srbů a Chorvatů) se přistěhovala po II. světové válce z ekonomických důvodů.

Okolo 12,4 % obyvatel Slovinska se narodilo mimo jeho hranice.[15] Podle rad z roku 2008 žilo ve Slovinsku okolo 100 000 lidí ze zemí mimo EU, tedy zhruba 5 % populace.[16] Nejvíc jich bylo z Bosny a Hercegoviny, poté ze Srbska, Republiky Makedonie, Chorvatska a Kosova. Počet lidí migrujících do Slovinska od roku 1995 trvale stoupá. [17] Od roku 2004, kdy Slovinsko vstoupilo do EU, se ročně příliv imigrantů do roku 2006 zdvojnásobil a do roku 2009 ztrojnásobil.[18]

Populace Slovinska podle etnických skupin v letech 1948-20021
Etnikum sčítání 1948 sčítání 1953 sčítání 1961 sčítání 1971 sčítání 1981 sčítání 1991 sčítání 2002
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Slovinci 1 350 149 97,0 1 415 448 96,5 1 522 248 95,6 1 578 963 94,0 1 668 623 90,8 1 689 657 88,3 1 631 363 83,1
Srbové 7 048 0,5 11 225 0,8 13 609 0,9 20 209 1,2 41 695 2,3 47 401 2,5 38 964 2,0
Chorvati 16 069 1,2 17 978 1,2 31 429 2,0 41 556 2,5 53 882 2,9 52 876 2,8 35 642 1,8
Muslimové 179 0,0 1 617 0,1 465 0,0 3 197 0,2 13 339 0,7 26 577 1,4 10 467 0,5
Bosňáci 21 542 1,1
Maďaři 10 579 0,8 11 019 0,8 10 498 0,7 8 943 0,5 8 777 0,5 8 000 0,4 6 243 0,3
Albánci 216 0,0 169 0,0 282 0,0 1 266 0,1 1 933 0,1 3 534 0,2 6 186 0,3
Makedonci 366 0,0 640 0,0 1 009 0,1 1 572 0,1 3 227 0,2 4 371 0,2 3 972 0,2
Romové 46 0,0 1 663 0,1 158 0,0 951 0,1 1 393 0,1 2 259 0,1 3 246 0,2
Černohorci 521 0,0 1 356 0,1 1 384 0,1 1 950 0,1 3 175 0,2 4 339 0,2 2 667 0,1
Italové 1 458 0,1 854 0,1 3 072 0,2 2 987 0,2 2 138 0,1 2 959 0,2 2 258 0,1
Jiní/neuvedeno 5,242 0,4 4 456 0,3 7 369 0,5 19 212 1,1 40 199 2,2 79 374 4,1 201 486 10,3
Total 1 391 873 1 466 425 1 591 523 1 679 051 1 838 381 1 913 355 1 964 036
1 Zdroj: [2]

Náboženství[editovat | editovat zdroj]

Římští katolíci 57,8 %, ateisté 10,1 %, muslimové 2,4 %, pravoslaví 2,3 %, protestantství 0,9 %, jiné a neuvedeno 26,5 % (2002).

Jazyky[editovat | editovat zdroj]

Oficiálním jazykem je slovinština. V roce 2002 byla mateřským jazykem pro asi 88 % populace, přičemž 92 % slovinské populace tímto jazykem mluvila doma.[19][20]

Distribuce mluvčích jazyků byla takováto: slovinština 87,7%, srbština, bosenština a chorvatština 8 %, maďarština 0,4 %, albánština 0,4 %, makedonština 0,2 %, romština 0,2 %, italština 0,2 %, němčina 0,1 %, ostatní 0.1% (ruština, čeština, ukrajinština, angličtina, slovenština, polština atd.), není známo 2,7 % (2002)

Demografická statistika[editovat | editovat zdroj]

[21]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1900 1 268 43 779 30 536 13 243 34,5 24,1 10,1
1901 1 274 44 069 30 641 13 428 34,6 24,1 10,5
1902 1 278 44 969 30 953 14 016 35,2 24,2 11,0
1903 1 285 43 549 29 668 13 881 33,9 23,1 10,8
1904 1 290 44 240 29 252 14 988 34,3 22,7 11,6
1905 1 295 43 400 33 148 10 252 33,5 25,6 7,9
1906 1 301 43 968 29 214 14 754 33,8 22,5 11,4
1907 1 304 42 771 29 950 12 821 32,8 22,9 9,8
1908 1 312 43 559 30 930 12 629 33,2 23,6 9,6
1909 1 315 44 845 31 851 12 994 34,1 24,2 9,9
1910 1 323 44 317 28 702 15 615 33,5 21,7 11,8
1911 1 327 42 070 31 140 10 930 31,7 23,5 8,2
1912 1 333 41 058 28 314 12 744 30,8 21,3 9,6
1913 1 337 41 699 27 572 14 127 31,2 20,6 10,6
1914 1 341 40 230 28 161 12 069 30,0 21,0 9,0
1915 1 343 32 232 32 232 0 24,0 24,0 0,0
1916 1 337 24 066 32 088 -8 022 18,0 24,0 -6,0
1917 1 323 23 814 33 075 -9 261 18,0 25,0 -7,0
1918 1 308 23 544 35 316 -11 772 18,0 27,0 -9,0
1919 1 290 29 283 23 736 5 547 22,7 18,4 4,3
1920 1 296 35 246 26 678 8 568 27,2 20,6 6,6
1921 1 304 39 681 27 711 11 970 30,4 21,3 9,2
1922 1 310 39 346 25 088 14 258 30,0 19,2 10,9
1923 1 319 40 710 25 003 15 707 30,9 19,0 11,9
1924 1 328 40 215 23 297 16 918 30,3 17,5 12,7
1925 1 338 39 476 23 405 16 071 29,5 17,5 12,0
1926 1 347 38 267 23 307 14 960 28,4 17,3 11,1
1927 1 355 37 794 23 324 14 470 27,9 17,2 10,7
1928 1 364 37 359 22 355 15 004 27,4 16,4 11,0
1929 1 370 35 201 23 189 12 012 25,7 16,9 8,8
1930 1 379 38 346 20 846 17 500 27,8 15,1 12,7
1931 1 389 36 851 22 925 13 926 26,5 16,5 10,0
1932 1 398 36 832 23 849 12 983 26,3 17,1 9,3
1933 1 407 34 587 22 035 12 552 24,6 15,7 8,9
1934 1 418 33 373 19 585 13 788 23,5 13,8 9,7
1935 1 428 32 433 20 590 11 843 22,7 14,4 8,3
1936 1 436 32 630 20 479 12 151 22,7 14,3 8,5
1937 1 442 31 520 21 221 10 299 21,9 14,7 7,1
1938 1 444 31 199 20 392 10 807 21,6 14,1 7,5
1939 1 447 31 251 19 910 11 341 21,6 13,8 7,8
1940 1 450 31 536 21 001 10 535 21,7 14,5 7,3
1941 1 452 32 456 19 812 12 644 22,4 13,6 8,7
1942 1 449 30 681 22 061 8 620 21,2 15,2 5,9
1943 1 441 31 434 25 149 6 285 21,8 17,5 4,4
1944 1 430 27 379 26 609 770 19,1 18,6 0,5
1945 1 416 20 239 28 572 -8 333 14,3 20,2 -5,9
1946 1 415 28 599 18 145 10 454 20,2 12,8 7,4
1947 1 429 31 312 18 708 12 604 21,9 13,1 8,8
1948 1 443 31 538 17 884 13 654 21,9 12,4 9,5
1949 1 454 33 284 18 838 14 446 22,9 13,0 9,9
1950 1 467 35 992 17 335 18 657 24,5 11,8 12,7 3,01
1951 1 480 34 819 18 497 16 322 23,5 12,5 11,0 2,83
1952 1 494 34 165 15 617 18 548 22,9 10,5 12,4 2,75
1953 1 508 33 754 14 948 18 806 22,4 9,9 12,5 2,81
1954 1 521 31 828 14 897 16 931 20,9 9,8 11,1 2,59
1955 1 534 32 096 15 109 16 987 20,9 9,8 11,1 2,58
1956 1 546 31 466 16 351 15 115 20,4 10,6 9,8 2,51
1957 1 556 30 086 14 545 15 541 19,3 9,3 10,0 2,38
1958 1 567 28 284 14 082 14 202 18,0 9,0 9,1 2,22
1959 1 576 28 429 15 357 13 072 18,0 9,7 8,3 2,23
1960 1 580 27 825 15 145 12 680 17,6 9,6 8,0 2,18
1961 1 595 28 955 14 013 14 942 18,2 8,8 9,4 2,26
1962 1 605 29 035 15 866 13 169 18,1 9,9 8,2 2,27
1963 1 614 29 174 15 102 14 072 18,1 9,4 8,7 2,28
1964 1 631 29 184 16 729 12 455 17,9 10,3 7,6 2,32
1965 1 650 30 587 15 987 14 600 18,5 9,7 8,8 2,45
1966 1 670 30 941 15 248 15 693 18,5 9,1 9,4 2,47
1967 1 690 29 824 16 353 13 471 17,6 9,7 8,0 2,38
1968 1 704 28 580 17 446 11 134 16,8 10,2 6,5 2,28
1969 1 714 27 883 18 564 9 319 16,3 10,8 5,4 2,17
1970 1 727 27 432 17 353 10 078 15,9 10,0 5,8 2,21
1971 1 738 28 278 17 425 10 853 16,3 10,0 6,2 2,16
1972 1 752 28 713 18 153 10 560 16,4 10,4 6,0 2,14
1973 1 766 29 548 17 614 11 934 16,7 10,0 6,8 2,18
1974 1 782 28 625 17 206 11 419 16,1 9,7 6,4 2,10
1975 1 800 29 786 18 180 11 606 16,5 10,1 6,4 2,16
1976 1 819 30 339 18 157 12 182 16,7 10,0 6,7 2,17
1977 1 839 29 904 17 633 12 271 16,3 9,6 6,7 2,16
1978 1 863 30 354 18 357 11 997 16,3 9,9 6,4 2,19
1979 1 882 30 604 18 148 12 456 16,3 9,6 6,6 2,22
1980 1 901 29 902 18 820 11 082 15,7 9,9 5,8 2,11
1981 1 917 29 220 18 733 10 487 15,2 9,8 5,5 1,96
1982 1 925 28 894 19 647 9 247 15,0 10,2 4,8 1,93
1983 1 933 27 200 20 703 6 497 14,1 10,7 3,4 1,82
1984 1 943 26 274 20 214 6 060 13,5 10,4 3,1 1,75
1985 1 973 25 933 19 854 6 079 13,1 10,1 3,1 1,72
1986 1 981 25 570 19 499 6 071 12,9 9,8 3,1 1,65
1987 1 989 25 592 19 837 5 755 12,9 10,0 2,9 1,64
1988 2 000 25 209 19 126 6 083 12,6 9,6 3,0 1,63
1989 1 999 23 447 18 669 4 778 11,7 9,3 2,4 1,52
1990 1 998 22 368 18 555 3 813 11,2 9,3 1,9 1,46
1991 2 002 21 583 19 324 2 259 10,8 9,7 1,1 1,42
1992 1 996 19 982 19 333 649 10,0 9,7 0,3 1,34
1993 1 991 19 793 20 012 -219 9,9 10,1 -0,1 1,33
1994 1 989 19 463 19 359 104 9,8 9,7 0,1 1,32
1995 1 988 18 980 18 968 12 9,5 9,5 0,0 1,29
1996 1 991 18 788 18 620 168 9,4 9,4 0,1 1,28
1997 1 987 18 165 18 928 -763 9,1 9,5 -0,4 1,25
1998 1 983 17 856 19 039 -1 183 9,0 9,6 -0,6 1,23
1999 1 986 17 533 18 885 -1 352 8,8 9,5 -0,7 1,21
2000 1 990 18 180 18 588 -408 9,1 9,3 -0,2 1,26
2001 1 992 17 477 18 508 -1 031 8,8 9,3 -0,5 1,21
2002 1 996 17 501 18 701 -1 200 8,8 9,4 -0,6 1,21
2003 1 996 17 321 19 451 -2 130 8,7 9,7 -1,1 1,20
2004 1 997 17 961 18 523 -562 9,0 9,3 -0,3 1,25
2005 2 001 18 157 18 825 -668 9,1 9,4 -0,3 1,26
2006 2 008 18 932 18 180 752 9,4 9,1 0,4 1,31
2007 2 019 19 823 18 584 1 239 9,8 9,2 0,6 1,38
2008 2 022 21 817 18 308 3 509 10,8 9,0 1,7 1,53
2009 2 042 21 856 18 750 3 106 10,7 9,2 1,5 1,53
2010 2 049 22 343 18 609 3 734 10,9 9,1 1,8 1,57
2011 2 052 21 947 18 799 3 248 10,7 9,2 1,6 1,56
2012 2 056 21 938 19 257 2 681 10,7 9,4 1,3 1,58
2013 2 059 21 111 19 245 1 866 10,3 9,4 0,9 1,55
2014 2 061 21 165 18 886 2 279 10,3 9,2 1,1 1,58
2015 2 063 20 641 19 834 807 10,0 9,6 0,4 1,58
2016 2 064 20 345 19 689 656 9,9 9,5 0,4 1,59
2017 2 066 20 241 20 509 -268 9,8 9,9 -0,1 1,62
2018 2 070 19 585 20 485 -900 9,5 9,9 -0,4 1,61
2019 2 089 19 328 20 588 -1 260 9,3 9,9 -0,6 1,61
2020 2 100 18 767 24 016 -5 249 8,9 11,4 -2,5 1,60
2021 2 107 18 984 23 261 -4 277 9,0 11,0 -2,0 1,64
2022 2 109 17 627 22 492 -4 865 8,4 10,7 -2,3 1,55

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Slovenia na anglické Wikipedii.

 1. SURS - Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. Statistical Office of the Republic of Slovenia - Population, Slovenia, 1 January 2014 – final data [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-02. (anglicky) 
 2. MEDVEŠEK, Mojca. Kdo so priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije. Razprave in gradivo. Institute for Ethnic Studies, 2007, s. 34. Dostupné online. (Slovenian) 
 3. REPOLUSK, Peter. Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji. Dela. Anton Melik Geographical Institute, 2006, s. 87–96. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-03-2012. (Slovene, with an English abstract and summary) 
 4. International Mother Language Day 2010. www.stat.si. Statistical Office of the Republic of Slovenia, 19 February 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 5. Constitution of the Republic of Slovenia [online]. National Assembly of the Republic of Slovenia [cit. 2011-01-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 23-12-2010. (anglicky) 
 6. ŠABEC, Ksenija. Poročilo: Italijanska narodna skupnost v Slovenski Istri. [s.l.]: Center for Cultural and Religious Studies, University of Ljubljana, 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-11. S. 7. (Slovenian)  Archivovaná kopie. www.eliamep.gr [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-05-11. 
 7. GAJŠEK, Nina. Pravice romske skupnosti v Republiki Sloveniji. [s.l.]: Faculty of Social Science, University of Ljubljana, 2004. Dostupné online. (Slovenian) 
 8. ZUPANČIČ, Jernej. Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji. Dela. Institute of Geography, 2007, s. 215–246. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-03-2012. (Slovene, with an English abstract and summary) 
 9. ZUPANIČ, Milena. Demografski preobrat: tiha revolucija med nami. Delo.si. Delo, d. d., 20 June 2011. Dostupné online. ISSN 1854-6544. (Slovenian) 
 10. a b HLEBEC, Valentina; ŠIRCELJ, Milivoja. Population Ageing in Central and Eastern Europe: Societal and Policy Implications. Redakce Hoff Andreas. [s.l.]: Ashgate Publishing, Ltd., September 2011. Dostupné online. ISBN 978-0-7546-7828-1. Kapitola Population Ageing in Slovenia and Social Support Networks of Older People, s. 118–119. (anglicky) 
 11. Slovenia. [s.l.]: OECD Publishing, July 2009. Dostupné online. ISBN 978-92-64-06894-0. Kapitola Strong Growth but an Ageing Workforce, s. 34. (anglicky) 
 12. NAIDU-GHELANI, Rajeshni. Countries with Aging Populations. Cnbc.com. CNBC LLC, 23 January 2012. Dostupné v archivu pořízeném dne 23-02-2013. (anglicky) 
 13. [1], Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2009.
 14. World Suicide Prevention Day 2010 [online]. Statistical Office of the Republic of Slovenia, September 2010 [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-13. (anglicky) 
 15. Vsak osmi prebivalec Slovenije priseljenec :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija.
 16. Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nastanitvijo tujcev v Sloveniji – Računovodja.com
 17. Statistični urad RS – Selitveno gibanje, Slovenija, 2007. www.stat.si [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-06. 
 18. Archivovaná kopie. www.stat.si [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-27. 
 19. Slovenščina materni jezik za 88 odstotkov državljanov Archivováno 16. 5. 2012 na Wayback Machine.. SiOL.net (19 February 2009). Retrieved on 26 December 2010.
 20. verska, jezikovna in narodna sestava.pmd. (PDF) . Retrieved on 26 December 2010.
 21. Statistical Office of the Republic of Slovenia

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]