Obyvatelstvo Německa

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Obyvatelstvo Německa, zvláště jeho počet a demografický vývoj, jsou zajišťovány Spolkovým statistickým úřadem (Statistisches Bundesamt) se sídlem ve Wiesbadenu ve spolupráci se Zemskými statistickými úřady (Statistische Landesämter). Jako výsledek sčítání lidu (census) v roce 2011 (první census po sjednocení Německa) bylo ohlášeno, že k 9. květnu 2011 měla Spolková republika Německo 82 790 700 obyvatel.[1] Tímto počtem obyvatelstva bylo Německo tehdy šestnáctou nejlidnatější zemí světa.

Populační situace[editovat | editovat zdroj]

Populační situaci Německa charakterizoval až donedávna nulový nebo záporný růst počtu obyvatel,[2] a nadto se demografický vývoj stárnutím populace dále zhoršoval. Úhrnná plodnost se v roce 2010 pohybovala kolem hodnoty 1,4 dítěte na ženu.[3] (tehdy nejvyšší hodnota od roku 1990[3]) V roce 2011 byla odhadnuta na hodnotu 1,6 po započtení faktu, že starší ženy k tomuto číslu přispívají více než podle předchozího statistického modelu, a toho, že plodnost se zvýšila i v mladší generaci.[4] Plodnost byla úzce spjata s úrovní vzdělání; ženy s nižší úrovní vzdělání měly více dětí než vzdělanější ženy.[5] Lidé, kteří neinklinují k náboženství, mají méně dětí než křesťané nebo muslimové. Studie také zjistily, že mezi křesťany mají ti konzervativnější více dětí než liberálnější věřící.[6][7] Oplodnění ve zkumavce je v Německu legální, určený věkový limit je v zásadě 40 let.[8]

Německo vykazovalo již v roce 2006 třetí nejvyšší počet mezinárodních migrantů na světě.[9] Více než 16 milionů lidí v Německu mělo tehdy cizí/imigrantský původ. Toto číslo zahrnovalo první a druhou generaci přistěhovalců (třetí generaci již nikoliv), včetně smíšeného původu a Němců repatriovaných ze zahraničí (tzv. vyhnanců) a jejich potomků. 96,1 % jich žilo v Západním Německu a Berlíně.[10] Za současného stavu je nejméně sedm milionů obyvatel občany jiných zemí, tj. nemají německé občanství nebo mají tzv. dvojité občanství. Největší etnické skupiny vyjma Němců jsou Turci, PoláciRusové. Silné zastoupení v obyvatelstvu Německa, pocházející již z dob přílivu dočasných pracovníků (tzv. Gastarbeiter, hostující pracovníci) v 60. a 70. letech 20. století, mají také Italové, lidé původem z bývalé Jugoslávie, Španělé, Řekové a další. Od roku 2014 do roku 2020 se v důsledku migrační krize složení obyvatelstva v Německu dále vyvíjelo.

Demografický vývoj od roku 1817[editovat | editovat zdroj]

Plodnost v Německu podle okresů, průměr z let 2017–2019
Celková plodnost v Německu
Rok 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
5,4 5,40 5,39 5,39 5,38 5,38 5,37 5,37 5,36 5,36 5,35
Rok 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
5,35 5,34 5,34 5,33 5,33 5,32 5,32 5,33 5,35 5,37
Rok 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
5,35 5,33 5,31 5,28 5,26 5,17 5,07 4,97 4,88 4,78
Rok 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
4,80 4,83 4,85 4,88 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9
Rok 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
4,9 4,95 4,97 5,00 5,02 5,02 5,02 5,01 5,01 5,01
Rok 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
4,87 4,74 4,60 4,47 4,33 4,45 4,56 4,67 4,79 4,90
Rok 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
4,93 4,96 5,00 5,03 5,06 5,09 5,11 5,13 5,16 5,18
Rok 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
5,24 5,30 5,35 5,41 5,46 5,38 5,30 5,22 5,14 5,06
Rok 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
5,14 5,21 5,29 5,28 5,26 5,25 5,23 5,22 5,21 5,20
Rok 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
5,18 5,17 5,16 5,14 5,11 5,09 5,06 5,04 4,99

Vývoj v letech 1817–2022[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka obsahuje populační statistiku od roku 1817 do roku 2022.[11] Je však nutno vzít v úvahu, že daná čísla jsou značně ovlivněna velkými teritoriálními změnami, kterými bylo Německo v letech 1918/1919, 1921/1922 a zvláště 1945/1946 a 1990/1991 poznamenáno.

Zvláštností je extrémně nízká plodnost v posledních letech Výmarské republiky, kdy se v důsledku světové hospodářské krize plodnost snížila až k hodnotě 1,1 dítěte na ženu v roce 1933.

Rok Populace Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost[12] Plodnost (SRN)[12] Plodnost (NDR)[12]
1817 25 009 000 987 856 675 243 312 613 39,5 27,0 12,5
1818 25 369 000 1 002 076 687 500 314 576 39,5 27,1 12,1
1819 25 733 000 1 067 920 717 951 349 969 41,5 27,9 13,6
1820 26 101 000 1 041 430 636 864 404 566 39,9 24,4 15,5
1821 26 473 000 1 080 098 473 867 759 757 40,8 22,9 17,9
1822 26 851 000 1 065 985 660 535 405 450 39,7 24,6 15,1
1823 27 217 000 1 056 020 666 817 389 203 38,8 24,5 14,3
1824 27 571 000 1 064 241 667 218 397 022 38,6 24,2 14,4
1825 27 930 000 1 092 063 684 285 407 778 39,1 24,5 14,6
1826 28 259 000 1 099 275 737 560 361 715 38,9 26,1 12,8
1827 28 558 000 1 030 944 753 931 277 013 36,1 26,4 9,7
1828 28 863 000 1 041 954 767 756 274 199 36,1 26,6 9,5
1829 29 143 000 1 028 748 810 175 218 573 35,3 27,8 7,5
1830 29 392 000 1 043 416 805 341 238 075 35,5 27,4 8,1
1831 29 642 000 1 037 047 901 117 136 353 35,0 30,4 4,6
1832 29 906 000 1 019 795 864 283 155 511 34,1 28,9 5,2
1833 30 185 000 1 107 790 860 273 247 517 36,7 28,2 8,5
1834 30 467 000 1 145 559 895 730 249 829 37,6 29,4 8,2
1835 30 802 000 1 121 193 807 012 314 180 36,4 26,2 10,2
1836 31 129 000 1 142 434 806 241 336 193 36,7 25,9 10,8
1837 30 455 000 1 141 817 915 341 226 476 36,3 29,1 7,2
1838 31 824 000 1 155 211 827 424 327 787 36,3 26,0 10,3
1839 32 223 000 1 172 917 876 466 296 452 36,4 27,2 9,2
1840 32 621 000 1 187 404 864 457 322 948 36,4 26,5 9,9
1841 32 979 000 1 201 587 864 075 337 512 36,4 26,2 10,2
1842 33 298 000 1 251 102 902 529 348 573 37,6 27,1 10,5
1843 33 605 000 1 209 762 905 608 304 154 36,0 26,9 9,1
1844 33 922 000 1 216 429 830 345 386 094 35,9 24,5 11,4
1845 34 284 000 1 278 286 867 729 410 557 37,3 25,3 12,0
1846 34 610 000 1 244 369 939 436 304 933 36,0 27,1 8,9
1847 34 784 000 1 156 820 983 981 172 839 33,3 28,3 5,0
1848 34 839 000 1 160 533 1 011 954 148 579 33,3 29,0 4,3
1849 35 004 000 1 333 379 947 476 385 903 38,1 27,1 11,0
1850 35 303 000 1 311 736 903 521 408 203 37,2 25,6 11,6
1851 35 620 000 1 306 877 889 601 417 276 36,7 25,0 11,7
1852 35 858 000 1 271 446 1 018 135 253 311 35,5 28,4 7,1
1853 35 989 000 1 244 192 978 650 265 542 34,6 27,2 7,4
1854 35 923 000 1 226 769 972 726 254 043 34,0 27,0 7,0
1855 36 136 000 1 162 945 1 006 284 146 661 32,2 28,1 4,1
1856 36 257 000 1 215 390 913 913 301 477 33,5 25,2 8,3
1857 36 524 000 1 315 817 985 176 323 281 36,0 27,2 8,8
1858 36 828 000 1 354 817 985 176 368 641 36,8 26,8 10,0
1859 37 188 000 1 393 339 956 924 436 415 37,5 25,7 11,7
1860 37 609 000 1 367 012 873 364 493 648 36,3 23,2 13,1
1861 38 001 000 1 357 355 972 989 384 366 35,7 25,6 10,1
1862 38 360 000 1 358 896 945 530 413 366 35,4 24,6 10,8
1863 38 763 000 1 454 340 996 193 458 147 37,5 25,7 11,8
1864 39 187 000 1 481 778 1 027 756 454 022 37,8 26,2 11,6
1865 39 545 000 1 488 620 1 091 419 397 201 37,6 27,6 10,0
1866 39 765 000 1 505 287 1 217 591 287 696 37,8 30,6 7,2
1867 40 031 000 1 471 747 1 045 534 426 213 36,8 26,1 10,7
1868 40 223 000 1 481 727 1 110 620 371 107 36,8 27,6 9,2
1869 40 493 000 1 529 387 1 089 503 439 884 37,8 26,9 10,9
1870 40 804 000 1 569 206 1 117 875 451 331 38,5 27,4 11,1
1871 40 997 000 1 414 248 1 212 869 201 379 34,5 29,6 4,9 4,47
1872 41 230 000 1 626 037 1 194 732 431 305 39,5 29,0 10,5 5,11
1873 41 564 000 1 648 117 1 174 293 473 824 39,7 28,3 11,4 5,17
1874 42 004 000 1 683 440 1 122 396 561 044 40,1 26,7 13,4 5,24
1875 42 518 000 1 724 412 1 172 393 552 019 40,6 27,6 13,0 5,34
1876 43 059 000 1 761 046 1 134 452 626 594 40,9 26,3 14,6 5,42
1877 43 610 000 1 744 659 1 152 023 592 636 40,0 26,4 13,6 5,34
1878 44 135 000 1 716 852 1 156 337 560 515 35,5 28,4 7,1 5,20
1879 44 655 000 1 737 080 1 143 168 593 912 38,9 26,2 12,7 5,22
1880 45 095 000 1 696 175 1 173 205 522 970 37,6 26,0 11,6 5,05
1881 45 426 000 1 682 649 1 156 391 525 758 37,0 25,5 11,5 4,98
1882 45 717 000 1 702 348 1 176 853 525 495 37,2 25,7 11,5 5,01
1883 46 014 000 1 683 699 1 190 002 493 697 36,6 25,9 10,7 4,92
1884 46 335 000 1 725 583 1 203 500 522 083 37,2 26,0 11,2 5,02
1885 46 705 000 1 729 927 1 199 742 530 185 37,0 25,7 11,4 4,99
1886 47 103 000 1 746 133 1 233 737 512 396 37,1 26,2 10,9 4,99
1887 47 540 000 1 757 079 1 151 924 605 155 36,9 24,2 12,7 4,96
1888 48 020 000 1 761 407 1 142 826 618 581 36,6 23,7 12,9 4,92
1889 48 512 000 1 772 570 1 153 087 619 483 36,4 23,7 12,7 4,88
1890 49 239 000 1 759 253 1 199 006 560 247 35,7 24,4 11,3 4,78
1891 49 767 000 1 840 172 1 164 421 675 751 37,0 23,4 13,6 4,92
1892 50 279 000 1 795 971 1 211 402 584 569 35,7 24,1 11,6 4,73
1893 50 778 000 1 865 715 1 248 201 617 514 36,8 24,6 12,2 4,83
1894 51 339 000 1 841 205 1 144 331 696 874 35,9 22,3 13,6 4,70
1895 52 001 000 1 877 278 1 151 488 725 790 36,1 22,1 14,0 4,71
1896 52 753 000 1 914 749 1 098 966 515 783 36,3 20,8 15,5 4,72
1897 53 549 000 1 926 690 1 142 056 784 634 36,1 21,3 14,8 4,67
1898 54 406 000 1 964 731 1 117 860 846 871 36,1 20,5 15,6 4,69
1899 55 248 000 1 980 304 1 185 197 795 107 35,9 21,5 14,4 4,66
1900 56 046 000 1 996 139 1 236 382 759 757 35,6 22,1 13,5 4,63
1901 56 874 000 2 032 313 1 174 489 857 824 35,7 20,7 15,0 4,65
1902 57 767 000 2 024 735 1 122 492 902 243 35,1 19,4 15,7 4,56
1903 58 629 000 1 983 078 1 170 905 812 173 33,8 20,0 13,8 4,40
1904 59 475 000 2 025 847 1 163 183 862 664 34,0 19,6 14,4 4,42
1905 60 314 000 1 987 153 1 194 314 792 839 33,0 19,8 13,2 4,27
1906 61 153 000 2 022 477 1 112 202 910 275 33,1 18,2 14,9 4,28
1907 62 013 000 1 999 933 1 117 309 882 624 32,3 18,0 14,3 4,18
1908 62 863 000 2 015 052 1 135 490 879 562 32,1 18,1 14,0 4,15
1909 61 857 000 1 978 278 1 094 217 884 061 31,0 17,2 13,8 4,01
1910 64 568 000 1 924 778 1 045 665 879 113 29,8 16,2 13,6 3,85
1911 65 359 000 1 870 729 1 130 784 739 945 28,6 17,3 11,3 3,69
1912 66 146 000 1 869 636 1 029 749 839 887 28,3 15,6 12,7 3,64
1913 66 978 000 1 838 750 1 004 950 833 800 27,5 15,0 12,5 3,53
1914 67 790 000 1 818 596 1 291 310 527 286 26,8 19,0 7,8 3,44
1915 67 883 000 1 382 546 1 450 420 -67 874 20,4 21,4 -1,0 2,58
1916 67 715 000 1 029 484 1 298 054 -268 570 15,2 19,2 -4,0 1,90
1917 67 368 000 912 109 1 345 424 -433 315 13,9 20,6 -6,7 1,66
1918 66 811 000 926 813 1 606 475 -679 662 14,3 24,8 -10,5 1,67
1919 62 897 000 1 260 500 978 380 282 120 20,0 15,6 4,5 2,37
1920 61 794 000 1 599 287 932 929 666 358 25,9 15,1 10,8 3,06
1921 62 473 000 1 581 130 869 555 711 575 25,3 13,9 11,4 2,98
1922 61 890 000 1 425 000 890 000 535 000 23,0 14,4 8,6 2,69
1923 62 250 000 1 318 000 867 000 451 000 21,2 13,9 7,2 2,45
1924 62 740 000 1 291 000 767 000 524 000 20,6 12,2 8,4 2,37
1925 63 110 000 1 311 000 753 000 558 000 20,8 11,9 8,8 2,38
1926 63 510 000 1 245 000 743 000 502 000 19,6 11,7 7,9 2,23
1927 63 940 000 1 179 000 765 000 414 000 18,4 12,0 6,5 2,09
1928 64 470 000 1 200 000 747 000 453 000 18,6 11,6 7,0 2,11
1929 64 670 000 1 164 000 815 000 349 000 18,0 12,6 5,4 2,02
1930 65 130 000 1 144 000 719 000 425 000 17,6 11,0 6,5 1,98
1931 65 510 000 1 048 000 734 000 314 000 16,0 11,2 4,8 1,80
1932 65 716 000 993 000 708 000 285 000 15,1 10,8 4,3 1,70
1933 66 027 000 971 000 738 000 233 000 14,7 11,2 3,5 1,67
1934 66 409 000 1 198 350 725 000 473 000 18,0 10,9 7,1 2,07
1935 66 871 000 1 263 976 792 018 471 958 18,9 11,8 7,1 2,20
1936 67 349 000 1 278 583 795 793 482 790 19,0 11,8 7,2 2,25
1937 67 831 000 1 277 046 794 367 482 679 18,8 11,7 7,1 2,28
1938 68 424 000 1 348 534 799 220 549 314 19,7 11,7 8,0 2,45
1939 69 314 000 1 413 230 854 348 558 882 20,4 12,3 8,1 2,59
1940 69 838 000 1 402 258 885 591 516 667 20,1 12,7 7,4 2,59
1941 70 244 000 1 308 232 844 435 463 797 18,6 12,0 6,6 2,43
1942 70 834 000 1 055 915 847 861 208 054 14,9 12,0 2,9 1,97
1943 70 411 000 1 124 718 853 246 271 472 16,0 12,1 3,9 2,10
1944 69 000 000 1 215 000 915 000 300 000 17,6 13,3 4,3 2,05
1945 66 000 000 1 060 000 1 210 000 -150 000 16,1 18,3 -2,3 1,56
1946 64 260 000 921 998 1 001 331 -79 333 14,3 15,6 -1,2 1,76 1,89 1,30
1947 65 842 000 1 028 421 932 628 95 793 15,6 14,2 1,5 1,92 2,01 1,75
1948 67 365 000 1 049 074 804 839 244 235 15,6 11,9 3,6 1,96 2,07 1,76
1949 68 080 000 1 106 803 770 852 335 951 16,3 11,3 4,9 2,11 2,14 2,03
1950 68 374 000 1 116 835 748 329 368 506 16,3 10,9 5,4 2,14 2,10 2,35
1951 68 882 000 1 106 608 752 697 353 911 16,1 10,9 5,1 2,16 2,06 2,46
1952 69 171 000 1 105 080 767 637 337 443 16,0 11,1 4,9 2,16 2,08 2,42
1953 69 564 000 1 095 096 790 654 304 442 15,7 11,4 4,4 2,15 2,07 2,40
1954 69 934 000 1 110 028 775 291 334 737 15,9 11,1 4,8 2,18 2,12 2,38
1955 70 307 000 1 113 128 795 938 317 190 15,8 11,3 4,5 2,18 2,11 2,38
1956 70 711 000 1 137 169 812 111 325 058 16,1 11,5 4,6 2,22 2,19 2,30
1957 71 166 000 1 165 555 840 195 325 360 16,4 11,8 4,6 2,28 2,28 2,24
1958 71 637 000 1 175 870 818 418 357 452 16,4 11,4 5,0 2,29 2,29 2,22
1959 72 180 000 1 243 922 835 402 408 520 17,2 11,6 5,7 2,36 2,34 2,37
1960 72 664 000 1 261 614 876 721 384 893 17,4 12,1 5,3 2,37 2,37 2,35
1961 73 352 000 1 313 505 850 300 463 205 17,9 11,6 6,3 2,45 2,47 2,42
1962 74 049 000 1 316 534 878 814 437 720 17,8 11,9 5,9 2,44 2,45 2,42
1963 75 019 000 1 355 595 895 070 460 525 18,1 11,9 6,1 2,51 2,52 2,47
1964 75 273 000 1 357 304 870 319 486 985 18,0 11,6 6,5 2,54 2,55 2,48
1965 76 061 000 1 325 386 907 882 417 504 17,4 11,9 5,5 2,50 2,51 2,48
1966 76 734 000 1 318 303 911 984 406 319 17,2 11,9 5,3 2,51 2,54 2,43
1967 76 954 000 1 272 276 914 417 357 859 16,5 11,9 4,7 2,48 2,54 2,34
1968 77 249 000 1 214 968 976 521 238 447 15,7 12,6 3,1 2,38 2,39 2,30
1969 77 918 000 1 142 368 988 092 154 276 14,7 12,7 2,0 2,21 2,20 2,24
1970 77 772 000 1 047 737 975 664 72 073 13,5 12,5 0,9 2,03 1,99 2,19
1971 78 355 000 1 013 396 965 623 47 773 12,9 12,3 0,6 1,96 1,92 2,13
1972 78 717 000 901 657 965 689 -64 032 11,5 12,3 -0,8 1,73 1,72 1,79
1973 78 951 000 815 969 963 034 -147 065 10,3 12,2 -1,9 1,56 1,54 1,58
1974 78 966 000 805 500 956 573 -151 073 10,2 12,1 -1,9 1,53 1,51 1,54
1975 78 862 000 782 310 989 649 -207 339 9,9 12,5 -2,6 1,48 1,45 1,54
1976 78 299 000 798 334 966 873 -168 539 10,2 12,3 -2,2 1,51 1,46 1,64
1977 78 161 000 805 496 931 155 -125 659 10,3 11,9 -1,6 1,51 1,40 1,85
1978 78 066 000 808 619 955 550 -146 931 10,4 12,2 -1,9 1,50 1,38 1,90
1979 78 082 000 817 217 944 474 -127 257 10,5 12,1 -1,6 1,50 1,39 1,90
1980 78 295 000 865 789 952 371 -86 582 11,1 12,2 -1,1 1,56 1,44 1,94
1981 78 399 000 862 100 954 436 -92 336 11,0 12,2 -1,2 1,53 1,43 1,85
1982 78 293 000 861 275 943 832 -82 557 11,0 12,1 -1,1 1,51 1,41 1,86
1983 78 082 000 827 933 941 032 -113 099 10,6 12,1 -1,4 1,43 1,33 1,79
1984 77 797 000 812 292 917 299 -105 007 10,4 11,8 -1,3 1,39 1,29 1,74
1985 77 619 000 813 803 929 649 -115 846 10,5 12,0 -1,5 1,37 1,28 1,73
1986 77 635 000 848 231 925 411 -77 180 10,9 11,9 -1,0 1,41 1,34 1,70
1987 77 718 000 867 969 901 291 -33 322 11,2 11,6 -0,4 1,43 1,37 1,74
1988 78 116 000 892 993 900 627 -7 634 11,4 11,5 -0,1 1,46 1,41 1,67
1989 78 677 000 880 459 903 441 -22 103 11,2 11,5 -0,3 1,42 1,39 1,56
1990 79 365 000 905 675 914 361 -8 686 11,4 11,5 -0,1 1,45 1,45 1,52
1991 79 753 227 830 019 911 245 -81 226 10,4 11,4 -1,0 1,33 1,42 0,98
1992 80 274 564 809 114 885 443 -76 329 10,1 11,0 -0,9 1,29 1,40 0,83
1993 80 974 000 798 447 897 270 -98 823 9,9 11,1 -1,2 1,28 1,39 0,778
1994 81 338 093 769 603 884 659 -115 056 9,5 10,9 -1,4 1,24 1,35 0,77
1995 81 538 603 765 221 884 588 -119 367 9,4 10,8 -1,4 1,25 1,34 0,84
1996 81 817 499 796 013 882 843 -86 830 9,7 10,8 -1,1 1,32 1,40 0,95
1997 82 012 162 812 173 860 389 -48 216 9,9 10,5 -0,6 1,37 1,44 1,04
1998 82 057 379 785 034 852 382 -67 348 9,6 10,4 -0,8 1,36 1,41 1,09
1999 82 037 011 770 744 846 330 -75 586 9,4 10,3 -0,9 1,36 1,41 1,15
2000 82 163 475 766 999 838 797 -71 798 9,3 10,2 -0,9 1,38 1,41 1,21
2001 82 259 540 734 475 828 541 -94 066 8,9 10,1 -1,2 1,35 1,38 1,23
2002 82 440 309 719 250 841 686 -122 436 8,7 10,2 -1,5 1,34 1,37 1,24
2003 82 536 680 706 721 853 946 -147 225 8,6 10,3 -1,7 1,34 1,36 1,26
2004 82 531 671 705 622 818 271 -112 649 8,5 9,9 -1,4 1,36 1,37 1,31
2005 82 500 849 685 795 830 227 -144 432 8,3 10,1 -1,8 1,34 1,36 1,30
2006 82 437 995 672 724 821 627 -148 903 8,2 10,0 -1,8 1,33 1,34 1,30
2007 82 314 906 684 862 827 155 -142 293 8,3 10,0 -1,7 1,37 1,38 1,37
2008 82 217 837 682 514 844 439 -161 925 8,3 10,3 -2,0 1,38 1,37 1,40
2009 82 002 356 665 126 854 544 -189 418 8,1 10,4 -2,3 1,36 1,35 1,40
2010 81 802 257 677 947 858 768 -180 821 8,3 10,5 -2,2 1,39 1,39 1,46
2011 81 751 602 662 685 852 328 -189 643 8,1 10,4 -2,3 1,39 1,38 1,46
2012 80 327 900 673 544 869 582 -196 038 8,4 10,8 -2,4 1,41 1,40 1,48
2013 80 523 746 682 069 893 825 -211 756 8,5 11,1 -2,6 1,42 1,41 1,49
2014 80 767 463 714 927 868 356 -153 429 8,9 10,8 -1,9 1,47 1,47 1,54
2015 81 197 537 737 575 925 200 -187 625 9,1 11,4 -2,3 1,50 1,50 1,56
2016 82 175 684 792 141 910 902 -118 761 9,6 11,1 -1,4 1,59 1,60 1,64
2017 82 521 653 784 901 932 272 -147 371 9,5 11,3 -1,8 1,57 1,58 1,61
2018 82 792 351 787 523 954 874 -167 351 9,5 11,5 -2,0 1,57 1,58 1,60
2019 83 019 213 778 090 939 520 -161 430 9,4 11,3 -1,9 1,54 1,56 1,56
2020 83 155 031 773 144 985 572 -212 428 9,3 11,8 -2,5 1,53 1,55 1,54
2021 83 222 242 795 492 1 023 687 -228 195 9,6 12,3 -2,7 1,58 1,60 1,54
2022 84 270 625 738 856 1 066 317 -327 461 8,8 12,7 -3,9 1,46 1,48 1,43

Situace v letech 1945–1990[editovat | editovat zdroj]

Populace Německa podle věku a pohlaví k 31. prosinci 1950
Studenti medicíny a jejich trojčata v NDR v roce 1984. Východní Německo podporovalo porodnost mezi vysokoškolskými studenty.

Po teritoriálních změnách po druhé světové válce a vysídlování Němců ve střední a východní Evropě se tamní Němci usadili v poválečném Německu. Po rozdělení Německa mnoho Němců z NDR odešlo na západ do Spolkové republiky Německo z politických a také ekonomických důvodů. Z ekonomických důvodů se Němci z východní části do západní přesunovali i po sjednocení Německa.

SRN a socialistická NDR zažily odlišný přístup k demografii. Politika NDR podporovala porodnost[13], na rozdíl od SRN. Plodnost v NDR byla vyšší, ale demografická politika byla jen jedním z důvodů. Ženy v NDR měly méně "biografických možností", být mladou matkou se od nich očekávalo. Péče o dítě zdarma byla dostupná všem matkám.[14]

Situace od roku 1990[editovat | editovat zdroj]

Po pádu berlínské zdi opustilo tzv. nové spolkové země (bývalé Východní Německo) asi 1,7 milionu lidí, tedy 12 % populace,[15] disproporčně vysoký počet z nich byly ženy mladší než 35 let.[16]

Po roce 1990 plodnost na východě klesla až k hodnotě 0,772 v roce 1994. To bylo připisováno faktu, že proběhl "demografický šok" (lidí po zániku NDR nejenom měli méně děti, ale také méně často vstupovali do sňatku nebo se rozváděli) a že biografické možnosti občanů bývalé NDR se zvýšily. Brzké mateřství už nebylo tak atraktivní a věk provorodiček se ostře zvýšil.[14]

V následujících letech začala plodnost na východě Německa znovu růst, vzrostla na hodnotu 1,0 v roce 1997 a 1,3 v roce 2004 a hodnot západního Německa (1,37) dosáhla v roce 2007. V roce 2010 plodnost na východě (1,459) překonala hodnotu plodnosti na západě (1,385), a celková hodnota pro Německo byla 1,393, tehdy nejvyšší číslo od roku 1990[3][17] - což je hluboko pod přirozenou úrovní nahrazování (zhruba 2,1 dítěte na ženu) zažívanou v letech komunismu. V roce 2012 byla plodnost na východě 1,454 dítěte na ženu, zatímco na západě jen 1,371.[12]

Od roku 1989 bylo kvůli nízkému počtu dětí uzavřeno asi 2 000 škol.[15]

V některých regionech klesl počet žen mezi dvaceti a třiceti lety o více než 30 %.[15] V roce 2004 bylo v nových spolkových státech (včetně Berlína) ve věkové skupině 18 – 29 let (statisticky významná skupina ohledně zakládání rodiny) jen 90 žen na každých 100 mužů.

Do roku 2007 byla rodinná politika v Německu kompenzační, chudé rodiny tedy získávaly více dávek než ty bohaté. Od roku 2007 začala vláda motivovat vzdělané ženy, aby měly více dětí, ale chudé rodiny byly znevýhodněny a dostávají méně peněz na děti než příslušníci střední třídy.[18] Velmi bohatí lidé (kteří vydělávají více než 250 000 Euro za rok) lidé žijící na podpoře na rodičovskou podporu nemají nárok.[19]

V roce 2013 byl zaznamenán aktuální vývoj:[20]

 • příjem rodin s malými dětmi vzrostl. Osoby s vysokoškolským titulem, osoby starší třiceti let a rodiče jedináčků těžily ze změn nejvíce. Otcové samoživitelé a matky samoživitelky a mladí rodiče na změnách nezískali.
 • otcové se více zapojují do rodičovství a 28 % z nich si nyní bere nějaký čas pracovního volna (v průměru 3,3 měsíce), když se jim narodí dítě.
 • matky se pravděpodobněji než dříve zapojí do pracovního procesu a budou tedy disponovat vyššími ekonomickými prostředky.
 • míra porodnosti mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami se zvýšila.

Národnostní menšiny v Německu[editovat | editovat zdroj]

Pořadí Národnost Populace (2014)[21]
1 TureckoTurecko Turecko 1 527 118
2 Polsko Polsko 674 152
3 Itálie Itálie 574 530
4 Česko Česko 545 361
5 Rumunsko Rumunsko 355 343
6 Řecko Řecko 328 564
7 Chorvatsko Chorvatsko 263 347
8 Rusko Rusko 221 413
9 Srbsko Srbsko 202 195
10 Bulharsko Bulharsko 183 263
11 Rakousko Rakousko 179 772
12 Maďarsko Maďarsko 156 812
13 Španělsko Španělsko 146 846
14 Nizozemsko Nizozemsko 144 741
15 Portugalsko Portugalsko 130 882
16 Ukrajina Ukrajina 127 942
17 Francie Francie 123 281
18 Sýrie Sýrie 1 118 196
19 Čína Čína 110 284
20 Spojené státy americké USA 108 845
21 Spojené království Spojené království 103 756

V roce 2012 nemělo 80 % žádný migrační původ, další 4 % byli imigranti etnicky německého původu (ze zemí jako Rusko, Kazachstán a Rumunsko). Celkem 91,6 % populace má evropský původ, po vyjmutí Turecka (a včetně etnických Němců z Kazachstánu, ale po vyloučení etnických Evropanů z jiných částí světa, jako je USA). 3,7 % populace mělo turecký původ.[22]:s.230–231

V roce 2012 bylo imigrantské pozadí lidí v Německu následující:[22]:s.230–231

Původ % Populace[23]
Evropané 91,6 74 955 000
Evropská unie 86,8 71 027 000
Němci 80,0 65 550 000
Poláci 1,9 1 543 000
Italové 1,0 830 000
Rumuni 0,5 489 000
Řekové 0,5 403 000
Jiný stát EU (hlavně Španělé, Chorvati, Nizozemci a Rakušané) 2,9 2 362 000
ostatní Evropané 4,8 3 928 000
Rusové (mimo etnických Němců z Ruska) 1,5 1 213 000
Ostatní (hlavně lidé z bývalé Jugoslávie mimo Chorvatsko a Slovinsko) 3,3 2 715 000
Blízký východ/Severní Afrika 4,5 3 711 000
Turci 3,7 2 998 000
Arabové 0,6 500 000
Ostatní (hlavně Írán) 0,2 220 000
Subsaharská Afrika (hlavně Nigerijci a Ghaňané) 1,0 817 000
Východní a jihovýchodní Asie 0,9 778 000
Číňané 0,3 200 000
Vietnamci 0,2 150 000
Ostatní (hlavně Indové, Thajci a Pákistánci) 0,4 428 000
Severní/střední/jižní Amerika (hlavně Američané a Brazilci) 0,5 416 000
Ostatní (hlavně Austrálie a Oceánie) 0,1 46 000
Smíšený nebo nespecifikovaný původ 1,5 1 208 000
Celkem populace 100 82 031 000

Náboženství[editovat | editovat zdroj]

Náboženství v Německu (2008)
Bez vyznání
34,2 %
Katolíci
30,0 %
Protestanti
30,0 %
Islám
4,0 %
Pravoslaví
1,6 %
Judaismus
0,2 %
Buddhismus
0,2 %
Mapa z roku 2008 popisující příslušenství ke křesťanským církvím[24][25][26]}: Většina obyvatel jsou:
     katolíci
     evangelíci
     katolíci nebo evangelíci, většinou evangelíci
     katolíci nebo evangelíci, většinou katolíci
     většinou bez vyznání, největší křesťanskou minoritou jsou evangelíci

Podle zpráv na základě projekce v roce 2008 bylo 34,1 % Němců bez vyznání. Podle průzkumu časopisu Der Spiegel celkem 45 % Němců věřilo v Boha, ale jen čtvrtina v Ježíše Krista.[27]

Křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím v zemi, v roce 2008 se k němu hlásilo 49,4 milionu lidí (62,8 %)[28], ze kterých jsou 24 milionů lidí protestanti (29,3 %) a 23,9 milionu katolíci (29,2 %) (2010),[29] Druhým nejrozšířenějším náboženstvím je islám, ke kterému se hlásí odhadem 3,8 až 4,3 milionu lidí (4,6 až 5,2 %).

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Germany na anglické Wikipedii.

 1. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2013/Zensus2011/bevoelkerung_zensus2011.pdf?__blob=publicationFile
 2. Population Handbook, 5th edition [online]. Population Reference Bureau. Dostupné online. 
 3. a b c http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Bevoelkerung/GeburtenSterbefaelle/Tabellen/Content50/GeburtenZiffer, templateId=renderPrint.psml
 4. 1.6 children per woman - Joshua Goldstein and Michaela Kreyenfeld, Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) September 2011 [online]. Dostupné online. 
 5. Statistisches Bundesamt. Mikrozensus 2008. Neue Daten zur Kinderlosigkeit in Deutschland. s. 27ff
 6. Michael Blume, Carsten Ramsel, Sven Graupner: Religiosität als demografischer Faktor – Ein unterschätzter Zusammenhang?. Marburg Journal of Religion: Volume 11, No. 1 (June 2006) [www.blume-religionswissenschaft.de/pdf/blume_germ2006.pdf]
 7. Michael Blume (2008) Homo religiosus, Gehirn und Geist 04/2009. S. 32–41.
 8. Baby vacuum: Germany to start paying families to take IVF to reverse dwindling birthrate
 9. International Migration 2006 [online]. UN Department of Economic and Social Affairs [cit. 2011-03-18]. Dostupné online. 
 10. Bundeszentrale für politische Bildung: Die soziale Situation in Deutschland: Bevölkerung mit Migrationshintergrund I
 11. Statistisches Bundesamt Deutschland
 12. a b c d Dostupné online. 
 13. Holger Wunderlich. Springer VS. Familienpolitik vor Ort - Strukturen, Akteure und Interaktionen auf kommunaler Ebene. p. 52
 14. a b Steffen Kröhnert. Bevölkerungsentwicklung in Ostdeutschland. Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. http://www.berlin-institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/ostdeutschland.html Archivováno 13. 8. 2017 na Wayback Machine.
 15. a b c KULISH, Nicholas. In East Germany, a Decline as Stark as a Wall. www.nytimes.com. New York Times, 2009-06-19. Dostupné online [cit. 11 October 2009]. 
 16. Lack of Women in Eastern Germany Feeds Neo-Nazis [online]. Spiegel International, 2007-05-31 [cit. 2009-10-11]. Dostupné online. 
 17. East Germany overtakes West Germany: recent trends in order-specific fertility dynamics [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-23. 
 18. Christoph Butterwegge, Michael Klundt, Matthias Zeng: Kinderarmut in Ost- und Westdeutschland. 2., erweiterte und aktualisierte Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, ISBN 978-3-531-15915-7, s. 99–100
 19. § 10 Abs. 5 BEEG, BGBl. I, S. 1885, 1896
 20. Bujard, Martin (Hrsg.) (2013): Elterngeld und Elternzeit in Deutschland: Ziele, Diskurse und Wirkungen. Schwerpunktheft der Zeitschrift für Familienforschung, 25. Jg., Band 2, Leverkusen: Verlag Barbara Budrich
 21. Pressemitteilungen - Ausländische Bevölkerung - Statistisches Bundesamt (Destatis)
 22. a b Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Migrationsbericht 2012. [s.l.]: Bundesministerium des Innern Referat Öffentlichkeitsarbeit, January 2014. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-12. (German)  Archivovaná kopie. www.bamf.de [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-08-12. 
 23. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Migrationsbericht 2012. [s.l.]: Bundesministerium des Innern Referat Öffentlichkeitsarbeit, January 2014. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-08-12. (German)  Archivovaná kopie. www.bamf.de [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-08-12. 
 24. Bevölkerung und Kirchenzugehörigkeit nach Bundesländern Table 1.1 shows 63.4 % of the German population to be Christians of which 2.2% outside the Evangelische Landeskirchen (EKD) and the Roman Catholic Church. Table 1.3 shows overview by German state of membership of the Evangelische Landeskirchen (EKD)and the Roman Catholic Church. www.ekir.de [online]. [cit. 2010-09-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-02-20. 
 25. 80% of population in Sachsen-Anhalt is without religion. www.sachsen-anhalt-wahl.de [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-03-17. 
 26. religion by Bundesland showing non religious being the majority in Eastern Germany. fowid.de [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-03. 
 27. By Location [online]. Adherents.com [cit. 2010-09-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2000-08-18. 
 28. EKD-Statistik: Christen in Deutschland 2007 [online]. Evangelische Kirche in Deutschland [cit. 2010-02-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-30. (německy) 
 29. Religionszugehörigkeit, Deutschland Bevölkerung, 1970-2011. fowid.de [online]. [cit. 2015-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-15. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]