Obyvatelstvo Litvy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Litvy. Při sčítání v roce 2011 měla země 3 043 429 obyvatel.[1]

Etnické složení[editovat | editovat zdroj]

Poláci v Litvě

Mezi Baltskými státy má Litva nejhomogennější populaci. Podle sčítání v roce 2001 se 83,4 % populace označilo za (etnické) Litevce, 6,7 % za Poláky, 6,3 % za Rusy, 1,2 % za Bělorusy a 2,3 % za členy jiné etnické skupiny.

Populace Litvy podle etnických skupin v letech 1959–2011
Etnikum sčítání 19591 sčítání 19702 sčítání 19793 sčítání 19894 sčítání 20015 sčítání 20115
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Litevci 2 150 767 79,3 2 506 751 80,1 2 712 233 80,0 2 924 251 79,6 2 907 293 83,4 2 561 314 84,2
Poláci 230 107 8,5 240 203 7,7 247 022 7,3 257 994 7,0 234 989 6,7 200 317 6,6
Rusové 231 014 8,5 267 989 8,6 303 493 8,9 344 455 9,4 219 789 6,3 176 913 5,8
Bělorusové 30 256 1,1 45 412 1,5 57 584 1,7 63 169 1,7 42 866 1,2 36 227 1,2
Ukrajinci 17 692 0,7 25 099 0,8 31 982 0,9 44 789 1,2 22 488 0,6 16 423 0,5
Židé 24 667 0,9 23 538 0,8 14 691 0,4 12 390 0,3 4 007 0,1 3 050 0,1
Tataři 3 020 0,1 3 454 0,1 3 984 0,1 5 135 0,1 3 235 0,1 2 793 0,1
Němci 11 166 0,4 1 904 0,1 2 616 0,1 2 058 0,1 3 243 0,1 2 418 0,1
Romové 1 238 0,1 1 880 0,1 2 306 0,1 2 718 0,1 2 571 0,1 2 115 0,1
Lotyši 6 318 0,2 5 063 0,2 4 354 0,1 4 229 0,1 2 955 0,1 2 025 0,1
Estonci 352 0,0 551 0,0 546 0,0 598 0,0 400 0,0 314 0,0
Karaimové 423 0,0 388 0,0 352 0,0 289 0,0 273 0,0 241 0,0
Jiní a nespecifikováno 4 425 0,2 6 004 0,2 10 327 0,3 12 727 0,3 40 136 1,2 39 279 1,3
Total 2 711 445 3 128 236 3 391 490 3 674 802 3 483 972 3 043 429
1 Zdroj: [1]. 2 Zdroj: [2]. 3 Zdroj: [3]. 4 Zdroj: [4]. 5 Zdroj: [5].

Jazyky[editovat | editovat zdroj]

Mateřské jazyky v Litvě, sčítání 2011[2]
Litevština
84,9 %
Ruština
7,2 %
Polština
5,3 %
Běloruština
0,2 %
Ukrajinština
0,2 %
Jiný
0,2 %
Dva jazyky
0,6 %
Nespecifikováno
1,4 %
Znalost cizích jazyků v Litvě v roce 2012, podle průzkumu Evropské komise[3]
Ruština
80 %
Angličtina
38 %

Litevština je jediným oficiálním jazykem Litvy jako celku. Je to mateřský jazyk téměř 85 % populace a mluví jí také 286 742 z 443 514 obyvatel nelitevského původu.[4] V době Sovětského svazu se oficiálně používala ruština, takže většina dospělých Litevců umí také rusky. Polská menšina většinou užívá polštinu. Rusové, kteří imigrovali po II. světové válce, užívají ruštinu jako svůj první jazyk. Mladší generace obecně užívá jako svůj druhý jazyk angličtinu. Značná část celkové populace (37%) umí nejméně dva jazyky. Podle sčítání v roce 2011 celkem 30 % obyvatel umí anglicky.[4]

Celkem 14 800 žáků v roce 2012 nastoupilo do škol, kde se vyučovalo v ruštině (v roce 1991 to bylo 76 000), a asi 12 300 žáků se zapsalo do polských škol (v roce 1991 to bylo 11 400 a v roce 2001 to bylo 21 700). V zemi existují i školy s vyučováním v běloruštině, francouzštině a angličtině.[5]

Náboženství[editovat | editovat zdroj]

Podle sčítání v roce 2011 se celkem 77,2 % Litevců označilo za římské katolíky.[6] V první polovině 20. století měla zdejší luteránská církev asi 200 000 členů, 9 % celkové populace, ale jejich počet od roku 1945 klesl. Od roku 1990 založilo v Litvě misie mnoho protestantských církví.[7] 4,1 % obyvatel vyznávají pravoslavnou církev, 0,8 % obyvatel jsou starověrci (obojí je rozšířené hlavně mezi ruskou minoritou), 0,8 % jsou protestanti a 6,1 % obyvatel je bez vyznání. Rozkvět rovněž zažívají různá novopohanská hnutí, která přitom odkazují na předkřesťanské dědictví Litvy.[8]

Židovská komunita před II. světovou válkou čítala 160 000 lidí, ale byla téměř celá vyhlazena během holocaustu.[9][10] V roce 2011 se za Židy označilo asi 3 000 obyvatel Litvy, zatímco 1 200 se přihlásilo k židovské náboženské komunitě.[11][12]

Demografická statistika[editovat | editovat zdroj]

Před II. světovou válkou[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [6]
Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.)
1915 2 137 38 722 43 596 −4 874 18,1 20,4 −2,3
1916 2 137 35 565 31 512 4 053 16,6 14,7 1,9
1917 2 134 32 266 43 047 −10 781 15,1 20,2 −5,1
1918 2 121 33 176 47 522 −14 346 15,6 22,4 −6,8
1919 2 108 41 095 51 930 −10 835 19,5 24,6 −5,1
1920 2 104 47 642 44 487 3 155 22,6 21,1 1,5
1921 2 116 51 864 31 915 19 949 24,5 15,1 9,4
1922 2 136 58 064 37 598 20 466 27,2 17,6 9,6
1923 2 161 60 869 32 432 28 437 28,2 15,0 13,2
1924 2 189 63 864 35 493 28 371 29,2 16,2 13,0
1925 2 217 63 743 37 179 26 564 28,8 16,8 12,0
1926 2 245 63 655 34 380 29 275 28,4 15,3 13,0
1927 2 273 66 114 38 897 27 217 29,1 17,1 12,0
1928 2 301 65 945 35 698 27 116 28,7 15,5 11,8
1929 2 328 63 083 39 669 23 414 27,1 17,0 10,1
1930 2 354 64 164 37 151 27 013 27,3 15,8 11,5
1931 2 380 63 419 37 478 25 941 26,6 15,7 10,9
1932 2 407 65 371 36 577 28 794 27,2 15,2 12,0
1933 2 436 62 145 32 749 29 396 25,5 13,4 12,1
1934 2 464 60 770 35 789 24 981 24,7 14,5 10,1
1935 2 488 57 970 34 595 23 375 23,3 13,9 9,4
1936 2 513 60 446 33 440 25 939 24,1 13,3 10,3
1937 2 538 56 393 33 260 22 433 22,2 13,1 8,8
1938 2 563 57 951 32 256 24 562 22,6 12,6 9,6
19391 2 432 54 184 32 983 21 201 22,3 13,6 8,7

1 data k roku 1939 nezahrnují region města Klaipėda

Po II. světové válce[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [7]
Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost
1945 2 520 60 392 35 201 25 191 24,0 14,0 10,0
1946 2 530 58 399 37 688 20 711 23,1 14,9 8,2
1947 2 540 59 680 39 716 19 964 23,5 15,6 7,9
1948 2 550 58 780 35 137 23 643 23,1 13,8 9,3
1949 2 560 63 034 32 049 30 985 24,6 12,5 12,1
1950 2 567 60 719 30 870 29 849 23,7 12,0 11,6
1951 2 569 58 504 29 693 28 811 22,8 11,6 11,2
1952 2 576 56 944 28 166 28 778 22,1 10,9 11,2
1953 2 590 52 610 27 118 25 492 20,3 10,5 9,8
1954 2 607 54 229 25 559 28 670 20,8 9,8 11,0
1955 2 629 55 525 24 138 31 387 21,1 9,2 11,9
1956 2 653 53 741 21 869 31 872 20,3 8,2 12,0
1957 2 681 56 223 23 361 32 862 21,0 8,7 12,3
1958 2 711 61 190 22 103 39 087 22,6 8,2 14,4 2,63
1959 2 744 62 241 24 688 37 553 22,7 9,0 13,7 2,63
1960 2 782 62 485 21 611 40 874 22,5 7,8 14,7 2,59
1961 2 828 62 775 23 365 39 410 22,2 8,3 13,9 2,57
1962 2 865 59 728 24 925 34 803 20,8 8,7 12,1 2,64
1963 2 893 57 024 23 112 33 912 19,7 8,0 11,7 2,45
1964 2 928 55 856 21 830 34 026 19,1 7,5 11,6 2,31
1965 2 967 53 818 23 467 30 351 18,1 7,9 10,2 2,21
1966 3 006 54 275 23 799 30 476 18,1 7,9 10,1 2,34
1967 3 045 53 806 24 571 29 235 17,7 8,1 9,6 2,27
1968 3 083 54 258 25 725 28 533 17,6 8,3 9,3 2,25
1969 3 115 54 263 27 156 27 107 17,4 8,7 8,7 2,29
1970 3 144 55 519 28 048 27 471 17,7 8,9 8,7 2,40
1971 3 179 56 044 26 972 29 072 17,6 8,5 9,1 2,41
1972 3 214 54 616 29 252 25 364 17,0 9,1 7,9 2,35
1973 3 244 51 944 29 160 22 784 16,0 9,0 7,0 2,22
1974 3 274 51 941 29 612 22 329 15,9 9,0 6,8 2,21
1975 3 302 51 766 31 265 20 501 15,7 9,5 6,2 2,18
1976 3 329 52 296 31 972 20 324 15,7 9,6 6,1 2,18
1977 3 355 52 166 32 932 19 234 15,5 9,8 5,7 2,14
1978 3 379 51 821 34 008 17 813 15,3 10,1 5,3 2,09
1979 3 398 51 937 34 897 17 040 15,3 10,3 5,0 2,05
1980 3 413 51 765 35 871 15 894 15,2 10,5 4,7 1,99
1981 3 433 52 249 35 579 16 670 15,2 10,4 4,9 1,98
1982 3 457 53 141 35 040 18 101 15,4 10,1 5,2 1,97
1983 3 485 57 589 36 451 21 138 16,5 10,5 6,1 2,10
1984 3 514 57 576 38 666 18 910 16,4 11,0 5,4 2,07
1985 3 545 58 454 39 169 19 285 16,5 11,0 5,4 2,09
1986 3 579 59 705 35 788 23 917 16,7 10,0 6,7 2,12
1987 3 616 59 360 36 917 22 443 16,4 10,2 6,2 2,11
1988 3 655 56 727 37 649 19 078 15,5 10,3 5,2 2,02
1989 3 684 55 782 38 150 17 632 15,1 10,3 4,8 1,98
1990 3 698 56 868 39 760 17 108 15,3 10,7 4,6 2,02
1991 3 704 56 219 41 013 15 206 15,2 11,1 4,1 2,00
1992 3 700 53 617 41 455 12 162 14,5 11,2 3,3 1,94
1993 3 683 47 464 46 107 1 357 12,9 12,5 0,4 1,74
1994 3 657 42 376 46 486 −4 110 11,6 12,7 −1,1 1,57
1995 3 629 41 195 45 306 −4 111 11,4 12,5 −1,1 1,55
1996 3 602 39 066 42 896 −3 830 10,8 11,9 −1,1 1,49
1997 3 575 37 812 41 143 −3 331 10,6 11,5 −0,9 1,47
1998 3 549 37 508 40 793 −3 285 10,6 11,5 −0,9 1,46
1999 3 524 36 415 40 003 −3 588 10,3 11,4 −1,1 1,46
2000 3 500 34 149 38 919 −4 770 9,8 11,1 −1,3 1,39
2001 3 471 31 546 40 399 −8 853 9,1 11,6 −2,5 1,29
2002 3 443 30 014 41 072 −11 058 8,7 11,9 −3,2 1,23
2003 3 415 30 598 40 990 −10 392 9,0 12,0 −3,0 1,26
2004 3 377 30 419 41 340 −10 921 9,0 12,2 −3,2 1,27
2005 3 323 30 541 43 799 −13 258 9,2 13,2 −3,9 1,29
2006 3 270 31 265 44 813 −13 548 9,6 13,7 −4,1 1,33
2007 3 231 32 346 45 624 −13 278 10,0 14,1 −4,1 1,36
2008 3 198 35 065 43 832 −8 767 11,0 13,7 −2,7 1,45
2009 3 163 36 682 42 032 −5 350 11,6 13,3 −1,7 1,50
2010 3 097 35 626 42 120 −6 494 11,5 13,6 −2,1 1,50
2011 3 028 34 385 41 037 −6 652 11,4 13,6 −2,2 1,55
2012 2 988 30 459 40 938 −10 479 10,2 13,7 −3,5 1,60
2013 2 944 29 885 41 511 −11 626 10.1 14.0 −3.6 1.59
2014 2 907 30 369 40 252 −9 883 10.3 13.7 −3.4 1.63
2015 2 878 31 475 41 776 −10 301 10.8 14.3 -3.5 1.70
2016 2 848 30 623 41 106 −10 483 10.6 14.2 -3.6 1,69
2017 2 809 28 696 40 142 –11 446 10,1 14,1 –4,0 1,63
2018 2 808 28 149 39 574 –11 425 10,0 14,1 –4,1 1,63
2019 2 794 27 393 38 281 –10 888 9,8 13,7 –3,9 1,61
2020 2 794 25 144 43 547 –18 403 9,0 15,6 –6,6 1,48
2021 2 808 23 330 47 746 –24 416 8,3 17,0 –8,7 1,34
2022 2 834 22 068 42 884 –20 816 7,8 15,1 –7,3 1,27
2023 2 870 19 844 36 029 –16 185 6,9 12,6 –5,7 1,14

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Lithuanian 2011 Population Census in Brief. [s.l.]: Statistics Lithuania, 2012. Dostupné online. ISBN 978-9955-797-17-3.  Archivovaná kopie. www.osp.stat.gov.lt [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-09-03. 
 2. GYVENTOJAI PAGAL TAUTYBĘ, GIMTĄJĄ KALBĄ IR TIKYBĄ
 3. Eurobarometer: Europeans and their languages, 2012, factsheet Lithuania
 4. a b Census 2011: GYVENTOJAI PAGAL IŠSILAVINIMĄ IR KALBŲ MOKĖJIMĄ
 5. General school pupils, Statistics Lithuania
 6. Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania. Ethnicity, mother tongue and religion [online]. [cit. 2015-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-08. . 2013-03-15.
 7. United Methodists evangelize in Lithuania with ads, brochures [online]. Umc.org, 11 August 2006 [cit. 2010-04-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-10-14. 
 8. Náboženství na cestách: Pohanskou stopou v Litvě : Dingir (Náboženský infoservis), 18. 7. 2023
 9. Arūnas Bubnys. The Vanished World of Lithuanian Jews. [s.l.]: Rodopi, 2004. Dostupné online. ISBN 90-420-0850-4. Kapitola Holocaust in Lithuania: An Outline of the Major Stages and Their Results, s. 218–219. 
 10. Lithuania [online]. United States Holocaust Memorial Museum [cit. 2012-04-12]. Dostupné online. 
 11. Census 2011. Population by ethnicity and municipality [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-24. 
 12. Census 2011. Population by religious community indicated, municipalities [online]. [cit. 2013-10-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-03. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]