Obyvatelstvo Estonska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Úbytek populace v Estonsku
Populace Estonska (1970–2010)[1]
Populace Estonska (1970–2010)[1]
Přirozený přírůstek a úbytek obyvatelstva v letech 1945–2008.[2] *      Počet narozených *      Počet zemřelých *      Přirozený přírůstek
Přirozený přírůstek a úbytek obyvatelstva v letech 1945–2008.[2]
 •      Počet narozených
 •      Počet zemřelých
 •      Přirozený přírůstek
Externí migrace v letech 2000–2009[3] *      Počet imigrantů *      Počet emigrantů *      Celkem migrace
Externí migrace v letech 2000–2009[3]
 •      Počet imigrantů
 •      Počet emigrantů
 •      Celkem migrace
 • Tento článek se zabývá tématem obyvatel Estonska. V roce 2014 země měla 1 315 819 obyvatel.[4]

  V době Sovětského svazu Estonci zažili rusifikaci země, kdy Moskva zvala etnické Rusy do neruských sovětských republik. Kvalita života v Estonsku nyní odpovídá modernímu průmyslovému státu, s jednou velkou výjimkou - populace se zmenšuje. Ačkoliv jsou v Evropě země, které mají stejně jako Estonsko míru plodnosti pod nahrazovací úrovní, Estonsku chybí faktor imigrace.

  Populace[editovat | editovat zdroj]

  Populace Estonska se z 1 351 640 obyvatel v lednu 1970 zvýšila na 1 570 599 v lednu 1990. Od roku 1990 Estonsko přišlo o zhruba 15 % populace (230 000 obyvatel). Populace se snížila na počet 1 294 455 v prosinci 2011.

  • 1 294 455 (2011)[5]
  • 1 370 052 (2000)[6]

  Ačkoliv se počet obyvatel pomalu snižoval, tento trend ubývá na intenzitě.

  Věková struktura[editovat | editovat zdroj]

  Věková struktura Estonců v letech 1970–2010.[1]
       Věk: 0–14
       Věk: 15–64
       Věk: 65+

  Mezi lety 1970 a 1990 byla věková struktura Estonska relativně stabilní a zhruba 22 % populace bylo ve věkové skupině 0–14 let, 66 % mezi 15 a 65 lety, zatímco 12 % obyvatel bylo ve věku 65 let a starších.[1] Kvůli nízké porodnosti po roce 1990 se podíl populace ve věku 0–14 let snížil na 15 % v roce 2009, zatímco podíl obyvatel ve věku 65 let a starších činil v roce 2009 17 %. Ve věku 15–64 lety bylo 68 % obyvatel.

  Míra plodnosti[editovat | editovat zdroj]

  Mezi lety 1970 a 1990 byla míra plodnosti o něco málo vyšší než dvě děti na ženu.[7] Po získání nezávislosti plodnost silně poklesla. V roce 1998 bylo zaznamenáno nejnižší číslo: 1,28 dítěte na ženu. V následujících letech se plodnost mírně zlepšila. V roce 2008 to bylo 1,66 a v roce 2011 1,52 dítěte na ženu.

  Naděje dožití[editovat | editovat zdroj]

  Procento etnických Estonců podle oblasti

  V době Sovětského svazu byla naděje dožití u mužů mezi 64 a 66 lety a u žen mezi 73 a 75 lety.[7] Po získání nezávislosti se naděje dožití na mnoho let snížila. V roce 1994 byla naděje dožití nejnižší: 60,5 let u mužů a 72,8 let u žen. Od roku 1994 se naděje dožití postupně zvyšovala a v roce 2012 činila 69,8 let u mužů a 78,8 let u žen.[8]

  Migrace[editovat | editovat zdroj]

  Emigrací ztratilo Estonsko 150 000 obyvatel, tedy asi 10 % populace v roce 1990. Emigrovali hlavně etničtí Rusové, Ukrajinci a Bělorusové. Podíl těchto skupin na celkové populaci se tedy snížil. Po roce 2000 také počet emigrantů převyšoval počet imigrantů, ale už v menší míře než v devadesátých letech.[3]

  Etnické skupiny[editovat | editovat zdroj]

  Důsledkem výše zmíněné sovětské politiky bylo to, že z lidí žijících na území dnešního Estonska tvořili v roce 1989 Estonci 61,5 % obyvatel, zatímco v roce 1934 to bylo 88 %.[9] Ale v desetiletích následujících po získání nezávislosti etničtí Rusové, stejně jako etnické skupiny z dalších bývalých sovětských republik, ve velkém emigrovali. V roce 1994 byla také zrušena ruská vojenská základna. V roce 2008 takto Estonci tvořili 68,7 % obyvatel. Podíl ruského obyvatelstva se z 30 % snížil na 25,6 %, podíl ukrajinského obyvatelstva se snížil z 3,1 % na 2,1 % a podíl běloruského obyvatelstva se snížil z 1,8 % na 1,2 %.[9]

  Populace Estonska podle etnických skupin v letech 1922–2014
  Etnikum sčítání 19221 sčítání 19341 sčítání 19592 sčítání 19703 sčítání 19794 sčítání 19895 sčítání 20006 sčítání 2011[10] statistika 2014[11]
  Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
  Estonci 969 976 87,6 992 520 88,1 892 653 74,6 925 157 68,2 947 812 64,7 963 281 61,5 930 219 67,9 902 547 69,7 909 307 69,1
  Rusové 91 109 8,2 92 656 8,2 240 227 20,1 334 620 24,7 408 778 27,9 474 834 30,3 351 178 25,6 326 235 25,2 332 816 25,3
  Ukrajinci 92 0,0 15 769 1,3 28 086 2,1 36 044 2,5 48 271 3,1 29 012 2,1 22 573 1,7 22 994 1,8
  Bělorusové 10 930 0,9 18 732 1,4 23 461 1,6 27 711 1,8 17 241 1,3 12 579 1,0 12 575 1,0
  Finové 401 0,0 1 088 0,1 16 699 1,4 18 537 1,4 17 753 1,2 16 622 1,1 11 837 0,9 7 589 0,6 7 634 0,6
  Tataři 166 0,0 1 534 0,1 2 204 0,2 3 195 0,2 4 058 0,3 2 582 0,2 1 993 0,2 2 024 0,2
  Lotyši 1 966 0,2 5 435 0,5 2 888 0,2 3 286 0,2 3 963 0,3 3 135 0,2 2 330 0,2 1 764 0,1 1 884 0,1
  Poláci 969 0,1 1 608 0,1 2 256 0,2 2 651 0,2 2 897 0,2 3 008 0,2 2 193 0,2 1 664 0,1 1 696 0,1
  Židé 4 566 0,4 4 434 0,4 5 433 0,5 5 282 0,4 4 954 0,3 4 613 0,3 2 145 0,2 1 973 0,2 2 704 0,2
  Litevci 436 0,0 253 0,0 1 616 0,1 2 356 0,2 2 379 0,2 2 568 0,2 2 116 0,2 1 727 0,1 1 767 0,1
  Němci 18 319 1,7 16 346 1,5 670 0,1 7 850 0,6 3 944 0,3 3 466 0,2 1 870 0,1 1 544 0,1 1 600 0,1
  Švédi 7 850 0,7 7 641 0,7 435 0,0 254 0,0 297 0,0 380 0,03 < 0,1
  Jiní 11 467 1,0 4 266 0,4 6 116 0,5 6 883 0,5 9 042 0,6 13 798 0,9 17 0297 1,2 11 887 0,9 19 448 1,5
  Celkem 1 107 059 1 126 413 1 196 791 1 356 079 1 464 476 1 565 662 1 370 052 1 294 455 1 315 819

  Náboženství[editovat | editovat zdroj]

  V roce 2010[12] jen 18 % Estonců odpovědělo, že věří v Boha, zatímco 50 % odpovědělo, že "věří v nějakou formu duše nebo životní síly" a 29 % odpovědělo, že "nevěří, že existuje nějaká forma duše nebo životní síly". Gallup v letech 2006–2008 provedl průzkum, podle kterého 14 % Estonců odpovědělo pozitivně na otázku: "Je náboženství důležitou částí vašeho každodenního života?", což bylo nijnižší číslo mezi 143 zeměmi.[13]

  Méně než třetina populace se označuje za věřící, z toho většina byli luteráni (13,6 %)[14], následovalo pravoslaví u ruské populace (12,8 %)[14].

  Demografická statistika[editovat | editovat zdroj]

  Zdroj: Statistikaamet[7]
  Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost Poměr kojenecké úmrtnosti
  1914 1 197 26 865 20 882 5 983 22,4 17,4 5,0
  1915 1 188 24 680 21 841 2 839 20,8 18,4 2,4
  1916 1 154 21 282 25 429 −4 147 18,4 22,0 −3,6
  1917 1 120 18 333 27 336 −9 003 16,4 24,4 −8,0
  1918 1 086 21 659 32 488 −10 829 19,9 29,9 −10,0
  1919 1 064 18 456 28 800 −10 344 17,3 27,1 −9,7
  1920 1 068 19 625 21 363 −1 738 18,4 20,0 −1,6
  1921 1 087 22 067 17 143 4 924 20,3 15,8 4,5
  1922 1 102 22 255 18 401 3 854 20,2 16,7 3,5
  1923 1 111 22 347 16 630 5 717 20,1 15,0 5,1
  1924 1 116 21 441 16 918 4 523 19,2 15,2 4,1 99,9
  1925 1 117 20 445 16 680 3 765 18,3 14,9 3,4 95,7
  1926 1 117 19 977 18 047 1 900 17,9 16,2 1,7 101,8
  1927 1 116 19 705 19 356 500 17,7 17,3 0,4 114,6
  1928 1 116 20 064 17 785 2 279 18,0 15,9 2,0 103,6
  1929 1 116 19 110 20 178 −1 068 17,1 18,1 −1,0 110,5
  1930 1 116 19 471 16 610 2 861 17,4 14,9 2,6 100,1
  1931 1 118 19 509 18 077 1 432 17,4 16,2 1,3 102,8
  1932 1 122 19 742 16 641 3 101 17,6 14,8 2,8 96,8
  1933 1 124 18 208 16 472 1 736 16,2 14,7 1,5 94,0
  1934 1 126 17 305 15 853 1 452 15,4 14,1 1,3 91,1
  1935 1 129 17 891 16 864 1 027 15,8 14,9 0,9 89,3
  1936 1 130 18 222 17 594 628 16,1 15,6 0,6 89,2
  1937 1 131 18 190 16 614 1 576 16,1 14,7 1,4 90,7
  1938 1 133 18 453 16 496 1 957 16,3 14,6 1,7 77,5
  1939 1 128 18 475 17 101 1 374 16,4 15,2 1,2 78,8
  1940 1 096 18 407 19 024 −617 16,8 17,4 −0,6 83,7
  1941 1 044 19 574 23 702 −4 128 18,8 22,7 −4,0
  1942 1 017 19 242 20 276 −1 034 18,9 19,9 −1,0 91,8
  1943 1 006 16 001 18 120 −2 119 15,9 18,0 −2,1
  1944 990 15 180 24 700 −9 520 15,3 24,9 −9,6
  1945 879 14 968 20 708 −5 740 17,0 23,6 −6,5 124,8
  1946 928 19 408 19 969 −561 20,9 21,5 −0,6 96,8
  1947 977 22 721 21 492 1 229 23,3 22,0 1,3 121,4
  1948 1 026 21 777 17 549 4 228 21,2 17,1 4,1 84,2
  1949 1 074 21 770 16 730 5 040 20,3 15,6 4,7 82,4
  1950 1 101 20 279 15 817 4 462 18,4 14,4 4,1 81,2
  1951 1 114 20 730 15 354 5 376 18,6 13,7 4,8 76,2
  1952 1 126 21 111 15 817 5 294 18,7 14,0 4,7 64,9
  1953 1 138 20 146 14 420 5 726 17,7 12,7 5,0 52,2
  1954 1 149 20 909 13 981 6 928 18,2 12,2 6,0 49,5
  1955 1 160 20 786 13 638 7 148 17,9 11,8 6,2 51,6
  1956 1 171 19 660 12 748 6 912 16,8 10,9 5,9 41,2
  1957 1 181 19 509 13 026 6 483 16,5 11,0 5,5 40,1
  1958 1 192 19 598 12 971 6 627 16,4 10,9 5,6 39,9
  1959 1 203 19 938 13 130 6 808 16,5 10,9 5,7 1,95 31,7
  1960 1 216 20 187 12 738 7 449 16,6 10,5 6,1 1,98 31,1
  1961 1 229 20 230 13 036 7 194 16,5 10,6 5,9 1,97 28,0
  1962 1 243 19 959 13 495 6 464 16,1 10,9 5,2 1,95 25,2
  1963 1 258 19 275 13 251 6 024 15,3 10,5 4,8 1,91 26,0
  1964 1 276 19 629 12 754 6 875 15,4 10,0 5,4 1,94 25,4
  1965 1 291 18 909 13 520 5 389 14,6 10,5 4,2 1,90 20,3
  1966 1 303 18 629 13 800 4 829 14,3 10,6 3,7 1,85 20,0
  1967 1 314 18 671 13 699 4 972 14,2 10,4 3,8 1,86 19,2
  1968 1 327 19 782 14 225 5 557 14,9 10,7 4,2 2,03 18,0
  1969 1 345 20 781 15 150 5 631 15,5 11,3 4,2 2,11 16,7
  1970 1 360 21 552 15 186 6 366 15,8 11,2 4,7 2,16 17,7
  1971 1 377 22 118 15 038 7 080 16,1 10,9 5,1 2,19 17,5
  1972 1 393 21 757 15 520 6 237 15,6 11,1 4,5 2,14 15,9
  1973 1 406 21 239 15 573 5 666 15,1 11,1 4,0 2,07 15,9
  1974 1 418 21 461 15 393 6 068 15,1 10,9 4,3 2,07 17,6
  1975 1 429 21 360 16 572 4 788 14,9 11,6 3,4 2,04 18,2
  1976 1 440 21 801 17 351 4 450 15,1 12,0 3,1 2,06 17,5
  1977 1 450 21 977 17 094 4 883 15,2 11,8 3,4 2,06 17,5
  1978 1 460 21 842 17 812 4 030 15,0 12,2 2,8 2,02 16,5
  1979 1 468 21 879 18 062 3 817 14,9 12,3 2,6 2,01 18,3
  1980 1 477 22 204 18 199 4 005 15,0 12,3 2,7 2,02 17,1
  1981 1 488 22 937 18 349 4 588 15,4 12,3 3,1 2,07 17,0
  1982 1 498 23 128 17 893 5 235 15,4 11,9 3,5 2,08 17,2
  1983 1 509 24 155 18 190 5 965 16,0 12,1 4,0 2,16 16,1
  1984 1 519 24 234 19 086 5 148 16,0 12,6 3,4 2,17 13,6
  1985 1 529 23 630 19 343 4 287 15,5 12,7 2,8 2,12 14,1
  1986 1 540 24 106 17 986 6 120 15,7 11,7 4,0 2,17 15,9
  1987 1 552 25 086 18 279 6 807 16,2 11,8 4,4 2,26 16,0
  1988 1 562 25 060 18 551 6 509 16,0 11,9 4,2 2,26 12,4
  1989 1 568 24 318 18 536 5 762 15,5 11,8 3,7 2,22 14,8
  1990 1 569 22 304 19 531 2 778 14,2 12,4 1,8 2,05 12,3
  1991 1 561 19 413 19 715 −302 12,4 12,6 −0,2 1,80 13,3
  1992 1 533 18 038 20 126 −2 088 11,8 13,1 −1,4 1,71 15,7
  1993 1 494 15 253 21 286 −6 033 10,2 14,2 −4,0 1,49 15,6
  1994 1 463 14 176 22 212 −8 036 9,7 15,2 −5,5 1,42 14,4
  1995 1 437 13 509 20 828 −7 319 9,4 14,5 −5,1 1,38 14,9
  1996 1 416 13 242 19 020 −5 778 9,4 13,4 −4,1 1,37 10,5
  1997 1 400 12 577 18 572 −5 995 9,0 13,3 −4,3 1,32 10,0
  1998 1 386 12 167 19 445 −7 278 8,8 14,0 −5,3 1,28 9,4
  1999 1 376 12 425 18 447 −6 022 9,0 13,4 −4,4 1,32 9,6
  20001 1 397 13 067 18 403 −5 336 9,4 13,2 −3,8 1,35 8,4
  2001 1 388 12 632 18 516 −5 884 9,1 13,2 −4,2 1,31 8,8
  2002 1 379 13 001 18 355 −5 354 9,4 13,3 −3,9 1,36 5,7
  2003 1 371 13 036 18 152 −5 116 9,5 13,2 −3,7 1,36 7,0
  2004 1 363 13 992 17 685 −3 693 10,3 13,0 −2,7 1,47 6,4
  2005 1 355 14 350 17 316 −2 966 10,6 12,8 −2,2 1,52 5,4
  2006 1 347 14 877 17 316 −2 439 11,0 12,9 −1,8 1,58 4,4
  2007 1 341 15 775 17 409 −1 634 11,8 13,0 −1,2 1,69 5,0
  2008 1 337 16 028 16 675 −647 12,0 12,5 −0,5 1,72 5,0
  2009 1 335 15 763 16 081 −318 11,8 12,1 −0,2 1,70 3,6
  2010 1 332 15 825 15 790 35 11,9 11,9 0,0 1,72 3,3
  2011 1 327 14 679 15 244 −565 11,0 11,4 −0,4 1,61 2,5
  2012 1 323 14 056 15 450 −1 394 10,6 11,7 −1,1 1,56 3,6
  2013 1,318 13,531 15,244 −1,713 10.3 11.6 −1.3 1.52 2.1
  2014 1,314 13,551 15,484 −1,933 10.3 11.8 −1.5 1.54 2.7
  2015 1,315 13,907 15,243 −1,336 10.6 11.6 −1.0 1.58 2.5
  2016(p) 1,315 13,923 15,294 −1,371

  (p) = předběžná data

  Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b c Population by sex and age group, 1 January [online]. Statistics Estonia, 2010-01-22 [cit. 2010-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-05-20. 
  2. Births, deaths and natural increase [online]. Statistics Estonia, 2009-05-12 [cit. 2009-09-30]. Dostupné online. 
  3. a b Migration by administrative unit/type of settlement, sex and type of migration [online]. Statistics Estonia, 2010-05-26 [cit. 2010-08-23]. Dostupné online. 
  4. Archivovaná kopie. www.stat.ee [online]. [cit. 2015-04-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2012-11-23. 
  5. 1,294,455 permanent residents enumerated in the census [online]. Statistics Estonia [cit. 2013-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-23. 
  6. General information [online]. Statistics Estonia [cit. 2013-01-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-11-22. 
  7. a b c Main demographic indicators [online]. Statistics Estonia [cit. 2013-01-03]. Dostupné online. 
  8. Estonia Life expectancy at birth [online]. Index Mundi [cit. 2013-01-03]. Dostupné online. 
  9. a b Eesti rahvastik rahvaloenduste andmetel (Population of Estonia by population censuses). www.stat.ee. Eesti Statistikaamet (Statistical Office of Estonia), 1996. Dostupné online [cit. 2009-10-05]. ISBN 9985-826-44-2. (Estonian, English) 
  10. http://pub,stat,ee/px-web,2001/I_Databas/Population_census/PHC2011/01Demographic_and_ethno_cultural_characteristics/04Ethnic_nationality_Languages_Dialects/04Ethnic_nationality_Languages_Dialects,asp[nedostupný zdroj]
  11. http://www,stat,ee/34267[nedostupný zdroj]
  12. Biotechnology report 2010 s.383
  13. CRABTREE, Steve; PELHAM, Brett. What Alabamians and Iranians Have in Common [online]. Gallup, February 9, 2009 [cit. 2010-02-21]. Dostupné online. 
  14. a b Statistical database: Population Census 2000 – Religious affiliation [online]. Statistics Estonia, 22 October 2002 [cit. 2011-02-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-15. 

  Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]