Obyvatelstvo Spojeného království

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
NASA VIIRS [1], vyobrazení populačních center v Británii a Irsku

Obyvatelstvo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, souhrnným politonymem Britové je souhrnné označení osídlení Britských ostrovů. Jejich počet v roce 2014 činil přibližně 64 511 000.[1]

Obyvatelstvo Spojeného království je příkladem populace, která prošla několika demografickými růstovými fázemi – z (typicky) předindustriální populace s vysokou porodností i úmrtností a tedy malým populačním růstem, přes populační stádium s klesající úmrtností a tedy rychlejším populačním růstem, na dnešní typ populace s nízkou porodností i úmrtností a jako výsledek opět s malým populačním růstem. Tato probíhající změna byla v posledních dvou desetiletích doprovázena novým zdrojem populačního růstu mezinárodní migrací.[2]

Podle sčítání v roce 2011 činila populace Spojeného království zhruba 63 182 000 obyvatel.[3] Toto číslo bylo třetí nejvyšší v EU (po Německu a Francii). Celková hustota zalidnění ve Velké Británii je jedna z nejvyšších na světě 259 lidí na kilometr čtvereční, což je zapříčiněno hlavně vysokou hustotou zalidnění v Anglii, potažmo v jihovýchodní části Anglie, kde žije téměř jedna třetina populace. Z toho asi 8 milionů žije přímo v Londýně, jehož hustota zalidnění přesahuje 5 200 obyvatel na kilometr čtvereční.[4]

Vzhledem ke své geografické blízkosti kontinentální Evropě byly britské ostrovy v historii cílem mnoha invazí a imigračních vln, především ze strany Skandinávie, ale i přímo z kontinentu, včetně římské okupace, která trvala několik set let. Dokladem imigračních vlivů jsou i jazyky dnes na ostrovech používané. Ačkoliv keltské jazyky jsou částečně užívány ve Skotsku, Walesu, Cornwallu a Severním Irsku, převažujícím jazykem je angličtina, jazyk původem germánský.

Demografický vývoj v průběhu historie[editovat | editovat zdroj]

Podle Roberta Hughese (The Fatal Shore) byla populace Anglie a Walesu v letech 1700 až 1740 stabilní kolem 6 milionů obyvatel ale dramaticky vzrostla po roce 1740.

První sčítání v roce 1801 odhalilo, že populace Velké Británie činí 10,5 milionu.[2][5] Irská populace se v roce 1800 odhadovala mezi 4,5 a 5,5 miliony.[6][7]

Při dalším sčítání v roce 1841 již dosahovala populace Anglie a Walesu 15,9 milionu,[8] populace Irska 8,2 milionu[9] a populace Skotska 2,6 milionu.

V Irsku tzv. velký irský hladomor v letech 1845 1849 zapříčinil smrt asi milionu Irů a mnoho dalších pak ještě emigrovalo.[10] Irská populace ve druhé polovině 19. století rapidně poklesla, z 8,2 milionu v roce 1841 na méně než 4,5 milionu v roce 1901. Populační pokles pak Irsko doprovázel až do poloviny dvacátého století.

Na rozdíl od Irska se počet obyvatel Anglie v druhé polovině 19. století téměř zdvojnásobil z 16,8 milionu v roce 1851, na 30,5 milionu v roce 1901. [11]

Populace[editovat | editovat zdroj]

Mapa hustoty zalidnění podle sčítání v roce 2011

Sčítání v roce 2011 odhadlo populaci Spojeného království na 63,182 milionu.[12]

Na základě tohoto sčítání žilo v Anglii 53,012 milionu obyvatel (84 % britské populace), populace Skotska činila 5,295 milionu (8,4 %), populace Walesu 3,063 milionu (4,8 %) a konečně populace Severního Irska 1,811 milionu (2,9 %).

Část země Populace (2011) Rozloha Hustota zalidnění
Anglie 53 012 456 130 427 km² 406 obyv./km²
Skotsko   5 295 000   78 772 km² 67 obyv./km²
Wales   3 063 456   20 778 km² 147 obyv./km²
Severní Irsko   1 810 863   13 843 km² 130 obyv./km²
Spojené království 63 181 775 243 820 km² 259 obyv./km²

Následně, v polovině roku 2014, byla britská populace odhadována na 64,6 milionu. Z toho populace Anglie dosahovala 54,3 milionu, tedy 84 % celkové populace Británie. Skotsko mělo 5,3 milionu obyvatel (8 % britské populace), Wales 3,1 milionu obyvatel (5 % britské populace) a Severní Irsko 1,8 milionu (3 % britské populace).[13]

Věková struktura[editovat | editovat zdroj]

Věková struktura v roce 2011

Věková skupina Populace %
Muži
(v milionech)
Ženy
(v milionech)
Celkem
(v milionech)
0–14 5 681 5 419 11 100 17,6
15–64 20 751 20 953 41 704 66,0
65+ 4 597 5 781 10 378 16,4
Všechny kategorie 31 029 32 153 63 182 100

Změny populace během dekád[editovat | editovat zdroj]

Období Populace
na začátku období
Průměrná roční změna Průměrný počet narozených za rok Průměrný počet zemřelých za rok Průměrná přirozená změna za rok Průměrná změna migrací za rok Hustota zalidnění
na začátku období
1901 – 1911 38 237 000 385 000 1 091 000 624 000 467 000 -82 000 156/km²
1911 – 1921 42 082 000 195 000 975 000 689 000 286 000 -92 000 172/km²
1921 – 1931 44 027 000 201 000 824 000 555 000 268 000 -67 000 180/km²
1931 – 1951 46 038 000 213 000 793 000 603 000 190 000  22 000 188/km²
1951 – 1961 50 225 000 258 000 839 000 593 000 246 000  12 000 205/km²
1961 – 1971 52 807 000 312 000 962 000 638 000 324 000 -12 000 216/km²
1971 – 1981 55 928 000 42 000 736 000 666 000 69 000 -27 000 229/km²
1981 – 1991 56 357 000 108 000 757 000 655 000 103 000 5 000 231/km²
1991 – 2001 57 439 000 161 000 731 000 631 000 100 000  61 000 235/km²
2001 – 2011 59 113 000 324 000 722 000 588 000 134 000 191 000 242/km²
2011 – 2021 63 182 000 n/a n/a n/a n/a n/a 259/km²

[14] [15]

Demografická statistika od roku 1960[editovat | editovat zdroj]

Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Plodnost Hustota zalidnění
1960 52 164 918 286 604 592 313 694 17,5 11,5 6,0 2,71 213/km²
1961 52 589 944 365 635 507 308 858 17,9 12,0 5,9 2,80 215/km²
1962 53 049 975 635 632 951 342 684 18,3 11,9 6,4 2,88 217/km²
1963 53 458 990 160 654 300 335 860 18,5 12,2 6,3 2,91 219/km²
1964 53 807 1 014 672 610 508 404 164 18,8 11,3 7,5 2,95 219/km²
1965 54 170 992 275 627 567 369 708 18,3 11,5 6,8 2,86 222/km²
1966 54 496 979 587 644 193 335 394 17,9 11,8 6,1 2,77 223/km²
1967 54 800 961 700 620 385 341 315 17,5 11,3 6,2 2,68 224/km²
1968 55 086 947 231 652 135 295 099 17,2 11,8 5,4 2,61 225/km²
1969 55 337 920 258 661 509 258 749 16,6 11,9 4,7 2,50 226/km²
1970 55 546 903 907 652 817 251 090 16,2 11,7 4,5 2,43 227/km²
1971 55 780 901 650 644 042 257 608 16,1 11,5 4,6 2,41 228/km²
1972 56 012 833 993 679 211 154 782 14,9 12,1 2,8 2,20 229/km²
1973 56 159 779 545 664 722 114 823 13,9 11,8 2,1 2,04 230/km²
1974 56 229 737 138 666 393 70 745 13,1 11,9 1,2 1,92 230/km²
1975 56 230 697 518 661 803 35 715 12,4 11,8 0,6 1,81 230/km²
1976 56 220 675 526 680 096 -4 570 12,0 12,3 -0,3 1,74 230/km²
1977 56 203 657 038 656 042 996 11,7 11,7 0,0 1,68 230/km²
1978 56 183 686 952 668 747 18 205 12,2 11,9 0,3 1,75 230/km²
1979 56 209 734 572 672 641 61 931 13,1 12,0 1,1 1,86 230/km²
1980 56 284 753 708 659 862 93 846 13,4 11,7 1,7 1,89 230/km²
1981 56 343 730 836 658 524 72 312 13,0 11,7 1,3 1,82 231/km²
1982 56 324 719 155 662 801 56 354 12,8 11,8 1,0 1,78 231/km²
1983 56 301 721 467 659 101 62 366 12,8 11,7 1,1 1,77 230/km²
1984 56 362 729 617 644 918 84 699 12,9 11,4 1,5 1,76 231/km²
1985 56 481 750 728 670 656 80 072 13,2 11,8 1,4 1,79 231/km²
1986 56 618 754 982 660 465 94 517 13,3 11,6 1,7 1,78 232/km²
1987 56 743 775 617 644 342 131 275 13,6 11,3 2,3 1,81 232/km²
1988 56 860 787 556 649 185 138 371 13,8 11,4 2,4 1,82 233/km²
1989 56 996 777 825 657 733 119 552 13,6 11,5 2,1 1,79 233/km²
1990 57 156 798 612 641 799 156 813 13,9 11,2 2,7 1,83 233/km²
1991 57 338 792 506 646 181 146 325 13,7 11,3 2,5 1,82 234/km²
1992 57 511 780 799 634 288 146 561 13,5 11,0 2,6 1,79 235/km²
1993 57 649 761 526 657 852 103 674 13,1 11,4 1,8 1,76 236/km²
1994 57 788 750 480 627 637 122 843 12,9 10,9 2,2 1,74 237/km²
1995 57 943 731 882 645 493 86 389 12,5 11,1 1,5 1,71 237/km²
1996 58 094 733 163 636 024 97 139 12,6 10,9 1,7 1,73 238/km²
1997 58 239 726 622 629 746 96 876 12,5 10,8 1,7 1,73 238/km²
1998 58 394 716 889 629 172 87 717 12,3 10,8 1,8 1,71 239/km²
1999 58 579 699 979 632 062 67 917 11,9 10,8 1,1 1,68 240/km²
2000 58 785 679 029 608 366 70 663 11,5 10,3 1,2 1,64 241/km²
2001 58 999 669 123 602 268 66 855 11,3 10,2 1,1 1,63 241/km²
2002 59 217 668 777 606 214 62 563 11,3 10,2 1,5 1,64 242/km²
2003 59 437 695 549 611 185 84 364 11,7 10,3 1,4 1,71 243/km²
2004 59 699 715 996 583 082 132 914 12,0 9,8 2,3 1,77 244/km²
2005 60 059 722 549 582 964 139 585 12,0 9,7 2,3 1,78 246/km²
2006 60 409 748 563 572 224 176 339 12,4 9,5 3,0 1,82 247/km²
2007 60 781 772 245 574 687 197 558 12,7 9,5 3,3 1,87 249/km²
2008 61 191 794 383 579 697 214 686 12,9 9,5 3,5 1,96 250/km²
2009 61 595 790 204 559 617 230 587 12,8 9,1 3,7 1,90 252/km²
2010 62 027 807 271 561 666 245 605 13,0 9,0 4,0 1,93 254/km²
2011 63 285 807 776 552 232 255 544 12,8 8,7 4,1 1,91 259/km²
2012 63 705 812 970 569 024 243 946 12,8 8,9 3,9 1,92 261/km²
2013 64 106 778 805 576 458 202 347 12,1 9,0 3,1 1,85 263/km²
2014 64 597 776 400 570 300 206 100 12,0 8,8 3,2 1,84 265/km²
2015 64 997 800 400 550 300 250 100 12,8 8,4 4,4 1,94
2016 900 400 490 100

Plodnost[editovat | editovat zdroj]

V roce 2012 byla porodnost v Británii 1,92 dětí na ženu.[16] Dekádu před tím, v roce 2001, byla porodnost rekordně nízká jen 1.63. Toto číslo se však každoročně zvyšovalo, až dosáhlo vrcholu 1,96 v roce 2008, než opět začalo klesat.[16] Porodnost byla výrazně vyšší v šedesátých letech, tedy v době "baby boomu", kdy dosáhla nejvyšší úrovně 2,95 dětí na ženu v roce 1964.[17]

Ve Skotsku je porodnost nižší než průměr. Snížila se z počtu 1,75 dětí na ženu v roce 2010 na 1,67 dětí na ženu v roce 2012.[16] Severní Irsko má naopak porodnost nejvyšší 2,02 dětí na ženu v roce 2010 a 2,03 v roce 2012.[16]

Porodnost se ale liší i podle země původu rezidentů. Například v roce 1996 činila porodnost v Anglii a Walesu pro obyvatele narozené v Británii 1,67 dětí na ženu, kdežto pro narozené v Indii 2,21 a pro obyvatele narozené v Pákistánu a Bangladéši dokonce 4,90 dětí na ženu.[18]

Etnika[editovat | editovat zdroj]

Mapa zobrazuje procento nebělošské populace v roce 2011

Následující tabulka dává přehled o velikosti dvaceti nejpočetnějších skupin obyvatelstva Velké Británie s původem jiným než Britským, podle sčítání v roce 2011.

Země původu Počet imigrantů
IndieIndie Indie 722 433
PolskoPolsko Polsko 654 010
PákistánPákistán Pákistán 502 796
IrskoIrsko Irsko 468 142
NěmeckoNěmecko Německo 299 746
ČínaČína Čína 284 069
BangladéšBangladéš Bangladéš 214 091
Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 203 477
NigérieNigérie Nigérie 201 184
Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 197 355
JamajkaJamajka Jamajka 160 775
ItálieItálie Itálie 141 205
KeňaKeňa Keňa 140 536
FrancieFrancie Francie 137 862
FilipínyFilipíny Filipíny 129 836
Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 129 076
AustrálieAustrálie Austrálie 126 316
ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 123 671
LitvaLitva Litva 108 711
SomálskoSomálsko Somálsko 103 049

Hlavní etnické skupiny

Etnická skupina 2001[19][20][21][22] 2011[23]
Počet % Počet %
Běloši 54 153 898 92,12 % 55 073 552 87,17 %
Irští kočovníci 63 193 0,10 %
Asiaté nebo britští Asiaté: celkem 2 578 826 4,39 % 4 373 339

6,92 %

Asiaté nebo britští Asiaté: Indové 1 053 411 1,79% 1 451 862

2,30 %

Asiaté nebo britští Asiaté: Pákistánci 747 285 1 27 % 1 173 892

1,86 %

Asiaté nebo britští Asiaté: Bangladéšané 283 063 0,48% 451 529

0,71 %

Asiaté nebo britští Asiaté: Číňané 247 403 0,42 % 433,150

0,69 %

Asiaté nebo britští Asiaté: ostatní 247 664 0,42 % 861 815

1,36 %

Černoši nebo britští černoši 1 148 738 1,95 % 1 904 684

3,01 %

Míšenci 677 117 1,15 % 1 250 229

1,98 %

Ostatní: celkem 230 615 0,39 % 580 374

0,92 %

Celkem 58 789 194 100,00 % 63 182 178

100,00%

Náboženství[editovat | editovat zdroj]

Proporce náboženského vyznání britské populace v roce 2011
Náboženství 2001[24][25][26][27] 2011[28][29][30][31]
Počet % Počet %
Křesťanství 42 079 417 71,58 % 37 583 962 59,49 %
Islám 1 591 126 2,71 % 2 786 635 4,41 %
Hinduismus 558 810 0,95 % 835 394 1,32 %
Sikhismus 336 149 0,57 % 432 429 0,68 %
Judaismus 266 740 0,45 % 269 568 0,43 %
Buddhismus 151 816 0,26 % 261 584 0,41 %
Jiné 178 837 0,30 % 262 774 0,42 %
Bez vyznání 16 221 509 25,67 %
Neuvedeno 4 528 323 7,17%
(bez vyznání nebo neuvedeno) 13 626 299 23,18 % 20 749 832 32,84 %
Celkem 58 789 194 100,00 % 63 182 178 100,00 %

Podle těchto údajů se za deset let snížil o 11 % počet lidí, kteří se identifikují jako křesťané a o 52 % se zvýšil počet lidí bez vyznání.[32]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demography of the United Kingdom na anglické Wikipedii.

 1. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=8&sy=2014&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=112&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
 2. a b Focus on People and Migration, ONS, retrieved 4 May 2015
 3. 2011 Census: Population Estimates for the United Kingdom [online]. Office for National Statistics, 27 March 2011 [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. Table 2 2011 Census: Usual resident population and population density, local authorities in the United Kingdom 17 December 2012 [online]. Ons.gov.uk, 17 December 2012 [cit. 2012-12-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. A portrait of Britain in 2031, The Independent, 24 October 2007
 6. Statistics | Counting the Emigrants, Public Record Office of Northern Ireland
 7. History and Lessons of Potato Late Blight Archivováno 9. 5. 2011 na Wayback Machine., University of California
 8. 1841: A window on Victorian Britain Archivováno 17. 6. 2015 na Wayback Machine., The Independent
 9. Irish-Catholic Immigration, The Library of Congress
 10. MINTZ, Steven. The Irish Potato Famine [online]. Digitalhistory.uh.edu [cit. 2012-07-31]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-08-23. (anglicky) 
 11. Ireland – Population Summary [online]. Homepage.tinet.ie [cit. 2012-07-31]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. Table 1 2011 Census: Usual resident population by five-year age group and sex, United Kingdom and constituent countries, Accessed 20 December 2012
 13. Population Estimates for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland, mid-2014
 14. National Statistics Online. www.statistics.gov.uk [online]. [cit. 25-09-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 29-06-2011. 
 15. UK 2011 Census
 16. a b c d Vital Statistics: Population and Health Reference Tables (February 2014 Update): Annual Time Series Data [online]. ONS [cit. 2014-04-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 17. Fertility: UK fertility highest since 1980 [online]. Office for National Statistics, 22 August 2007 [cit. 2007-09-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. Charles F. Westoff and Tomas Frejka, Fertility and religiousness among European Muslims Archivováno 28. 6. 2007 na Wayback Machine., 21 February 2007. Retrieved 22 September 2007.
 19. 2001 Census KS06 Ethnic group: Key Statistics for local Authorities [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. Analysis of Ethnicity in the 2001 Census - Summary Report [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 21. Census 2001 Key Statistics - Urban area summary results for local authorities KS06 Ethnic group [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. Northern Ireland Neighbourhood Information Service [online]. [cit. 2014-09-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 23. 2011 Census: KS201UK Ethnic group, local authorities in the United Kingdom ONS, Retrieved 21 October 2013
 24. Religion (2001 Census) [online]. data.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Summary: Religious Group Demographics [online]. scotland.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Census 2001: Religion (administrative geographies) [online]. nisra.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 27. Table KS07c: Religion (full list with 10 or more persons) [online]. nisra.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-25. (anglicky) 
 28. 2011 Census: KS209EW Religion, local authorities in England and Wales [online]. ons.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 29. Scotland's Census 2011: Table KS209SCa [online]. scotlandcensus.gov.uk [cit. 2013-09-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 30. Census 2011: Religion: KS211NI (administrative geographies) [online]. nisra.gov.uk [cit. 2012-12-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 31. Census 2011: Religion - Full Detail: QS218NI - Northern Ireland [online]. nisra.gov.uk [cit. 2013-10-01]. Dostupné online. (anglicky) 
 32. What does the Census tell us about religion in 2011? - Office for National Statistics

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]