Plodnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o demografickém ukazateli. Další významy jsou uvedeny na stránce Plodnost (rozcestník).
Plodnost v Československu/Česku

Plodnost (fertilita) je demografický ukazatel vyjadřující průměrný počet potomků na jednu ženu (někdy zaměňováno s natalitou). Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se obvykle považuje hodnota 2,1 potomků na jednu ženu.[zdroj?]

V Česku a v mnoha okolních státech je v současné době plodnost hluboko pod touto hranicí a má jednu z nejnižších hodnot mezi všemi státy světa. Její rychlý pokles, který nastal po roce 1993, je nutno přičíst legislativním změnám. Přechod od daně ze mzdy na daň z příjmu fyzických osob (zákon č. 586/1992 Sb.), znamenal značné omezení daňového odpočtu z důvodu péče o nezaopatřené děti (z 53 % v roce 1992 na 13 % od 1. 1. 1993). Uvedená skutečnost výrazně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zda vůbec mít děti a kolik …. Bylo to způsobeno vyšším růstem míry zdanění pracovních příjmů rodičů v porovnání s bezdětnými. Nelze v této souvislosti nepřipomenout, že právě v letech 1994 – 1996 klesl počet narozených dětí v České republice o 30. tis. ročně, tj. o čtvrtinu, a dosáhl mimořádně nízké úrovně, která se od té doby pomalu zvyšuje.[zdroj?]

Plodnost v Československu/Česku
Rok 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2007 2015 2016
Plodnost 2,800 2,114 1,913 2,096 1,893 1,278 1,144 1,146 1,171 1,179 1,4 1,57 1,63

Ukazatele plodnosti[editovat | editovat zdroj]

Obecná míra plodnosti[editovat | editovat zdroj]

Obecná míra plodnosti (f):

,

kde

je počet živě narozených dětí,
je počet žen v reprodukčním věku (15–49 let), vztažený ke střednímu stavu obyvatelstva, tj. k 1. červenci daného roku.

Index plodnosti[editovat | editovat zdroj]

Index plodnosti (ip) nahrazuje obecnou míru plodnosti v oblastech s neúplnou evidencí živě narozených (převážně v chudších afrických a asijských zemích). Na rozdíl od předchozích ukazatelů se udává v procentech.

,

kde

  • je počet dětí ve věku 0–4 roky,
  • je počet žen ve věku 15–44, popřípadě 20–49 let. (Věkový posun je dán právě intervalem věku dětí.)

Míra plodnosti podle věku[editovat | editovat zdroj]

Křivka měr plodnosti podle věku pro ČR v roce 2003.

Míra plodnosti podle věku (fx) se používá při analýze změn plodnosti v závislosti na věku matek. Ukazatel udává počet živě narozených dětí na tisíc matek ve věku x.

,

kde

  • je počet živě narozených dětí matkám ve věku ,
  • je střední stav obyvatelstva žen ve věku .

Úhrnná plodnost[editovat | editovat zdroj]

Úhrnná plodnost (úp) představuje jeden z hlavních ukazatelů plodnosti, jedná se o součet měr plodnosti podle věku, a vyjadřuje tedy intenzitu plodnosti celé populace. Její hodnota popisuje průměrný počet dětí narozených jedné ženě během jejího života za předpokladu, že by se obecná míra plodnosti podle věku během reprodukčního období ženy neměnila. Úhrnná plodnost je sumou obecných měr plodnosti podle věku (fx) v transverzálním pojetí – tj. obvykle v kalendářním roce. Nejedná se o součet fx jedné generace (kohorty), takovému ukazateli pak odpovídá konečná plodnost.

Obvykle se pracuje s věkovou skupinou žen ve věku 15–49 let, pokud to ovšem statistické údaje dovolují, započítávají se i ty ženy, které pořídily dítě i před 15. či po 49. roce věku. Vše je závislé na evidenci statistických údajů.

Úhrnná plodnost se udává opět v promile.

,

kde

  • představuje živě narozené děti pro každou věkovou skupinu žen ve věku (15–49 let),
  • představuje populace jednotlivých věkových skupin žen ve věku ke střednímu stavu obyvatelstva.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]