Přirozený přírůstek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Přirozený přírůstek je statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledované populaci během určitého období. Je praktické uvádět hodnotu v relativních hodnotách. Měří se obvykle buď jako roční přirozený přírůstek, tedy rozdíl během jednoho zpravidla kalendářního roku, nebo v dlouhodobém měřítku obvykle deseti let. Jestliže v populaci převažují zemřelí, vychází hodnota přirozeného přírůstku záporně a označuje se jako přirozený úbytek.

Přirozený přírůstek (PP) se vypočítá jako rozdíl živě narozených (N) a zemřelých (M).

PP = N - M

Hrubá míra přirozeného přírůstku (hmpp), která je relativní hodnotou (promile, ‰), se dále počítá se středním stavem obyvatelstva (S).

hmpp = (\frac{N}{S} \cdot 1000) - (\frac{M}{S} \cdot 1000)

Intenzita populačního růstu za určité období může být označena jako míra celkového přírůstku 1; je to poměr celkového přírůstku ke střednímu stavu obyvatelstva. Méně přesně může být tato míra počítána k počátečnímu počtu obyvatelstva daného období. Jestliže se sleduje populační růst za víceleté období, může být vypočtena průměrná míra ročního přírůstku 2. Při výpočtu této míry se někdy vychází z toho, že populace se během sledovaného období zvětšuje nebo zmenšuje exponenciálním růstem 3. Velikost této exponenciální populace 4 lze vyjádřit jako spojitou funkci času; její hodnoty udává míra exponenciálního růstu 5 . Poměr přirozeného přírůstku (701-7) ke střednímu stavu obyvatelstva se označuje jako hrubá míra přirozeného přírůstku 6; vypočte se jako rozdíl mezi hrubou mírou porodnosti a hrubou mírou úmrtnosti nebo jako rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném kalendářním roce děleným středním stavem obyvatelstva. V současné době málo používaným demografickým ukazatelem je vitální index 7, což je poměr mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném období.