Přirozený přírůstek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přirozený přírůstek je statistický údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledované populaci během určitého období. Je praktické uvádět hodnotu v relativních hodnotách. Měří se obvykle buď jako roční přirozený přírůstek, tedy rozdíl během jednoho zpravidla kalendářního roku, nebo v dlouhodobém měřítku obvykle deseti let. Jestliže v populaci převažují zemřelí, vychází hodnota přirozeného přírůstku záporně a označuje se jako přirozený úbytek.

Přirozený přírůstek (PP) se vypočítá jako rozdíl živě narozených (N) a zemřelých (M).

Hrubá míra přirozeného přírůstku (hmpp), která je relativní hodnotou (promile, ‰), se dále počítá se středním stavem obyvatelstva (S).

Intenzita populačního růstu za určité období může být označena jako míra celkového přírůstku 1; je to poměr celkového přírůstku ke střednímu stavu obyvatelstva. Méně přesně může být tato míra počítána k počátečnímu počtu obyvatelstva daného období. Jestliže se sleduje populační růst za víceleté období, může být vypočtena průměrná míra ročního přírůstku 2. Při výpočtu této míry se někdy vychází z toho, že populace se během sledovaného období zvětšuje nebo zmenšuje exponenciálním růstem 3. Velikost této exponenciální populace 4 lze vyjádřit jako spojitou funkci času; její hodnoty udává míra exponenciálního růstu 5 . Poměr přirozeného přírůstku (701-7) ke střednímu stavu obyvatelstva se označuje jako hrubá míra přirozeného přírůstku 6; vypočte se jako rozdíl mezi hrubou mírou porodnosti a hrubou mírou úmrtnosti nebo jako rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném kalendářním roce děleným středním stavem obyvatelstva. V současné době málo používaným demografickým ukazatelem je vitální index 7, což je poměr mezi počtem živě narozených a zemřelých v daném období.