Úmrtnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Úmrtnost neboli mortalita je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje.

Nejběžnějším údajem je tzv. hrubá míra úmrtnosti, čili počet zemřelých na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva za kalendářní rok.

Společně s nemocností je úmrtnost podkladem pro sledování zdravotního stavu populace. Z úmrtnosti se také odvozuje naděje dožití, někdy nazývaná střední nebo průměrná délka života.

Pro statistické účely se příčiny úmrtí třídí podle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (MKN).

Faktory ovlivňující úmrtnost[editovat | editovat zdroj]

Ukazatelé úmrtnosti[editovat | editovat zdroj]

Nejjednodušší ukazatel je hrubá míra úmrtnosti. Jedná se o poměr počtu zemřelých (D) ke střednímu stavu obyvatel (P) ve sledovaném kalendářním roce.

hmú = D/P * 1000

Tento ukazatel ztrácí svou vypovídací schopnost s dosažením nízkých hodnot a nehodí se pro komparativní meziárodní studii. Přesnějším ukazatelem je:

míra úmrtnosti dle věku který je poměrem počtu zemřelých ve věku x (Dx) z 1000 žijících ve věku x (Px).

úx= Dx/ Px * 1000

Úmrtnost v ČR[editovat | editovat zdroj]

V roce 2004 byla úmrtnost zhruba 10,5 ‰.

Celkový počet zemřelých a úmrtnost mužů a žen dle ČSÚ
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
muži 66 468 58 925 56 709 56 692 55 139 54 845 54 882 53 772 54 377
11,7 11,3 11,3 11,0 11,0 11,0 10,8 11,0
ženy 62 698 58 988 56 073 56 052 54 388 54 923 54 119 53 983 53 866
11,1 10,6 10,6 10,3 10,4 10,3 10,2 10,3

Odvozené ukazatele[editovat | editovat zdroj]

Naděje dožití při narození v roce 2005 byla 72,9 roků u mužů a 79,1 roků u žen. To je pod průměrem evropských zemí (ve vyspělejších státech je asi o 4 roky vyšší). Pro 45leté byl tento údaj v roce 2002 29,3 let a 34,8 let.

V příčinách úmrtí převažují civilizační a degenerativní choroby, především nemoci oběhové soustavy (více než polovina zemřelých) a rakovina (více než čtvrtina úmrtí).

Kojenecká úmrtnost[editovat | editovat zdroj]

Kojenecká úmrtnost je podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku. V roce 2005 byla 3,4 ‰. Z pohledu tohoto ukazatele patří Česká republika mezi nejvyspělejší země světa.

Kvocient kojenecké úmrtnosti (v ‰) ve vybraných evropských zemích, 1950–2009:

země 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 pořadí

1950

pořadí

2009

Belgie 53,4 31,2 21,1 11,0 7,9 4,8 3,4 11 8
Bulharsko 94,5 45,1 27,3 20,2 14,8 13,3 9,0 18 20
Česká republika 64,2 20,0 20,2 16,9 10,8 4,1 2,9 13 3
Dánsko 30,7 21,5 14,2 8,4 7,5 5,3 3,1 4 4
Finsko 43,5 21,0 13,2 7,6 5,6 3,8 2,6 8 2
Francie 52,0 27,4 18,2 10,0 7,3 4,4 3,9 10 14
Irsko 46,2 29,3 19,5 11,2 8,2 6,2 3,2 9 7
Itálie 63,8 43,9 29,5 14,3 8,6 4,5 3,7 12 11
Maďarsko 85,7 47,6 35,9 23,2 14,8 9,2 5,1 16 17
Nizozemí 25,2 17,9 12,7 8,6 7,1 5,1 3,8 2 13
Norsko 28,2 18,9 12,7 8,1 6,9 3,8 3,1 3 6
Polsko 108,0 56,8 33,2 21,3 19,4 8,1 5,6 20 18
Portugalsko 94,1 77,5 58,0 24,2 11,0 5,6 3,6 17 10
Rakousko 66,1 37,5 25,9 14,3 7,8 4,8 3,8 14 12
Rumunsko 116,7 75,7 49,4 29,3 26,9 18,6 10,1 21 21
Řecko 35,4 40,1 29,6 17,9 9,7 5,2 3,1 7 5
Slovensko 103,3 28,6 25,7 20,9 12,0 8,6 5,7 19 19
Španělsko 69,8 43,7 27,9 11,1 7,6 3,9 3,4 15 9
Švédsko 21,0 16,6 11,0 6,9 6,0 3,4 2,5 1 1
Švýcarsko 31,2 21,1 15,1 9,1 6,8 4,9 4,3 5 15
Velká Británie 31,4 22,5 18,4 12,1 7,9 5,6 4,5 6 16

Zdroj: data United Nations Statistics Division, 1959, 1967, 1975, 1985, 1998, 2006; ČSÚ, 2010a;Eurostat 2011a; Slov stat 2011; Slovak republic population information, 2011a, 2011b; Statistics Portugal, 2011

Ukazatele úmrtnosti[editovat | editovat zdroj]

Ukazatele kojenecké úmrtnosti[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://www.ehjournal.net/content/11/1/56 - Ambient temperature and coronary heart disease mortality in Beijing, China: a time series study

Související články[editovat | editovat zdroj]