Přeskočit na obsah

Úmrtnost

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Hrubá úmrtnost podle zemí (2006)

Úmrtnost, též mortalita (z latiny), je demografický ukazatel, udávající podíl zemřelých z určité populace za určité časové období (typicky za rok). Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců. S rostoucím věkem sledované populace se významně zvyšuje. Odlišným ukazatelem je smrtnost. Zatímco úmrtnost je vztažena k celkové populaci, smrtnost udává podíl zemřelých ze skupiny zasažené určitým jevem.

Nejběžnějším údajem je tzv. hrubá míra úmrtnosti, čili počet zemřelých na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva za rok.

Společně s nemocností je úmrtnost podkladem pro sledování zdravotního stavu populace. Z úmrtnosti se také odvozuje naděje dožití, někdy nazývaná střední nebo průměrná délka života.

Pro statistické účely se příčiny úmrtí třídí podle Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (MKN).

Faktory ovlivňující úmrtnost

[editovat | editovat zdroj]

Ukazatelé úmrtnosti

[editovat | editovat zdroj]

Nejjednodušší ukazatel je hrubá míra úmrtnosti. Jedná se o poměr počtu zemřelých (D) ke střednímu stavu obyvatel (P) ve sledovaném kalendářním roce.

Tento ukazatel ztrácí svou vypovídací schopnost s dosažením nízkých hodnot a nehodí se pro komparativní mezinárodní studii. Proto se používá její modifikace (standardizovaná úmrtnost), která zohledňuje věkovou strukturu populace.

Přesnějším ukazatelem je míra úmrtnosti dle věku (věkově specifická úmrtnost), která je poměrem počtu zemřelých ve věku x (Dx) z 1000 žijících ve věku x (Px).

Úmrtnost v ČR

[editovat | editovat zdroj]

V roce 2004 byla hrubá míra úmrtnosti zhruba 10,5 ‰.

Celkový počet zemřelých, hrubá míra úmrtnosti a standardizovaná úmrtnost mužů a žen dle ČSÚ
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
muži 66 468 58 925 56 709 56 692 55 139 54 845 54 882 53 772 54 377
13,2 11,7 11,3 11,3 11,0 11,0 11,0 10,8 11,0
15,7 11,6
ženy 62 698 58 988 56 073 56 052 54 388 54 923 54 119 53 983 53 866
11,8 11,1 10,6 10,6 10,3 10,4 10,3 10,2 10,3
8,9 6,9
Věkově specifická úmrtnost mužů na 100000 obyvatel dle ČSÚ
rok 0 let 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let 80 let 90 let 100 let
2010 285 17 79 71 201 484 1455 3491 8502 25690 32558
2013 286 10 74 78 125 426 1352 3333 7798 23203 57813

Odvozené ukazatele

[editovat | editovat zdroj]

Z úmrtnosti se odvozuje například střední délka života.

V příčinách úmrtí převažují civilizační a degenerativní choroby, především nemoci oběhové soustavy (více než polovina zemřelých) a rakovina (více než čtvrtina úmrtí).

Kojenecká úmrtnost

[editovat | editovat zdroj]

Kojenecká úmrtnost je podíl zemřelých dětí do jednoho roku věku.

V roce 2009 byla 2,9 ‰. Z pohledu tohoto ukazatele patří Česká republika mezi nejvyspělejší země Evropy. Před 1989 patřila ČSSR k nejzaostalejším zemím Evropy.

Kvocient kojenecké úmrtnosti (v ‰) ve vybraných evropských zemích, 1950–2009:

22 evropských zemí 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 pořadí 1950 pořadí 1980 pořadí 2009
Belgie 53,4 31,2 21,1 11,0 7,9 4,8 3,4 12 8 9
Bulharsko 94,5 45,1 27,3 20,2 14,8 13,3 9,0 19 17 20
Československo 83,8 24,3 23,0 18,9 11,4 .... .... 16 16 ....
Česko 64,2 20,0 20,2 16,9 10,8 4,1 2,9 14 15 3
Dánsko 30,7 21,5 14,2 8,4 7,5 5,3 3,1 4 4 4
Finsko 43,5 21,0 13,2 7,6 5,6 3,8 2,6 8 2 2
Francie 52,0 27,4 18,2 10,0 7,3 4,4 3,9 11 7 15
Irsko 46,2 29,3 19,5 11,2 8,2 6,2 3,2 9 10 8
Itálie 63,8 43,9 29,5 14,3 8,6 4,5 3,7 13 14 12
Maďarsko 85,7 47,6 35,9 23,2 14,8 9,2 5,1 17 19 18
Německo 49,2 12,0 12,5 12,2 7,2 4,9 4,0 10 12 6
Nizozemí 25,2 17,9 12,7 8,6 7,1 5,1 3,8 2 5 14
Norsko 28,2 18,9 12,7 8,1 6,9 3,8 3,1 3 3 7
Polsko 108,0 56,8 33,2 21,3 19,4 8,1 5,6 21 20 19
Portugalsko 94,1 77,5 58,0 24,2 11,0 5,6 3,6 18 21 11
Rakousko 66,1 37,5 25,9 14,3 7,8 4,8 3,8 15 13 13
Rumunsko 116,7 75,7 49,4 29,3 26,9 18,6 10,1 22 22 22
Řecko 35,4 40,1 29,6 17,9 9,7 5,2 3,1 7 16 5
Slovensko 103,3 28,6 25,7 20,9 12,0 8,6 5,7 20 18 17
Španělsko 69,8 43,7 27,9 11,1 7,6 3,9 3,4 16 9 10
Švédsko 21,0 16,6 11,0 6,9 6,0 3,4 2,5 1 1 1
Švýcarsko 31,2 21,1 15,1 9,1 6,8 4,9 4,3 5 6 15
Velká Británie 31,4 22,5 18,4 12,1 7,9 5,6 4,5 6 11 16

Zdroj: United Nations Statistics Division, 1959, 1967, 1975, 1985, 1998, 2006; ČSÚ, 2010a; Eurostat 2011a; Slov stat 2011; Statistics Portugal, 2011

Ukazatele úmrtnosti

[editovat | editovat zdroj]

Ukazatele kojenecké úmrtnosti

[editovat | editovat zdroj]
  1. http://www.ehjournal.net/content/11/1/56 - Ambient temperature and coronary heart disease mortality in Beijing, China: a time series study

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]