Západní svět

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Západní kultura)
Skočit na: Navigace, Hledání
Západní civilizace ve světě po Studené válce podle Huntingtona

Západní svět, západní civilizace nebo Západ je označení původem evropské kultury nejenom v Evropě, ale i mimo ni, všude tam, kde měla evropská civilizace a západní kultura rozhodující vliv. U termínu západní svět jde o soubor sociálních a společenských norem a etických a estetických pravidel, ale také konvencí, vztahu k vládě, náboženství a víře a poměr k technice a technologiím.

Formování západní civilizace[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článcích Dějiny křesťanství, Římská říše, Keltové, Germáni a Stěhování národů.
Náboženská mapa znázorňující hranici mezi západoevropským křesťanstvím, pravoslavím a islámem

Západní civilizace navazuje mimo jiné na antickou civilizaci, ve které se na počátku 1. tisíciletí n. l. začalo šířit křesťanství. Křesťanství v západní části Římské říše prošlo poněkud odlišným vývojem, než v její východní části.[1] Rozdíl byl nejen v odlišnosti římské a řecké kultury, ale také v rozkladu centrální moci na západě říše a v působení keltských a germánských kulturních prvků. K formování některých teoretických a praktických zásad západního křesťanství výrazně přispěl svatý Augustin.[2][3][4] Světovou dominanci západnímu světu a šíření jeho kultury přinesl kolonialismus.[5] Podle názoru Samuela Huntingtona to bylo dáno kulturní nadřazeností západní Evropy, ovšem existují i ekonomické či technologické důvody úspěchu této civilizace.[6]

Vymezení[editovat | editovat zdroj]

Západní svět lze chápat z hlediska:

Jednotlivá vymezení se od sebe mohou značně lišit.

Západní civilizace podle Huntingtona[editovat | editovat zdroj]

Huntingtonova mapa světových civilizací

Americký politický teoretik Samuel Huntington přinesl svou teorii západní civilizace. Přestože západní civilizace se díky své koloniální expanzi rozšířila do různých částí světa, až do začátku 20. století hrál primární roli původní kontinent, ze kterého západní civilizace z větší části vyšla – Evropa.

V historii tohoto kontinentu se vytvářelo množství mocných států, které pak v některých historických obdobích dokázaly ovlivňovat významné události nejen na kontinentu, ale ve značné části ostatního světa[7] (zejména v době kolonizace). Od 18. století se v Evropě ustálil systém tzv. pentarchie, tedy vlády pěti mocností,[8] které byly ve větší či menší míře v průběhu staletí navzájem rovnocenné (nebo byly rovnocenné spolky a aliance, které tyto státy utvářely). Mezi tyto velmoci patřily Velká Británie, Francie, Německo (před lety 1870–1871 Prusko), Rusko a Rakousko-Uhersko (případně Rakouské císařství či Habsburská monarchie).

Po první světové válce se však následkem ustanovení versailleského míru tento systém zhroutil (úpadek Německa následkem ekonomické krize a válečných reparací, rozpad Rakousko-Uherska na národní státy, komunistická revoluce a občanská válka v Rusku). Následkem vyčerpání Velké Británie a Francie během zákopové války nebyly tyto dvě země, které vyšly z bojů první světové války vítězně, schopny udržet politický systém Evropy, který se postupně vytvořil během mírových jednání ve Versailles). Po druhé světové válce dochází definitivně k úpadku starých velmocí a na jejich místo nastupují Spojené státy a Sovětský svaz, při čemž důsledkem rivality mezi těmito dvěma velmocemi byla studená válka. Tento celosvětový konflikt a rivalita ideologií, která byla vedle vojenských a ekonomických zájmů další hnací silou konfliktu, zatlačily evropské (ale v určité míře i světové) kulturní aspekty částečně do pozadí.[9]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amadeo. 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1989. 
  2. WOODS, Thomas E. How The Catholic Church Built Western Civilization. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (anglicky) 
  3. VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy, Praha, 2004, s. 9–39.
  4. Svatý Augustin a donatismus in Svatý Augustin - život, dílo a víra, dostupné online zde
  5. https://www.theguardian.com/politics/2005/aug/20/past.hearafrica05 - The wealth of the west was built on Africa's exploitation Richard Drayton
  6. http://www.nytimes.com/2001/01/13/arts/an-old-key-to-why-countries-get-rich.html - An Old Key To Why Countries Get Rich
  7. HUNTINGTON, S. Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka publishers, 2001 (dále jen „Střet civilizací“), str. 44.
  8. Pentarchie [online]. CoJeCo, 2000-03-14, rev. 2006-07-18 [cit. 2015-09-30]. Dostupné online. 
  9. Střet civilizací, str. 139.

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • FERGUSON, Niall. Civilizace: Západ a zbytek světa. Překlad Emanuel Geissler. (Zip; sv. 43). Praha: Argo/Dokořán, 2014. 348 s. (Zip; sv. 43). 

Související články[editovat | editovat zdroj]