Imperialismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Imperiální mocnosti kolem roku 1898

Imperialismus je pojem užívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, náboženských, ekonomických nebo politických důvodů (přírodní bohatství, levné pracovní síly, strategické body).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Původně byl tímto pojmem označován růst a upevňování britského impéria. Pod různými záminkami byl původcem vzniku dalších koloniálních říší ovládajících Afriku, Oceánii, Asii; byl užíván například Francií při rozšiřování civilizace, Ruskem (myšlenka panslavismu), Německem (víra ve výjimečnost německého národa), Japonskem (nové uspořádání východní Asie) či USA. Imperialisté svoji expanzivní politiku vždy zdůvodňovali jejím pozitivním dopadem – šířením civilizace, kultury, ekonomické prosperity, lidských práv nebo demokracie.

Lenin[editovat | editovat zdroj]

Vladimir Iljič Lenin použil výraz imperialismus pro označení své politické současnosti. Podle něj se jednalo o poslední fázi vývoje kapitalismu, kterou charakterizovaly vláda monopolů a dělení světa a jeho bohatství mezi největší kapitalistické mocnosti, doprovázené krizemi a válkami. Tuto svou teorii sepsal v díle Imperialismus, poslední stádium kapitalismu (1916). Zde v první kapitole rozděluje vývoj monopolů následovně:

  1. 18601880: vrchol volné konkurence, zárodky monopolů
  2. od krize v roce 1873: postupný rozvoj kartelů
  3. konec 19. století a krize 19001903: kartely se stávají podstatou celého hospodářství, kapitalismus se mění na imperialismus

„Imperialismus,“ uvedl v předmluvě již necenzurovaného vydání z roku 1920, „je předehra sociální revoluce proletariátu. To se od roku 1917 potvrdilo ve světovém měřítku.“

Později příznivci Lenina a leninismu jako imperialisty označovali „tábor“ svých protivníků v čele s USA.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]