Kapitalismus

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a jsou provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou), a to i ceny práce, nikoli řízeny pouze zásahy státu (jako v řízených či plánovaných ekonomikách).

Stát si většinou ponechává možnost takový ekonomický systém regulovat zákony, např. zákoníkem práce či obchodním zákoníkem. Anarchokapitalismus je pak název pro systém kapitalismu bez přítomnosti jakékoli státní regulace.

Ekonomiky takových států, kde stát zasahuje do ekonomiky, jsou smíšené; tržní principy fungují v určitých oblastech, v jiných však vládne monopol či monopson státu.

Historický vývoj kapitalismu[editovat | editovat zdroj]

Americká burza NYSE, rok 1963. V kapitalismu hrají hlavní roli nabídka a poptávka, od které se vyvíjí běh celého hospodářství

Kapitalistické vztahy v hospodářství se v Evropě objevují již od 16. století, kdy začaly pomalu vytlačovat vztahy feudální. Teprve s rozvojem průmyslové revoluce však dochází k rozšíření kapitalismu do většiny světa a k likvidaci původních hospodářských a společenských systémů. K rozvoji dochází převážně v oblastech s vyšší gramotností.[1]

Definice[editovat | editovat zdroj]

Will Hutton a Anthony Giddens identifikují tři základní charakteristiky kapitalismu:

Karl Marx definuje kapitalismus jako způsob produkce, který se zakládá na námezdní práci.[3]

Pojem kapitalismus byl zaveden marxistickou teorií jako negativní označení pro tržní hospodářství. Přesto existovali i další teoretici, kteří prezentovali kapitalismus v té či oné podobě (například Max Weber, který jej dával do souvislosti s protestantismem). Konkrétní definice kapitalismu jako takového je však stále předmětem rozsáhlých debat.

V období studené války se stal termín kapitalismus do jisté míry pejorativním označením nedostatků západního světa, používán byl ve velké míře především levicově smýšlejícími silami. Rovněž začal představovat ale i symbol západu, protiklad tehdejšího východního socialismu.

Kritika kapitalismu a jeho alternativy[editovat | editovat zdroj]

Kapitalismus je kritizován kvůli bezcitným bojům, válkám o peníze, ropu, pracovní příležitosti. Lidé namísto toho, aby společně něco užitečného vytvářeli, jsou posílání do nerovné soutěže při jejich získávání, kde vítězí jen hrstka jedinců na úkor všech ostatních. Tihle jedinci postupně ovládají úplně všechno a v zájmu udržení si svých privilegií a zisků, manipulují veřejným míněním, omezují lidské svobody, bezcitně vykořisťují pracující, rozpoutávají války nebo bezohledně drancují planetu.K alternativám systémů společenského uspořádání a reformám kapitalismu patří např. samospráva pracujících participativní ekonomika, základní nepodmíněný příjem, komunismus, nebo ekonomie obnovitelných zdrojů.

Zastánci úplného volného trhu a pravicoví libertariáni kritizují tzv. kamarádšoft kapitalismus (jánabráchismus), tedy systém, kde jsou dle nich zvýhodňovány některé banky a korporace, což podle libertariánů nemá s principy volného trhu nic společného a považují ho za formu socialismu.

Marxisté považují kapitalismus za poslední období nerovné společnosti. Hlavním problémem je podle marxismu vykořisťování a odcizení člověka:

Dělník vyrobí produkt, tedy tvoří nadhodnotu, tento výrobek neslouží ani jemu přímo, ani však se nestává jeho vlastním předmětem směny, ale je od tohoto konečného výrobku odcizen, neboť se nepodílí na jeho směně a nemá z něj tedy spravedlivý výnos. Výrobek patří kapitalistovi, který bohatne z práce jiných, odskutečněných, od výsledků své práce oddělených, totiž samotných dělníků. Tak roste i zisk jeho, a nikoli dělníka, který má na tvorbě výrobku účast svou prací. Je odskutečněn od své podstaty pouze na pracovní sílu, která představuje hodnotu pro kapitalistu.

Leninismus přidává pojem imperialismus, kterým Lenin ve své knize označil soudobou, dle něj poslední fázi vývoje kapitalismu, charakterizovanou nadvládou monopolů a dělením světa mezi světové mocnosti.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=70 - Literacy and the Spirit of Capitalism
  2. On the edge : living with global capitalism. Příprava vydání Will Hutton, Anthony Giddens. London : Jonathan Cape, 2000. ISBN 0-224-05937-8. S. 12. (anglicky) 
  3. ZNOJ, Milan. Marxismus a jeho revize: historicko-filozofická reminiscence. In Nezapomenuté historie. Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka.. Brno : Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-208-7. S. 60. (česky)

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. Praha : Argo, 1999. 81 s. ISBN 80-7203-193-7.  
  • Dvořák, F.: Kdo vládne světu, Eko-konzult, Bratislava 2004 (česky), ISBN 80-8079-019-1 – kniha zaměřená na kritiku kapitalismu
  • URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Příprava vydání Martin Sekera. 2. vyd. Praha : Lidové noviny, 2003. 323 s. [1. vyd. 1978]. ISBN 80-7106-500-5.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]