Odbory

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Dům odborových svazů v Praze, dříve Ústřední rada odborů

Odbory jsou sdružení zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy.

Odbory jednají jménem pracovníků, které zastupují, pokud jednají se zaměstnavatelem nebo státem, například ohledně výše mezd nebo pracovních podmínek.

Sdružování do odborových organizací se řídí obecnou úpravou o sdružování (zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Vznik odborů[editovat | editovat zdroj]

 • Odborová organizace je právnická osoba, která je povinná svůj vznik oznámit Ministerstvu vnitra České republiky (nemůže návrh odmítnout)
 • Odborové organizace vznikají nezávisle na státu a jejich počet není omezen, a to ani v rámci celé České republiky, ani u jednoho zaměstnavatele
 • Omezování počtu odborových organizací je nepřípustné, stejně jako zvýhodňování některých z nich v podniku nebo v odvětví. Činnost odborových organizací může být omezena zákonem jen, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých

Povinnosti zaměstnavatele[editovat | editovat zdroj]

Oznamovací povinnosti[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci o:

 • vývoji mezd nebo platů
 • vývoji průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění podle jednotlivých profesních skupin, není-li dohodnuto jinak

Povinná jednání[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnavatel je povinen s odborovou organizací projednat: [zdroj?]

 • ekonomickou situaci zaměstnavatele
 • množství práce a pracovní tempo
 • změny organizace práce,
 • systém odměňování a hodnocení zaměstnanců
 • systém školení a vzdělávání zaměstnanců
 • opatření k vytváření podmínek pro zaměstnávání fyzických osob, zejména mladistvých, osob pečujících o dítě mladší než 15 let a fyzických osob se zdravotním postižením, včetně podstatných záležitostí péče o zaměstnance, opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a tělovýchovných potřeb zaměstnanců,
 • další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců

V některých zemích mají odbory v zákonech zakotvenu značnou svobodu. V jiných jsou politickým nebo vojenským režimem utlačovány, mají minimální, nebo žádnou svobodu a riskují násilí nebo dokonce i smrt. [zdroj?]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]