Voltaire

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Voltaire
Voltaire
Voltaire
Rodné jméno François-Marie Arouet
Narození 21. listopadu 1694
Paříž
Úmrtí 30. května 1778 (ve věku 83 let)
Paříž
Povolání filosof, básník, historik, esejista, dramatik, autor autobiografie a autor deníků
Alma mater Lycée Louis-le-Grand
Ocenění Řád za zásluhy v oblasti umění a věd
Člen Královské společnosti
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikizdrojů původní texty na Wikizdrojích
Logo Wikicitátů citáty na Wikicitátech
Nuvola apps bookcase.svg Seznam děl v databázi Národní knihovny
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (21. listopadu 1694 v Paříži - 30. května 1778 v Paříži) byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.

Je po něm pojmenován kráter Voltaire na Deimosu, měsíci planety Mars.[1]

Životopis[editovat | editovat zdroj]

Vyrostl v rodině notáře Françoise Aroueta, sám však tvrdil, že jeho skutečným otcem byl blíže neznámý důstojník jménem Rochebrune. Matku Marii Marguerite d'Aumart ztratil, když mu bylo sedm let. Jeho vztah k otci i bratru Armandovi, o kterém se toho jinak celkem nic neví, byl chladný a lhostejný. Skutečným vychovatelem se mu stal jeho křestní otec, abbé de Châteauneuf, skeptik, požitkář a milovník života. Tento kněz jej také uvedl do vyšší společnosti, když jej seznámil s vlivnou kurtizánou Ninon de Lenclos, které tehdy bylo 84 let.

Vystudoval s výborným prospěchem jezuitskou Kolej Ludvíka Velikého. Velký dojem na něj učinily poslední roky vlády Ludvíka XIV., zejména náboženské pronásledování. Poté, co dokončil studia, se stal tajemníkem francouzského velvyslanectví v Haagu. Zde však na něj padlo podezření z milostné pletky s velvyslancovou dcerou, a byl odeslán zpět do Paříže, kde se záhy stal známým autorem epigramů a posměšných pamfletů. Přestřelil ovšem sepsáním posměšku na účet vévody Filipa II. z Orleánsu, po jehož zásahu byl téměř na celý rok 1717 uvězněn v Bastile. Ve skutečnosti však došlo k omylu: vévoda se stal vděčným terčem satiry a Voltaire strávil 11 měsíců v žaláři za spisek z pera jiného, neodhaleného autora.[2] Zde rovněž vymyslel své autorské jméno, údajně přesmyčkou písmen latinského zápisu jeho vlastního jména, Arovet L.I. ("le jeune", tj. mladší).

François-Marie Arouet (Voltaire)

Už jeho první drama Oidipus (1719) se setkalo se značným ohlasem. Povzbuzen chválou, začal pracovat na poémě Henriada, která nicméně v jeho díle zůstala jako literární poklesek imitující styl antických poém. S tím, jak se v pařížských salónech tříbil jeho politický i náboženský světonázor, rostlo Voltairovo zaujetí svobodomyslnou cizinou, která nastavovala zrcadlo nespravedlným sociálním pořádkům v jeho rodné zemi. Již při druhém delším pobytu v Holandsku v roce 1722 zakusil ducha tolerance a svobodného podnikání, dostalo se mu zde i vřelého přijetí v literárních, obchodních a šlechtických kruzích. Zcela pak propadl kouzlu Británie, která byla na svou dobu mimořádně tolerantní a nábožensky nezávislá na vlivu Říma. Začal se učit anglicky, navštívil v Londýně toryjského politika Viscounta Bolingbrokea, který na něj učinil ohromný dojem. V roce 1726 se Voltaire opět zapletl. Jeho vtip tentokrát trefil jednoho z nejmocnějších příslušníků pařížské nobility, známého knížete Rohana. Voltaire byl zbit, krátce vržen do Bastily a vypovězen z Paříže. Logickým cílem se stala Británie, kam odcestoval 5. května 1726. Během dvouletého pobytu v Británii se seznámil s anglickými filozofy, zejména Lockem a Humem [zdroj?], studoval trochu matematiky a mechaniky, zajímal se rovněž o shakespearovské divadlo.

Nahý Voltaire (Jean Baptiste Pigalle, 1776)

Po návratu do Francie se realizuje především jako dramatik, zajímá se také o dějiny a píše Historii Karla II. Jeho dramata (Smrt Césara, Zara aj.) měla ve své době velký ohlas, dnes jsou nicméně pozapomenuta jen s malou nadějí na opětovné vzkříšení. V roce 1734 Voltaire veřejně vystupuje jako nezávislý myslitel otištěním Filosofických listů o Angličanech. Jeho hlavním terčem se stává nesvoboda, politický útlak a náboženské tmářství. V podobném duchu jako Hobbes i Voltaire útočí na scholastickou metafyziku, zařazuje i nesmrtelný výpad proti tehdy populární filosofii Pascalově. Encyclopædia Britannica tvrdí, že touto knihou určil podstatné rysy a směr moderního myšlení. Filosofické listy vyvolaly skandál: pařížský parlament nařídil jejich spálení a vypátrání dosud anonymního autora.

Za těchto okolností našel Voltaire útočiště na zámku markýzy de Châtelet na pomezí Champagne a Lotrinska. Tato velmi půvabná žena, studovaná v matematice a fyzice, se stala jeho dlouholetou múzou a ochránkyní. Zde sepsal mj. své drama Mohamed, jeden z nejprudších útoků na zjevená náboženství. Aby odvrátil útoky jezuitů, věnoval autor své dílo pokrytecky papeži. Na zámku vznikla i Voltairova La Pucelle, rouhavá satira na účet francouzské národní hrdinky Johanky z Arku, kterou se myslitel osmělil uveřejnit až po letech. Legenda tvrdí, že Voltaire měl na zámku vždy připravené koně pro případný útěk (Voltairovi se ostatně pro jeho neklidný život poznamenaný po téměř 60 let vynucenými změnami působiště přezdívalo "létající filosof").[3]

Ve čtyřicátých letech, v době, kdy Voltairova sláva a rostoucí prestiž změnila jeho poměr ke dvoru (směl se vrátit do Paříže a stal se mimo jiné i členem Francouzské akademie), navázal kontakt s pruským princem Fridrichem, pozdějším králem vší Prusi Fridrichem II. Velikým, na jehož dvoře v Postupimi působil v letech 17501753.[4] Obdržel zde vysokou královskou penzi a okouzlen svobodným prostředím se věnoval divadlu a psaní. Jejich spolupráce však skončila roztržkou a definitivním odcizením filosofa a monarchy, který svého hosta v narážce na jeho dohasínající slávu nazval vymačkaným pomerančem, jehož slupku po vypití šťávy odhodíme.[3] Voltaire se pak vyslovil, že panovníkovy "dobré úmysly ulétaly již při prvním zaznění polnice".[2] Voltairova pozice u pařížského dvora byla velmi vratká až do jeho smrti, a to i přes podporu a ochranu mocné markýzy de Pompadour, která byla zřejmě tou pravou překážkou, stojící francouzským katolickým kruhům v cestě k Voltairovu zavraždění. V roce 1753 publikuje svůj Filosofický slovník, z části založený na vyprávěních přednášených k pobavení společnosti na pruském císařském dvoře, a historie Filosofických listů se opakuje.

Do Paříže se Voltaire vrátil až na sklonku svého života, 10. února 1778, aby dohlédl na uvedení své hry Iréne. Jeho příjezd se stal prvořadou událostí města, přivítal ho aplaudující dav. 30. března byl oslavným skandováním přijat na půdě Akademie. 30. května téhož roku pokojně a bezbolestně skonal. Jeho ostatky byly pohřbeny na půdě opatství Scellières, odkud byly přeneseny během francouzské revoluce v roce 1791 do Pantheonu, aby tam zůstaly.

Filozofie[editovat | editovat zdroj]

Filozoficky byl Voltaire eklektik, náboženským přesvědčením deista. Právě jeho deismus byl příčinou ostrých kritik ze strany jeho současníka, Holbacha. Jeho pohledy na svět silně ovlivnil John Locke.

 • Reprezentoval humanismus a racionalismus 18. století.
 • Zastával princip tolerance.
 • K poznání docházíme zkušeností.
 • Člověk jako rozumná bytost je schopen díky vědě, technice, kultuře a správnému společenskému řádu vést svůj osud k lepší budoucnosti.
 • Spravedlnost je hodnota univerzální, nadřazená jednotlivým kulturám.
 • Ctnost, neboli sklon k činění dobrého, pochází z individuálních potřeb člověka a jeho zájmů uvnitř společnosti. Náboženskou představu „Absolutního Dobra“ však označuje za ekvivalent „absolutního ragú“.
 • Byl odpůrce absolutismu.

„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat."[editovat | editovat zdroj]

Nepochybně je to jeden z nejvíce citovaných „výroků" Voltaira. Nejde však o citát autentický, není totiž známa žádná Voltairova písemnost, ve které by byla zmíněná věta uvedena. Ve skutečnosti pochází z anekdoticky psaného Voltairova životopisu, z knihy The Friends of Voltaire [Přátelé Voltaira], která byla publikována v roce 1906 a jejímž autorem byl údajně S. G. Tallentyre; šlo o pseudonym, skutečnou autorkou knihy je anglická spisovatelka Evelyn Beatrice Hall(ová) [1868—1935]. Touto větou („I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it")[5] chtěla vyjádřit Voltairův postoj k nesnášenlivosti. „Citát" byl později přeložen do francouzštiny („Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire") a do dalších jazyků.[6]

Uvedený „výrok" má ještě jednu podobu, a to: „Pane abbé, nenávidím to, co píšete, avšak položím život za to, abyste to mohl dál psát." ("Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire"). S touto verzí přišel v roce 1963 Norbert Guteman v knize A Book of French Quotations. Guteman tvrdil, že uvedenou větu napsal Voltaire v dopisu abbému Le Riche (psáno i Leriche) dne 6. ůnora 1770. Dopis opravdu existuje a byl mnohokrát otištěn.[7] Lze se tedy snadno přesvědčit o tom, že v něm zmíněná věta není.

Tyto neautentické „citáty" vznikly zřejmě z potřeby vystihnout kráce a jednoznačně Voltairovo stanovisko k intoleranci. Voltaire napsal proti náboženskému fanatismu a nesnášenlivosti řadu spisů, ale skutečné citáty z nich zpravidla nejsou tak stručné, jasné a patetické. Známé je např. jeho Pojednání o snášenlivosti (Traité sur la tolérance, 1763), dostupné i v českých překladech,[8] kde Voltaire mj. napsal: „Příroda říká všem lidem: Nechala jsem vás všechny narodit slabé a nevědomé, abyste živořili pár minut na zemi a abyste ji pohnojili svými mrtvolami. Když jste slabí, podporujte se, když jste nevědomí, poučujte se a buďte k sobě shovívaví. Kdybyste byli všichni stejného smýšlení, což se jistě nestane nikdy, a kdyby byl pouze jediný člověk smýšlení opačného, bylo by vaší povinností mu odpustit; neboť právě já způsobuji, že smýšlí tak, jak právě smýšlí. Dala jsem vám ruce, abyste vzdělávali zemi, a jiskřičku rozumu, která by vás vedla; do vašich srdcí jsem vložila zárodek soucitu, abyste si navzájem pomáhali snášet život. Nezaduste tento zárodek, neporušte jej; vězte, že pochází od Boha, a nenahrazujte volání přírody ubohým školáckým běsněním."[9]

Dílo[editovat | editovat zdroj]

Spisy[editovat | editovat zdroj]

Napsal přes padesát literárních děl: povídek, románů, divadelních her, lyrických i epických básní, filozofických úvah, esejí a historických studií.

Mnoho Voltairových prací zařadila církev na Index zakázaných knih (Filozofický slovník, Filozofické listy, Pojednání o snášenlivosti, Pannu Orleánskou, Candide, Století Ludvíka XIV. a další).[10]

Z jeho rozsáhlého literárního díla jsou dnes ceněny především satiry a filosofické eseje na politická, historická, vědecká a morální témata. Za vrchol své tvorby, s čímž nelze nesouhlasit, považoval sám Pannu Orleánskou, groteskní i historicky a filosoficky fundovaný epos vydaný pod pseudonymem abbé Trithéme.

Pojem voltairiánství označuje jemnou ironii, kterou jeho tvorba dýchá. Sám literárně (především ve vrcholném díle Panna Orleánská) navazuje na tradici Lúkiana ze Samosaty a Lodovica Ariosta; ovlivňuje velké množství autorů. Mezi jinými G. G. Byrona (Don Juan), Anatola France (Ostrov Tučňáků), z moderních Sinclaira Lewise (Elmer Gantry) nebo Josefa Svatopluka Machara (Boží bojovníci).

České překlady[editovat | editovat zdroj]

Uvádíme některá novější vydání:

 • VOLTAIRE. Candide. Přeložil Radovan Krátký. V Praze: Nakladatelství XYZ, 2007, 204 s. ISBN 978-80-7388-002-6.
  • Filozoficky orientovaná novela, jež podává všestranný obraz 18. století. Voltaire dává Candidovi, naivnímu mladému muži, obcovat s filozofy, poznávat vojska, války, inkvisice, panství jesuitů v Paraguayi, krádeže, smilstvo, zřízení některých zemí, aby ukázal nesmyslnost a zvrácenost uspořádání světa. Candide je jedno z největších a nejlepších Voltairových děl. Je v něm zesměšněna filozofie přehnaného metafysického optimismu ("vše na tom světě je dobré") tím, že je konfrontována se sociální skutečností. Novela vyznívá jako rozhodný protest proti životnímu zlu.
 • VOLTAIRE a KOPAL, Josef, ed. Romány a povídky. 1. vyd. v SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 546 s. Knihovna klasiků. Spisy Voltairovy; sv. 1.
  • Z beletristického díla Voltairova, které formou pohádek, orientálních a dobrodružných příběhů kritizuje stav společnosti 18. století, jsou do svazku zařazeny tyto rozsáhlejší práce: Zadig, Candide, Prosťáček, Babylónská princezna, Mikromegas, Uši hraběte z Chesterfieldu a kaplan Goudman. Připojeno je 12 povídek.
 • VOLTAIRE a KOPAL, Josef, ed. Zaira; Verše; Výběr z prací dějepisných; Korespondence. 1. vyd. v Odeonu. Praha: Odeon, 1974. 308, [5] s. Voltaire: Spisy; Sv. 2. Knihovna klasiků.
  • Svazek obsahuje proslulou tragédii Zaira, lokalizovanou do Jeruzaléma doby křížových válek, v níž zaznívají ozvuky na zápletku ze Shakespearova Othella; výbor z básnického díla; výběr z dějepisných prací, reprezentovaný studií Století Ludvíka XIV., v níž autor tento věk po diskreditaci v první polovině 18. století rehabilituje, a spisem Esej o mravech a duchu národů; a posléze korespondenci, která přibližuje Voltairův lidský profil.
 • VOLTAIRE. Panna. Přeložil Radovan Krátký. 1. vyd. v SNKLU. Praha: SNKLU, 1963. 338, [5] s. Nesmrtelní; Sv. 64.
  • Slavný pamflet (veršovaná satira) na církví vytvořenou legendu o panenství Jany z Arcu, panny Orleanské, která jediná svou neposkvrněnou čistotou mohla zachránit před Angličany Orleans a pak i bojovat za osvobození celé Francie. Voltaire přirozeně vydatně rozeznívá strunu erotiky, jak to už dovoluje a přímo žádá sám námět, ale především různými situacemi, do nichž uvádí přísnou strážkyni "toho nejcennějšího, co dívka má", zesměšňuje svatozář, vytvořenou kolem ní právě církví, a pošetilost těch, kdo jsou ochotni jí věřit.
 • VOLTAIRE. Filosofický slovník: čili rozum podle abecedy. Přeložila Emma Horká. Podle prvního vydání nakladatelské společnosti Jana Laichtera z roku 1929. Praha: Votobia, 1997, 277 s. ISBN 80-7220-061-5.
 • VOLTAIRE, François Marie. Výbor z díla. Překlad Hana Horská. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1989. 246 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0009-X.
  • Kromě vybraných hesel z Filozofického slovníku a ukázek z Pojednání o metafyzice a z Elementů Newtonovy filozofie, obsahuje výbor výňatky z Myšlenek o vládě a ze Závěrů z dějin, které seznamují s Voltairovými názory filozoficko-historickými, náboženskými a politickými. Ukázky jsou doplněny úvodní studií o Voltairově životě a o významu jeho díla.
 • VOLTAIRE. Voltaire: myslitel a bojovník. 1. svazek. Církev, stát a právo. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 599 s.
  • První svazek je uveden studií Ivana Svitáka „Humanista Voltaire" (str. 5–104) a dále obsahuje Voltairovy stěžejní filosofické práce: Filosofické (neboli Anglické) listy, Pojednání o metafysice, Výklad knihy o základech fysiky, Báseň o pohromě lisabonské v r. 1755, Nevědomý filosof, Je třeba se rozhodnout, vybraná hesla z Filosofického slovníku a Dialogy mezi A, B a C. Voltaire v nich informuje o hospodářských a politických poměrech v soudobé Anglii, vyslovuje své názory na různé filosofické, náboženské a přírodovědecké problémy a seznamuje s předními představiteli filosofie a vědy 17. a 18. století.
 • VOLTAIRE. Voltaire: myslitel a bojovník. 2. svazek. Filosofie, náboženství. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s.
  • Druhý díl výboru obsahuje díla brojící proti náboženskému fanatismu a justičním vraždám (Pojednání o snášenlivosti, Zpráva o smrti rytíře de la Barre, Omyl arraský, Cena spravedlnosti a lidskosti), některé práce historické (Republikánské myšlenky ženevského občana, Poznámky, jež doplňují Essay o mravech a duchu národů), díla národohospodářská (Rozmluva filosofa s ministrem financí), díla zamýšlející se nad vývojem církve a jejím vztahem ke státu (vybraná hesla z Filosofického slovníku) i nad společenským významem umění (Rozmluva pana intendanta drobných zábav královských s abbé Grizelem). - Výbor ukazuje Voltaira jako předbojovníka francouzské revoluce, který se postavil proti hlavním překážkám, jež stály v cestě kritickému rozumu: proti dogmatismu v myšlení a proti despocii v politice.
 • VOLTAIRE a André MAUROIS. Nesmrtelné stránky z Voltaira: jak je vybral a vysvětlil André Maurois. Přeložila Eva Formanová. Praha: Fr. Borový, 1948. 133 s.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Crater Voltaire on Deimos Gazetteer of Planetary Nomenclature, IAU, USGS, NASA (anglicky)
 2. a b ŠUSTA, Josef a kol. Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl šestý. Bronzová skála moci státní 1650-1789. Praha : Melantrich, 1939. s. 283.
 3. a b LIVANSKÝ, Karel. Francois-Marie Arouet-Voltaire. In: CODR, Milan a kol.: Přemožitelé času, č. 10. Interpress Magazin. Praha 1988, s. 32.
 4. Podrobně viz STELLNER, František. Král a filozof: Fridrich II. Veliký a Voltaire. Historický obzor, 1998, 9 (5-6), s. 104-110. ISSN 1210-6097.
 5. The Friends of Voltaire (1906), kapitola Helvétius: Protimluv (Helvétius: The contradiction), s. 199.
 6. Marjorie B. Garber, Quotation marks, Routledge, 2003, (ISBN 0415937469), p. 20.
 7. Viz např. Oeuvres complètes de Voltaire. Tome LXXI. Correspondance generale. Tome X. Quatrieme edition. Paris: Baudouin freres, 1828. [Uvedený dopis je otištěn na str. 17–18.]
 8. Viz VOLTAIRE. Voltaire: myslitel a bojovník. 2. svazek. Filosofie, náboženství. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s. [Pojednání o snášenlivosti je na str. 251–331.] Nebo starší překlad: VOLTAIRE. Rozprava o snášenlivosti: napsaná u příležitosti popravy Jana Calase. Překlad Adolf Gottwald. V Praze: Karel Stanislav Sokol, 1912. 2 sv. Levné osvětové knihovny; sv. 47. 176 + 163 s.
 9. VOLTAIRE. Voltaire: myslitel a bojovník. 2. svazek. Filosofie, náboženství. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 513 s. [Viz str. 327.]
 10. Viz vydání Indexu z roku 1948– dostupné online

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • ORIEUX, Jean. Voltaire neboli Vláda ducha. Překlad Zdeněk Schauta. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979. 2 sv. Život a umění; Sv. 41 a 42. 315 + 402 s.
  • Esejisticky laděný životopis umožňuje plnější poznání složité Voltairovy osobnosti a ukazuje, co na jeho povaze i díle bylo pomíjivého a co trvale platného. Své vyprávění, rozložené do drobných oddílů oživuje autor prvky anekdotické povahy, na něž byl Voltairův život tak bohatý. Nezamlčuje Voltairovy nedostatky a se shovívavým porozuměním se vmýšlí do jeho povahy i do mnohdy jen zdánlivé rozpornosti.
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. II, Od Newtona po Rousseaua. Překlad Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2004. 579 s. Dějiny filosofie; sv. 9. ISBN 80-7298-109-9. [Kapitola „François-Marie Voltaire" je na str. 216–235.]
 • ŠIMEK, Otakar. Dějiny francouzské literatury v obrysech. Díl 4., Literatura 18. a 19. století. 1. vyd. Praha: SNKLU, 1962. 636 s. [Viz „Voltaire – poesie" na str. 48–53, „Voltairovy tragedie období ferneyského" na str. 57–62, „Voltaire" (1. část životopisu) na str. 105–125, „Patriarcha ferneyský" (2. část životopisu) na str. 180–200, „Voltaire" (význam v dějinách dramatu) na str. 210–214 a „Filosofické povídky Voltairovy" na str. 221–224.]
 • CETL, Jiří aj. Průvodce dějinami evropského myšlení. 1. vyd. Praha: Panorama, 1985. 634 s. [Kapitola „Voltaire – vláda osvíceného rozumu" je na str. 356–365; autorem je Petr Horák.]
 • VOZKA, Jaroslav. Duchovní revoluce ve Francii 18. století. Praha: Práce, 1948. 167 s. [Kapitola „Voltaire" je na str. 63–67.]
 • McGREAL, Ian Philip, ed. Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů. Překlad Martin Pokorný. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1997. 707 s. Obzor; sv. 10. ISBN 80-85190-61-3. [Stať „Voltaire" je na str. 311–315.]
 • THADDEUS, Victor. Voltaire: genius výsměchu. Praha: Aventinum, 1931. 294 s., [9] l. obr. příl. Knihovna Plutarchos; sv. 1.
 • MAUROIS, André. Život Voltairův. V Praze: F. Topič, 1933. 118, [I] s. Topičovy bílé knihy.
 • MINÁŘ, Jaroslav, Josef KOPAL a Felix VODIČKA. Voltaire v naší společnosti a literatuře. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, 71 s.
 • VOLGIN, V. Voltaire: stati a dokumenty. Praha: Rovnost, 1951. 427 s.
  • Úvodní stať profesora Volgina hodnotí Voltairův historický význam. Za ní následují stati, oceňující Voltaira jako historika, filosofa, bojovníka za spravedlnost a za reformu práva i jako umělce. Jiné studie se zabývají jeho účastí na Encyklopedii a jeho kritikou tohoto slovníku, poměrem k Newtonovi, Voltairovým čestným členstvím v petrohradské Akademie věd a voltairovskými sbírkami v Rusku. Závěrem jsou připojeny listy z Voltairovy korespondence.

Díla dostupná online[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

33. křeslo Francouzské akademie
Předchůdce:
Jean Bouhier
17461778
Voltaire
Nástupce:
Jean-François Ducis