Polystyren

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Možná hledáte: anglickou zpěvačku Poly Styrene.
polystyren
Polystyrene.svg
Obecné
Sumární vzorec
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).
strukturní vzorec styrenu

Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Do skupiny polystyrenových hmot patří standardní (krystalový, čirý) polystyren, houževnatý PS, zpěňovatelný PS (EPS), vytlačovaný pěnový PS (XPS) a kopolymery.

Ze standardního polystyrénu se vyrábějí např. čiré výrobky, které vzhledem připomínají plexisklo - příkladem mohou být různé obaly, zkumavky používané ve zdravotnictví a v laboratořích, Petriho misky, spektrofotometrické kyvety atd. Nevýhodou polystyrenu je jeho křehkost a malá tepelná odolnost (při teplotě kolem 70 °C se výrobky z polystyrenu deformují). Polystyren pohlcuje UV záření kratší než asi 320 nm.

Polystyren je pevný, snadno lámavý a levný plast. Používá se k výrobě modelů, vyložených tašek, nebo obalů. Je to syntetický aromatický polymer, utvářený monomerem styrenem, petrochemickou kapalinou. Polystyren je pěna nebo pevná látka. Je málo odolný proti kyslíku, vodním parám a má relativně nízký bod tání. Polystyren je čtvrtý nejužívanější plast po PE, PPO a PVC. Celosvětově se v roce 2016 vyrobilo 12,4 mil.tun tuhých PS a 6,8 mil.tun pěnového PS. Polystyren se vyrábí čirý, ale může být obarven barvivy. Jeho použití známe z praxe jako součást obalů (cédéčka a DVDéčka, přepravky, víka, láhve, podnosy, štamprlata, nože.) Za tepla tvarovatelný polymer, polystyren je pevnou látkou za pokojové teploty, ale začne se tavit jakmile ho začnete ohřívat nad 100 stupňů Celsia. Znovu ztuhne, jak ho začnete chladit. Toto na teplotě závislé chování materiálu dělá z jeho výroby husarský kousek, stejně jako z jeho zpracování teplým vzduchem. Přesto jeho biodegradace je spíše pomalá a pravděpodobně už jste měli možnost najít ho na pláži, kde ho vyplavilo moře.

Veřejnosti je nejvíce znám jako pěnový tepelně izolační polymerní materiál. Takový výklad významu slova „polystyren“ je ovšem nedostatečný a neúplný. Polystyren je jedním z nejrozšířenějších tepelně zpracovatelných plastů, tzv. termoplastů. Objemem zpracování ho předstihují jen polyethylen, polypropylen a polyvinylchlorid (PVC).

Historie[editovat | editovat zdroj]

Poprvé byl izolován kapalný styren monomer z pryskyřice borovice Eduardem Simonem již v roce 1839. Uložený vzorek náhodně zpolymerizoval, ale praktické aplikace se PS dočkal až v roce 1931, kdy jeho průmyslovou výrobu zahájil německý chemický koncern IG Farben.[1]

Historie polystyrenu[editovat | editovat zdroj]

Polystyren byl objeven v roce 1839 Eduardem Simonem, berlínským lékárníkem. Izoloval ho ze storaxu, pryskyřice tureckého stromu Liquidambar orientalis. Destiloval olejovitou kapalinu, monomer, který pojmenoval styrol. O několik dní později, jak styrol tuhnul hlavně díky vzdušnému kyslíku a měnil se v „puding“, napadlo ho zdvojit oxid této sloučeniny (styroloxid). Od roku 1845 jamajčan a chemik John Buddle Blyth a němec, chemik August Wilhelm von Hofmann si všimli, že stejně se látka chová i za nepřítomnosti vzduchu. To, s čím experimentovali, pojmenovali metastyrol. Bylo to chemicky identické se styroloxidem, jak ukázala později chemická analýza. Výrobu metylstyrolu/oxidstyrolu jako polymerační proces popisuje v roce 1866 Marcelin Berthelot. Později bylo objeveno, že zahříváním styrolu začíná polymerace, která končí zrozením makromolekuly. (Tak jak se domníval i německý chemik Hermann Staudinger). Tak byla tato látka pojmenována polystyren, tak jak ji pojmenováváme dodnes.

Společnost IG Farben začala polystyren vyrábět v továrně na Ludwigshafenu kolem roku 1931. Doufala, že v mnohém nahradí tehdy používaný zinek. Vynalezli veliký vyhřívaný průduch, který odděloval výsledný polystyren teplým vzduchem a krájel ho na malé kousky.

Od roku 1941 je vyráběna polystyrenová pěna. Před rokem 1949, chemik a inženýr Fritz Stastný (1908–1985) začal vyrábět styrenové kuličky suspenzní polymerací s využitím alifatických uhlovodíků jako je pentan. Perličky jsou surovinou, která po předpěnění, zrání a lisování vytváří pěnové PS výrobky. Stastny a BASF požádali o udělení patentu a ten byl udělen v roce 1949. Jak tuhne polystyren, mohli na vlastní oči vidět návštěvníci Kunstoff Messe 1952 v Dusseldorfu. Produkt, který vznikal byl pojmenován styropor. Struktury podobné polystyrenu byly popisovány i Guliem Nattem. Pěnový polystyren obsahuje 98% vzduchu a 2% polymeru.

Vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

Polystyren je poměrně tvrdý, ale křehký plast, který dobře odolává kyselinám a zásadám. Při stárnutí křehne a vytvářejí se v něm trhliny. Neodolává organickým rozpouštědlům, zejména benzínu, aldehydům a ketonům. Je citlivý vůči UV záření a málo odolný vůči teplotě (jen asi do 70 stupňů Celsia). Uvolňuje se z něj nezreagovaný monomer styren, který je toxický a karcinogenní.[1] Jde také o velmi hořlavý materiál, který nemusí vždy vyhovovat zejména z důvodů předepsané požární bezpečnosti.

Standardní polystyren je tvrdý, citlivý na náraz a jeho vlastnosti se časem a povětrnostními vlivy rychle zhoršují (křehne, vytváří mnoho trhlin). Odolnost vůči teplotě je také velmi nízká - použitelný je do 70 °C, pro rychlé stárnutí se však používá pouze do teploty 55 °C. Tání krystalů nastává již při teplotě 90 °C, sklovitý přechod při 95 °C.

Pro aplikace pěnového polystyrenu ve stavebnictví se používal zpomalovač hoření hexabromcyklododekan (HBCDD). Přidává se jako zpomalovač hoření především do izolačního expandovaného a extrudovaného polystyrenu (EPS) používaného ve stavebnictví. Pro své persistentní vlastnosti (nerozkládá se) byl zařazen mezi persistentní organické látky (POP) dle Stockholmské úmluvy OSN a celosvětově zakázána jeho aplikace od roku 2019. Český výrobce EPS suroviny - společnost Synthos Kralupy neaplikuje HBCDD od května 2015, zpracovatelé - výrobci pěnového PS aplikují od 1. října 2015 pouze typy EPS bez HBCDD.[zdroj?] Riziko vzniku rakoviny nebylo u EPS s HBCDD prokázáno.[zdroj?] Nehrozí žádné zdravotní nebezpečí ani u zateplených budov s EPS s HBCDD.[zdroj?]

Riziko vzniku rakoviny a narušení hormonální rovnováhy v těle nese ve dvou případech – když pracujete s polystyrenem, který HBCD obsahuje, a vdechujete mikročástice, a když se takový polystyren likviduje neodborným způsobem a hexabromcyklododekan se dostane do půdy a potravinového řetězce.

Používané druhy[editovat | editovat zdroj]

 • Standardní polystyren (krystalový PS, GPPS) je čirý a křehký.
 • Houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) je zpravidla zakalený (vliv přidaného kaučuku). Oba uvedené druhy PS jsou vyráběny ve formě granulí (malých válečků nasekaných ze struny) nebo pelet (zakalené hrany), které jsou baleny a expedovány v pytlích á 25 kg uložených a fixovaných na paletách nebo ve speciálních autocisternách.
 • Pěnový polystyren vzniká tepelným zpracováním zpěňovatelného polystyrenu
 • Zpěňovatelný polystyren (EPS). Ten je vyráběn a dodáván ve formě malých, mléčně zakalených perel nasycených pod tlakem lehkým uhlovodíkem (nadouvadlem).

Použití v potravinářství[editovat | editovat zdroj]

Z polystyrenu se vyrábí např. obaly nebo jednorázové nádobí (talíře, kelímky, misky, příbory aj.) Vzhledem k jeho dobré barvitelnosti je k dispozici v řadě odstínů.

Použití v nábytkářství[editovat | editovat zdroj]

V podobě kuliček se polystyren používá při výrobě sedacích pytlů jako výplň. Výhodou materiálu je, že díky neschopnosti vázat na sebe vlhkost se v nich nedrží roztoči[2]. Další využití je při výrobě interiérových obkladů v podobě stropních desek nebo dekorací.

Použití ve stavebnictví[editovat | editovat zdroj]

Desky[editovat | editovat zdroj]

Polystyrenová deska

Ve stavitelství se používá polystyren zejména v deskách o plošném rozměru 0,5 x 1,0 metru. Tloušťky jsou různé - dle potřeby (cca od jednoho do několika centimetrů). Osvědčil se takto například v tepelných izolacích domů (fasád) nejčastěji EPS 70 F, nebo EPS 100 F - kontaktní zateplovací systém. Číslo značí pevnost v tlaku v kPa (kilopascal) - 50, 70, 100, 150, 200 až 250. Mezi hlavní výhody patří dobrá zpracovatelnost a snadná aplikace. Nevýhodami polystyrenu jsou: nízká hustota (nízká akumulační schopnost) a degradace materiálu při teplotách vyšších než 65-70 °C.[3]

Označení písmeny:

 • Z - základní - do podlah, kde není vyžadovaná vysoká přesnost v rozměrech desky
 • S - stabilizovaný - použití pro tepelné izolace střech
 • F - fasádní - pro kontaktní zateplování. Zde se požaduje maximální přesnost rozměrů desek (tolerance v úhlopříčkách desky max. 2 mm)
Polystyrenové vločky

Drcený[editovat | editovat zdroj]

Drcený polystyren se může přidávat do betonů podlah (polystyrenbeton) - snížení hmotnosti, zlepšení tepelně-izolačních vlastností.

Extrudovaný polystyren[editovat | editovat zdroj]

Zpravidla desky 1250 x 600 mm, nejčastěji s polodrážkou nebo kolmou hranou, pro použití na sokl se zdrsněným povrchem pro lepší přilnutí lepidla (Styrodur). Nenasákavý, různé barevné provedení. Vyrábí se extruzí (vytlačováním) taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení vzpěňovadlem, které po uvolnění tlaku umožní na konci vytlačovací hubice napěnění materiálu. Extrudovaný polystyren (XPS) je podobný deskám, vyrobeným ze zpěňovatelného polystyrenu (EPS). Technologie výroby desek je ale odlišná. Oba druhy výrobků mají ale základ v polystyrenu.

Kvůli vysoké hořlavosti plastické hmoty se do ní přidávaly bromované zpomalovače hoření, zejména hexabromcyklododekan (HBCDD). Od roku 2015 se tento retardér nepoužívá.

Polystyrenový odpad

Kompaktní polystyreny lze snadno i násobně recyklovat. Obdobně lze postupovat s EPS bez HBCDD [4]. Více na www.epscr.cz, Izolační praxe č.13. Staršé typy s HBCDD je nutno energeticky využít, přičemž se retardér hoření rozloží na neškodné produkty.

Použití standardního (krystalového polystyrenu)[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Miroslav Šuta: Chemické látky v životním prostředí a zdraví, Ekologický institut Veronica, Brno 2008, ISBN 978-80-87308-00-4
 2. https://www.mt-nabytek.cz/jak-udrzovat-polystyren.htm
 3. Fasádní polystyren, který je ten správný? (Dřevostavitel.cz, informační portál): [cit. 2015-05-25]

www.epscr.cz "Izolační praxe č.13"

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • František Vörös: Z historie výroby českého styrenu a kompaktních plast, Plasty a kaučuk, 2012, č. 1-2, s.7
 • Jarmila Šťastná: Retartdéry hoření v pěnovém PS a co s nimi, Odpady, 2017, š.7, s.32

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]