Bromované zpomalovače hoření

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Bromované zpomalovače hoření (BFR – z angl. brominated flame retardants) jsou různorodou skupinou organických sloučenin bromu, které se používají jako přísada do hořlavých materiálů (plasty, textilie, nábytek, elektronika atd.) s cílem omezit či zpomalit jejich hoření a zlepšit tak jejich požární bezpečnost. BFR se užívají například v elektronice, v elektronických zařízeních, nebo v podlahových krytinách. Do životního prostředí se BFRs dostávají především při výrobě, používání a recyklaci výrobků, které je obsahují.[1] Většina bromovaných zpomalovačů se řadí mezi toxické látky, které negativně ovlivňují imunitní, endokrinní a reprodukční systém. Většina z nich (např. c-decaBDE) navíc patří mezi tzv. Perzistentní organické látky (POPs)[2], které se vyznačují dlouhodobým setrváváním v životním prostředí.

Dělení[editovat | editovat zdroj]

Polybromované difenylethery
Hexabromcyklododekan
Polybromované bifenyly
Tetrabrombisfenol A

Podle chemické povahy je možné bromované zpomalovače rozdělit na polybromované difenyletery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), polybromované bifenyly (PBB) a bromované bisfenoly. BFR přetrvávají ve výrobcích a uvolňují se z nich během životnosti i likvidace odpadů. Jejich spalováním podle Mezinárodního programu pro chemickou bezpečnosti (IPCS) ve ke tvorbě polybromovaných dioxinů a furanů (PBDD/Fs), které mají toxicitu srovnatelnou s chlorovanými dioxiny.[3]

Užití některých BFR omezuje evropská směrnice RoHS.

Výskyt v Česku[editovat | editovat zdroj]

BFR byla prokázány v krvi ministra životního prostředí Libora Ambrozka. Tým profesorky Jany Hajšlové z VŠCHT při analýzách mateřského mléka žen z Olomoucka prokázala bromované zpomalovače v mléce všech testovaných matek. Jiný výzkum prokázal BFR v tělech ryb.[4]

Ekologické sdružení Arnika zadala analýzy prachu, které prokázaly BFR např. v kanceláři hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce nebo ve vzorku dešťové vody odebraném v Ústí nad Labem.[5]

Při testu termohrnků a kuchyňských nástrojů prodávaných na českém trhu byl polovině výrobků zjištěn obsah bromovaných zpomalovačů hoření. V jednom případě dosahoval téměř 2 g/kg.[6]

Zdravotní rizika[editovat | editovat zdroj]

BFR mají strukturu i vlastnosti podobné polychlorovaným bifenylům (PCB). Akutní toxicita BFR je nízká, ale chronické vystavení negativně ovlivňuje imunitu, narušují hormonální systém a reprodukční cyklus a vývoj jedince. Během nitroděložního vývoje může dojít k narušení vývoje mozku a kostry.[3] Existuje i podezření, že jsou bromované zpomalovače rakovinotvorné.[7]

Restrikce[editovat | editovat zdroj]

Důvodem pro regulaci je jejich toxicita v kombinaci se schopností dlouhodobě přetrvávat v prostředí a kumulovat se v biologických systémech. V Evropské unii je zakázáno používání polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů směrnicí o omezení užívání nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (2002/95/ES).

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. PETRLÍK, Jindřich. Recyklace POPs kontaminuje dětské hračky toxickými zpomalovači hoření. arnika.org [online]. [cit. 2022-03-05]. Dostupné online. 
  2. Seznam látek, na které se vztahuje nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách - ECHA. echa.europa.eu [online]. [cit. 2022-03-05]. Dostupné online. 
  3. a b Miroslav Šuta: Bromované zpomalovače hoření a jejich rizika Archivováno 24. 5. 2011 na Wayback Machine., Odpady, 13.6.2005
  4. Soňa Remešová: Zdravotně rizikové zpomalovače hoření jsou v mléce matek a rybách, ČTK
  5. http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1911258 V kanceláři hejtmana se našlo hodně bromovaných zpomalovačů hoření, obsahovala je i dešťová voda z Ústí nad Labem
  6. Termohrnky škodí zdraví, ukázal test MF DNES. Je v nich brom
  7. Breast cancer: The risks of brominated flame retardants: Brominated flame retardants may lead to early mammary gland development. ScienceDaily [online]. [cit. 2022-03-05]. Dostupné online. (anglicky)