Trojmezí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Tento článek je o obecném geografickém pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Trojmezí (rozcestník).
Vaalserberg: Trojmezí Německa, Nizozemí a Belgie
Trojmezí Česka, Německa a Rakouska na Šumavě
Trojmezí Česka, Polska a Slovenska u Hrčavy
Sevening: Památník Evropy (D/B/L)
Trojmezí Česka, Polska a Německa mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou
Trojmezí Finska, Norska a Švédska
Kámen na Králickém Sněžníku, označující trojmezí historických zemí Čechy, Morava a Kladsko/Slezsko)
Historické trojmezí Čech, Moravy a Dolních Rakous
Vrch Ofen/Peč u Arnoldsteinu: trojmezí I/SLO/A
Slovensko-polsko-ukrajinské trojmezí Kremenec

Hraniční trojmezí, též trojzemí nebo trojstyk, je geografický bod, kde se setkávají hranice tří geografických celků stejné úrovně (země, provincie, státy, spolkové země, ale i nepolitické útvary jako povodí, úmoří, kontinenty, geologické celky). Může se nacházet na souši, ale i ve vodě, pokud hranice vede řekou, jezerem nebo po moři.

Trojmezí je přirozený jev vznikající na každém styku tří území. U významnějších celků (země apod.) se obvykle jedná o atrakci, často označenou vlajkami všech dotčených území či monumentem. Mnohá trojmezí se však nacházejí ve špatně dostupných oblastech (vysoké hory, střed řeky nebo jezera). Některá trojmezí existují na svém místě už mnoho století.

Počet mezinárodních trojmezí každého státu většinou odpovídá počtu sousedících států (bez enkláv a poloenkláv), minus počet jeho pobřežních úseků (např. Mexiko sousedí se třemi státy a má dvě pobřeží, má tedy jedno trojmezí). Pokud stát sousedí jen s jedním státem, trojmezí mít nemůže. Naopak pokud sousedí se státem uzavřeným mezi pouhými dvěma státy, má o jedno trojmezí navíc. V současnosti (2021) má ze 195 států 135 nějaké trojmezí hranic; celkem těchto bodů na světě existuje 159.

Nejvíce trojmezí ze států světa má Čína – 16, a to přesto že sousedí jen se 14 státy – se třemi z nich má totiž po dvou trojmezích. Z evropských států má nejvíce trojmezí Rakousko (9), stejně jako Rusko.

Žádná trojmezí nemají zejména ostrovní státy, (polo)enklávní státy a většina států severní a střední Ameriky.

Trojmezí v Česku[editovat | editovat zdroj]

Žitava: hraniční přechod do Česko a do Polsko

Česko má čtyři mezistátní trojmezí:

Za další významná trojmezí můžeme označit místa styku historických zemí:

V Česku se dále vyskytuje 13 krajských trojmezí, která však nebývají zvláštně značena. Oblasti okolo těchto trojmezí jsou zpravidla vnitřními periferiemi a trpí odlehlostí od center a slabou mezikrajskou veřejnou dopravou.

Zajímavostí je karpatská hora Stoh na jihovýchodě Podkarpatské Rusi, kde se za meziválečného období nacházel styk území Československa, RumunskaPolska. S přesuny hranic po druhé světové válce toto trojmezí zaniklo, dnes jde o bod na rumunsko-ukrajinské hranici.

Města na trojmezí[editovat | editovat zdroj]

Přestože trojmezí je z podstaty věci periferní oblastí všech zúčastněných států, někdy se na něm alespoň z jedné strany nachází relativně velké centrum. Mohlo se rozvinout právě díky této poloze (přeshraniční obchodní styk), nebo u něj naopak styk hranic vznikl dodatečně při rozhraničování sporných území. Typicky se jedná o místa, kde hranice vede po řece, ale není to pravidlem.

Takovými případy jsou:

 • Švýcarsko švýcarská Basilej na trojmezí s Francie Francií a Německo Německem
 • Německo německé Cáchy s Belgie Belgií a Nizozemsko Nizozemskem
 • Paraguay paraguayské Ciudad del Este s Argentina Argentinou a Brazílie Brazílií
 • Turecko turecké Edirne s Řecko Řeckem a Bulharsko Bulharskem
 • Libye libyjský Gadames s Alžírsko Alžírskem a Tunisko Tuniskem
 • Kolumbie kolumbijská Leticia s Brazílie Brazílií a Peru Peru
 • Maďarsko maďarský Segedín se Srbsko Srbskem a Rumunsko Rumunskem
 • Írán íránský Záhedán s Afghánistán Afghánistánem a Pákistán Pákistánem
 • Německo německá Žitava s Česko Českem a Polsko Polskem

Extrémním případem hlavního města na trojmezí je Slovensko slovenská Bratislava na hranici s Rakousko Rakouskem a Maďarsko Maďarskem.

Historicky významnou vesnicí na trojmezí je Lucembursko lucemburský Schengen u hranic s Francie Francií a Německo Německem.

Přístavy[editovat | editovat zdroj]

Zvláštními případy, které sice neobsahují trojmezí jako takové, ale mají s ním společný rys těsného styku se dvěma jinými státy, jsou přístavní města na vyústění koridorů zajišťujících svému státu alespoň úzký přístup k moři. V jejich blízkosti se může nacházet trojmezí mořské.

Jsou to například:

 • Irák irácký Faw mezi Írán Íránem a Kuvajt Kuvajtem
 • Slovinsko slovinský Koper mezi Itálie Itálií a Chorvatsko Chorvatskem

Na blízkém styku čtyř států se nacházejí

 • Izrael izraelský Eilat a Jordánsko jordánská Akaba mezi Egypt Egyptem a Saúdská Arábie Saúdskou Arábií

Ani v přeneseném smyslu však není takovým trojmezím bosenskohercegovský Neum, s nímž z obou stran sousedí Chorvatsko.

Čtyř- a více-mezí[editovat | editovat zdroj]

Zatímco trojmezí je fenoménem přirozeným a v podstatě nutným, styk více než tří území v jednom bodě je naopak jevem výjimečným a zpravidla umělým. Co se týče suverénních států je jediným bodem, kde se setkávají hranice více než tří zemí, jižní pól, kde existuje teoreticky styk sedmi svrchovaných států, které vznáší nároky na jednotlivá antarktická území. Jmenovitě se jedná o Spojené království Velkou Británii, Francie Francii, Norsko Norsko, Argentina Argentinu, Chile Chile, Austrálie Austrálii a Nový Zéland Nový Zéland; navíc se s nimi v tomto bodě stýká ještě osmé území – Země Marie Byrdové, což je nikým nenárokovaná oblast. Nicméně s platností Antarktické smlouvy od roku 1961 tyto hranice ztratily praktický význam.

Téměř v jednom bodě uprostřed řeky Zambezi se setkávají hranice Botswana Botswany, Namibie Namibie, Zambie Zambie a Zimbabwe Zimbabwe. Ve skutečnosti se však jedná o dvě trojmezí vzdálená od sebe asi 160 metrů – Namibie (Capriviho pruh) a Zimbabwe se nedotýkají.

„Čtyřmezí“ se nicméně běžně vyskytují na styku nižších správních jednotek vymezovaných uměle pravoúhlým způsobem – takto se skutečně v jednom bodě zvaném Four Corners setkávají území amerických států Arizona Arizona, Colorado Colorado, Nové Mexiko Nové Mexiko a Utah Utah, nebo kanadských území ManitobaManitoba Manitoba, SaskatchewanSaskatchewan Saskatchewan, Severozápadní teritoriaSeverozápadní teritoria Severozápadní teritoria a NunavutNunavut Nunavut (toto kanadské čtyřmezí vzniklo teprve roku 1999 vyčleněním teritoria Nunavut).

V Česku existuje jedno okresní čtyřmezí, vytyčené paradoxně jen třemi celky – okresy Brno-město, Brno-venkov a Blansko. Okres Brno-venkov obklopuje městský okres Brna, ovšem v jednom bodě se brněnské katastrální území Útěchov dotýká území Adamova (okres Blansko), čímž vzniká čtyřmezí se dvěma protilehlými rohy patřícími témuž celku. Bod se nachází pár desítek metrů od Hrádkovy cesty z Útěchova do Adamova.

Trojmezí ve světě[editovat | editovat zdroj]

Následuje seznam všech mezinárodních kontinentálních trojmezí.

Evropa[editovat | editovat zdroj]

Severní Amerika[editovat | editovat zdroj]

V Severní Americe (bez Střední) není žádné trojmezí hranic, USA a Kanada nemají žádné.

Spolkové státy USA tvoří 38 Tri-State Areas (území tří států). Jako Four Corners (anglicky Čtyři rohy) je označována oblast čtyřmezí států Utah, Colorado, Arizona a Nové Mexiko.

Střední Amerika[editovat | editovat zdroj]

Jižní Amerika[editovat | editovat zdroj]

Afrika[editovat | editovat zdroj]

V Africe se vyskytuje 57 trojmezí hranic:

Asie[editovat | editovat zdroj]

V Asii je 43 trojmezí hranic:

Trojmezí hranic ČínaKazachstánRusko a ČínaMongolskoRusko leží v Altaji v 50 km vzdálenosti, což je v kontextu jejich rozloh velmi málo.

ArménieÁzerbájdžánÍrán mají dvě trojmezí hranic.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]