Enkláva

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o významu v politické geografii. O významu v biologické geografii pojednává článek Areálová enkláva.

Enkláva je v kontextu mezinárodní politické geografie cizí území nebo jeho část, které je zcela obklopené územím vlastního státu. Pojem byl převzat z francouzského enclave, původně pochází z latinského en (v) a clavis (mísa).

Definice mezinárodního práva[editovat | editovat zdroj]

Na území státu B se nachází enkláva x (patřící státu A, zároveň exkláva státu A). Další zde znázorněná území nejsou enklávami: území y hraničí i se státem C (je však exklávou státu A), území z je pak spojeno se státem A a tedy enklávou ani exklávou z hlediska definice není.

V politické geografii je enkláva teritorium, jehož zeměpisné hranice leží kompletně uvnitř hranic jiného teritoria.[zdroj?] Na druhou stranu exkláva je teritorium právně spojené s jiným teritoriem, se kterým není spojeno fyzicky.[zdroj?] Enkláva musí být obklopena územím jediné cizí entity, tudíž se jako enkláva nebere stát, jenž leží mezi více státy (jako např. Andorra nebo Lichtenštejnsko a potažmo jakýkoli další vnitrozemský stát).[zdroj?] Zároveň se jako enkláva také nebere území, jež je sice obklopeno územím jediného cizího státu, ale zároveň má přístup k moři.[zdroj?] Z tohoto důvodu není Portugalsko enklávou Španělska nebo Monako enklávou Francie. Enkláva přitom nemusí být vždy i exklávou z hlediska státu, jemuž náleží.

Další příklady:

Dále se enkláva nesmí zaměňovat se statusem exteritoriálního území.[zdroj?]

Ke krajním případům se počítají[zdroj?] následující příklady:

 • Území, ležící na mořském pobřeží a jinak obklopená územím jediného státu, se nepovažují za enklávy, pokud je z jejich výsostných vod možno dosáhnout mezinárodní vody. Státy jako Monako, Gambie nebo Brunej proto enklávami nejsou. Někdy se pro ně užívá termínu poloenkláva.[1]
 • U ostrovů platí ve většině případů totéž. Výjimkou je např. argentinský ostrůvek Martin Garcia, ležící v uruguajské části ústí řeky Río de la Plata.
 • Sporné[zdroj?] je označování rakouské obce Kleinwalsertal jako enkláva: důvodem je, že jediné schůdné spojení do Rakouska je silnice vedoucí přes německé území. Jedná se tedy o enklávu de facto, nikoliv ale de iure.

Státy mající ve svém území enklávy[editovat | editovat zdroj]

Uvedeny státy s enklávami nesporně náležejícími jinému státu. Vedle toho existují sporné případy jako Ázerbájdžán s enklávou Náhorní Karabach. Dále nejsou zahrnuty státy s enklávami svých autonomních republik, jako je Rusko.

Jiné enklávy ve správním členění[editovat | editovat zdroj]

Za enklávu může být považována též obec nebo její místní část, které je zcela obklopená územím jiné obce. Nynější zákon o obcích stanoví zásady, které by vzniku nových enkláv a exkláv na úrovni obcí měly bránit. V současnosti je na území České republiky šest takovýchto případů:

 1. Malá Roudka je pravou enklávou Velkých Opatovic (okres Blansko)
 2. Hrutov je pravou enklávou Kněžic (okres Jihlava)
 3. Stráž nad Nisou je pravou enklávou Liberce (okres Liberec)
 4. Spojil je pravou enklávou Pardubic (okres Pardubice)
 5. Mačkov je pravou enklávou Blatné (okres Strakonice)
 6. Podivice jsou pravou enklávou vojenského újezdu Březina (okres Vyškov)

Praha jako kraj tvoří enklávu ve Středočeském kraji. Bruselský region je enklávou ve Vlámském regionu.

Enklávu na úrovni místních částí či katastrálních území v některých městech tvoří historické jádro města, například katastrální území Opava-Město je enklávou v katastrálním území Opava-Předměstí.

Zánik enkláv na území Indie a Bangladéše[editovat | editovat zdroj]

Do 1. srpna 2015 bylo na světě 211 enkláv, z toho 162 se nacházelo na území Indie a Bangladéše, tento den však Indie s Bangladéší provedly výměnu těchto území, čímž zmíněné enklávy zanikly[2]. Zároveň tak také zanikla jediná enkláva v enklávě na světě.

Pod Bangladéš nyní spadá 111 a pod Indii 51 z původních 162 enkláv. Na tomto území žije přes 50 tisíc obyvatel[2].

Další významy[editovat | editovat zdroj]

V občanském právu se tohoto termínu používá analogicky pro pozemek, který není přístupný přes veřejnou cestu, ale pouze přes cizí pozemek.

V etnologii a potažmo například lingvistice se enklávou nazývá území, kde žije nějaký národ a které je zcela obklopeno územím, na kterém žije národ jiný. Příkladem je Sedmihradsko v Rumunsku, kde žije maďarské obyvatelstvo obklopené obyvatelstvem rumunským.

V ekologii se používá pro označení tzv. areálové enklávy určitého taxonu, tedy území, kde se daný taxon nevyskytuje a které je zcela obklopeno areálem jeho výskytu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. CoJeCo - enkláva
 2. a b O půlnoci svět přišel o většinu enkláv. Indie upravila bláznivou hranici. iDnes [online]. . Dostupné online.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]