Exteritorialita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Exteritorialita je pojmem z mezinárodního práva. Pojem pochází z latinského ex („mimo“, „vně“) a territorium (mj. „území“) a používá se pro osoby, věci či území, nacházející se mimo výsost státu, ve kterém se tyto nacházejí.

S exteritorialitou těsně souvisí pojem imunity. Pojem exteritoriálního území je naproti tomu často nesprávně zaměňován s pojmy enkláva resp. exkláva (kde se jedná o cizí výsostné území).

Exteritorialita osob a věcí[editovat | editovat zdroj]

Nacházet se mimo výsost státu v tomto případě znamená, že dotyčné právní subjekty nepodléhají místnímu soudnímu stíhání a výkonu moci (což ještě neznamená, že nepodléhají místnímu právnímu řádu vůbec). Konkrétně to znamená, že příslušník státu A, který ve státě B spáchal trestný čin a zároveň v témže státě požívá privilegium exteritoriality, zde nemůže být zatčen, postaven před soud a odsouzen.

Výsada exteritoriality je jako výjimka udělována zejména velvyslancům, vyslancům a vyššímu diplomatickému personálu (a zpravidla i jejich rodinným příslušníkům), hlavám států (včetně doprovodu) a vojenským jednotkám (včetně lodí, letadel atp.), nacházejícím se na cizím území na pozvání nebo v důsledku mezistátních smluv. Dále sem patří soudci Mezinárodního soudu, v smluvně dohodnutých případech i účastníci mezinárodních konferencí a organizací (včetně jejich budov a úředníků).

Exteritoriální území[editovat | editovat zdroj]

Exteritoriální území je zvláštním případem exteritoriality. Týká se analogicky především pozemků zastupitelských úřadů včetně zde se nacházejících nemovitostí, věcí a osob. Exteritoriální území samotné však zůstává integrální částí státního území hostující země. Další exteritoriální území mohou být dohodnuta smluvně.

Příklady[editovat | editovat zdroj]

  • obecně ambasády

historické

Exteritoriálním územím naproti tomu není např. české přístaviště Moldauhafen v Hamburku, které je pouze dlouhodobě pronajaté (do roku 2028). Podobně se nejedná o exteritorialitu, nýbrž o pronájem v případě hrobu J. A. Komenského v nizozemském Naardenu.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Podolí - Mikroregion Roketnice. www.roketnice.cz [online]. [cit. 2020-10-05]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]