Dálnice v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Dopravní značka „Dálnice“ (IZ 1a)

Dálnice v Česku jsou nejvyšší kategorií automobilových dopravních cest v Česku. Provozované úseky dálnic mají celkovou délku 1 363 km (k 1. lednu 2023)[1], další stovky kilometrů jsou ve výstavbě či plánovány. Zákonem stanovená nejvyšší dovolená rychlost je mimo obec 130 km/h, v obci pak 80 km/h. Na některých úsecích dálnic je uvažováno o zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti na 150 km/h, na vytížených úsecích u velkých měst bývá naopak trvale snížena.

České dálnice jsou v mapách a textech označovány kombinací písmene D a vlastního čísla dálnice (např. D1), v terénu pak jen bílým číslem na červené tabulce. Dálniční ukazatele a návěsti jsou zelené.

České dálnice spravuje státní organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR).

Historie dálnic v Česku[editovat | editovat zdroj]

Nejsložitější česká křižovatka Lahovice u Prahy na dálnici D0
Mapa českých dálnic, stav k 1.1.2023

Úvahy o československé dálnici se objevovaly v letech 1934–1935. Konkrétní myšlenky postavit silnici napříč Československem se objevily v projektu „Národní silnice PlzeňKošice“. Brněnský region předložil druhý návrh [zdroj?] silniční magistrály „ChebChust“, která se skládala v úseku Cheb–Košice ze severního a jižního tahu; dál na tehdejší Podkarpatskou Rus pokračoval jediný tah. Oba návrhy však nezískaly přízeň úřadů.

Koncept pro vybudování autostrád v Československu vypracoval brněnský architekt Bohuslav Fuchs. Navrhoval dvě větve: 1000 km (Cheb – Hradec Králové – Olomouc – Košice – Chust) a 800 km (Cheb – Plzeň – Brno – Košice). Fuchsův koncept (existující podle všeho roku 1934) začal intenzivně propagovat Hugo Vavrečka, ředitel Baťových závodů. Učinil tak svou přednáškou v pražském Karolinu počátkem ledna 1935. Jeho přednáška byla široce publikována v tisku a vzbudila pozornost.

Vavrečkovy úvahy se dále rozvíjely na půdě Baťových závodů. V roce 1937 vydal Jan Antonín Baťa knihu Budujme stát pro 40 000 000 lidí, kde je mj. námět k výstavbě dálkové komunikace ChebVelký Bočkov, jež ovšem vedla po délce ČSR nejpřímější cestou a vyhnula se Praze i Bratislavě. Nechal dokonce vypracovat její podrobnou studii. Úsek LužnáMakov vedoucí kolem Zlína byl oficiálně schválen ministerstvem dopravy.

Zpočátku se pro označení rychlostních komunikací používal z italštiny přejatý termín autostráda (autostrada) nebo autodráha odvozený z německého Autobahn. V oficiálních plánech se používalo označení dálková komunikace.[2] V prosinci 1938 se začal používat termín dálnice. Za původce slova bývá označován zaměstnanec tehdejšího Velitelství stavby dálkových silnic (později přejmenovaného na Generální ředitelství stavby dálnic) Ing. Karel Chmel.[2] Jeho nadřízený, velitel Stavby dálkových silnic brigádní generál Václav Nosek, v dopise ministerstvu národní obrany termín oficiálně navrhl a zdůvodnil.[3]

Začátky[editovat | editovat zdroj]

Vojslavický most, jehož spodní část byla postavena 40. letech. Dálnice D1 byla později postavena na novém mostě z oceli nad existující stavbu, kterou byla využita pro silnici III. třídy
Borovský most, dokončený v roce 1950, byl z většiny zatopen Vodní nádrží Švihov
Most české dálnice u obce Zástřizly ze 40. let
Most exteritoriální dálnice u obce Jevíčko

Na podzim 1938 po Mnichovské dohodě byly ztrátou území okleštěny i důležité dopravní tepny, výstavba nových se tak stala důležitou. V listopadu 1938 bylo vydáno vládní nařízení o některých opatřeních souvisících se zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav - Brno - Vídeň.[4] V prosinci 1938 bylo vydáno vládní nařízení o stavbě dálnic, o zřízení Generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organizaci.[5] Nařízení definuje dálnice jako veřejné silnice budované státem určené výlučně pro dopravu motorovými vozidly. Nařízení dále mj. stanovuje výstavbu západo-východní dálnice s tím, že tato má samostatný rozpočet a má být dokončena do 4 let.

Do konce roku 1938 byl vypracován podrobný projekt dálnice PrahaBrnoSlovensko. 13. ledna 1939 přeložil ministr veřejných prací Dominik Čipera tzv. úřední návrh trasy dálnice Praha - Jihlava - Brno - slovenská hranice. Vláda téhož dne návrh svým usnesením schválila a dala souhlas k přípravným pracím na úsecích I. Chodov - Humpolec a III. Zástřizly - Lužná s tím, aby byly hned na jaře zahájeny stavební práce.[6]

Dne 24. ledna začaly stavební práce v chřibských lesích u Zástřizel a 2. května byl slavnostně proveden první výkop u Újezda nedaleko Průhonic.[6] V této době se také začala připravovat německá exteritoriální dálnice Vídeň – Vratislav vedoucí okolo Brna; její výstavba v německé režii začala již v dubnu 1940.

1. prosince 1938 zahájili Němci stavbu tzv. sudetské autostrády (tehdy na území Německé říše) v trase Streitau (v Bavorsku) – ChebKarlovy VaryLovosiceČeská LípaLiberecGörlitz (v Prusku, nyní Sasku).

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 bylo vydáno nařízení, že dálnice PrahaBrnoSlovensko má být začleněna do německé sítě.[zdroj?] Znamenalo to především použití přísnějších parametrů. V srpnu 1939 byla zadána stavba 77,4 km dálnice na úsecích Chodov - Lensedly, Vranov - Ostředek, Střechov - Bernartice, Sedlice - Koberovice, Zástřizly - hranice okresu Zlín; včetně velkých mostních staveb Borovského mostu a Vojslavického mostu.[7] Stavba Mostu přes Šmejkalku, největší mostní rozestavěné mostní stavby s rozpětím 120 m, byla zadána v září 1939). Koncem roku 1939 pracovalo na stavbě dálnice 21 českých stavebních firem (v listopadu 1939 až 2 673 pracovníků), Generálního ředitelství stavby dálnic (GŘSD) mělo 443 zaměstnanců.[6] V roce 1940 začalo projektování dálnic Praha - Lovosice (trať IV) a Praha - Plzeň (trať V), pro dálnice Praha - Náchod (trať VI) a Praha - České Budějovice (trať VII) jsou prováděny studie. Je také rozhodnuto, že dálniční křižovatku české západo-východní dálnice a německé exteritoriální dálnice u Brna (v prostoru Bosonohy - Troubsko) mají postavit Němci.[6]

V březnu 1940 je po zvážení potíží při hledání trasy přechodu na Slovensko a zohlednění velkého nárůstu stavebních nákladů na rozestavěném úseku v Chřibech GŘSD rozhodlo o okamžitém ukončení projekčních i stavebních prací na východ od Brna.[6] GŘSD také vzalo na vědomí návrh Národního autoklubu Čech a Moravy na využití části dálnice u Kunic pro závodní dráhu po vzoru berlínského AVUSu.[6] V létě 1940 byly práce na východ od Brna obnoveny, v září 1940 byly zadány ke stavbě další úseky v úseku Chodov - Humpolec. Stavební firmy však zápasí s nedostatkem materiálu způsobeným válkou.[6] V srpnu 1941 byl vydán zákaz velkých infrastrukturních staveb, stavba dálnice však zatím získává výjimku. V roce 1942 práce na většině úseků ustávají, v říjnu je vyhlášen zákaz používání cementu, z kterého dostávají výjimku jen velké mostní stavby na dálnici, zabavena je také betonářská ocel. Stavební práce ustaly, činnost GŘSD se postupně omezila na hlídání rozestavěných staveb.[6]

V osvobozeném Československu se tak nacházely části tří nedokončených dálnic v úhrnné délce 188 km. Kromě dálnice Praha–Brno s celkovou délkou rozestavěných úseků 77 km to byla nyní nepotřebná „Hitlerova dálnice“ z nově polské Vratislavi do Vídně, souvisle rozestavěná mezi obcemi Městečko Trnávka u Moravské Třebové a Ledce u Rajhradu v délce 83 km, a „sudetská dálnice“, jejíž rozpracované úseky u Chebu a Liberce měly dohromady délku cca 28 km.[6] Na pokračování stavby žádné z německých dálnic nemá Československo zájem, panuje však shoda na pokračování stavby české východo-západní dálnice, zejména úseku Praha - Humpolec. V červenci 1946 je však zrušeno GŘSD, stavba je formálně převedena pod Stavební správu dostavby dálnice jako podřízené složky ministerstva techniky. Samotná stavba české dálnice se však v úseku Praha - Humpolec znovu rozběhla, na moravské části probíhaly udržovací práce. Pokračování ve stavbě dálnice bylo i součástí dvouletky.[6]

I po únoru 1948 stavba pokračovala, negativní vliv na ní však mělo znárodnění stavebních firem, které samotnou stavbu prováděly. Stavba byla převedena pod Ředitelství pro stavbu vodních cest.[6] V roce 1949 byly dokončeny některé mosty, na některé mosty před dálnici byla převedena i doprava. Stavba české části byla formálně převedena pod Krajské národní výbory v Praze a Jihlavě, moravský úsek je již ponechán svému osudu. Stavba na všech úsecích však pomalu ustala, posledním ve výstavbě byl Borovský most, který byl dokončen v listopadu 1950 a v prosinci 1952 zkolaudován.[6]

Obnovení výstavby a založení sítě[editovat | editovat zdroj]

Kompletní mapa všech plánovaných i hotových úseků dálnic, stav k 26. ledna 2016

Koncem padesátých let začala intenzita silničního provozu narůstat a brzy převýšila úroveň z doby před válkou. V roce 1963 byla vymezena vybraná silniční síť určená k přednostní modernizaci a zároveň byl stanoven tvar a rozsah dálniční sítě. V roce 1967 byla zahájena výstavba dálnice D1 Praha–Brno. Její trasa až na malé výjimky kopírovala plány a rozestavěné části z 40. let. První jedenadvacetikilometrový úsek z Prahy do Mirošovic (kde odbočuje silnice do jižních Čech) byl uveden do provozu 12. července 1971; celá dálnice do Brna byla dokončena humpoleckým úsekem v listopadu 1980.

Od roku 1971 do 31. října 2019 přibylo 1 269 km dálničních úseků. Přírůstky v jednotlivých desetiletích byly:[8]

K 14. prosinci 2022 byla celková délka dálnic v Česku 1 355 km.[1][9]

Přeřazení rychlostních silnic do kategorie dálnice[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také v článku Nové pojetí dálniční sítě.

K 31. prosinci 2015 bylo v Česku v provozu 775 km dálnic a 463 km silnic pro motorová vozidla (tzv. rychlostních silnic). V lednu 2013 Ministerstvo dopravy navrhlo administrativní přeřazení některých rychlostních silnic či jejich úseků do kategorie dálnic – Nové pojetí dálniční sítě (NPDS). Tento návrh byl později rozšířen tak, aby do kategorie dálnic byla přeřazena naprostá většina rychlostních silnic. Návrh byl schválen v roce 2015 a přeřazení bylo provedeno k 1. lednu 2016.[10] Síť dálnic se tak rozšířila o 438 km. Zbylé rychlostní silnice a některé další 4proudé silnice se středním dělicím pásem vytvořily kategorii silnic pro motorová vozidla s nejvyšší dovolenou rychlostí 110 km/hod.

Označení do 2015 Označení od 2016 Úseky bývalých rychlostních silnic přeřazené do kategorie dálnic
I1 rychlostní silnice R1 D0 dálnice D0 všechny (v provozu 41 km)
I3 rychlostní silnice R3 D3 dálnice D3 všechny (v provozu žádný)
I4 rychlostní silnice R4 D4 dálnice D4 všechny (v provozu 41 km)
I6 rychlostní silnice R6 D6 dálnice D6 všechny (v provozu 76 km)
I7 rychlostní silnice R7 D7 dálnice D7 většina, s výjimkou úseku Spořice – Chomutov (v provozu 35 km bez úseku Spořice – Chomutov)
I10 rychlostní silnice R10 D10 dálnice D10 všechny (v provozu 71 km)
I11 rychlostní silnice R11 D11 dálnice D11 všechny (v provozu žádný)
I35 rychlostní silnice R35 D35 dálnice D35 úsek Hradec Králové – Svitavy – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad Bečvou (v provozu 63 km v tomto úseku)
I43 rychlostní silnice R43 D43 dálnice D43 všechny (v provozu žádný)
I46 rychlostní silnice R46 D46 dálnice D46 všechny (v provozu 38 km)
I48 rychlostní silnice R48 D48 dálnice D48 všechny (v provozu 31 km)
I49 rychlostní silnice R49 D49 dálnice D49 všechny (v provozu žádný)
I52 rychlostní silnice R52 D52 dálnice D52 všechny (v provozu 17 km)
I55 rychlostní silnice R55 D55 dálnice D55 všechny (v provozu 16 km)
I56 rychlostní silnice R56 D56 dálnice D56 všechny (v provozu 12 km)

Dálnice D43 byla roku 2021 ze sítě dálnic vyřazena a nově je projektována jako čtyřpruhová silnice I/73.

Systém číslování a značení[editovat | editovat zdroj]

Označení dálnice D1 na silniční směrové tabuli
Označení dálnice D5 na dálniční návěsti před křižovatkou (vzor)

České dálnice se zpravidla číslují podle silnice I. třídy, kterou nahrazují; z toho důvodu nejde o souvislou číselnou řadu.

Původní silnice je zpravidla degradována na silnici II. třídy řady 6xx (kde xx odpovídá původnímu číslu silnice a číslu nové dálnice). Tomu se vymyká dálnice D2, která sice vede podél části původní silnice č. 2, ale ta byla převedena na čísla I/52 (krátký úsek) a II/425.

Z pravidla číslování existuje několik výjimek:

 • Dálnice D0 – označení pražského dálničního okruhu (neexistovala žádná silnice č. 0, okruh zčásti nahradil původní silnici I/29 a potenciálně nahradí objezdovou silnici II/101)
 • Dálnice D1 – v úseku PrahaMirošovice nahradila silnici I/3, pak trasována zcela nezávisle, následně v úseku JihlavaBrno podél části tehdejší silnice č. 2 (dnes II/602), od Brna pak zhruba podél silnice I/47 (převáděné na II/430 nebo II/647).
  • Úsek D1 od Hulína dál se původně měl jmenovat D47, po odložení původního projektu pokračování D1 ve směru Zlín a Slovensko bylo roku 2006 rozhodnuto označit jako D1 preferovanou dálnici směr Ostrava. D1 tak propojuje 3 největší česká města (Praha, Brno, Ostrava).
 • Dálnice D11 v úseku Hradec KrálovéPolsko – nahrazuje část silnice I/33 a výhledově část I/37 a I/16. Protože by nebylo praktické několikrát během trasy měnit číslo dálnice, bylo podrženo číslo D11, ačkoliv silnice I/11 je z Hradce Králové trasována zcela jinam. (Pokud by mělo být pravidlo číslování co nejvíce dodrženo, nejlogičtější by bylo úsek D11 za křižovatkou s D35 označit jako D37.)

Jednotlivé dálnice se v dokumentech značí písmenem D (a číslem). Na dopravním značení v terénu se používá pouze číslo (bílé na červené tabulce) bez D (dopravní značka IS16a). Jako samostatná tabulka se prakticky nevyskytuje, zpravidla je součástí směrových tabulí, návěstí apod. V číslech mostů a podjezdů se číslo komunikace uvádí i s písmenem D.

Značení nájezdů[editovat | editovat zdroj]

Návěst před výjezdem z dálnice
Návěst před křižovatkou dálnic

Nájezdy (či výjezdy, sjezdy, exity) na českých dálnicích jsou číslovány podle staničení (kilometru) dané dálnice. Číslo nájezdu tak zároveň poskytuje informaci o jeho vzdálenosti od začátku dálnice a rozdíl čísel dvou nájezdů téže dálnice vyjadřuje jejich vzájemnou vzdálenost. Tento způsob také umožňuje snadno očíslovat případný nově vybudovaný nájezd.

Běžné nájezdy bývají na dálnici návěstěny 1 km předem, pak následuje návěst křižovatky včetně významných cílů 500 m předem. Nejvýznamnější nájezdy (křížení s jinou dálnicí apod.) bývají návěstěny 2 km předem.

Za nájezdem se osazuje značka IS 8b „Dálková návěst se vzdálenostmi“, kde bývá uváděn hlavní cíl nejbližšího nájezdu a hlavní cíl celého dálničního úseku, se vzdáleností v km. Do roku 2015 se uváděl přímo název a vzdálenost následujícího nájezdu, od roku 2016 se uvádí nejvýznamnější cíl u tohoto nájezdu a jeho vzdálenost (včetně cesty od nájezdu do cíle, nelze tedy z této hodnoty určit vzdálenost příštího nájezdu).

Seznam dálnic[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2021 se česká dálniční síť skládá z celkem 18 dálnic, z toho je (k 8. září 2022) alespoň v částečném provozu 17 dálnic, ale jen 6 z nich (D2, D5, D8, D10, D46 a D56) je dokončených. Téměř dokončená je D1, a D4 má v současnosti všechny nezprovozněné úseky ve výstavbě. I u dokončených dálnic (s výjimkou D2) však probíhají nebo jsou plánovány stavební úpravy vedoucí ke zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti provozu (rozšíření, přestavba nájezdů).

Stav k 1. lednu 2023 jednotlivých dálnic ukazuje následující tabulka.

Číslo dálnice Název dálnice Trasa dálnice V provozu[1] V provozu
(%)
Ve výstavbě Zbývá dokončit (km) Celková délka OpenStreetMap
D0 Pražský okruh 40,514 km 49 42 83 km
D1 D1 PrahaJihlavaBrnoVyškovHulínPřerovLipník nad BečvouBělotínOstravaBohumínPolskoPolsko Polsko (dálnice A1) 361,291 km 98 D1 Říkovice - Přerov (10 km) 10 376 km
D2 D2 BrnoBřeclavSlovenskoSlovensko Slovensko (dálnice D2) 60,87 km 100 60,87 km
D3 D3 PrahaTáborČeské BudějoviceDolní DvořištěRakouskoRakousko Rakousko (rychlostní silnice S10) 69,055 km 41 D3 Úsilné - Hodějovice (7,2 km)

D3 Hodějovice - Třebonín (12,6 km)

D3 Třebonín - Kaplice nádraží (8,6 km)

Celkem 28,4 km

102 168 km
D4 D4 PrahaPříbramHáje; Mirovice – Třebkov 43,931 km 63 D4 Příbram - Mirotice (32 km) 32 86 km
D5 D5 PrahaBerounRokycanyPlzeňRozvadovNěmeckoNěmecko Německo (dálnice A6) 151,069 km 100 151,069 km
D6 PrahaKarlovy VarySokolovChebPomezí nad OhříNěmeckoNěmecko Německo (dálnice A70) 88,037 km 58

D6 Krupá, přeložka (6,5 km)

71 169 km
D7 D7 PrahaSlanýLounyChomutov 43,742 km 58 D7 Louny, zkap. obchvatu (6,1 km)

D7 Chlumčany, zkapacitnění (4,4 km)

Celkem 10,5 km

24 82 km
D8 D8 PrahaLovosiceÚstí nad LabemKrásný LesNěmeckoNěmecko Německo (dálnice A17) 94,474 km 100 94,474 km
D10 PrahaMladá BoleslavTurnov 70,393 km 100 70,393 km
D11 D11 PrahaPoděbradyHradec KrálovéJaroměřTrutnovKrálovecPolskoPolsko Polsko (rychlostní silnice S3) 114,483 km 74 41 155 km
D35 ÚlibiceHradec KrálovéSvitavyMohelniceOlomoucLipník nad Bečvou 89,375 km 43,90 115,64 206,14 km
D46 D46 VyškovProstějovOlomouc 38,26 km 100 38,26 km
D48 D48 BělotínNový JičínFrýdek-MístekČeský TěšínPolskoPolsko Polsko (rychlostní silnice S52) 48,81 km 47 D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa (4,3 km)

D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa (4,3 km)

D48 Bělotín - Rybí, I. etapa (13,2 km)

Celkem 21,8 km

42 79 km
D49 D49 HulínFryštákVizoviceStřelnáSlovenskoSlovensko Slovensko (rychlostní silnice R6) 0 km 0 D49 Hulín - Fryšták (17,3 km) 60 60 km
D52 BrnoPohořeliceMikulovRakouskoRakousko Rakousko (dálnice A5) 16,895 km 37 28 45 km
D55 OlomoucPřerovHulínOtrokoviceHodonínBřeclav 18,944 km 20 D55 Babice - Staré Město (8,3 km)

D55 Staré Město - Moravský Písek (8,8 km)

Celkem 17,1 km

80 100 km
D56 D56 OstravaFrýdek-Místek 13,049 km 100 13,049 km
Celkem 1 363 km 65 131 km 751 2 122 km

Zpoplatnění[editovat | editovat zdroj]

Dálniční známka na rok 2006

Tak jako ve většině zemí je i v Česku použití dálnice zpoplatněno, a to od roku 1995.

Poplatky se platí formou časových kupónů (dálniční známka), které jsou od roku 2010 vydávány pouze pro vozidla do hmotnosti 3,5 tuny. Pro těžší vozidla je od 1. ledna 2007 zavedeno elektronické mýto pro vozidla nad 12 tun a od 1. ledna 2010 i pro vozidla nad 3,5 tuny. Mýtné se vypočítává podle ujeté vzdálenosti, kategorie vozidla, emisní třídy motoru, hmotnosti vozidla, počtu náprav a denního období.[11]

Dálniční kupony jsou k dispozici desetidenní, měsíční a roční. Roční kupón je platný vždy na jeden rok od počátku platnosti. Jako důkaz o zaplacení se používala samolepicí „dálniční známka“, vylepovaná viditelně na čelní sklo. Od 1. ledna 2021 jsou nálepky nahrazeny systémem elektronických dálničních známek, které je možno zakoupit online nebo v síti obchodních míst a samoobslužných kiosků.[12] Pro rok 2022 činí cena za kupón pro vozidla do 3,5 tuny 1500 Kč na rok, 440 Kč na 30 dní a 310 Kč na 10 dní. Vozidla na plynový nebo biomethanový pohon mají poplatek zlevněný na polovinu (netýká se vozidel s LPG). Osvobozeny z poplatku jsou automobily na elektrický, hybridní nebo vodíkový pohon, automobily převážející vybrané osoby a registrovaná historická vozidla.[13]

Některé úseky dálnic jsou od poplatku (pro vozidla do 3,5 t) osvobozeny – zpravidla ty, které zároveň slouží jako obchvaty velkých měst nebo po nich peážuje silnice I. třídy. Tím jsou k použití těchto úseků motivováni zejména lokální řidiči, kteří jinak dálnice nevyužívají.

Ekologické aspekty výstavby dálnic[editovat | editovat zdroj]

Nejdelší český most, Radotínský most
Začátek dálnice D1 na Chodově

Když byla zahájena výstavba prvních dálnic v Česku, na ekologické důsledky takovýchto staveb nebyl kladen příliš velký důraz. Teprve po společenských změnách v listopadu 1989 došlo ke změně legislativy a k celkovému zpřísnění podmínek pro jakoukoliv výstavbu, která má vliv na životní prostředí. Kromě jiného v Česku začaly platit také poměrně přísné předpisy EU. Před zahájením výstavby tak investor musí získat celou řadu povolení a prokázat, že stavba nebude mít na životní prostředí příliš negativní vliv.

Kromě toho se objevila různá ekologická hnutí, která začala více či méně intenzivně prosazovat svoje představy v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Dochází k ostrému střetu zájmů, kdy na jedné straně stojí zájmy investora (stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic) a zájmy přepravců, dopravců, motoristů a obyvatel obcí postižených dosavadní silnou průjezdnou dopravou, na druhé straně zájmy ochrany přírody a krajiny, která je výstavbou dálnic často více či méně znehodnocována, a obyvatel míst postižených výstavbou, zastoupené jak ekologickými iniciativami, tak příslušnými státními orgány. Investor se (teoreticky) snaží dosáhnout rychlé a pokud možno levné výstavby, zatímco státní orgány určené k ochranné přírody a krajiny a ekologická hnutí chtějí vliv staveb na životní prostředí v maximální možné míře eliminovat. Výsledkem je poměřování politické síly obou stran, které někdy vyústí v kompromisní řešení.

Někteří odpůrci výstavby či odpůrci prosazovaných variant projektu se aktivně účastní správních řízení, která předcházejí vydání stavebního povolení, podávají v jejich rámci řadu připomínek a pokud jim není vyhověno nebo nebyl dodržen zákonný postup, podávají odvolání. Některé skupiny komplikují výstavbu obstrukčními postupy, například tím, že skupují malé pozemky na pro ně nepřijatelných trasách a odmítají je prodat.

„Salámová“ metoda[editovat | editovat zdroj]

Velmi kritizovaným aspektem výstavby dálnic v Česku je tzv. salámová metoda schvalování a výstavby. Tato metoda spočívá v tom, že celá plánovaná dálnice je (převážně z finančních důvodů) rozdělena na několik úseků po cca 12 km (obvykle úsek mezi 2–3 křižovatkami) a každý tento úsek je plánován, posuzován a stavěn zvlášť, téměř nezávisle na ostatních navazujících úsecích. Často se tak stává, že je několik souvislých úseků již dokončeno a provozováno a u navazujících, pro dopravu zcela klíčových úseků, není ještě vůbec jisté kudy vlastně povedou, nebo dokonce zda vůbec budou schváleny. Tyto úseky jsou navíc obvykle ty environmentálně nejcitlivější a technicky nejnáročnější, jako např. dálnice D8 přes CHKO České středohoří, dálnice D3 přes Posázaví, silnice I/35 u CHKO Český ráj, severní část Pražského okruhu, aj.

V okamžiku, kdy je již většina ostatních úseků postavena a provozována, což navíc indukuje vyšší provoz na mezilehlých silnicích, je obecně (investorem, dopravci, politiky a státními úředníky, médii, obcemi i většinou veřejnosti) kladen silný tlak na dostavbu zbývajících úseků, které jsou sice na jednu stranu klíčové až nezbytné pro dopravu, ale často zbytečně devastující pro životní prostředí. Spor o dálnici tak dosahuje svého vrcholu.

Pokud by odpůrci problematického úseku dálnice se svou kritikou a žalobami uspěli a takový úsek se nakonec nepostavil (definitivně se to zatím ještě nestalo, pouze se mnoho staveb neúměrně zdržuje a tím také prodražuje), v důsledku by okolní postavené a provozované úseky dálnice mohly působit jako naddimenzované až zbytečné, a tudíž neekonomické, protože dálnice by končila tzv. „v polích“ bez další návaznosti a sloužila by jen lokální dopravě místo dálkového tranzitu o vysokých provozních intenzitách, pro který byla navržena a postavena. To je v současnosti (2023) do určité míry případ např. úseku D1 z Vyškova přes Hulín do Lipníka nad Bečvou, který z důvodu nekompletnosti kolem Přerova stále není preferován tranzitní dopravou, přestože je modernější a má lepší parametry než původní trasa po D46 (dálnici II. kategorie, i roku 2020 mnohem vytíženější než alternativní trasa po D1).[14]

Popsaná metoda není záležitostí posledních let, dálnice se v Česku takto staví od 60. let 20. století, takže prakticky „odjakživa“. Za komunismu ovšem stát disponoval podstatně větší mocí k prosazení naplánovaných tras, takže k průtahům docházelo jen z důvodu nedostatku financí, vhodných technologií apod.

Kontroverzní stavby dálnic v Česku[editovat | editovat zdroj]

Již v provozu[editovat | editovat zdroj]

V různé fázi řešení[editovat | editovat zdroj]

Cena výstavby[editovat | editovat zdroj]

Porovnávání cen dálnic je velmi náročné a kromě vysokých technických a ekonomických znalostí vyžaduje značnou trpělivost při získávání údajů. Pro dálnice v Česku – údaje z jiných zemí nemáme – je zejména typické po schválení výsledného rozpočtu postupné navyšování ceny až o desítky procent. ŘSD používá mj. tyto postupy:

 • Předinvestiční studie (včetně odhadu ceny) a interní materiály vysvětlující zvýšení cen staveb nejsou veřejně dostupné.[21]
 • Objednávání protianalýz se zmanipulovanými vstupními údaji oproti posudku Nejvyššího kontrolního úřadu – manipulované posudky vycházejí z ceny, se kterou ŘSD vyhrálo veřejnou soutěž, a nikoliv z konečné, výrazně navýšené ceny, přestože v době psaní posudku byla již známa, přičemž posuzující firma je v majetku projektantské firmy najímané ŘSD právě na stavbu posuzovaných částí dálnic.[22] Peníze na tyto protianalýzy jdou z veřejných zdrojů.
 • Stanovená předpokládaná cena je běžně uváděna jen jako pouhé číslo bez jakýchkoli podkladů či podrobností, jako zdroj je uveden odhad (anonymních) konzultantů.[23] Např. výsledná cena, dálnice D8 byla v průběhu let navýšena o 133 %.[24]

O tom, že ono tradičně připomínané srovnávání cen dálničních staveb v Česku s Německem je poměrně zavádějící, hovořil v roce 2010 tehdejší ředitel ŘSD Alfréd Brunclík. „Když vezmete cenu dálnice v Německu, která vznikla někde v Sasku na písku, tak je samozřejmě levnější než dálnice kolem Ostravy. Ceny dálnice výrazně ovlivňuje reliéf krajiny, kterou prochází. Jeden metr mostní konstrukce stojí sedm až osmkrát více než normální konstrukce dálnice. Metr tunelu vyjde desetkrát dráž. K tomu je nutné připočítat veškeré sjezdy či mimoúrovňová křížení, která stavbu konkrétní dálnice prodraží. Průměrné ceny jsou často zkreslující. Když se podíváte na cenu rychlostní silnice R48 mezi Frýdkem-Místkem a Těšínem, dojdete k závěru, že stavíme kilometr za 170-180 milionů korun. Ale u Ostravy jsme zase stavěli za 900 milionů“ vysvětloval v srpnu 2010 pro Lidové noviny Brunclík.[25]

Rychlost výstavby[editovat | editovat zdroj]

Meziroční přírůstky postavených dálnic[26][27][28][29][30]
Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Počet km v provozu k 1. 1. 467 483 499 517 518 518 546 564 633 656 690 729 734 745 751 776 776 776 1235[pozn. 1] 1252 1269 1273 1306 1327 1371 1392
Počet postavených km 16 16 18 1 0 28 18 69 23 34 39 5 11 6 25 0 0 13 17 17 4 33 21 46 21

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Dne 1. 1. 2016 došlo zákonem 268/2015 Sb. (Nové pojetí dálniční sítě) k přeřazení většiny rychlostních komunikací o délce 434 km na dálnice II. třídy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b c Délky a další data komunikací [online]. ŘSD, rev. 2023-01-01 [cit. 2023-03-06]. Dostupné online. 
 2. a b Tomáš Janda: Plánování a příprava výstavby dálnic na území druhé republiky a protektorátu do 1. května 1939 Archivováno 7. 3. 2009 na Wayback Machine., 24. 10. 2002, Dálnice.com
 3. JAN, Sůra. Slovo dálnice slaví sedmdesátiny. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2008-11-15 [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 4. Vladní nařízení č. 309/1936, o některých opatřeních souvisících se zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav - Brno - Vídeň.
 5. Vladní nařízení č. 372/1938, o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaciDostupné online.
 6. a b c d e f g h i j k l LÍDL, Václav a Tomáš JANDA. Stavby, kterým doba nepřála: výstavba dálnic v letech 1938-1950 na území Čech a Moravy. 2. vyd. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2006. ISBN 80-254-5314-6
 7. Stavba českých dálnic, Část I: Přípravné práce, zahájení stavby na dálnici Praha - Brno - slovenská hranice. Praha: Spolek inženýrů, 1939. Dostupné online. 
 8. DOLEJŠÍ, Milan. Proč to šlo a proč to nejde? Nejvíc kilometrů dálnic vzniklo v 70. a nultých letech, jinak se v Česku paběrkovalo. ČT24 [online]. Česká televize, 2019-11-30 [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 9. MEICHSNER, Jan. Stát přehodnotí úseky dálnic zdarma. Chce naučit řidiče, že za službu se platí. Deník [online]. VLM, 2022-01-19 [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 10. Ministerstvo dopravy: Nové pojetí dálniční sítě Archivováno 22. 2. 2016 na Wayback Machine.
 11. Nové sazby mýtného od 1.1.2021. Portál elektronického mýtného [online]. mytocz.eu [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 12. Dálniční známka 2022 - Vše o známkach v ČR i Evropě. povinneruceni.biz [online]. [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 13. Elektronická známka. eDalnice [online]. [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 14. Sčítání dopravy. rsdweb [online]. [cit. 2023-02-21]. Dostupné online. 
 15. Voda z Tetčic, Děti Země a další. Na rozhodnutí kraje k D1 u Přerova byly opět podány žaloby [online]. 2021-07-01 [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 16. Klíčové dopravní stavby v Brně a okolí váznou. V papírové pasti. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2016-06-06 [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 17. a b Rakousko má další úsek dálnice z Vídně do Brna hotový. Česko pořád nic. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-11-22 [cit. 2022-01-01]. Dostupné online. 
 18. Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2050 – Jihomoravský kraj [online]. ŘSD, 2021 [cit. 2022-01-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-03-08. 
 19. HRABAL, Michal. První úsek D55 na jižní Moravě je na dosah. Druhý potřebujeme hned, zní z obcí. Brněnský deník. VLM, 2020-09-21. Dostupné online [cit. 2022-01-01]. 
 20. zlin.rozhlas.cz. Dostupné online. 
 21. Ekologický právní servis. Cena dálnic, část 1. – Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?. [s.l.]: [s.n.] 13 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-18. S. 13.  Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine.
 22. Ekologický právní servis. Cena dálnic, část 1. – Stavějí se dálnice v ČR dráž než v zahraničí?. [s.l.]: [s.n.] 13 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-18. S. 5–9.  Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine.
 23. Ekologický právní servis. Cena dálnic, část 4. — Proces schvalování dopravních investic. [s.l.]: [s.n.] 14 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-18. S. 3–4.  Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine.
 24. Ekologický právní servis. Cena dálnic, část 5. — Vývoj nákladů u vybraných staveb dálnic D8 a D11. [s.l.]: [s.n.] 14 s. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-18. S. 5–8, 12.  Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine.
 25. http://byznys.lidovky.cz/rvou-na-nas-ze-jsme-to-udelali-blbe-rika-reditel-ceskych-silnic-a-dalnic-1z0-/doprava.aspx?c=A100819_170743_ln-doprava_nev
 26. Jen 17 kilometrů. Tolik se loni postavilo dálnic –. neovlivni.cz [online]. [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. 
 27. ČTK. Česko letos dostaví 63 km nových silnic a dálnic. Podívejte se na plánované úseky. Hospodářské noviny [online]. Economia, 2012-01-25 [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. 
 28. Dálnice se staví stejně pomalu jako za totality, za 20 let přibylo 560 km. Lidovky.cz [online]. MAFRA, 2009-11-13 [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. 
 29. ŠUSTR, Ladislav. Prostě to postavíme. Ťok letos otevřel pouhé čtyři kilometry dálnic - Echo24.cz. Echo24 [online]. Echo Media, 2018-12-30 [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. 
 30. www.nku.cz [online]. [cit. 2019-01-02]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • LÍDL, Václav; POSPÍŠIL, Petr; SVOBODA, Lukáš; ŠEJNA, Pavel; ŠVARC, Jan; VOREL, Vladimír, a kol. Silnice a dálnice v České republice: Vývoj stezek, cest, silnic a dálnic na našem území od nepaměti až po současnost. 1. vyd. Praha: Agentura Lucie, 2009. 376 s. ISBN 978-80-8713-814-4. 
 • LÍDL, Václav: Poslové zapomenuté budoucnosti: Výstavba dálnic v letech 1938-1950 na území Čech a Moravy. 1. vyd. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, bez data (informační publikace)
 • LÍDL, Václav a Tomáš JANDA. Stavby, kterým doba nepřála: výstavba dálnic v letech 1938-1950 na území Čech a Moravy. 2. vyd. Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2006. ISBN 80-254-5314-6.
 • POKLUDA, Zdeněk. Baťovi muži. Zlín, 2012, s. 56 (kapitola Dominik Čipera), s. 113 (kapitola Hugo Vavrečka).

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]