Slaný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Další významy jsou uvedeny na stránce Slaný (rozcestník).
Slaný
Logo města
Letecký pohled na město od západu
Letecký pohled na město od západu
Znak města SlanýVlajka města Slaný
znakvlajka
Lokalita
Statusměsto
Pověřená obecSlaný
Obec s rozšířenou působnostíSlaný
(správní obvod)
OkresKladno
KrajStředočeský
Historická zeměČechy
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel16 740 (2024)[1]
Rozloha35,11 km²[2]
Nadmořská výška234 m n. m.
PSČ274 01
Počet ulic139[3] (2020)
Počet domů2 616 (2021)[4]
Počet částí obce10
Počet k. ú.8
Počet ZSJ33[5]
Kontakt
Adresa městského úřaduVelvarská 136/1
Slaný
274 01 Slaný 1
podatelna@meuslany.cz
StarostaMgr. Martin Hrabánek (ODS)
Oficiální web: www.meuslany.cz
Slaný na mapě
Slaný
Slaný
Další údaje
Kód obce532819
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Město Slaný[pozn. 1] (německy Schlan) je někdejší královské město[6] v okrese Kladno asi 29 km severozápadně od Prahy. Ve městě a jeho částech žije přibližně 17 tisíc[1] obyvatel. Částmi města jsou Slaný, Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, TrpoměchyŽelevčice.

Název[editovat | editovat zdroj]

Tvar vlastního jména Slaný je podle příruček spisovné češtiny[7] mužský, tedy ten (náš) Slaný. Z historických zmínek[8] i ze současného písemného i mluveného úzu však plyne proměnlivost mluvnického rodu. Hájek z Libočan uvádí název s mužskou koncovkou Slanej a původ v pomístním jménu Slanej vrch. Tvar středního rodu Slané zase zmiňuje ve svém zpracování středověkých letopisů Pulkavy z Radenína a Beneše z Hořovic Palacký[9][10]: město Slané obleženo jest... Sedláček ve svém místopisném slovníku zdůrazňuje tvar Slaný[11]. V místní mluvě je však téměř vždy shoda ve středním rodě, tedy to (naše) Slaný, moje rodný Slaný mělo, Slaný vyhrálo apod. Z toho plyne i občasný úzus hyperkorektního tvaru Slané.[zdroj?]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Na území města Slaného a na Slánské hoře jsou četnými vykopávkami doložena různá osídlení ve starší i mladší době kamenné.

Středověk[editovat | editovat zdroj]

Městský znak na kostele svatého Gotharda

Podle kroniky Václava Hájka z Libočan, jejíž historickou věrohodnost je třeba brát s rezervou, bylo město Slaný založeno roku 750 knížetem Nezamyslem.[12] Již toto bájné vyprávění renesančního pisatele však ukazuje na starobylost, která tomuto města byla v průběhu staletí dávána.

Trhová osada Slaný vznikla u brodu v období raného středověku, nejspíše již v 11. století, při důležité obchodní stezce vedoucí z Prahy do Saska, kterou zde protínají další vnitrozemské cesty. Přestože nepatřila mezi významná zeměpanská hradiště, nacházely se zde některé lokální knížecí úřady, mj. soudní instance. V průběhu 12. století zde vzniká expozitura benediktinského kláštera v OstrověDavle, který v okolí získává majetek nejspíše přímo od panovníka. Mniši zde zakládají také nový kostel zasvěcený sv. Gothardovi, jehož úctu ostrovský klášter šířil. Nejspíše ještě do konce 12. století nebo nedlouho poté zde vyrostla románská trojlodní bazilika, předchůdce dnešního farního kostela. Majetkové državy několika zejména církevních institucí na území významné osady a v jejím blízkém okolí byly také důvodem, proč se panovníkovi nepodařilo povýšit ji na město dříve. Základním předpokladem tohoto kroku totiž bylo majetkové scelení lokačního území a vytvoření majetkového zázemí v okolí.

Přesné datum vysazení nového královského města dle magdeburského práva není známo. Stalo se tak mezi roky 1295–1305; roku 1295 ještě královským městem nebylo, ale povýšení udělil král Václav II., který zemřel v roce 1305. Nedlouho po založení bylo nové město opevněno. V roce 1348 zasáhlo město zemětřesení. Po roce 1358, kdy byla králem Karlem IV. nařízeno založení vinic v Praze a posléze v královských městech, došlo k rozšíření vinohradů ve Slaném. Rozkládaly se na stráních Slánské hory či na úbočí Hájů. V tomto období byl založen v Ovčárech kostel sv. Václava, jenž je patronem vinařů a rybníkářů.[13] V roce 1371 jej zasáhl ničivý požár, bezprostředně po něm začíná obnova města včetně novostavby farního gotického kostela sv. Gotharda.

Krátce po vypuknutí husitských bouří roku 1419 opustili město ostrovští benediktini, kteří se do něj již nikdy nevrátili, a do města přišli reformní kněží strany podobojí. Slaný dokonce patřil mezi tzv. šest vyvolených husitských měst, která měla být spasena při nadcházejícím konci světa očekávaném radikálními kazateli. V květnu 1420 došlo ke zvratu, kdy město obsadila Zikmundova vojska a navštívil ho dokonce sám panovník, který zakročil proti příznivcům husitství. V březnu 1421 však otevřeli měšťané brány opět husitskému vojsku a stali se součástí pražského městského svazu. V něm zůstali až do dobytí a vyplenění města vojskem radikálnějšího táborského svazu pod vedením Jana Roháče z Dubé v dubnu 1425, jehož součástí se potom stali na dalších deset let. Po porážce táboritů v bitvě u Lipan roku 1434 se město poddalo vládě panské jednoty a roku 1436 přijalo Zikmunda za krále. Slaný nadále patřil k umírněnému utrakvistickému proudu, roku 1452 podpořil volbu Jiřího z Poděbrad zemským správcem.[14] Král Jiří z Poděbrad pak městu věnoval mnoho výsad.

Novověk[editovat | editovat zdroj]

Perokresba měšťanského či šlechtického šviháka z počátku 18. století v účetní knize slánských hrnčířů. Cech hrnčířů Slaný, Kniha počtů (1655) 1656–1722 (1746), kn. 5 (SOkA-Kladno)

Bývaly zde strojírny, doly, kasárna a také lázně.

Martinicové a ztráta paměti[editovat | editovat zdroj]

Nekatolické město se účastnilo povstání proti panovníkovi roku 1618, kdy zde pobývala rodina vzdorokrále Fridricha Falckého. Po porážce stavovského odboje nastává zásadní zlom v dějinách města, které se z hrdého královského a krajského města stává městem poddanským a v krátké době svou protestantskou minulost zcela popírá. V době pobělohorské bylo v roce 1623 město dědičně zastaveno Martinicům sídlícím v nedalekém Smečně. Řada obyvatel odešla do exilu, nejvíce pak v roce 1626, ale po roce 1630 se část slánských exulantů vrátila. V nových poměrech nahlíželo rekatolizované město na navrátilce jako na kacíře beze cti a velkou roli v tom hrál i jim zkonfiskovaný majetek.[15] Za třicetileté války pak bylo město poškozeno pobytem válčících armád.

Vlastník reprezentovaný Bernardem Ignácem z Martinic se ve městě choval pragmaticky, práva měšťanů byla omezena ve prospěch jeho panství. Na druhou stranu tato významná osobnost své doby vtiskla Slanému barokní ráz. Roku 1655 založil při renesančním hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice za hradbami města františkánský klášter a uprostřed kostela nechal vystavět jako jeho srdce loretánskou kapli. Přímo na hlavním náměstí založil roku 1658 piaristickou kolej, která zajišťovala vzdělání na úrovni středního školství a pro vrchnostenskou správu panství vystavěl budovu čp. 1 zvanou Martinický dvůr. Roku 1662 dal vztyčit na Slánské hoře tři kříže na znamení Kalvárie a roku 1665 nechal na dalším tehdy holém pahorku směrem ke Smečnu vystavět kapli Božího hrobu, nejstarší v Čechách.

Bolzanka[editovat | editovat zdroj]

Kolem roku 1830 vznikla při slánské prádelně slévárna a opravna strojů, která se v roce 1872 stala základem firmy Bolzano, Tedesco a spol. Po úmrtní zakladatele Bohdana Bolzana roku 1884, přejímá firmu šef konstruktér Max Hirsch. Ten neměl však tolik finančních prostředků, musel přijmout několik tichých společníků. Stačilo pár let a všechny vyplatil, stal se tak jediným majitelem. Vědom si skvělé pověsti podniku vedl jej dále pod stejným názvem Bolzano, Tedesco a spol. Po smrti Ing. Hirsche roku 1898 vdova prodává továrnu akciové společnosti dř. Breitfeld, Daněk a spol., která vlastní již továrny v Praze, Blansku a Ústí nad Labem. V té době akcie společnosti dávají na burze výnos 6 % ročně. „Bolzanka“ zaměstnává 859 lidí.

Roku 1906 došlo v rozvoji továrny k rozhodnému kroku. Centrum podniku bylo přesunuto z dolního závodu na pozemky ležící jižně od továrny a dráhy Prahy-Most, kde začala výstavba kotlárny, elektrárny, kancelářských budov a vlečky. Stavba byla dokončena v roce 1907, hlavní budova měří přes 3000 m². V roce 1910 Akciová Společnost Strojírny Breitfeld, Daněk i spol. ve Slaném založila své lokomotivní oddělení a dle dokumentace vídeňského ministerstva zahájila stavbu sdružených pětinápravových nákladních lokomotiv na přehřátou páru řady 80.1 pro rakouské státní dráhy. První z nich spolu s rovněž ve Slaném vyrobeným tendrem byla dodána v září 1912. V pozdějších letech se ve Slaném vyráběly pro kkStB a později pro ČSD lokomotivy řad 170(ČSD 434.0),80.9 (ČSD 524.0),270 (ČSD 434.1), 310 (ČSD 375.0), Prvním přednostou lokomotivního oddělení byl ustanoven Ing. Ignac Feichtinger, povolaný z rakouské lokomotivky ve Florigsdorfu. V roce 1914 vystřídal Ing. Feichingera na místě šéfkonstruktéra teprve třicetiletý absolvent pražské polytechniky Ing. Václav Štěpán, zaměstnaný u firmy od roku 1910. V letech 1923-1926 zde byly pro ČSD vyráběny lokomotivy 534.0. Konstruktéři lokomotivky vynalezli odjiskřovadlo soustavy Štěpán-Halla. Stavba lokomotiv se ve Slaném udržela i po fůzi s Českomoravskou-Kolben v roce 1927 a plynule pokračovala až do roku 1947, kdy byla ukončena.

Dekretem presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění průmyslových podniků stává se ČKD státním podnikem. 1. ledna 1947 se stala ČKD Slaný samostatným podnikem s výrobním programem: Silniční stroje, jeřáby a vodní stavby, lžícová rypadla, hornická zařízení, zařízení pro cukrovary, ocelové konstrukce.

Územněsprávní začlenění[editovat | editovat zdroj]

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný[16]
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný[16]
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný[16]
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný[14]
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný[17]
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný[18]
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný[19]
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno[20]

Rok 1932[editovat | editovat zdroj]

Kostel sv. Gotharda
Velvarská brána
Kostel Nejsvětější Trojice při klášteře bosých karmelitánů (někdejší františkánský klášter)

V městě Slaný (9731 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody (výběr):[21]

 • Instituce: okresní úřad, okresní soud, berní úřad, berní správa, důchodkový kontrolní úřad, cejchovní úřad, revírní horní úřad, okresní četnické velitelství, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, kostely (2 katol., českoslov., method., synagoga), františkánský klášter, státní reálné gymnasium, obchodní škola, zemská hospodářská škola, divadlo, městské museum, okresní nemocnice.
 • Průmysl a živnosti: továrna na elektr. baterie, na cukrovinky, na umělá hnojiva, chemická továrna na výrobu lučebnin, továrna na kartonáže, na farmaceut. přípravky, lokomotivka a strojírna ČKD, na velocipedy a motocykly Michl, na letecké motory Michl, obchodní grémium, okresní jednota živnostenských společenstev, cihelna, elektrárna, čedičový lom, 3 mlýny, plynárna, 3 stavitelé.
 • Služby: 12 lékařů, 6 zubních lékařů, 3 zvěrolékaři, 7 advokátů, notář, Česká banka, biografy Humanita a Legion, 2 fotoateliéry, 2 geometři, 21 hostinců, hotely Elznic, Pošta, Praha, Pražák, Slaný, V kufru, 3 kavárny, lázně, lékárny U orla, U páva, 10 restaurací, Městská spořitelna, Občanská záložna, Okresní hospodářská záložna, Svépomocná záložna, 6 vináren, zlatník, zubní ateliér.

Ve vsi Dolín (přísl. Želevčice, 761 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Slaného) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[22] cihelna, holič, 4 hostince, konsum Včela, kovář, lom, 2 půjčovny mlátiček, pekař, 3 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, stavitel, 2 trafiky, velkostatek Rubeš.

V obci Kvíc (přísl. Kvíček, 1227 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Slaného) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[23] autodílna, 2 výrobny cementového zboží, 3 cihelny, holič, 5 hostinců, kovář, konsum Spořilov, kovář, krejčí, 2 mlýny, obuvník, 5 obchodů s lahvovým pivem, pojišťovací jednatelství, přádelna bavlny, 8 rolníků, řezník, 7 obchodů se smíšeným zbožím, 3 trafiky, továrna na velocipedy, 2 zámečníci.

Ve vsi Netovice (160 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Slaného) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[24] hostinec, 4 rolníci, obchod se smíšeným zbožím, trafika.

Ve vsi Trpoměchy (194 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Slaného) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:[25] družstvo pro rozvod elektrické energie v Trpoměchách, hostinec, 2 rolníci, trafika, velkostatek Baňka.

Novodobé dějiny[editovat | editovat zdroj]

Slaný býval královským městem, deska na obecním úřadě

Slaný je jako obec s rozšířenou působností přirozeným centrem obvodu Slánska a přilehlého Velvarska. Ve Slaném je celkem pět mateřských škol, tři školy základní a jedna speciální, čtyřleté a osmileté Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše a střední odborné učiliště, nachází se zde i základní umělecká škola. Město Slaný zřizuje Vlastivědné muzeum, nemocnici, polikliniku, městské kino, divadlo s několika soubory, množství sportovních zařízení a spolků, plovárnu aj. V roce 2010 zde byl založen Pivovar Antoš, který navázal na starobylou tradici vaření piva ve Slaném. Jako oblíbená relaxační zóna slouží ve městě okolí Červeného rybníka a městský lesopark Háje nacházející se v blízkosti 1. základní školy „Na Hájích“.

Přírodní poměry[editovat | editovat zdroj]

Od jihozápadu po severovýchod městem protéká Červený potok a jeho pravostranný přítok Šternberský potok. Dominantou města je Slánská hora, která je společně s Vinařickou horou vůbec nejjižnějším výběžkem sopečné činnosti Českého středohoří a od roku 1998 je také přírodní památka.

Slaný pramen[editovat | editovat zdroj]

Založení města Slaný u slaného pramene uvedl Václav Hájek z Libočan. Že si slaný pramen nevymyslel, dokládá nález podzemního slaného jezera během geologických průzkumů. Obsahuje 3 % soli, přičemž mořská voda má 3,5 % soli. Cisterciácký kněz v Plasích, Mauritius Vogt, zaznamenal v roce 1729 v rukopisu Bohemia et Moravia subterranea, že se roku 1511 během velkého zemětřesení všechny slané prameny ztratily či odstěhovaly pod zem.

Pod Slánskou horou slaný pramen skutečně existoval, ale postupně se zmenšoval jeho obsah soli. Údajně ještě v 18. století byla jeho voda používána na polévku nebo zadělávání těsta místo droždíCa(HCO3)2 (hydrouhličitan vápenatý) obsahoval CO2 potřebný ke kynutí těsta podobně jako jedlá soda. Počátkem 19. století měla voda 0,1 % soli, v roce 1934 obsah soli klesl jen na 0,025 %, ale zvýšil se podíl uhličitanu vápenatého.[26]

Slaný pramen, který již dnes (2018) neobsahuje sůl, ale je minerálním zřídlem, vyvěrá v Nezamyslově ulici. Lokalita se měla renovovat v roce 2018.[27]

Obyvatelstvo[editovat | editovat zdroj]

Podle sčítání 1921 zde žilo v 795 domech 9 124 obyvatel, z nichž bylo 4 655 žen. Devět tisíc obyvatel se hlásilo k československé národnosti, 56 k německé a sedm k židovské. Žilo zde 5 366 římských katolíků, 134 evangelíků, 339 příslušníků církve československé husitské a 111 židů.[28] Podle sčítání 1930 zde žilo v 1 140 domech 9 739 obyvatel. Z nich se 9 564 obyvatel hlásilo k československé národnosti a 103 k německé. Žilo zde 5 206 římských katolíků, 341 evangelíků, 1 771 příslušníků církve československé husitské a 85 židů.[29]

Vývoj počtu obyvatel a domů města Slaný[30]
Město Slaný
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
Počet obyvatel 8 917 9 835 11 128 11 589 12 197 11 926 12 792 11 823 12 890 13 160 14 748 15 285 15 237 15 274 15 945
Počet domů 708 775 849 905 1 055 1 199 1 685 1 949 1 988 1 918 1 914 2 057 2 100 2 406 2 616
Město Slaný bez místních částí
Počet obyvatel 7 422 8 070 9 115 9 491 9 695 9 124 9 739 9 550 10 524 10 944 12 810 13 601 13 622 13 275
Počet domů 528 565 606 643 721 795 1 140 1 356 1 744 1 353 1 371 1 453 1 480 1 690
Data z roku 1961 zahrnují i domy z místních částí Blahotice, Kvíc a Kvíček.

Židovská komunita[editovat | editovat zdroj]

Synagoga ve Slaném

Lze předpokládat, že židovští kupci a obchodníci Slaný navštěvovali během výročních trhů a přicházeli sem po obchodních stezkách již v raném středověku, tedy ihned po vzniku města od 11. století, podobně jako jinde v Českém království. Někteří se zde v průběhu raného středověku usadili snad natrvalo. Nejstarší zpráva o židovském osídlení Slaného však pochází až z první poloviny 14. století, kdy je zmiňován „Žid slánský“ jakožto majitel domu ve Valentinské ulici na Starém městě pražském. Roku 1444 prodal Žid Izák svůj dům ve Slaném místnímu smolařovi Martinovi, o dva roky později, roku 1446 prodává tentýž Izák další svůj dům jinému místnímu obyvateli, soukeníkovi Jankovi. Z téhož roku pochází i doklad o dalším prodeji nemovitosti, kdy „Žid Josef prodal dům měšťanu Petru Sulkovi“.

Slánští měšťané se ale proti pobytu Židů ve městě opakovaně bouřili, protože židovští obchodníci pro ně představovali konkurenci, a tak roku 1458 získali od krále Jiříka z Poděbrad majestát, jenž stanovil, že žádný Žid nesmí strávit ve městě déle než jednu noc a při vstupu do města musí zaplatit poplatek 1 groš. Na dnes již zbořené gotické městské Pražské bráně (zbořeno 1841) byla údajně plastika či vyobrazení Žida držícího minci.

Přišel-li cizí Žid do Slaného, musil zaplatiti poplatek ve bráně, a po vyřízení svých záležitostí neodkladně opustiti město. Přenocovati mohl v blízkých Lidicích, kde chaloupka, nazývaná Židovna, dosud připomíná dobu tu,“ píše v dosud nepřekonaném předválečném sborníku Hugo Golda Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart z roku 1934, v kapitole věnované Slanému a okolí, místní činovník slánské židovské náboženské obce, pan Richard Fanta.

Inzerát slánské židovské obce z roku 1903 na konkurz na ba'al tfile (בעל תפילה‎) – synagogálního zpěváka a vedoucího bohoslužby – k nadcházejícím Vysokým svátkům. Prager Tagblatt, září 1903.

Z 16. století pocházejí zprávy o tom, že Židé nesměli ve městě už ani přenocovat. Koncem 16. století si místní cech kožešníků a krejčích vymohl dokonce povolení bránit Židům v obchodovaní s těmito komoditami na území města. Nicméně zákazy a omezení nebyla vždy stoprocentně dodržována. Příkladem může být např. Liborem Dobnerem dokládaný pobyt židovského dryáčníka (mastičkáře) Šalomouna Rennera k roku 1603, či pobyt židovského lékaře Abraháma ve Slaném v roce 1607, jenž léčil chromého syna místního měšťana Adama Jiráska. Tento Abrahám byl osvobozen od placení všech cel v Pražské bráně. K roku 1793 je v seznamu familiantů uveden ve Slaném usedlý Žid Izák Steiner s manželkou Marií a synem, jenž se živil prodejem masa a pálenky. Dle stabilního katastru je roce 1840 dům čp. 456 vlastněn Jákobem Freundem.

Židé se natrvalo a bez omezení směli v královském městě Slaný usazovat až po revolučním roce 1848. Již roku 1861 je založen náboženský spolek (Israelitische Cultusverein Schlan), později přeměněn na plnoprávnou židovskou náboženskou obec (Israelitische Cultusgemeinde Schlan). Dne 8. února je započato se stavbou synagogy, která je slavnostně otevřena již o necelý rok později, roku 1865. Nachází se zhruba sto metrů severovýchodně od Masarykova náměstí ve Fričově ulici. Vystavěna byla podle projektu slánského architekta Františka Štěcha v maurském slohunovorománskými prvky a nahradila tak již nevyhovující předchozí modlitebnu israelitské náboženské obce v hostinci U Templu v Kynského ulici.

V květnu 1864 získala židovská obec povolení ke stavbě a již v roce 1865 byla budova zprovozněna. Jedná se o dvoupatrovou budovu orientovanou v ose východ-západ, vyhotovenou v tehdy módním tzv. maurském slohu. Střecha je sedlová, východní štít členěn dvěma okenními osami, mezi kterými byl aron ha-kodeš, nad ním jedno kruhové okno, ve štítě dvě malá okna. Vstup jen ze západní strany, portál zdobený sloupky, nade dveřmi dochováno desatero, nad ním velké kruhové okno ve štítě a dvě malá okna. Dřevěná ženská galerie byla přistavěna roku 1895 v poschodí při západní a severní straně, přístupna byla schodištěm ze sousední židovské školy přistavěné k severní straně synagogy. Jižní stěna synagogy je členěna čtyřmi okenními osami.

V synagoze působil mj. rabín Filip Bondy, proponent českožidovského hnutí a pozdější rabín českožidovského vlasteneckého spolku Or Tomid se sídlem v Praze, jenž jako jeden z prvních v Českém království zavedl užívání češtiny během židovských bohoslužeb.

Obřady se v synagoze konaly až do druhé světové války, kdy začalo docházet k represím vůči židovským obyvatelům města. V roce 1942 proběhl svoz zabavených liturgických předmětů (svitky Tóry, modlitební knihy, textilie aj.) do válečného Ústředního židovského muzea v Praze. Od roku 1958 je synagoga zapsána v seznamu kulturních památek[31], v roce 1961 přešla do majetku státu, v roce 1965 sloužila jako skladiště, později zde byly zřízeny bytové jednotky. Od roku 1974 sloužila budova jako pobočka Státního okresního archivu Kladno. Od roku 2017 zde funguje služebna Policie České republiky. Modlitební sál je dnes rozdělen na dvě podlaží a dále členěn přepážkami na jednotlivé místnosti. Z původní výzdoby sálu už není dochován ani modře malovaný klenutý strop s plastickými hvězdičkami. Dle vyjádření PČR je synagogální strop k roku 2020 pouze celistvě modrý. Budova bývalé židovské školy (čp. 150), stavebně související se synagogou, byla přestavěna k obytným účelům a je v současné době samostatný rodinný dům.

Vybavení synagogy se nedochovalo, ve sbírkách Židovského muzea v Praze se nachází několik desítek kultovních předmětů ze Slaného a okolí. V USA se nachází pravděpodobně pět (možná více) slánských Tór, které byly po druhé světové válce odprodány Ministerstvem kultury ze sbírek Židovského muzea soukromému sběrateli – a to i přes protesty tehdejší židovské obce v Praze. Tóry jsou v užívání reformních židovských obcí např. ve městě SavannahGeorgii, v New Jersey či v PrescottuArizoně. Tyto židovské obce mají povědomí o původu svých Tór a pravidelně na dnes již neexistující slánskou židovskou obec pořádají vzpomínkové akce během svátků a nejrůznějších výročí. 

V dubnu 2017 konal MěÚ Slaný ve spolupráci s izraelským velvyslanectvím, Českou unií židovské mládeže a dalšími partnery Dny izraelské kultury ve Slaném,[32] jejichž součástí byla i půldenní prohlídka židovských památek města Slaný (patrně vůbec první v historii), včetně identifikace lokalit k plánovanému umístění Stolpersteine.[33] Akce vzbudila ohromný zájem a navštívily ji desítky účastníků.[33]

Doprava[editovat | editovat zdroj]

Pozemní komunikace[editovat | editovat zdroj]

 • Západně od města ve směru jihovýchod - severozápad vede obchvat původně středem města procházející silnice I/7 Praha - Chomutov, která je až ke Slanému (EXIT 18 Knovíz) přestavěna na dálnici D7, jejíž pokračování je plánováno na roky 2024 až 2025.
 • Severním obchvatem město od roku 2019 ve směru západ - východ obchází silnice I/16 od napojení na dálnici D6 - Řevničov - Slaný - křížení s dálnicí D8 - Mělník - Mladá Boleslav.
 • Městem ve směru sever - jih prochází silnice II/118 Budyně nad Ohří - Zlonice - Slaný - Kladno - Beroun - Příbram, na kterou se za křížením se silnicí I/7 napojuje a na jihozápad pokračuje silnice II/236 Slaný - Smečno - Lány - Křivoklát.

Železnice[editovat | editovat zdroj]

 • Město Slaný leží na železniční trati 110 z Kralup nad Vltavou do Loun. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať, původně Pražsko-duchovskou dráhu. Doprava byla v úseku Podlešín - Louny zahájena v roce 1873. Na území obce leží mezilehlá železniční stanice Slaný a mezilehlá železniční zastávka Slaný - předměstí.
 • V minulosti ze stanice Slaný vedla i úzkorozchodná dráha Slaný – Kačice s odbočkou do stanice Smečno-Šternberk. Zrušená železniční trať byla jednokolejná lokální trať původně postavená jako vlečka roku 1904. Nákladní doprava byla provozována od roku 1908, do Slaného do roku 1925. Trať byla v úseku Na Kopaninách - Slaný zrušena roku 1932. Po roce 1932 byla trať používána opět již jen jako vlečka až do ukončení těžby uhlí v Libušíně.

Letecká doprava[editovat | editovat zdroj]

U Slaného se nachází malé vnitrostátní letiště sloužící především pro rekreační lety. Je provozováno Aeroklubem Slaný.

Veřejná doprava[editovat | editovat zdroj]

2011[editovat | editovat zdroj]

Po trati 110 jezdil pár spěšných vlaků z Prahy. Do stanice Slaný ve směru od Kralup nad Vltavou v pracovních dnech jezdilo 15 párů osobních vlaků, o víkendu 11 párů osobních vlaků. V úseku ze Slaného směrem na Louny v pracovních dnech jezdilo 10 párů osobních vlaků, o víkendu 8 párů osobních vlaků.

Příměstské autobusové linky vedly např. do těchto cílů: Kladno, Klobuky, Litoměřice, Mladá Boleslav, Nové Strašecí, Praha, Řevničov, Smečno, Velvary, Vraný, Zlonice, Žatec. Dálkové autobusové linky vedly do těchto cílů: Bílina, Chomutov, Jáchymov, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Litvínov, Louny, Most, Ostrov, Praha, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí.

2016[editovat | editovat zdroj]

Po trati 110 jezdí v pracovní dny ráno spěšný vlak od Loun do Prahy, zpět se vrací odpoledne. V soboty a státem uznané svátky jede ráno spěšný vlak od Prahy do Mostu, zpět se vrací k večeru. O víkendech turistické sezóny jezdí po trati 121 z Prahy osobní vlaky „Cyklohráček“, jejichž primárním cílem je však jízda turistů z Prahy na Okoř. Poslední sobotu v měsíci pokračují do Zlonic. Jako spojení s Prahou jsou díky dlouhé jízdní době dané profilem trati a četným zastávkám víceméně nepoužitelné.

2019[editovat | editovat zdroj]

Na přelomu let 2018/2019 byla zrekonstruována nádražní budova železniční stanice ve Slaném. Ve stanici byly nainstalovány elektronické informační tabule a místo „živého hlášení“ hlásí Andula. Dopravu na trati v rámci PID zajišťují ČD linkami S40, S46 a S54.

Dne 24.8.2019 došlo ve Slaném k významné události v dopravě. Slánsko bylo zaintegrováno do systému PID (Pražské Integrované Dopravy). Integrace přinesla zánik linek MHD 226001 & 226002, které byly nahrazeny linkami 609, 388, 592 a dalšími. Po vyhodnocení provozu od 15.11.2020 zajišťují městskou hromadnou dopravu především linky 324, 388, 592 a 565 (od 1.1.2022 nahradila linku 609) a také další příměstské linky PID, které zajišťují regionální dopravu a současně obsluhují zastávky v rámci MHD Slaný.

Kultura[editovat | editovat zdroj]

V městě od roku 1885 působí Vlastivědné muzeum, které sídlí v bývalé piaristické koleji na Masarykově náměstí.

Ve stejné budově má sídlo také Knihovna Václava Štecha založená v roce 1897 Václavem Štechem, který v té době byl učitelem ve Slaném, později redaktorem, spisovatelem, dramaturgem a ředitelem Městského divadla na Královských Vinohradech, dnešního Divadla na Vinohradech. V roce 1903 byla zřízena veřejná čítárna, v roce 1949 oddělení pro dětské čtenáře. V letech 1950 - 1960 plnila knihovna funkci knihovny okresní. V roce 1988 prošla knihovna velkou rekonstrukcí. V roce 1990 byla otevřena pobočka knihovny, v roce 1996 získala knihovna první počítač. 100. výročí svého založení v roce 1997 oslavila knihovna otevřením studovny, čítárny, přednáškové místnosti a zavedením internetu pro veřejnost. Od roku 2001 má knihovna automatizovaný výpůjční systém, ve stejném roce bylo v knihovně otevřeno Informační centrum města (do roku 2004). Od 1.1.2014 je knihovna organizační složkou Městského úřadu Slaný společně s Informačním centrem. Knihovna v roce 2016 zvítězila v soutěži Biblioweb nejlepším webem knihovny v obcích do 30 tisíc obyvatel. Pro své uživatele a obyvatele města připravuje knihovna mnoho různých řadu projektů, např. Příměstské tábory v knihovně, (Ne)obyčejné prázdniny s knihovnou, Živá knihovna.

Sport[editovat | editovat zdroj]

Na západním okraji Slaného se nachází sportovní areál zahrnující zimní stadion pro 3200 lidí, atletický a fotbalový stadion, aquapark a tělocvičnu. Mezi zdejší týmy patří fotbalový SK Slaný, hokejový HC Lev Slaný, krasobruslařský oddíl KK Slaný, futsalový RSC Čechie Slaný a ŠSK Slaný Atletika. Na jižní straně města je plochodrážní stadion. Několikrát se zde konalo Mistrovství České republiky v boulderingu, v roce 2015 mistrovství ČR v cyklokrosu.

Pamětihodnosti[editovat | editovat zdroj]

V roce 1992 se historické jádro města stalo městskou památkovou zónou.

Wiehlův dům na Wilsonově ulici
Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Slaném.

Osobnosti[editovat | editovat zdroj]

Partnerská města[editovat | editovat zdroj]

Partnerskými městy jsou:[34]

Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Rod mužský, v místním nářečí střední.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b Český statistický úřad: Počet obyvatel v obcích – k 1. 1. 2024. Praha: Český statistický úřad. 17. května 2024. Dostupné online. [cit. 2024-05-19].
 2. Český statistický úřad: Malý lexikon obcí České republiky – 2017. Český statistický úřad. 15. prosince 2017. Dostupné online. [cit. 2018-08-28].
 3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2020-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-06-06. 
 4. Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021 – otevřená data. Dostupné online. [cit. 2022-04-18].
 5. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí [online]. Český úřad zeměměřický a katastrální [cit. 2020-03-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2021-06-06. 
 6. Archivovaná kopie. www.meuslany.cz [online]. [cit. 2010-02-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-29. 
 7. Internetová jazyková příručka – Slaný
 8. Místní jména v Čechách
 9. PALACKÝ, František. Popis Království českého. Praha: J. G. Kalve, 1848. S. 3. 
 10. PALACKÝ, František. Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527. Praha: J. H. Pospíšil, 1829. S. 65. 
 11. SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický Království českého. Praha: Bursík a Kohout S. 808. 
 12. KUBÁNEK, Vladimír. Královské město Slaný na pozadí historie (I.). Brno: Vladimír Kubánek, 2010. 304 s. S. 9. 
 13. KUBÁNEK, Vladimír. Královské město Slaný na pozadí historie (I.). Brno: Vladimír Kubánek, 2010. 304 s. S. 19. 
 14. a b Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren
 15. KADEŘÁBEK, Josef. Lidé bez domova, domov bez paměti? Návraty slánských pobělohorských exulantů.. Opera historika. Roč. 2011, čís. 15. Dostupné online [cit. 2023-02-19]. 
 16. a b c Správní uspořádání Předlitavska 1850–1918
 17. Nařízení ministra vnitra č. 185/1942 Sb.
 18. Dekret presidenta republiky č. 121/1945 Sb.. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 28-09-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 28-09-2011. 
 19. Vládní nařízení č. 3/1949 Sb.. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 22-05-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-05-2011. 
 20. Zákon č. 36/1960 Sb.. aplikace.mvcr.cz [online]. [cit. 22-05-2011]. Dostupné v archivu pořízeném dne 22-05-2011. 
 21. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 1553-1555. (česky a německy)
 22. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 213. (česky a německy)
 23. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 668-669. (česky a německy)
 24. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 910. (česky a německy)
 25. Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, sestavila a vydala firma Rudolf Mosse, Praha 1932, svazek I, str. 1720. (česky a německy)
 26. KUBÁNEK, Vladimír. Královské město Slaný na pozadí historie (I.). Brno: Vladimír Kubánek, 2010. 304 s. S. 257. 
 27. HAVELKOVÁ, Eva. Slaný pramen čeká proměna. 5plus2. 16.2.2018, s. 2. 
 28. Statistický lexikon obcí v Republice československé 1921. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1924. 598 s. S. 225. 
 29. Statistický lexikon obcí v Republice československé 1930. Díl I. Země Česká. Praha: Orbis, 1934. 613 s. S. 326. 
 30. Historický lexikon obcí ČR 1869–2005 – 1. díl [online]. 2007-03-03 [cit. 2014-12-22]. S. 98, 99, záznam 70. Dostupné online. 
 31. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav. Identifikátor záznamu 131536 : synagoga. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
 32. https://israel-slany.blogspot.com/
 33. a b https://kladensky.denik.cz/kultura_region/dny-izraelske-kultury-jsou-v-plnem-proudu-zajem-lidi-je-velky-20170410.html
 34. O Slaném [online]. Město Slaný [cit. 2022-05-11]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • MIKOVEC, Ferdinand Břetislav. Starožitnosti a Památky země České.. Ilustrace Josef Vojtěch Hellich, Vilém Kandler. Praha: Kober a Markgraf, [1860]. Dostupné online. -kapitola Hlavní chrám a bývalá Pražská brána ve Slaném, s. 52-59. 
 • HUŠÁKOVÁ, Ivana a Vladimír PŘIBYL. Slaný. Praha: Paseka, 2011. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-112-2.
 • Knihovny Středočeského kraje. Kladno: Středočeská vědecká knihovna, 2004. 191 s. S. 84. ISBN 80-85191-46-6.
 • LACINA, Josef. Paměti královského města Slaného. I. díl. Za svobody i v porobě. Slaný 1885.
 • PAVELKA, Jaroslav. Slaný. Praha 1941.
 • POCHE, Emanuel; ET AL. Umělecké památky Čech. Sv. 3.. 1. vyd. Praha: Academia,, 1980. S. 336.. 
 • PŘIBYL, Vladimír. Wiehlův dům. S. 16.. Slánská radnice [online]. [cit. 2015-10-02]. Roč. 6-2003, čís. 3, s. 16.. 
 • PŘIBYL, Vladimír. Wilsonova ulice ve Slaném [online]. Slaný: Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s odborem kultury ve Slaném, 2003 [cit. 2015-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-03. 
 • Slaný - české město ve středověku: sborník příspěvků z kolokvia k 700. výročí královského města Slaného. Kladno: Okresní úřad, 1997.
 • Slánské rozhovory 2016 a 2017: Slaný a Velvary : O umění baroku : historie, památky, staré tisky, národopis. Slaný: Královské město Slaný, 2018. ISBN 978-80-905346-8-1.
 • VELC, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém XX. Politický okres slánský. Praha 1904.
 • GOLD, Hugo. Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brno 1934.
 • ROZKOŠNÁ, Blanka. Židovské obce na Kladensku a Slánsku. Kladno: Okresní muzeum Kladno, 2000.
 • DOBNER, Libor. Slaný - kapitoly z historie královského města. Nákladem JUDr. Jiřího Linkeho vydal Roman Kabátek, Slaný 2016
 • DOBNER, Libor. Slaný 2: kapitoly z historie královského města a okolí. Slaný: Roman Kabátek, knihkupec a antikvář, 2017. ISBN 978-80-270-2586-2.
 • WIRTH, Zdeněk. Antonín Wiehl a česká renesance. první. vyd. Praha: Jan Štenc, 1921 (1921 tisk). 27 s. S. 22, 23. Zvláštní otisk ze sborníku Umění. 
 • FROLÍK, František a Markéta VLKOVÁ. Osobnosti Slánska a Velvarska s ukázkami jejich rukopisů. Nové Strašecí: Jiří Červenka - Gelton, 2017. ISBN 978-80-88125-06-8.
 • HULINSKÝ, Jindřich, Jindřich HULINSKÝ a Jindřich HULINSKÝ. Město Slaný, jeho kraj a památnosti: Zkazky ze Slaného i Slánska. Brno: GARN, 2016. Monografie měst, městeček a obcí, 199.
 • Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století: sborník z historické konference [..., která proběhla 9. listopadu 2013 v Městském centru Grand. Editor Pavel BARTONÍČEK. Slaný: Knihovna Václava Štecha ve Slaném, 2014. Historie Slánska ve XX. století, sv. č. 8. ISBN 978-80-905346-2-9.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]