Masarykova univerzita

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Masarykova univerzita
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Brně
(1960–1990)
Masarykova universita (1919–1960)
latinsky Universitas Masarykiana
Logo Masarykovy univerzity
Logo Masarykovy univerzity
Zkratka MU
Rok založení 1919
Typ školy veřejná
Vedení
Rektor (seznam) doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Kvestor (seznam) Ing. Martin Veselý
Kancléř Mgr. Iva Zlatušková
Prorektor pro akademické záležitosti prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Prorektor pro výzkum prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Prorektor pro vnější vztahy doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Prorektor pro záležitosti studentů prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Prorektor pro studium a informační technologie Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
Prorektor pro rozvoj doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Předseda akademického senátu doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2013[1])
Počet bakalářských studentů 20 634
Počet navazujících studentů 9 501
Počet doktorandů 3 493
Počet ostatních studentů 7 216
Počet akademických pracovníků 2 137
Další informace
Počet fakult (seznam) 9
Sídlo Brno
Kampus Univerzitní kampus Bohunice
webové stránky
Socha T. G. Masaryka před budovou na Komenského náměstí (bývalá Lékařská fakulta)

Masarykova univerzita (latinsky Universitas Masarykiana, v letech 1960–1990 fungující pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně) je česká univerzita založená v roce 1919. Sídlí v Brně, kde se nachází jejích devět fakult. Kromě toho má své Mendelovo muzeum, univerzitní kino Scala, univerzitní centrum v Telči[2] a provozuje i polární stanici na Antarktidě. Podle počtu studentů v akreditovaných studijních programech jde o druhou největší vysokou školu v České republice.[3] Masarykova univerzita se dlouhodobě umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS TopUniversities.[4] Od roku 2011 je jejím rektorem Mikuláš Bek.

Historie univerzity[editovat | editovat zdroj]

O vznik Masarykovy univerzity se zasloužil zejména Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Univerzity Karlovy a pozdější první prezident Československa. V rámci své vědecké a politické činnosti věnoval pozornost rozvoji československých vysokých škol a již od osmdesátých let 19. století zdůrazňoval potřebu široké konkurence ve vědecké práci. V této souvislosti poukazoval na to, že tehdejší jediná česká univerzita ke svému rozvoji potřebuje konkurentku. Zřízení druhé české univerzity bylo dlouhá léta jednou z jeho politických priorit a měl v této otázce podporu řady profesorů, studentů i široké veřejnosti. Největším problémem se ukázala volba místa pro tuto univerzitu. Ačkoliv všeobecně převládal názor, že by měla být založena v zemském hlavním městě Brně, proti byli zejména brněnští Němci, kteří Brno politicky zcela ovládali a báli se oslabení svého vlivu. To bylo dokonce zdrojem nacionálních konfliktů, které vyvrcholily tragickými pouličními střety v roce 1905 u příležitosti tzv. Volkstagu, při kterých přišel o život český dělník František Pavlík.[5]

Teprve konec války a rozpad Rakouska-Uherska přinesl příznivější podmínky pro založení nové univerzity. Za její sídlo byla navrhována např. i Olomouc, ale přednost byla jednoznačně dána většímu a významnějšímu hlavnímu zemskému městu – Brnu.[6] Zřízena byla jako druhá česká universita zákonem ze dne 28. ledna 1919 č. 50 Sb. z. a n.[7] a v době svého vzniku měla čtyři fakulty (právnickou, lékařskou, přírodovědeckoufilozofickou). Ačkoli zákon předpokládal výstavbu nového univerzitního areálu do roku 1930, podařilo se realizovat pouze budovu právnické fakulty.

Nacistická okupace způsobila univerzitě těžké ztráty materiální i lidské (například z přírodovědecké fakulty byla popravena nebo umučena čtvrtina profesorského sboru). Další neblahé zásahy následovaly ze strany komunistické moci po únoru 1948. Nejrozsáhlejší čistky proběhly na právnické fakultě, kterou muselo opustit 46 % studentů; v roce 1950 byla zrušena úplně. V letech 1960–1990 nesla univerzita z politických důvodů jméno Universita Jana Evangelisty Purkyně.[8] Roku 1946 byla zřízena pedagogická fakulta, která však mezi lety 1953 a 1964 stála mimo svazek univerzity.

Obnovení svobodných poměrů po listopadu 1989 umožnilo univerzitě další rozvoj i návrat k původnímu názvu „Masarykova univerzita“.[9] Byly založeny čtyři nové fakulty (ekonomicko-správní, informatiky, sociálních studií, sportovních studií) a byl vystavěn univerzitní kampus. V letech 1998–2005 byla univerzita podle přílohy zákona o vysokých školách z 1998 vedena jako Masarykova univerzita v Brně.[10] V roce 2006 se sídelní město, mylně uváděné v názvu, opět vypustilo.[11][12][13] V současnosti je tak Masarykova univerzita podle této přílohy zákona ze všech veřejných a státních vysokých škol jedinou, která u svého názvu neuvádí své sídlo.[14]

Za svůj informační systém obdržela univerzita v roce 2005 evropskou cenu EUNIS Elite Award. Mezinárodní spolupráce je realizována mimo jiné v rámci Compostela Group of UniversitiesUtrecht Network. Od roku 2005 vydává univerzita vlastní zpravodajský měsíčník Muni, jenž se v roce 2012 stal Firemním médiem roku v kategorii tiskovina veřejnéstátní správy v soutěži pořádané Komorou PR.[15] Pravidelně se každý rok v hale Rondo koná hokejový souboj s výběrem Vysokého učení technického, Masarykova univerzita celou sérii vede.[16]

Fakulty a pracoviště univerzity[editovat | editovat zdroj]

Univerzitní budovy[editovat | editovat zdroj]

Masarykova univerzita využívá množství budov v různých částech města Brna. Rektorát sídlí v Kounicově paláci na Žerotínově náměstí. Již od založení univerzity se uvažovalo o stavbě univerzitní čtvrti, původně na Kraví hoře a na souvisejících pozemcích mezi ŽabovřeskamiVeveřím, projekt však od počátku provázely značné průtahy a nakonec se z něj na zamýšleném Akademickém náměstí podařilo realizovat jen budovu právnické fakulty.[17]

Kampus Bohunice[editovat | editovat zdroj]

Univerzitní kampus byl nakonec v Brně-Bohunicích otevřen až v roce 2010, ačkoliv první rozhodnutí o jeho výstavbě bylo vydáno již v roce 1945. Jde o moderní vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum zabírající plochu 42 hektarů, které slouží pěti tisícům studentů a tisíci pracovníků lékařské fakulty, přírodovědecké fakultyfakulty sportovních studií.

Počítačové studovny[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita vytváří prostřednictvím Ústavu výpočetní techniky síť studijních a počítačových studoven ve většině budov svých fakult nebo knihoven. Jedná se vždy o prostor s desítkami počítačů, ke kterým se uživatelé přihlašují vlastním účtem (vázaným typicky k osobnímu číslu učo), a s přístupem k tiskovým službám. Po zavedení centralizovaného způsobu správy a jednotné instalace softwaru došlo k výrazné úspoře nákladů a omezení obtíží při provozu studoven.

Největší počítačovou studovnou s nepřetržitým provozem je celouniverzitní počítačová studovna (CPS) s centrálním umístěním na Komenského náměstí a kapacitou 145 počítačů, vybudovaná v roce 2000.[18]

Rektor[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam rektorů Masarykovy univerzity.

V letech 2004–2011 byl rektorem profesor politologie Petr Fiala. Od roku 2011 je již po druhé volební období rektorem docent muzikologie Mikuláš Bek.

Čestné doktoráty[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam držitelů čestných doktorátů Masarykovy univerzity.

Za dobu své existence až do roku 2014 udělila Masarykova univerzita titul doctor honoris causa (čestný doktorát) 120 osobám. Prvním nositelem čestného doktorátu byl skladatel Leoš Janáček, čestný doktorát Masarykovy univerzity obdrželi také syn T. G. Masaryka Jan Masaryk, Masarykův spolupracovník a nástupce v prezidentské funkci Edvard Beneš, Václav Havel nebo Josef Škvorecký.[19]

Insignie univerzity[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti 2013 [online]. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2015-03-07]. S. 106, 130, 132. Dostupné online.  
 2. Univerzitní centrum Telč [online]. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  
 3. Kdo jsme? [online]. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.  
 4. QS World University Rankings 2013 (Česká republika) [online]. QS Quacquarelli Symonds Ltd., [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. STRNADOVÁ, Tereza. Masarykova univerzita v Brně získala mučedníka, ještě než vznikla. iDNES.cz [online]. 2009-01-28 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  
 6. Tisk 375 – Zpráva školského výboru Národního shromáždění československého o návrhu posl. Al. Jiráska, Dra Engliše a soudr. na zřízení university s českou vyučovací řečí v Brně [online]. Praha: Poslanecká sněmovna České republiky, 1919-01-09, [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  
 7. Zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 50/1919 Sb. z. a nař., kterým se zřizuje druhá česká universita [online]. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné online.  
 8. § 10 vládního nařízení č. 120/1960 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol, stanovil, že „Název university v Brně zní Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně“. Dostupné online
 9. Zákon č. 48/1990 Sb., o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Dostupné online
 10. Masarykova univerzita se vrací ke svému původnímu názvu. online.muni.cz [online]. 2006-01-05 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. ISSN 1801-0814.  
 11. Čl. I. bod 62 zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dostupné online
 12. FRÁNEK, Tomáš. Masarykova univerzita nemá v názvu Brno. Aktualne.cz [online]. 2006-01-05 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  
 13. HORÁK, Ondřej. Změnil se název naší univerzity?. veda.muni.cz [online]. 2006-02-22 [cit. 2014-07-11]. Dostupné online. ISSN 1805-9759.  
 14. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách – text se zapracovanými novelami [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, [cit. 2015-03-29]. Dostupné online.  
 15. Firemní médium roku 2012 – vyhlášení výsledků [online]. Komora Public Relations, 2013-10-03, [cit. 2015-11-01]. Dostupné online.  
 16. Hokejový souboj univerzit [online]. Masarykova univerzita / Vysoké učení technické v Brně, [cit. 2015-11-10]. Dostupné online.  
 17. KUDĚLKOVÁ, Lenka. Nerealizovaná výstavba univerzitního městečka [online]. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  
 18. Počítačové studovny [online]. Masarykova univerzita, [cit. 2015-11-01]. Dostupné online.  
 19. Čestné doktoráty udělené MU [online]. Brno: Masarykova univerzita, [cit. 2014-07-11]. Dostupné online.  

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Souřadnice: 49°11′55,03″ s. š., 16°36′19,81″ v. d.