Mendelova univerzita v Brně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mendelova univerzita v Brně
latinsky Universitas Mendeliana Brunensis
Logo univerzity
Logo
Budova Agronomické fakulty v Brně
Budova Agronomické fakulty v Brně
Zkratka MENDELU
Rok založení 1919
Typ školy veřejná
Vedení
Rektorka (seznam) prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Kvestor Ing. Libor Sádlík, DiS.
Kancléř Mgr. Bc. Markéta Vejrostová
Prorektor pro vzdělávací činnost prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektor pro řízení kvality a lidských zdrojů doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Předseda akademického senátu prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2017[1])
Počet bakalářských studentů 5709
Počet magisterských studentů 2561
Počet doktorandů 473
Počet akademických pracovníků 918
Další informace
Počet fakult (seznam) 5
Sídlo Brno
Adresa Zemědělská 1665/1, Brno, 613 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.mendelu.cz
Profil na Facebooku
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU[2]) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetikyJohannu Gregoru Mendelovi.

Původně byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Poté nesla do roku 31. prosince 2009 název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.[3][4] Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.

Sídlí v Brně, jedna z jejích fakult se nachází v Lednici.

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

Počet studujících na všech fakultách univerzity a na institutu v roce 2008 činil více než 12 000 aktivních studií.

V letech 1952–1959 existovala také Zootechnická fakulta a v letech 1952–1969 byla součástí školy i Veterinární fakulta.

Vzdělávací program[editovat | editovat zdroj]

Budova areálu univerzity v Brně

Vzdělávací program při vzniku této vysoké školy vycházel z jejich původních dvou odborů, tj. hospodářského a lesnického, a doznal v jisté časové posloupnosti svého výrazného rozšíření. Postupně docházelo k jeho doplňování o nové studijní programy a jejich obměňování tak, aby byly vhodněji naplňovány potřeby získávání vysokoškolské kvalifikace příslušného odborného zaměření. V současné době má univerzita akreditováno 19 studijních programů s 32 studijními obory pro bakalářské studium, 16 studijních programů s 37 studijními obory pro navazující (příp. pětileté) magisterské studium a 19 studijních programů s 30 studijními obory pro doktorské studium. V rámci studijních programů se mohou studenti rovněž individuálně profilovat v řadě odborných předmětů, jejichž obsahová náplň byla upravena s ohledem na potřeby spojené se vstupem Česka do Evropské unie. Univerzita dále nabízí studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v 6 studijních programech (8 studijních oborech) a od roku 2003 také výuku v rámci Univerzity třetího věku (3 studijní obory).

Vědecko-výzkumné úkoly[editovat | editovat zdroj]

Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity a fakult a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických a technických věd. Jedná se o otevřený okruh výzkumných aktivit, uplatňovaný v institucionálním výzkumu, ve výběrových řízeních grantových agentur, výzkumných centrech a v mezinárodních vědecko-výzkumných programech. Výzkumný program MENDELU v Brně sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických, zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritní preferuje univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova.

Zahraniční styky[editovat | editovat zdroj]

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů.

Ubytování[editovat | editovat zdroj]

Budova menzy v areálu Černá Pole v Brně

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.

Praktická výuka[editovat | editovat zdroj]

Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy, výuku seniorů v rámci Univerzity třetího věku a vzdělávací kurzy podle potřeb a požadavků široké veřejnosti zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání, založený v roce 2003. Pro výukové účely je využívána také Botanická zahrada a arboretum v Brně. K dispozici je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum jako součásti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Ústav informačních technologií se stará o provoz informačního systému UIS a správu univerzitní IT infrastruktury. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. K zachování a zpřístupnění archivního bohatství univerzity dalším generacím je zaměřena činnost Univerzitního archivu.

Organizační struktura[editovat | editovat zdroj]

Panorama[editovat | editovat zdroj]

Panorama sídla univerzity v Brně
Panorama sídla univerzity v Brně

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 [online]. Mendelova univerzita v Brně [cit. 2018-06-28]. S. 165. Dostupné online. 
  2. Studenti Mendelovy univerzity si zvykají na nové jméno školy, Novinky.cz, 5. 1. 2010
  3. § 3 zákona č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online
  4. Zákon č. 419/2009 Sb., o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]