Mendelova univerzita v Brně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mendelova univerzita v Brně
latinsky Universitas Mendeliana Brunensis
Logo univerzity
Logo
Budova Agronomické fakulty v Brně
Budova Agronomické fakulty v Brně
ZkratkaMENDELU
Rok založení1919
Typ školyveřejná
Vedení
Rektor (seznam)prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Prorektor pro tvůrčí činnostdoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Prorektor pro strategii, udržitelnost a účelovou činnostdoc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikacidoc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Prorektor pro vzdělávací činnost a kvalituMgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Prorektor pro informační a komunikační technologieprof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahyprof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
Kvestor Ing. Libor Sádlík, DiS.
KancléřkaMgr. Bc. et Bc. Markéta Vejrostová
Předseda ASdoc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2017[1])
Bakalářských studentů5709
Magisterských studentů2561
Doktorandů473
Akademických pracovníků918
Další informace
Počet fakult5
SídloBrno
AdresaZemědělská 1665/1, Brno, 613 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
https://www.mendelu.cz
Profil na Facebooku
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU[2]) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzita je pojmenována po významném vědci na poli genetikyJohannu Gregoru Mendelovi.

Původně byla zřízena v Brně v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Poté nesla do roku 31. prosince 2009 název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.[3][4] Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe téměř dvacet tisíc zemědělských inženýrů, více než šest a půl tisíc lesních inženýrů a téměř pět a půl tisíc inženýrů ekonomů.[zdroj?]

Sídlí v Brně, jedna z jejích fakult se nachází v Lednici.

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

Počet studujících na všech fakultách univerzity a na institutu v roce 2008 činil více než 12 000 aktivních studií.

V letech 1952–1959 existovala také Zootechnická fakulta a v letech 1952–1969 byla součástí školy i Veterinární fakulta.

Vzdělávací program[editovat | editovat zdroj]

Budova areálu univerzity v Brně

Vzdělávací program při vzniku této vysoké školy vycházel z jejich původních dvou odborů, tj. hospodářského a lesnického, a doznal v jisté časové posloupnosti svého výrazného rozšíření. Postupně docházelo k jeho doplňování o nové studijní programy a jejich obměňování tak, aby byly vhodněji naplňovány potřeby získávání vysokoškolské kvalifikace příslušného odborného zaměření. V současné době[kdy?] má univerzita akreditováno 19 studijních programů s 32 studijními obory pro bakalářské studium, 16 studijních programů s 37 studijními obory pro navazující (příp. pětileté) magisterské studium a 19 studijních programů s 30 studijními obory pro doktorské studium. V rámci studijních programů se mohou studenti rovněž individuálně profilovat v řadě odborných předmětů, jejichž obsahová náplň byla upravena s ohledem na potřeby spojené se vstupem Česka do Evropské unie. Univerzita dále nabízí studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání v 6 studijních programech (8 studijních oborech) a od roku 2003 také výuku v rámci Univerzity třetího věku (3 studijní obory).

Vědecko-výzkumné úkoly[editovat | editovat zdroj]

Řešení vědecko-výzkumných úkolů vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity a fakult a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických a technických věd. Jedná se o otevřený okruh výzkumných aktivit, uplatňovaný v institucionálním výzkumu, ve výběrových řízeních grantových agentur, výzkumných centrech a v mezinárodních vědecko-výzkumných programech. Výzkumný program MENDELU v Brně sleduje v obecné rovině aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v zemědělských, lesnických, zahradnických a ekonomických vědách. V praktické realizaci se jedná o cílené řízení biologických procesů, efektivní využívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udržitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště v podmínkách rostoucí konkurence na liberalizujícím se světovém agrárním trhu. V kontextu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritní preferuje univerzita zejména témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví, významu jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí při utváření krajinného prostoru a rozvoji venkova.

Zahraniční styky[editovat | editovat zdroj]

V oblasti zahraničních styků realizují zaměstnanci i posluchači studijní a přednáškové pobyty, stáže a konzultace na vysokých školách ve Francii, Polsku, Rakousku, Německu, USA a Velké Británii a v mnoha dalších zemích. MENDELU je členem významných evropských organizací (CRE, ICA) a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených škol. Rozšíření možnosti zahraniční spolupráce nabízí zapojení univerzity zejména do programu SOCRATES, LEONARDO DA VINCI CEEPUS, AKTION a dalších mezinárodních projektů.

Ubytování[editovat | editovat zdroj]

Budova menzy v areálu Černá Pole v Brně

MENDELU v Brně má k dispozici ubytovací kapacitu na vysokoškolských kolejích především v Brně a Lednici. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci fakultativní tělesné výchovy a prostřednictvím vysokoškolského sportovního klubu univerzity.

Praktická výuka[editovat | editovat zdroj]

Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, doplňující pedagogické studium mistrů odborné výchovy, výuku seniorů v rámci Univerzity třetího věku a vzdělávací kurzy podle potřeb a požadavků široké veřejnosti zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání, založený v roce 2003. Pro výukové účely je využívána také Botanická zahrada a arboretum v Brně. K dispozici je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum jako součásti Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb. Ústav informačních technologií se stará o provoz informačního systému UIS a správu univerzitní IT infrastruktury. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. K zachování a zpřístupnění archivního bohatství univerzity dalším generacím je zaměřena činnost Univerzitního archivu.

Panorama[editovat | editovat zdroj]

Panorama sídla univerzity v Brně
Panorama sídla univerzity v Brně

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 [online]. Mendelova univerzita v Brně [cit. 2018-06-28]. S. 165. Dostupné online. 
  2. Studenti Mendelovy univerzity si zvykají na nové jméno školy, Novinky.cz, 5. 1. 2010
  3. § 3 zákona č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Dostupné online
  4. Zákon č. 419/2009 Sb., o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]