Západočeská univerzita v Plzni

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Západočeská univerzita v Plzni
latinsky Universitas Bohemiae occidentalis
Logo univerzity
Logo
Zkratka ZČU
Rok založení 1991
Typ školy veřejná
Vedení
Rektor doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Kvestor Mgr. Marta Kollerová
Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.
Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
Prorektor pro výzkum a vývoj doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D.
Prorektor pro internacionalizaci Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Předseda akademického senátu RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
Počty akademiků (k roku 2018[1])
Počet bakalářských studentů 6407
Počet magisterských studentů 3562
Počet doktorandů 556
Počet studentů 10 525
Počet akademických pracovníků 958
Další informace
Počet fakult 9
Sídlo Plzeň
Adresa Univerzitní 2732/8, Plzeň, 301 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.zcu.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Vzniku univerzity předcházely dvě starší vysokoškolské instituce – Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla v roce 1949 jako pobočka Českého vysokého učení technického v Praze. Dne 27. června 1950 byla z plzeňské VŠSE vytvořena oddělená fakulta v čele s děkanem a fakultní radou, aby z ní 1. října 1953 vznikla samostatná vysoká škola, řízená rektorem.[2] Roku 1960 došlo k rozdělení na fakulty strojní a elektrotechnickou a v roce 1990 pak vznikly fakulty aplikovaných věd a ekonomická. Pedagogická fakulta vznikla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 byla jen Vyšší pedagogickou školou, pak od roku 1959 Pedagogickým institutem a od roku 1964 samostatnou Pedagogickou fakultou. Dne 28. září 1991 byly obě vysoké školy zákonem č. 314/1991 Sb. sloučeny do vysoké školy s názvem „Západočeská univerzita“.[3] Tu oficiálně tvořilo celkem 5 fakult – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Fakulta strojní.[2]

V letech 1992–1993 došlo k přesunu Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní do nového univerzitního areálu na tzv. Zelený trojúhelník Bory. Plán na jeho výstavbu byl přitom schválen již v roce 1973.[2]

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická a v roce 1999 Fakulta humanitních studií,[4] která byla roku 2005 na návrh prvního děkana Ivo T. Budila[zdroj?] přejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2004 byl zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav; v roce 2013 povýšil na Fakultu umění a designu, která se o rok později přejmenovala na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. V roce 2008 se s univerzitou spojila soukromá Vysoká škola v Plzni a vznikla tak Fakulta zdravotnických studií.[5]

Na konci první dekády nového tisíciletí proběhla na Fakultě právnické plagiátorská aféra a skandál s údajnými, nicméně soudně neprokázanými,[zdroj?] podvody v procesu udělování akademických titulů a řádného studia.[6]

Univerzita obdržela v roce 2009 certifikát DS Label, který je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. V roce 2012 pak univerzita obdržela certifikát ECTS Label. Ten je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání. Je považován za doklad naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Je tak jednou z 10 českých univerzit držících tento certifikát.[7][8]

V žebříčku vysokých škol U-Multirank skončila ZČU na 7. místě v kategorii ekonomické zapojení. Taktéž univerzita obdržela nejvyšší hodnocení A za společné publikování se svými průmyslovými partnery a počet absolventů zaměstnaných v regionu. Do zmíněného žebříčku se zapojilo 850 vzdělávacích institucí ze 70 zemí světa.[9]

Seznam rektorů[editovat | editovat zdroj]

Fakulty a součásti[editovat | editovat zdroj]

Fakulta elektrotechnická, kampus Bory
Kampus Bory

Fakulta aplikovaných věd[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta aplikovaných věd.

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného profilu a klade si za cíl připravovat budoucí inženýry, magistry, bakaláře a doktory (Ph.D.) v oborech vyžadujících zvlášť hluboké znalosti matematiky, geomatiky, fyziky, mechaniky, stavitelství, informatiky a kybernetiky.

Fakulta ekonomická[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta ekonomická Západočeské univerzity.

Jedná se o fakultu ekonomického zaměření. Sídlo má v Plzni a v Chebu. Výuka se realizuje v pěti bakalářských programech, třech navazujících magisterských programech a v jednom doktorském programu.

Fakulta elektrotechnická[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity.

Technická fakulta realizující studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta filozofická[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta filozofická Západočeské univerzity.

Fakulta humanitního zaměření. Studovat lze v 11 bakalářských a 14 navazujích magisterských programech. Taktéž se realizuje doktorské studium v 5 programech.

Fakulta pedagogická[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta pedagogická Západočeské univerzity.

Fakulta pedagogická připravuje své studenty zejména k budoucímu povolání učitele. Nabízí studijní programy bakalářské (Bc.), magisterské (Mgr.) a doktorské (Ph.D.). Před vznikem ZČU fungovala jako samostatná pedagogická fakulta.

Fakulta právnická[editovat | editovat zdroj]

Fakulta právnická
Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta právnická Západočeské univerzity.

Jedna ze čtyř právnických fakult v České republice. Studium se provádí ve dvou studijních programech – Právo a Veřejná správa.

Fakulta strojní[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta strojní Západočeské univerzity.

Na fakultě lze studovat dva bakalářské studijní programy (Strojní inženýrství a Strojírenství). V navazujícím magisterském programu škola nabízí 8 oborů. Na fakultě je možné studovat v doktorském studijním programu. Jedná se o jednu z nejstarších fakult univerzity.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity.

Umělecká fakulta nesoucí jméno Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka a česko-amerického designéra, která provozuje Galerii Ladislava Sutnara.

Fakulta zdravotnických studií[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity.

Nejmladší fakulta Západočeské Univerzity. Studium probíhá ve 4 bakalářských studijních programech.

Ústav jazykové přípravy[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o pracoviště, které zajišťuje jazykovou výuku studentů ZČU. Poskytuje výuku osmi jazyků.

Nové technologie – výzkumné centrum[editovat | editovat zdroj]

Výzkumné centrum ZČU. Soustředí se na výzkum, vývoj a inovace především v technické oblasti.

Jednotky fakult[editovat | editovat zdroj]

Budova NTIS

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu[editovat | editovat zdroj]

CTPVV slouží jako zázemí fakultě aplikovaných věd. Cílem projektu vytvoření objektu, který umožní posílení a zkvalitnění výuky studentů FAV. Budova centra je propojena s NTIS.

Nové technologie pro informační společnost[editovat | editovat zdroj]

Na fakultě aplikovaných věd bylo v roce 2014 vybudováno evropské centrum excelence, Nové technologie pro informační společnost. Výzkumné programy centra jsou zaměřené na výzkum, vývoj a inovace v oboru informační společnosti a materiálů.

Centrum afrických studií v Etiopii[editovat | editovat zdroj]

ZČU založila v první polovině roku 2014 pobočku v Etiopii. Byla zřízena na univerzitě v Jimmě jako společné vzdělávací a výzkumné pracoviště pod názvem Centrum afrických studií. Univerzita tak učinila se záměrem stát se ohniskem výzkumu a vzdělávání zaměřeného na subsaharskou Afriku.[10] [11]

Katedra tělesné výchovy a sportu[editovat | editovat zdroj]

Je součástí fakulty strojní a zajišťuje tělesnou výchovu studentům celé univerzity.

Univerzitní knihovna[editovat | editovat zdroj]

Budova univerzitní knihovny

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni byla zřízena v roce 1998. Tvoří ji 5 dílčích knihoven: Knihovna Bory, Filozofická a právnická knihovna, Knihovna zdravotnických studií, Pedagogická knihovna a Ekonomická knihovna v Chebu. Součástí univerzitní knihovny jsou i Oddělení vydavatelství a Oddělení tiskových služeb.

Centrum informatizace a výpočetní techniky[editovat | editovat zdroj]

Centrum informatizace a výpočetní techniky provozuje a rozvíjí informační technologie a informační systémy pro potřeby ZČU. Je zde také vyvíjen informační systém pro administraci studijní agendy IS/STAG, který užívá 14 vysokých škol a univerzit v Česku.

Informační a poradenské centrum[editovat | editovat zdroj]

Informační a poradenské centrum ZČU nabízí studijní, sociální, psychologické a právní služby. Jeho klienty jsou uchazeči o studium a stávající studenti, případně absolventi. Poradenští pracovníci pomáhají klientům s řešením problémů a překonáváním nesnází v osobním, studijním nebo profesním životě. Systém podpory je doplněn o organizaci pomoci pro osoby se specifickými potřebami. Centrum také koordinuje aktivityAkademického centra univerzity a zabývá se projektovou činností.

Mezinárodní letní jazyková škola[editovat | editovat zdroj]

Od roku 1990 se každoročně koná Mezinárodní letní jazyková škola. Kromě českého jazyka pro cizince nabízí letní škola studium angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny a od léta 2006 i portugalštiny. O výuku cizích jazyků zajišťují jak domácí učitelé, tak rodilí mluvčí. Počet zájemců o letní školu každý rok stoupá. V rocích 2005 a 2006 bylo dosaženo 700, v roce 2007 přesáhla návštěvnost 800. Od roku 1996 se letní škola koná na kampusu Bory.[12]

Techmania[editovat | editovat zdroj]

Areál Techmania Science Center

Univerzita je jedním ze zřizovatelů vědeckého centra Techmania. Cílem projektu je „podnítit nebo posílit zájem veřejnosti o vědu a techniku a inspirovat děti a mládež ke spojení jejich profesní kariéry s výzkumem a technickými obory.“

ArtCamp[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2005 pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara mezinárodní letní školu umění, neboli ArtCamp. Koná se ve třech červencových týdnech a jeho cílem je umožnit zájemcům o umění projevit svůj talent, setkání se s českými i zahraničními odborníky umění, případně připravit zájemce k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.

Zámek Nečtiny[editovat | editovat zdroj]

Zámek Nečtiny

ZČU je vlastníkem zámku Nečtiny, který slouží jako její školící a rekreační středisko. Jsou zde kapacity pro konference a školení, sportovní a turistické akce, ubytování a stravování, možnost individuální rekreace. Zámecký park je volně přístupný veřejnosti.

Akademici Plzeň[editovat | editovat zdroj]

Akademici Plzeň jsou hokejovým týmem Západočeské univerzity. Tým pořádá každoroční hokejovou bitvu o Plzeň, kdy se střetnou hráči ZČU s týmem lékařské fakulty UK.[13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti Západočeské univerzity v Plzni za rok 2018 [online]. Západočeská univerzita v Plzni, 2019-06-19 [cit. 2019-12-02]. S. 143, 146, 163. Dostupné online. 
 2. a b c 10 let Západočeské univerzity v Plzni. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 40 s. ISBN 80-7082-886-2. 
 3. § 1 písm. c) a § 4 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.
 4. Profil fakulty [online]. Fakulta filozofická Západočeské univerzity [cit. 2017-04-13]. Dostupné online. 
 5. Historie [online]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. 
 6. MORAVEC, Václav. Josef Průša, rektor Západočeské univerzity. Rádio Impuls [online]. 2009-11-03 [cit. 2015-03-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 7. ODSTRČILOVÁ, Helena. České univerzity dostaly ocenění za výbornou podporu mobility studentů. Novinky.cz [online]. 2009-06-23 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 8. Západočeská univerzita získala prestižní certifikát. Qap.cz [online]. 2013-01-23 [cit. 2014-09-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-12. 
 9. ULBRICH, Martin. ZČU vévodí univerzitám v ekonomickém zapojení, ukázal nový žebříček EU. StudentMag [online]. 2014-7-19 [cit. 2014-07-08]. Dostupné online. 
 10. Čeští studenti vytvořili výzkumné pracoviště v Etiopii. Lidovky.cz [online]. 2014-02-20 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 11. OUDOVÁ, Alena. Západočeská univerzita založila v Etiopii Centrum afrických studií. Novinky.cz [online]. 2014-02-9 [cit. 2014-09-25]. Dostupné online. 
 12. Ingo Herzig. Mezinárodní letní jazyková škola v Plzni. In: Globalizace versus regionalismus. Technická univerzita Liberec 2006, s. 365–371, ISBN 80-7372-088-4
 13. Strhne se další hokejová bitva o Plzeň. ZČU zaútočí na hattrick. Plzeňský Deník. 2015-09-20, roč. 2015. Dostupné online [cit. 2015-11-03]. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]