Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Logo univerzity
Logo
ZkratkaVŠTE
Rok založení2006
Typ školyveřejná neuniverzitní vysoká škola
Vedení
Rektordoc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D.
Prorektorka – statutární zástupkyně rektoraIng. Zuzana Rowland, MBA, PhD.
Prorektorka pro strategii a rozvojdoc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnostdoc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Prorektor pro studium a informatikudoc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
Kvestor Ing. Jaromír Vrbka, MBA, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2016[1])
Bakalářských studentů3678
Magisterských studentů211
Studentů celkem4 000
Akademických pracovníků87
Další informace
SídloČeské Budějovice
AdresaOkružní 517/10, České Budějovice, 370 01, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.vstecb.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Posluchárna VŠTE
Studovna v budově E

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE) je veřejná vysoká škola neuniverzitního typu. Vznikla 27. dubna 2006. Jde o tzv. profesně orientovanou vysokou školu, zaměřuje se tedy na propojení výuky se spoluprací s firmami v rámci studovaného oboru. Jde o jednu ze dvou veřejných vysokých škol s technickými obory v ČR, druhou je Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Od ledna 2021 školu vede doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D.[2] V roce 2014 na ní studovaly asi 4 tisíce studentů.[3]

Akreditované studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské programy
 • Technologie a řízení dopravy (3 roky)
 • Strojírenství (3 roky)
 • Pozemní stavby (4 roky)
 • Podniková ekonomika (3 roky)
 • Řízení lidských zdrojů (3 roky)
Magisterské programy
 • Logistika (2 roky)
 • Podniková ekonomika (2 roky)
 • Strojírenství (2 roky)
 • Strojírenství (2 roky)

Přidružené subjekty[editovat | editovat zdroj]

Centrum celoživotního vzdělání[editovat | editovat zdroj]

Centrum nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech. Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy.[4]

Studentská unie[editovat | editovat zdroj]

Grilovačka 2012, jedna z akcí pořádaných Studentskou unií VŠTE

V roce 2009 vznikla Studentská unie VŠTE. V jejím čele stojí devítičlenná Rada. Od června 2011 je členem České Studentské Unie, největší sítě sdružující studentské organizace v České republice. Krom provozu studentského klubu unie organizuje též různé kulturní a sportovní akce, např. od roku 2016 hokejové a fotbalové derby mezi VŠTE a Jihočeskou univerzitou.

ESN VŠTE Budweis[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o studentský spolek, který vznikl v roce 2012 pod názvem "Buddy VŠTE." Důvodem jeho založení byl zvyšující se počet zahraničních studentů na škole. V roce 2014 se stal spolek součástí neziskové organizace Erasmus Student Network a změnil svůj název na současný. Cílem spolku je pomáhat studentům přijíždějícím ze zahraničí s jejich studentským životem, seznámit je s naší kulturou a pomáhat jim poznat kraj a Českou republiku.

IPC – Informačně poradenské centrum[editovat | editovat zdroj]

Cílem centra je zajišťování podpůrných služeb studentům a uchazečům se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, specifickými poruchami učení, chronickými onemocněními, psychickými poruchami, a poruchami autistického spektra.[5]

Mateřská školka VŠTE[editovat | editovat zdroj]

Mateřská školka vznikla 1. září roku 2014 v novostavbě umístěné v areálu VŠTE. V roce 2018 byla otevřena druhá třída, která rozšířila kapacitu školky na 56 dětí. Školka není určena jen zaměstnancům či studentům, ale mohou ji využívat i lidé z řad veřejnosti.[6]

Znalecký ústav[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2015 je VŠTE jmenována znaleckým ústavem pro obory:

 • ekonomika
 • stavebnictví
 • strojírenství

Historie[editovat | editovat zdroj]

2006
 • vznik Vysoké školy technické a ekonomické, dne 17.3.2006.
2007
 • zahájena první etapa výstavby informačního střediska VŠTE,
 • navázány kontakty s vědecko-výzkumnými institucemi a odbornými organizacemi v tuzemsku a zahraničí jako např. ÚH AV ČR, v.v.i., ČVUT Praha, TU Liberec, VÚMOP Praha, v.v.i., podepsány deklarace o spolupráci s Institute Politécnico de Setúbal v Portugalsku a norskou vysokou školou Narvik University College,
 • založení a realizace první fáze výstavby školních centrálních laboratoří jako materiálně-technické podpory vzdělávacím programům školy i pro tvůrčí činnost akademických pracovníků zejména pro technické obory,
 • zahájení výuky bakalářského studijního programu Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika podniku v prezenční formě studia.
2008
 • zkvalitnění vybavení výpočetní technikou a drobným majetkem zabezpečujícím předkládání materiálů a projektů, studijních materiálů a jiných odborných materiálů,
 • v březnu byla VŠTE udělena akreditace pro bakalářský studijní program Stavitelství, studijní obor Stavební management v prezenční formě studia.
2009
 • byla udělena akreditace pro studijní program Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku, v kombinované formě studia,
 • vyučován nový obor ve studijním programu Stavitelství, a to studijní obor Konstrukce staveb v prezenční formě studia.
2010
 • byla provedena rekonstrukce knihovny, fyzicky byla oddělena studovna od úložiště knihovního fondu,
 • studentům byla zpřístupněna nová počítačová studovna,
 • zrekonstruována menza a zkvalitněny stravovací podmínky rozšířením nabídky služeb v kantýně a zavedením informačního systému kolejí a menz.
2011
 • akreditace studijního programu Stavitelství, studijní obor Stavební management, v kombinované formě studia,
 • byla vybudována posluchárna B1 s kapacitou 212 osob a vybavená moderní AV technikou,
 • zřízení nové studovny s 25 počítačovými stanicemi a zkvalitnění provozu copy centra,
 • VŠTE získala mezinárodní certifikát Diploma supplement Label, tento dokument informuje o totožnosti držitele kvalifikace, o obsahu studia, o úrovni a postavení absolvovaných studijních programů a o dosažených studijních výsledcích.
2012
 • byla udělena akreditace pro studijní obor Technologie dopravy a přepravy, v prezenční i kombinované formě studia,
 • vybudována nová aula s kapacitou 350 míst, sloužící nejen pro imatrikulaci, promoci ale především k výuce a konferencím, vedle auly vznikla nová knihovna se dvěma studovnami.
2013
 • získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), slouží k hodnocení studia vysokoškoláků, umožňuje transparentní uznávání zahraničních studijních pobytů studentů v rámci univerzit a zvyšuje kvalitu i studijní možnosti,
 • byla udělena akreditace pro studijní obor Strojírenství, v prezenční formě studia
2014
 • prvního září byl oficiálně zahájen provoz Mateřské školky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
2016
 • otevření nového bloku laboratoří pro technické obory (strojírenství, stavitelství, doprava, logistika),
 • slavnostní zasedání Akademického senátu a svěcení nových insignií.
2018
 • rozšíření areálu VŠTE na Nemanickou ulici v Českých Budějovicích
2019
 • akreditace studijního programu Technologie řízení dopravy a přepravy
 • akreditace studijního programu Logistika
2021
 • akreditace navazujícího magisterského programu Strojírenství


Časopisy vydávané školou[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti 2016 [online]. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích [cit. 2017-11-25]. S. 77, 86. Dostupné online. 
 2. ČTK. Rektor českobudějovické VŠTE Vochozka převzal jmenovací dekret. Deník.cz [online]. 2016-12-21 [cit. 2020-03-03]. Dostupné online. 
 3. VŠTE chystá specializaci čínské trhy. Přijela i velvyslankyně [online]. VŠTE, 2016-04-26 [cit. 2020-03-03]. Dostupné online. 
 4. Centrum celoživotního vzdělávání [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. 
 5. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. 
 6. Školka VŠTE. skolkavste.cz [online]. [cit. 2020-03-06]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]