Přeskočit na obsah

Seznam vysokých škol v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Tento článek obsahuje seznam vysokých škol v Česku, který je sestaven především podle těchto pramenů: vysokoškolského zákona (příloha č. 1 a č. 2)[1] a podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT);[2] je aktuální k březnu 2019. Počty studentů jsou uváděny u všech pro rok 2015.[3] Některé doplňující informace jsou též podle Ministerstva spravedlnosti České republiky.[4]

Vysoké školy v Česku

[editovat | editovat zdroj]

Vysoké školy v Česku jsou regulovány vysokoškolským zákonem.[5]

Veřejné vysoké školy v Česku

[editovat | editovat zdroj]

Veřejné vysoké školy v Česku jsou zřizované zvláštním zákonem, kompetence vůči nim podle vysokoškolského zákona vykonává MŠMT.[2]

Univerzitní

[editovat | editovat zdroj]
Seznam univerzitních veřejných vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Akademie múzických umění v Praze AMU Praha 1 1945[6] 1380
Akademie výtvarných umění v Praze AVU Praha 7 1799[7] 320
Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU Praha 6 1952[8] 19172 Vznikla z Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze jako Vysoká škola zemědělská v Praze, roku 1995 přejmenována na Českou zemědělskou univerzitu v Praze.
České vysoké učení technické v Praze ČVUT Praha 6 1707[9] 18875
Janáčkova akademie múzických umění JAMU Brno 1947[10] 746
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích JU České Budějovice 1991[11] 10565 Vznikla z Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze.
Masarykova univerzita MU Brno 1919[12] 35115 V letech 1960–1990 existovala pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Mendelova univerzita v Brně MENDELU Brno 1919[13] 9669 Založena jako Vysoká škola zemědělská v Brně, roku 1994 přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a roku 2010 na Mendelovu univerzitu v Brně.
Ostravská univerzita OU Ostrava 1991[11] 9189 Vznikla z Pedagogické fakulty v Ostravě. Do roku 2016 oficiálně jako Ostravská univerzita v Ostravě.
Slezská univerzita v Opavě SU Opava 1991[11] 5511 Vznikla z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se sídlem v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty MU se sídlem v Karviné.
Technická univerzita v Liberci TUL Liberec 1953[14] 6618 Založena jako Vysoká škola strojní v Liberci, roku 1960 přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a roku 1995 na Technickou univerzitu v Liberci.
Univerzita Hradec Králové UHK Hradec Králové 1992[15] 7200 Založena jako Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, roku 2000 přejmenována na Univerzitu Hradec Králové.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem 1991[11] 8701 Vznikla z Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem.
Univerzita Karlova UK Praha 1 1348[16] 47010 Od roku 1654 existovala pod názvem Univerzita Karlo-Ferdinandova, roku 1882 rozdělena na českou a německou; česká byla v roce 1920 určena pokračovatelkou původní univerzity s názvem Univerzita Karlova, německá zanikla roku 1945. Do roku 2016 oficiálně jako Univerzita Karlova v Praze.
Univerzita Palackého v Olomouci UP Olomouc 1573[17] 20897 Od roku 1782 jen lyceum, v roce 1827 opět univerzita s názvem Františkova univerzita, která byla ale už roku 1860 zrušena a poté v Olomouci působila jen teologická fakulta; roku 1946 obnovena s názvem Univerzita Palackého.
Univerzita Pardubice UPCE Pardubice 1950[18] 8366 Založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích, roku 1953 přejmenována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a roku 1994 na Univerzitu Pardubice.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB Zlín 2001[19] 9427 Vznikla z Fakulty technologické Vysokého učení technického v Brně se sídlem ve Zlíně a Fakulty managementu a ekonomiky VUT v Brně se sídlem ve Zlíně.
Veterinární univerzita Brno VETUNI Brno 1918[20] 2945 Založena jako Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, roku 1991 přejmenována na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou v Brně a roku 1995 na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava VŠB–TUO Ostrava 1945[21] 15815 Vznikla přesunem Vysoké školy báňské z Příbrami, roku 1995 přejmenována na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.
Vysoká škola ekonomická v Praze VŠE Praha 3 1953[22] 15566 Vznikla z Vysoké školy obchodní Českého vysokého učení technického v Praze.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Praha 6 1952[23] 4026 Vznikla z Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze VŠUP Praha 1 1885[24] 488
Vysoké učení technické v Brně VUT Brno 1899[25] 18740[26] Založena jako Česká technická vysoká škola v Brně, roku 1956 přejmenována na Vysoké učení technické v Brně.
Západočeská univerzita v Plzni ZČU Plzeň 1991[11] 11526 Vznikla z Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni.

Neuniverzitní

[editovat | editovat zdroj]
Seznam neuniverzitních veřejných vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Vysoká škola polytechnická Jihlava VŠPJ Jihlava 2004[27] 2269
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VŠTE České Budějovice 2006[28] 3934

Státní vysoké školy v Česku

[editovat | editovat zdroj]

Státní vysoké školy v Česku jsou zřízené zvláštním zákonem, které jsou podle vysokoškolského zákona v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky (MVČR) a Ministerstva obrany České republiky (MOČR).[2]

Univerzitní

[editovat | editovat zdroj]
Seznam univerzitních státních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Policejní akademie České republiky v Praze PA ČR Praha 1993[29] 2195[30] Policejní vysoká škola (kompetence vykonává MVČR).[2] Původně zřízena jako Policejní akademie České republiky.
Univerzita obrany UO Brno 2004[31] 1681[32] Vojenská vysoká škola (kompetence vykonává MOČR).[2] Původně zřízena jako Univerzita obrany v Brně.

Soukromé vysoké školy v Česku

[editovat | editovat zdroj]

Soukromé vysoké školy v Česku jsou právnické osoby, jimž MŠMT udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola podle vysokoškolského zákona, jejich činnost specificky upravují vybrané části tohoto zákona.[2]

Univerzitní

[editovat | editovat zdroj]
Seznam univerzitních soukromých vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. MUP Praha 2001[33] 5101 Dříve (do roku 2007): Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. (VŠVSMV).[2]
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. UJAK Praha 3 2002[34] 3576 Dříve (do roku 2002): Vysoká škola Jana Amose Komenského, o.s. (VŠJAK), později (2002-2007): Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o.[2]
Vysoká škola finanční a správní, a.s. VŠFS Praha 10 1999[35] 3718 Dříve (do roku 2016): Vysoká škola finanční a správní, z.ú.[2] Předtím: Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

Neuniverzitní

[editovat | editovat zdroj]
Seznam neuniverzitních soukromých vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. VŠPSV Kolín (Kutná Hora) 2003[36] 179
Akademie STING, o.p.s. STING Brno 2001[37] 682
AKCENT College, s.r.o. AKCENT Praha 4 2005[38] 113
Anglo-americká vysoká škola, z.ú. AAVŠ Praha 1 2000[39] 593 Dříve (do roku 2003): Anglo-americký institut liberálních studií, o.p.s.[2] Později (2003-2016): Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
Archip, s.r.o. ARCHIP Praha 2009[40] 33 Architectural Institute in Prague.
ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. ADI Praha 4 2005[41] 90
CEVRO Institut, z.ú. CEVRO Praha 1 2006[42] 872 Dříve (2006-2015): CEVRO Institut, o.p.s.
Evropský polytechnický institut, s.r.o. EPI Archivováno 18. 10. 2016 na Wayback Machine. Kunovice (Uherské Hradiště) 1995[43] 245
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. FAMO Písek 2004[44] 142 Dříve (do roku 2005): Filmová akademie v Písku, o.p.s.[2]
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. MVŠO Olomouc-Hodolany 2005[45] 355
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. PVŠPS Praha 4 2001[46] 404
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. ŠAVŠ Mladá Boleslav 2000[47] 1076 Dříve (do roku 2013): ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola.[2] (ŠKODA AUTO VŠ o.p.s.)
Unicorn Vysoká škola s.r.o. UC Praha 3 2004[48] 312 Dříve (do 24. února 2020) Unicorn College s.r.o.
University of New York in Prague, s.r.o. UNYP Praha 2 1998[49] 553
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. VŠAPS Praha 5 2007[50] 121
Vysoká škola ekonomie a managementu, a. s. VŠEM Praha 5 2005[51] 2298 Dříve (do roku 2008): Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o. Později (2008-2016): Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s.[2]
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. VŠERS České Budějovice 2001[52] 365 Dříve (2003-2016): Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. VŠH Praha 8 1999[53] 1425
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. VŠKK Praha 2016[54]
Vysoká škola logistiky o.p.s. VŠLG Přerov 2001[55] 723
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. VŠMVV PRAHA Praha 5 1999[56] 878
Vysoká škola NEWTON, a.s. NU Brno (Praha) 2003[57] 859 Dříve (do 27. května 2021) NEWTON College, a. s.
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VŠO Praha 1 2001[58] 2847
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. VŠPP Praha (Ostrava) 2015[59] 1855 Dříve (do roku 2015): Vysoká škola podnikání, a.s. a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.[2]
AMBIS vysoká škola a. s. BIVŠ Praha 5 (Brno) 2000[60] 5540 Dříve (do roku 2017): Bankovní institut vysoká škola, a.s.[2]
Vysoká škola PRIGO, z. ú. VŠ PRIGO Havířov 2008[61] 229 Dříve (do roku 2017): Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o. p. s. Později (do roku 2019): Vysoká škola sociálně správní, z. ú.
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o. VSTVS PALESTRA Praha 9 2004[62] 446
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. VŠZ Praha 5 2005[63] 642

Soukromé – neaktivní

[editovat | editovat zdroj]

Neaktivní soukromé vysoké školy, které v minulosti působily na území ČR, ukončily však svou činnost, nebo jim byl odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola.[2]

Seznam neaktivních soukromých vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
B.I.B.S., a.s. BIBS BrnoČerná Pole 1998[64] 256 Brno International Business School. Působení mezi lety 2005–2018.[2]
International ART CAMPUS Prague, s.r.o. LA Archivováno 4. 9. 2019 na Wayback Machine. Praha 2000[65] 154 Dříve: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s.r.o. Působení mezi lety 2000–2016.[2]
Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. IRKT Litomyšl 2000[66] Působení mezi lety 2000–2005.[2]
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. IBTS Praha 1999[67] ? Působení mezi lety 2002–2016.[2] Vysoká škola se přestěhovala a působí v Amsterdamu.
Pražský technologický institut, o.p.s. PTI Praha 1999[68] Působení mezi lety 2000–2008.[2]
Rašínova vysoká škola, s.r.o. RaVŠ Brno 2002[69] ? Působení mezi lety 2003–2017.[2]
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. SVŠES Praha 8 2000[70] 229 Působení mezi lety 2000–2018.[2]
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. SVŠE Znojmo 2005[71] 468 Působení mezi lety 2005–2022, sloučení s Vysokou školou hotelovou a ekonomickou[2]
Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o. SVI KLADNO Kladno 2000[72] Působení mezi lety 2000–2012.[2]
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. VŠAP Praha 11 1999[73] 311 Působení mezi lety 2001–2018 (odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola).[2]
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií v Českých Budějovicích, s.r.o. VŠAES České Budějovice 2007[74] Působení mezi lety 2006-2012.[2]
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. VŠCRHL Praha 1 2000[75] Působení mezi lety 2000–2013.[2]
Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o. VŠCRTS Praha 7 2007[76] Působení mezi lety 2007–2012.[2]
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. VŠKE Brno 1999[77] 411 Dříve (2000-2007): Vysoká škola Karla Engliše v Brně,a.s.; působení mezi lety 2000–2019
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. VŠKV Karlovy Vary 1999[78] 428 Působení mezi lety 2000–2016.[2]
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. VŠMIEP Praha 5 2001[79] ? Působení mezi lety 2013–2016. Dříve (mezi lety 2002–2013): Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.[2]
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. VŠOH Brno 2007[80] 323 Působení mezi lety 2007–2022, fúze s AMBIS vysokou školou.[2]
Vysoká škola podnikání, a.s. VŠP Archivováno 16. 9. 2019 na Wayback Machine. Ostrava 2000[81] ? Působení mezi lety 2000–2016.[2]
Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona s.r.o. IFD Archivováno 27. 7. 2020 na Wayback Machine. Brno 2000[82] 1 Působení mezi lety 2007–2019 (odebrán státní souhlas působit jako vysoká škola).[2]
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. VŠRR Praha (Brno) 2004[83] 785 Působení mezi lety 2003–2017. Zanikla (fúze s Bankovním institutem vysokou školou, a. s.).[2]
Vysoká škola v Plzni, o.p.s. VŠ PL Plzeň 2001[84] Působení mezi lety 2001–2008.[2]
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. ZMVŠ Třebíč 2001[85] 23 Působení mezi lety 2003–2019

Zahraniční vysoké školy v Česku

[editovat | editovat zdroj]

Zahraniční vysoké školy v Česku zde mohou působit od roku 1998, respektive 1999, regulovány jsou od roku 2016 vysokoškolským zákonem.[5]

Zahraniční vysoké školy – evropské

[editovat | editovat zdroj]
Seznam evropských zahraničních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Aston University - Metropolitní univerzita Praha AU (MUP) Praha ?
Hornoslezská vysoká škola obchodní v Katovicích - zahraniční fakulta Ostrava HVŠO (ZFO) Ostrava ?
Technická univerzita ve Zvolene - detašované pracoviště Dřevařské fakulty TU Zvolen ve Volyni TUZVO (DPDF) Volyně ?
Vysoká škola Humanitas v Sosnovci - Fakulta společenských studií Vsetín VŠH (HUNI) Vsetín ? Wysza Szkola Humanitas w Sosnowcu.
Vysoká škola manažerská ve Varšavě - Fakulta Jana Amose v Karviné VŠMV Archivováno 30. 10. 2017 na Wayback Machine. (PK) Karviná ?
Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce Sv. Alžběty v Bratislavě - Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram VŠZSP (ÚSJNNP) Příbram ?

Pobočky zahraničních vysokých škol – evropské

[editovat | editovat zdroj]
Seznam poboček evropských zahraničních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Anglo-americká vysoká škola - pobočka University of London AAVŠ (UoL) Praha 1 ?
Czech College, s. r. o. - pobočka ATHE – Awards for Training and Higher Education CC (ATHE) Praha ? Mezi lety 2013-2018: Study Partners s.r.o. (pobočka ATHE – Awards for Training and Higher Education).
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. - pobočka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni FVES Uherské Hradiště ?
Prague College - pobočka Teesside University PC (TU) Praha 2 2004[86] ? Prague College s.r.o.
University of New York in Prague - pobočka University of Bolton UNYP (UOB) Praha ?
University of New York in Prague - pobočka University of Greenwich UNYP (UOG) Praha ?

Zahraniční vysoké školy – mimoevropské

[editovat | editovat zdroj]
Seznam mimoevropských zahraničních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Chapman UniversityAnglo-americká vysoká škola CU (AAVŠ) Praha 1 ?

Pobočky zahraničních vysokých škol – mimoevropské

[editovat | editovat zdroj]
Seznam poboček mimoevropských zahraničních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. - pobočka Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute NÚ AV ČR (CERGE-EI) Praha ? Podle prezentovaných informací touto institucí se jedná o společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (CERGE je zkratkou Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky (EI je zkratkou Economics Institute). CERGE-EI nabízí několikaletý doktorský studijní program (Ph.D.) západního stylu,[87] rovněž nabízí i jednoletý intenzivní (navazující) magisterský program (M.A.),[88] přičemž oba programy jsou uskutečňovány na základě absolute charter státu New York (USA), Ph.D. program je rovněž akreditován v ČR (absolventi doktorského programu tak získávají dva diplomy – jeden vydaný na základě povolení v USA a druhý diplom pak jako absolventi UK); CERGE-EI též nabízí a uskutečňuje i další studia, typicky v angličtině a s podílem UK.[89] Dle struktury jde o jeden z vysokoškolských ústavů Univerzity Karlovy v Praze.[90]
University of New York in Prague - pobočka La Salle University UNYP (LSU) Praha ?
University of New York in Prague - pobočka State University of New York, Empire State College UNYP (ECS) Praha ?

Zahraniční – neaktivní

[editovat | editovat zdroj]

Neaktivní zahraniční vysoké školy, které v minulosti působily na území ČR, ukončily však svou činnost, nebo jim byl odebrán zahraniční, či později český souhlas působit jako vysoká škola.

Seznam neaktivních zahraničních vysokých škol v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky

Ostatní subjekty

[editovat | editovat zdroj]

Ostatní subjekty, které dle zdroje (MŠMT) nejsou v současné době evidovány mezi výše uvedenými kategoriemi.[2]

Seznam ostatních subjektů v Česku
Název Zkratka (odkaz) Sídlo Rok
založení
Počet
studentů
Poznámky
Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o. AKŘM Uherské Hradiště 2016[91] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Akademie managementu a komunikace, s.r.o.[zdroj?] AMAK Praha 2003[92] ? Dle zdroje se odkazuje na akreditace z ukrajinské KROK University.[93] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Business Institut EDU a.s.[zdroj?] BI Praha 10 2009[94] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Cambridge Business School s.r.o.[zdroj?] CBS Praha 1 2010[95] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Canadian Institute of Business Education CIBE Praha 2016 MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2] Akreditované manažerské studium MBA a BBA.
Central European Management Institute CEMI Praha 4 2011 ?
Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o.[zdroj?] CMI-ESMA (ESMA Archivováno 30. 8. 2018 na Wayback Machine.) Praha 2005[96] ? Dle zdroje se zaštiťuje nedohledatelnou „Vysokou školou marketingu a řízení ESMA Barcelona“ (manažerskou fakultou) ve Španělsku.[93] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
European School of Business & Management SE[zdroj?] ESBM Praha 2 2011[97] ? European School of Business and Management. MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Evropská akademie vzdělávání (European Academy of education ) SE EAV Praha 2021[98] ? Evropská akademie vzdělávání SE. Akreditované manažerské studium BBA MBA MPA DBA
Hochschule Fresenius, a.s.[zdroj?] FRE Praha 5 ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
International Center of Modern Education[zdroj?] ICME Archivováno 21. 11. 2016 na Wayback Machine. Praha 1 2000[99] ? Podle zdroje tato instituce uskutečňuje programy Ruské federace, konkrétně Ruské chemicko-technologické univerzity D. I. Mendělejeva, například pro obor právo.[100] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy neeviduje.[2]
International marketing & management school s.r.o.[zdroj?] IMMS Praha 2013[101] ? Dle zdroje vzdělává na základě smlouvy s OEAEP.[93] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy neeviduje.[2]
International Prague University, o.p.s.[zdroj?] IPU Archivováno 19. 11. 2016 na Wayback Machine. Praha 2009[102] ? Mezinárodní pražská univerzita. Původně Mezinárodní Pražská Univerzita. Dle zdroje má být tato instituce založena též dle práva Ruské federace.[103] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy neeviduje.[2]
Institut pro průmyslový a finanční management[zdroj?] IPFM Archivováno 20. 11. 2016 na Wayback Machine. Praha 2014[104] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Joštova akademie[zdroj?] JAKA (FPJJ) Brno ? Dle zdroje se jednalo o českou pobočku (fakulty práva) slovenské soukromé vysoké škole ve Sládkovičove (Vysoká škola Danubius).[105] Díky mezinárodní smlouvě mezi SR a ČR nebylo třeba žádat o uznání zahraničního vzdělání.[106] Dle zdroje tato zahraniční pobočka evropské školy v Česku oficiálně v České republice zanikla v roce 2015.[107] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
LIGS University[zdroj?] LIGS Praha ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o.[zdroj?] MIPP Archivováno 22. 10. 2016 na Wayback Machine. Praha 1998[108] ? Dříve (1998-2007): Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva v Praze, spol. s r.o. Dle zdroje se odkazuje na akreditace z Užhorodské národní univerzity na Ukrajině,[93] do roku 2013 na akreditace Zakarpatské státní univerzity[109] (založena v roce 1995, zanikla v roce 2013 sloučením s Užhorodskou národní univerzitou). MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.[zdroj?] MBS Brno 2008[110] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
North Carolina State University – The Prague Institute[zdroj?] NCSU Praha 1 2007[111] ? North Carolina State University, organizační složka. MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Oxford Business Education Institute OBEI Praha 2015 ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2] Akreditované studium MBA, BBA, DBA a LL.M.
Open University[zdroj?] OU Archivováno 17. 6. 2015 na Wayback Machine. Praha ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s.r.o.[zdroj?] OEAEP Praha 2002[112] ? Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP). Dle zdroje se odkazuje na Meziregionální akademii řízení personálu (MAŘP) na Ukrajině, vyučuje také v Děčíně, České Lípě, Jablonci a dalších městech, zdroj uvádí, že své absolventy posílá nostrifikovat diplomy na VŠE.[93] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
OurCollege[zdroj?] OC Archivováno 8. 7. 2017 na Wayback Machine. Praha ? Creobiz Profi s.r.o. MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Panevropská vysoká škola[zdroj?] PEVŠ Praha (Brno, Ostrava) ? Dle zdroje má tato soukromá slovenská škola (dříve Bratislavská vysoká škola práva, nyní Panevropská vysoká škola, PANEVS) v ČR tři pobočky, působí zde prostřednictvím instituce UNINOVA, o.p.s., a poskytuje např. vzdělání v oblasti práva.[113] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Pražská mezinárodní manažerská škola[zdroj?] PMMŠ Praha 6 ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Správní institut, s.r.o.[zdroj?] SI Jablonec nad Nisou (Ohrazenice) 2012[114] ? Dle zdroje se odkazuje na smlouvu s OEAEP.[93] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
TC Business School[zdroj?] TCBS Praha 1992[115] ? Management TC, s.r.o. MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Tiffin University Prague[zdroj?] TUP Praha ? Dle zdroje uskutečňuje též programy americké Tiffin University Ohio.[116] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
U. S. Business School Praha[zdroj?] USBS Praha 1 ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
University of Northern Virginia - Prague[zdroj?] UNVA Praha ? University of Northern Virginia Prague. Dle zdroje uskutečňuje především programy americké University of Northern Virginia.[117] MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Ústav práva a právní vědy, o.p.s.[zdroj?] UPAV Praha 1 2005[118] ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
Vysoká škola humanitně–ekonomická v Lodži, Polsko[zdroj?] VŠHE Havířov ? MŠMT v současné době tento subjekt jako vysokou školu nebo pobočku vysoké školy veřejně neeviduje.[2]
 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. [cit. 2016-10-05]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo Přehled vysokých škol v ČR [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [cit. 2020-05-31]. Dostupné online. 
 3. Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol – studenti podle vysoké školy (data za rok 2015, 31. 12. 2015, stav matriky k 20. 1. 2016) [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [cit. 2016-10-05]. Dostupné online. Dostupné také na: [1]. Dále dostupné na: [2]. 
 4. Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online]. Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 2016-10-05]. Dostupné online. 
 5. a b Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. [cit. 2016-10-05]. Dostupné online.
 6. AMU má 70! [online]. Akademie múzických umění v Praze [cit. 2016-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-11. 
 7. Historie akademie [online]. Akademie výtvarných umění v Praze. Dostupné online. 
 8. O ČZU – Univerzita a její historie [online]. Česká zemědělská univerzita v Praze. Dostupné online. 
 9. Historie [online]. České vysoké učení technické v Praze. Dostupné online. 
 10. Historie JAMU [online]. Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Dostupné online. Dostupné také na: [3]. 
 11. a b c d e Zákon č. 314/1991 Sb., České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 12. Historie Masarykovy univerzity [online]. Masarykova univerzita. Dostupné online. 
 13. O univerzitě – Mendelova univerzita v Brně [online]. Mendelova univerzita v Brně. Dostupné online. 
 14. O univerzitě – Technická univerzita v Liberci [online]. Technická univerzita v Liberci [cit. 2016-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-27. 
 15. Zákon č. 375/1992 Sb., o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 16. Historie UK [online]. Univerzita Karlova. Dostupné online. 
 17. Historie univerzity [online]. Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné online. Dostupné také na: [4]. 
 18. Univerzita Pardubice: Od počátků do současnosti [online]. Univerzita Pardubice. Dostupné online. 
 19. Zákon č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 20. Historie univerzity [online]. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno [cit. 2016-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-27. 
 21. Historie, současnost, vize [online]. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dostupné online. 
 22. Výstava k šedesátiletému výročí založení VŠE [online]. Vysoká škola ekonomická v Praze. Dostupné online. 
 23. Historie [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Dostupné online. 
 24. Historie [online]. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze [cit. 2016-11-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-11-21. 
 25. Historie VUT v Brně [online]. Vysoké učení technické v Brně. Dostupné online. 
 26. Výroční zpráva VUT v Brně o činnosti za rok 2018 [online]. [cit. 2019-08-06]. Dostupné online. 
 27. Zákon č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 28. Zákon č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 29. Zákon č. 26/1993 Sb., České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 30. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 – Studenti – Studenti v akreditovaných studijních programech (2015, stav ke dni 1. 10. 2015) [online]. Policejní akademie České republiky v Praze [cit. 2016-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-29. Dostupné také na: [5]. Dále dostupné na: [6]. 
 31. Zákon č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany. Dostupné online. (Alternativní odkaz)
 32. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 – Tabulka 4.1 – Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) (stav ke: 2015, výroční zpráva projednána a schválena 18. 5. 2016) [online]. Univerzita obrany [cit. 2016-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-22. Dostupné také na: [7]. Dále dostupné na: [8]. 
 33. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=77577&typ=UPLNY
 34. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=730511&typ=UPLNY
 35. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=904939&typ=UPLNY
 36. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=291921&typ=UPLNY
 37. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=69582&typ=UPLNY
 38. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=313532&typ=UPLNY
 39. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=20741&typ=UPLNY
 40. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=353674&typ=UPLNY
 41. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=339041&typ=UPLNY
 42. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=689091&typ=UPLNY
 43. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=581761&typ=UPLNY
 44. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=728362&typ=UPLNY
 45. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=207476&typ=UPLNY
 46. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=563961&typ=UPLNY
 47. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=164930&typ=UPLNY
 48. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=322115&typ=UPLNY
 49. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=495814&typ=UPLNY
 50. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=337999&typ=UPLNY
 51. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=708797&typ=UPLNY
 52. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=84524&typ=UPLNY
 53. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=63678&typ=UPLNY
 54. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=933909&typ=UPLNY
 55. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=691514&typ=UPLNY
 56. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=96698&typ=UPLNY
 57. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=291182&typ=UPLNY
 58. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=62526&typ=UPLNY
 59. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=899575&typ=UPLNY
 60. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=670025&typ=UPLNY
 61. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=620952&typ=UPLNY
 62. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=288164&typ=UPLNY
 63. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=681828&typ=UPLNY
 64. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=48239&typ=UPLNY
 65. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=636763&typ=UPLNY
 66. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=724860&typ=UPLNY
 67. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=732395&typ=UPLNY
 68. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=669572&typ=UPLNY
 69. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=593490&typ=UPLNY
 70. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=533714&typ=UPLNY
 71. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=568628&typ=UPLNY
 72. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=26698145
 73. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=477804&typ=UPLNY
 74. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=372969&typ=UPLNY
 75. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=26193884
 76. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=28213386
 77. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=587770&typ=UPLNY
 78. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=521605&typ=UPLNY
 79. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=546691&typ=UPLNY
 80. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=589006&typ=UPLNY
 81. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=76698&typ=UPLNY
 82. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=620822&typ=UPLNY
 83. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=292152&typ=UPLNY
 84. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=+26342359
 85. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=63547&typ=UPLNY
 86. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=297671&typ=UPLNY
 87. CERGE-EI – PhD program [online]. Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (Společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR). Dostupné online. 
 88. CERGE-EI – Magisterský program [online]. Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (Společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR). Dostupné online. 
 89. CERGE-EI – Přehled programů [online]. Univerzita Karlova [cit. 2017-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-24. 
 90. Univerzita Karlova – Fakulty a součásti [online]. Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (Společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR). Dostupné online. 
 91. Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky. or.justice.cz [online]. [cit. 2022-12-03]. Dostupné online. 
 92. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=281655&typ=UPLNY
 93. a b c d e f BARÁK, Vladimír. Týden.cz [online]. 2016-04-13. Dostupné online. 
 94. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=262013&typ=UPLNY
 95. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=397269&typ=UPLNY
 96. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=315202&typ=UPLNY
 97. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=202085&typ=UPLNY
 98. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1120752&typ=PLATNY
 99. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=521142&typ=UPLNY
 100. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/ICME
 101. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=225207&typ=UPLNY
 102. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=378127&typ=UPLNY
 103. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/MPU
 104. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=859362&typ=UPLNY
 105. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/JAKA
 106. Sdělení č. 33/2001 Sb. m. s., Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. . [cit. 2016-11-23]. Dostupné online.
 107. Zanikla pobočka školy, kde se ze sociálních demokratů stávali právníci. Mláda fronta [online]. 2015-09-30. Dostupné online. 
 108. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=502371&typ=UPLNY
 109. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/MIPP
 110. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=694527&typ=UPLNY
 111. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=690077&typ=UPLNY
 112. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=250712&typ=UPLNY
 113. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/PANEVS
 114. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=692289&typ=UPLNY
 115. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=434109&typ=UPLNY
 116. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/TUP
 117. http://www.vejska.cz/vysoke-skoly/UNVA
 118. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?p%3A%3Asubmit=x&.%2Frejstrik-%24firma=&nazev=%C3%9Astav+pr%C3%A1va+a+pr%C3%A1vn%C3%AD+v%C4%9Bdy&ico=&obec=&ulice=&forma=&oddil=&vlozka=&soud=&polozek=50&typHledani=STARTS_WITH&jenPlatne=PLATNE

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]