Vysoká škola finanční a správní

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Hlavní budova Vysoké školy finanční a správní
Hlavní budova Vysoké školy finanční a správní
Zkratka VŠFS
Rok založení 1999
Typ školy soukromá
Vedení
Rektor RSDr. Bohuslava Šenkýřová
Další informace
Počet fakult ([[22]]) 2
Sídlo Praha
zeměpisné souřadnice:
webové stránky

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS / The University of Finance and Administration) je česká soukromá vysoká škola univerzitního typu s ekonomickým zaměřením. Hlavní sídlo univerzity je v Praze-Vršovicích, další střediska jsou také v Mostě a v Kladně. Současnou rektorkou je RSDr. Bohuslava Šenkýřová.[1] Emeritními rektory jsou prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. a prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. Ředitelem regionálního střediska Most je Ing. Josef Švec, ředitelem studijního střediska je Mgr. Eva Čermáková

Středisko VŠFS v Mostě
Středisko VŠFS na Kladně

Historie[editovat | editovat zdroj]

 • 1999 – Bankovní akademie a.s. a Synergo Group, a.s (později Appian Group, a.s., nyní Czech Coal a.s.) se staly zakladateli Vysoké školy finanční a správní o. p. s.[2] V témže roce získává od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Členy správní rady se stali mimo jiné Antonín Koláček (předseda) a Peter Kovarčík[2]
 • 2001 – regionální působení se rozšířilo mimo Prahu založením studijních středisek v Mostě a Kladně
 • 2002 – uzavření smlouvy o spolupráci se City University of Seattle, USA
 • 2003 – Kovarčíka ve správní radě nahradil Jiří Paroubek, ve funkci setrval přesně tři roky[2]
 • 2004 – VŠFS se zapojila do programu Erasmus, European Credit Transfer System (ECTS)
 • 2009 – VŠFS se stává první soukromou ekonomickou univerzitou v ČR
 • 2012 – VŠFS se stala držitelem certifikátu „DS Label“ pro období 2011–2014
 • 2012 - VŠFS získala status výzkumné organizace a byla zařazena na seznam výzkumných organizací RVVI[3]
 • 2013 - Evropská komise udělila VŠFS certifikát ECTS Label

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Obory[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské obory (Bc.)[editovat | editovat zdroj]

Ekonomika a management
 • Řízení podniku a podnikové finance
 • Marketingová komunikace
Hospodářská politika a správa
 • Bankovnictví
 • Veřejné finance
 • Pojišťovnictví
 • Veřejná správa
 • Právo ve veřejné správě
Informatika
 • Aplikovaná informatika
Sociální politika a sociální práce
 • Sociální politika
Sociologie
 • Sociologie

Navazující magisterské obory (Ing., Mgr.)[editovat | editovat zdroj]

Ekonomika a management
 • Řízení podniku a podnikové finance
 • Marketingová komunikace
Hospodářská politika a správa
 • Finance a finanční služby
 • Pojišťovnictví
 • Veřejná správa
 • Veřejné finance
Informatika
 • Aplikovaná informatika

Doktorské studijní obory (Ph.D.)[editovat | editovat zdroj]

Hospodářská politika a správa
 • Finance

Kurzy celoživotního vzdělávání[editovat | editovat zdroj]

 • Kriminalistika

Studenti mají možnost seznámit se základy trestního práva, základními kriminalistickými metodami při zajišťování a vyhodnocování stop a při vyšetřování trestných činů. Součástí výuky bude vedle kriminalistiky a kriminologie i forenzní psychologie, teorie práva a ekonomie. Studenti tak získají pevné kriminalistické, právní, bezpečnostní a ekonomické vědomosti. V kurzu budou vyučovány i předměty obecného základu, jako je např. cizí jazyk, ekonomie, informatika nebo politologie. Kurz je velmi vhodný pro policisty, hasiče, strážníky, pracovníky bezpečnostních agentur a pracovníky státní správy zabývající se bezpečností organizace. Kurz je určen také pracovníkům soukromých firem, kteří se zabývají bezpečností podniku. Obecně je určen uchazečům o vzdělávání z řad odborné i široké veřejnosti s úplným středním nebo středním odborným vzděláním. Po absolvování kurzu získá účastník osvědčení a bude mít možnost přestoupit nebo pokračovat v řádném studiu bakalářského studijního programu Právní specializace.

Studijní programy nabízené ve spolupráci se City University of Seattle[editovat | editovat zdroj]

(studium v anglickém jazyce) - struktura a náplň programů jsou akreditovány významnými americkými institucemi NWCCU (Northwest Commission on Colleges and Universities) a IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) a opírají se o učební plány City University of Seattle (USA), jejíž lektoři tvoří pedagogický sbor. V České republice je City University of Seattle členem asociace MBA škol CAMBAS.

Double Degree[editovat | editovat zdroj]

Studium formou Double Degree je propojením studia na Vysoké škole finanční a správní a studijních programů City University of Seattle.

 • Double Degree "B" – souběžné studium akreditovaného bakalářského oboru a studium BSBA
 • Double Degree "M" – souběžné studium akreditovaného magisterského oboru a studium MBA

MBA[editovat | editovat zdroj]

 • Global Management
 • Financial Management
 • Marketing Management

Mezinárodní programy[editovat | editovat zdroj]

Mezinárodní spolupráce je rozvíjena od roku (2002) díky spolupráci s City University of Seattle a od roku (2004) se přidává i Program Erasmus.

Dnes univerzita má partnery v těchto zemích:[4]

 • Erasmus*
 • City University of Seattle Network**

Věda a výzkum[editovat | editovat zdroj]

Interní grantová agentura[editovat | editovat zdroj]

Podpora vědecko-výzkumné činnosti na VŠFS je jedním z prvořadých úkolů této instituce, jenž má vést a směřovat ke zvyšování kvality instituce, jejího renomé a prestiže. Za tímto účelem byla zřízena na přelomu roku 2007 a 2008 Interní grantová agentura VŠFS (dále jen IGA), která inicializuje, podněcuje vědecko-výzkumnou činnost a dává prostor akademickým pracovníkům k jejich vlastním výzkumným projektům. Přijaté projektové záměry jsou financovány prostředky VŠFS a řešitelům jsou poskytovány optimální podmínky a zázemí pro jejich výzkum a vývoj. Takovéto projekty realizované v rámci IGA se takto stávají základem pro možné uplatnění v grantových aktivitách mimo VŠFS ať již na úrovní národní či mezinárodní.

Předkladatelem projektu a žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z IGA může být každý interní akademický pracovník VŠFS, jenž, na základě vyhlášené výzvy předloží projektový návrh, resp. záměr, který je postoupen posuzovací komisi. Veškerá pravidla podávání interních projektů upravuje Rozhodnutí rektorky č. 139/2013, které vstoupilo v platnost 15. května 2013.

Velikou výhodou činnosti IGA a výzkumu realizovaném z prostředků IGA jsou publikační výstupy. Během řešení projektu probíhá soustavný monitoring, jenž je zachycen v průběžné a závěrečné monitorovací zprávě, která informuje o veškerých činnostech, výsledcích a aktivitách, které proběhly a které jsou plánovány.

Centrum pro ekonomické studie a analýzy[editovat | editovat zdroj]

Doménou činnosti Centra je zapojení v domácích i zahraničních výzkumných projektech. V roce 2013 pracovníci CESTA řešili 2 projekty GA ČR a 3 projekty pro MPSV ČR. [5][6]

Tým CESTA aktuálně řeší projekt IGA Ekonomie dlouhodobé péče. [7] Podstatným způsobem se podílejí pracovníci CESTA na projektu IGA Financování veřejného sektoru a sociální politiky v 21. století. [8]

Pracovníci Centra se v roce 2013 podíleli na projektech zpracovávaných pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb [9] a pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. [10]

V oblasti zahraniční se připravují projekty v rámci 7. RP, ve spolupráci s Oddělením vědy a výzkumu jsou podávány další žádosti o dotaci na projekty (např. workshop European Science Foundation, Visegrad Strategic Program) a je vyvíjena řada dalších aktivit (práce na přípravě projektů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Výsledky výzkumné práce jsou prezentovány na zahraničních i domácích konferencích a publikovány v časopisech odpovídajících kritériím akreditační komise.

Spolupráce s ČSE[editovat | editovat zdroj]

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním cílem ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá výroční konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.[11]

Individuálním členem ČSE se může stát český občan, popř. osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR starší 21 let, která má doporučení alespoň jednoho současného člena. Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která souhlasí s cíli ČSE a materiálně je podporuje. [12]

VŠFS se stala kolektivním členem ČSE v říjnu 2006.[13]

Cena prof. Vencovského[editovat | editovat zdroj]

Vysoká škola finanční a správní pořádá soutěž pro mladé výzkumníky do 35 let spojenou s udílením Ceny prof. Františka Vencovského. [14]

Vědecký časopis ACTA VŠFS[editovat | editovat zdroj]

ACTA VŠFS je vědecký recenzovaný časopis, datum vzniku 6. 8. 2007. Časopis je zařazen do databáze EBSCO [15] a RePEc [16]. Přípravy před tiskem / Prepress: PrintActive s.r.o. Tisk / Print: PrintActive s.r.o. Evidenční číslo / Evidence number: MK ČR–E 17745 ISSN / ISSN: ISSN 1802-792X ISSN elektronické verze / ISSN of the electronic version: ISSN 1802-7946 (www.vsfs.cz/acta) Periodicita / Periodicity: 2-4 čísla za rok / 2-4 issues per year Distribuce / Distribution: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Školné[editovat | editovat zdroj]

Školné činilo v roce 2009 za jeden semestr studia 26 a více tisíc korun.[17] Na školném vybrala škola v akademickém roce 2007/2008 asi 221 milionů korun.[17]

Hodnocení a kritika[editovat | editovat zdroj]

V roce 2013 udělila Evropská komise VŠFS čestný certifikát ECTS Label za správnou implementaci a užití kreditového systému ve všech bakalářských i navazujících magisterských studijních programech a za správné poskytování informací o studijních programech, oborech a předmětech.[18] Certifikát ECTS Label je prestižním evropským oceněním v oblasti kvality terciárního vzdělávání, jehož získáním se VŠFS zařadila k dalším vysokým školám v České republice, které tento certifikát obdržely.[19] Osvědčuje, že VŠFS splňuje náročná kritéria Evropské unie a dokládá připravenost VŠFS plnit všechny mezinárodní závazky vyplývající z Boloňského deklarace.[20]

V roce 2009, nedlouho po kauze plzeňské právnické fakulty, Hospodářské noviny upozornily na až nezvykle vysoký počet prominentních absolventů VŠFS z řad pražských politiků z řad ODS i ČSSD a na nezvykle krátkou dobu jejich studia a neodpovídající diplomové práce. Hospodářské noviny také uvedly svědectví několika nejmenovaných bývalých pedagogů této školy, kteří museli zapisovat zápočty i těm studentům, které nikdy neviděli a neviděli ani jejich práce. Jiný pedagog prý uvedl, že VŠFS je továrna na diplomy, kde zápočty uděluje studijní referentka. Jako podezřelý byl napadán i nepoměrně nízký nájem za užívání budovy městské části, pětinový oproti běžnému nájemnému.[21] V letech 2008 a 2009 získala škola od pražského magistrátu granty a byla jedinou soukromou vysokou školou, která v těchto letech se žádostí o ně uspěla.[17] Ministerstvo vnitra ČR v polovině roku 2008 uvažovalo, že by se VŠFS podílela na vzdělávání desítek vrcholových úředníků, jimž by ministerstvo nařídilo povinné manažerské studium, za něž by získávali titul MPA.[17] V návaznosti na to požádala v roce 2009 Vysoká škola finanční a správní o kontrolu Akreditační komisi ČR (dále AK). Jak konstatovala přímo AK: důvodem vyhlášení hodnocení byla žádost VŠFS, která o realizaci hodnocení požádala vzhledem ke spekulacím v médiích o nestandardním průběhu studia některých osob na této vysoké škole.[22] AK ocenila vstřícnost, poskytnutí všech potřebných podkladů a dobré podmínky k práci, které jí byly VŠFS poskytnuty. [23]I přes částečně kritické hodnocení vyzdvihla AK progres, který VŠFS učinila. Konstatovala také ojedinělost případných nestandardních průběhů studia a ocenila transparentnost základního systému studijní evidence.[24]

V listopadu 2009 Hospodářské noviny upozornily na to, že nejméně pět vyučujících včetně samotné rektorky Bohuslavy Šenkýřové (zároveň majitelky Bankovní akademie a vítězky soutěže manažerka roku 2008) v oficiálních dokumentech zatajovaly svůj titul RSDr. z Vysoké školy politické ústředního výboru KSČ a nahrazují jej titulem Dr. Rektorka toto své studium zatajila i ve svém životopise. Prorektor a bývalý první rektor VŠFS Vladimír Čechák ve svém profesním životopise neuvedl své publikace vydané Vysokou školou politickou ÚV KSČ, například spoluautorství knihy „Úloha vědy v socialistické společnosti“ z roku 1987. VŠFS se k tomu vyjádřila, že je soukromou záležitostí každého držitele titulu, zda ho uvádí v plném či zkráceném znění, a že otázka, zda někdo je či není nositelem titulu RSDr., je pro posouzení odborné kvalifikace irelevantní, proto ji VŠFS nesleduje.[17]

Osoby známé z VŠFS, Vladimír Smejkal a Pavel Mates, zpracovaly pro Ministerstvo vnitra ČR 6. prosince 2012 během jediného dne od zadání posudek, který podpořil kontroverzní Henychův postup ministerstva vnitra ČR při interpretaci formulace „chybovost v obou kontrolních vzorcích“ týkající se petic na podporu kandidátů v prezidentských volbách. Vladimír Smejkal koncem roku 2012 též čelil podezření, že opakovaně účelově zpracovával posudky s cílem posvětit zadání veřejných zakázek bez výběrového řízení předem zvoleným firmám.[25]

Jako jedna ze tří soukromých vysokých škol získala VŠFS finanční prostředky na podporu výzkumu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to ve dvou oblastech. Poprvé získala tzv. institucionální podporu na rozvoj výzkumné organizace, která dosahuje pro rok 2014 výši 2 299 tis. Kč.[26] Rozhodnutí MŠMT vychází z toho, že VŠFS nejen splňuje formální znaky výzkumné organizace, potřebné pro poskytnutí podpory specifického VŠ výzkumu, nýbrž že také splňuje určitá odborná kritéria, zejména předpoklady dlouhodobého rozvoje v oblasti výzkumu a vývoje.[27] Ve druhém případě jde o poskytnutí účelové podpory na tzv. specifický vysokoškolský výzkum, a to na rok 2014 ve výši 1 307 tis. Kč (zhruba stejnou částku univerzita získala i v roce 2013). V případě této podpory jde o stimulaci výzkumu studentů doktorských a magisterských studijních programů (ve spolupráci se školiteli a dalšími pedagogy).[28]

Známí absolventi a studenti[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://aplikace.msmt.cz/vysokeskoly/VerejneAsoukromeVS/Adresar_SVS.htm Adresář soukromých vysokých škol stav k 16. červnu 2006
 2. a b c Obchodní rejstřík na www.justice.cz, IČ 26138077
 3. [1] Rada pro výzkum, vývoj a inovace / Seznam výzkumných organizací
 4. http://www.vsfs.cz/?id=1154
 5. [2]. Udělené grantové projekty v roce 2013 GA ČR
 6. [3]. Udělené grantové projekty v roce 2013 GA ČR
 7. [4]. Interní grantová agentura VŠFS / Probíhající projekty
 8. [5]. Interní grantová agentura VŠFS / Probíhající projekty
 9. [6]. APSS
 10. [ http://www.vupsv.cz/index.php?p=projects&kateg=3&site=default]. VÚPSV / Seznam projektů
 11. [7].Informace o ČSE
 12. [8].Stanovy ČSE
 13. [9].Kolektivní členové ČSE
 14. [10] Cena prof. Vencovského
 15. [11] Databáze EBSCO
 16. [12] Databáze RePEc
 17. a b c d e Jana Sotonová, Jana Machálková, s přispěním Vladimíra Šnídla: Na pražské škole, kde se vzdělávají politici, působí vyučující s komunistickými tituly – Učitelé z Vysoké školy finanční a správní tají v oficiálních dokumentech, že absolvovali Vysokou školu politickou ÚV KSČ., iHNed.cz, 4. 11. 2009
 18. [13].EACA ECTS and Diploma Supplement Labels
 19. [14].EACA ECTS and Diploma Supplement Labels
 20. [15].Boloňský proces, na stránkách MŠMT
 21. Zuzana Luňáková s přispěním Jana Beránka a Jany Sotonové: Je to továrna na diplomy, říká o pražské vysoké škole její bývalý pedagog. Na "školu pro politiky" si posvítí ministryně školství Miroslava Kopicová., iHNed.cz, 26. 10. 2009, aktualizováno 8. 4. 2010
 22. [16].Hodnotící zpráva Akreditační komise ČR
 23. [17].Hodnotící zpráva Akreditační komise ČR
 24. [18].Hodnotící zpráva Akreditační komise ČR
 25. Martin Kovařík: Ministerstvo spravedlnosti prošetří činnost znalce Smejkala, Sdružení INDOC 14. 11. 2012
 26. [19]. Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2014, MŠMT
 27. [20]. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje, e-pravo.cz
 28. [21]. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum, MŠMT

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]