Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.
Budova SVŠE
Budova SVŠE
ZkratkaSVŠE
Rok založení2005
Typ školysoukromá
Vedení
RektorHana Březinová
Prorektor pro vnitřní
řízení a rozvoj školy
Pavel Štohl
Prorektor pro vědu
a výzkum a pro vnější vztahy
Milan Palát
Další informace
SídloLoucká 656/21,
669 02 Znojmo
AdresaLoucká 656/21, Znojmo, 669 02, Česko
Zeměpisné souřadnice
http://www.svse.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. (SVŠE, anglicky The Private College of Economic Studies Znojmo) byla založena v roce 2005 a je první vysokou školou ve Znojmě. SVŠE Znojmo nabízí akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management. Na škole je možné studovat v prezenční i kombinované formě studia obory Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a management a Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. Škola má svou pobočku i v Praze, kde lze studovat obory Účetnictví a finanční řízení podniku a Marketing a management, ovšem pouze v kombinované formě studia. Současnou rektorkou je doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Historie školy[editovat | editovat zdroj]

Na základě doporučení Akreditační komise udělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 31. 3. 2005 souhlas s působením soukromé vysoké školy bakalářského typu a zároveň udělilo akreditaci studijnímu programu Ekonomika a management pro obory Účetnictví a finanční řízení podniku a Marketing a management v prezenční formě studia. Největším úsilím o založení první znojemské vysoké školy se zasloužil zejména Ing. Pavel Štohl (ředitel školy a zároveň prorektor), jemuž stál po boku a podporoval ho prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (první rektor SVŠE Znojmo). Od začátku svého působení (a i před získáním samotné akreditace v době příprav projektu vysoké školy) bylo silným partnerem město Znojmo, které poskytlo budovu k výuce a podpořilo školu i finančně. Prvních 72 vysokoškolských studentů nastoupilo v září 2005. V roce 2007 byly akreditovány ještě další dva obory, a sice Mzdové účetnictví, daně a personalistika a dále také Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb. Od akademického roku 2009/2010 byl na škole zaveden kreditní systém ECTS.

Obory[editovat | editovat zdroj]

V současnosti škola nabízí tři akreditované studijní obory, jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Účetnictví a finanční řízení podniku[editovat | editovat zdroj]

Tento obor se zaměřuje na účetnictví a finance, což patří k nejvýznamnějším technikám managementu na všech úrovních, ve všech formách vlastnictví a druzích činností. Absolvent tohoto oboru získává poznatky jak z českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, tak i z manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního řízení podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Studium zprostředkovává rovněž poznatky z oblasti financí, peněžního a kapitálového trhu, rozpočtové soustavy a daňové problematiky. Studium připravuje absolventy pro výkon funkcí ve finančním a manažerském účetnictví, dále pro funkce v oblasti vnitřní kontroly, daní a prověřování účetní závěrky. V oblasti všeobecné student získává potřebné znalosti a dovednosti z matematiky, finanční matematiky, statistiky, základů práva a užití výpočetní techniky v rozsahu potřebném pro jeho profesní uplatnění. Jazykové vzdělání je nedílnou součástí připravenosti absolventa. V rámci studia jsou povinné dva cizí jazyky - oba v rozsahu čtyřsemestrální výuky. Po ukončení bakalářského studia mají studenti možnost navázat na magisterském studiu např. na VŠE Praha.

Marketing a management[editovat | editovat zdroj]

Těžiště výuky je orientováno na osvojení znalostí v oblasti marketingu a managementu, se zaměřením na sféru cestovního ruchu a veřejné správy. Právě v důrazu na marketing a jeho propojení s cestovním ruchem lze spatřovat jedinečnost tohoto studijního oboru. V oblasti příhraničního cestovního ruchu je mezinárodní spolupráce realizována společně s vybranými zahraničními vysokými školami. Tento obor připravuje studenty na pozice manažerů a marketérů, a to mimo jiné i prostřednictvím projektů, stáží, modelových situací, simulací a her. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností. Z hlediska uplatnění v praxi budou absolventi tohoto bakalářského studia připraveni nastoupit na místa jak v soukromém podnikatelském sektoru (zejména v oblasti cestovního ruchu), tak i ve veřejné správě. Díky ekonomickému základu (ekonomie, finanční účetnictví, ale i marketing a management) by absolventi měli být schopni pokračovat v magisterském stupni vysokoškolského studia na vysokých školách, především ekonomického a manažerského zaměření, jak v České republice, tak v rámci Evropské unie.

Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb[editovat | editovat zdroj]

Představuje jeden z inovovaných oborů. kterým se chce škola ještě více přiblížit evropským standardům studia. Studenti mají možnost získat nadstandardní praxi již při samotném průběhu studia, což zvyšuje jejich šance na uplatnění na trhu práce. Absolventi oboru získávají nezbytné odborné předpoklady pro působení pro výkon nižších a středních manažerských funkcích v organizačních složkách státu, ve státní správě a veřejné správě (např. na městských, obecních a krajských úřadech a jejich zařízeních, policii, soudech aj.). Odborné ekonomické zaměření rovněž umožňuje uplatnění absolventů také v ekonomických funkcích malých a středních podniků, resp. i v neziskových organizacích.

Strategičtí partneři oborů[editovat | editovat zdroj]

Každý z oborů má svého strategického partnera, který ho zaštiťuje a zejména zajišťuje propojení studia z praxí. Díky tomu pak mohou absolventi SVŠE Znojmo najít snáze uplatnění na trhu práce.

BDO CA s.r.o.[editovat | editovat zdroj]

BDO CA s.r.o. byla založena v roce 1998 a je začleněna do skupiny firem významné mezinárodní auditorské společnosti BDO. Tato společnost poskytuje služby v oblasti auditu, účetnictví, daní. Řadí se k předním společnostem s tímto zaměřením v ČR. Vybraní studenti pak v rámci dvou semestrů zpracovávají účetnictví skutečným firmám pod dohledem auditorů.

AMMANN[editovat | editovat zdroj]

Ammann je rodinná úspěšná mezinárodní společnost se sídlem ve švýcarském Langenthalu. Založena byla v roce 1869 a v průběhu více než 140letého působení se nejprve rozšířila na švýcarský trh a na přelomu 20. století expandovala napříč Evropou a následně i do celého světa. Společnost patří mezi nejvýznamnější světové výrobce stavebních strojů pro silniční stavitelství. Aktuálně má společnost přibližně 2 750 zaměstnanců a její roční obrat činí více než 18 miliard korun. Studenti mohou díky této společnosti absolvovat stáže v Německu, Švýcarsku nebo také v Číně.

Město Znojmo[editovat | editovat zdroj]

Znojmo je druhé největší město na jižní Moravě a žije zde přes 30 tisíc obyvatel. V roce 2011 bylo oceněno titulem „Historické město roku 2010“. Pod MÚ spadá 18 příspěvkových organizací s působností v oblasti kultury, školství, životního prostředí apod., které studentům umožňují praxi v průběhu studia. Roční rozpočet města je 900 mil. Výhodná poloha v blízkosti Brna a Vídně.

Rektor[editovat | editovat zdroj]

Prvním rektorem SVŠE Znojmo byl prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. v období od září 2005 do srpna 2010. Od září 2010 do ledna 2014 byl rektorem prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. V současné době ve funkci rektora SVŠE Znojmo je doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • MAIXNEROVÁ, Anna, 2010. 5 let SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ ZNOJMO 2005 - 2010. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 101 s. ISBN 978-80-87314-10-4.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]