Akademie múzických umění v Praze

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Akademie múzických umění v Praze
Akademie múzických umění v Praze
Zkratka AMU
Rok založení 1945
Typ školy veřejná
Vedení
Rektor doc. Mgr. Jan Hančil
Kvestor Ing. Ladislav Paluska
Prorektor pro studijní záležitosti a zajišťování kvality Doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
Prorektor pro mezinárodní vztahy a uměleckou činnost PhDr. Ingeborg Radok Žádná
Prorektor pro vědu, výzkum, PR a rozvoj Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2016[1])
Počet bakalářských studentů 703
Počet magisterských studentů 545
Počet doktorandů 134
Počet akademických pracovníků 398
Další informace
Počet fakult 3
Adresa Malostranské náměstí 259/12, Praha, 118 00, Česko
Zeměpisné souřadnice
www.amu.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je největší umělecká vysoká škola v České republice. Založena byla v říjnu 1945 prezidentským zřizovacím dekretem. Důraz je kladen na individuální rozvoj talentu a prohlubování osobnostního projevu v divadelních, filmových, televizních, hudebních a tanečních oborech. Vzdělání se proto zaměřuje na studenta jako specifického jednotlivce a výuka probíhá většinou v malých studijních skupinách, na HAMU jde u instrumentálních oborů o striktně individuální výuku. Poměr akademických pracovníků ku studentům na této vysoké škole činí 1:6.

K roku 2018 na AMU existovalo 135 studijních oborů uskutečňovaných ve všech stupních (bakalářském, magisterském i doktorském), v nichž studovlo celkem 1525 studentů. Vedle programů v češtině nabízí AMU i studijní programy v anglickém jazyce, v nichž studuje přibližně 125 studentů. Každý rok dále probíhají také kurzy celoživotního vzdělávání v češtině a krátkodobé i dlouhodobé kurzy pro zahraniční zájemce.[2]

AMU se skládá ze tří fakult – Filmové a televizní fakulty (FAMU), Hudební a taneční fakulty (HAMU) a Divadelní fakulty (DAMU). Dále pod ni spadá Galerie Akademie múzických umění v Praze (GAMU), Nakladatelství AMU (NAMU), Divadlo DISK, Studio FAMU, studio TON, koleje a další ubytovací a účelová zařízení.

Historie[editovat | editovat zdroj]

Akademie múzických umění v Praze byla založena 27. října 1945 dekretem č. 127 prezidenta Edvarda Beneše „o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze“. Prvním akademickým rokem se stal rok 1946/1947. V § 1 zmíněného dekretu se uvádí: „Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.“

V roce 1946 se v rámci školy otevřel filmový odbor, který uchazečům začal nabízet obory režie, dramaturgie a filmového obrazu. Šlo o pátou filmovou školu na světě – po Moskvě, Berlíně, Římu a Paříži. Hudební i divadelní fakulta zahájila provoz prvních oborů velice záhy. Na HAMU byly zřízeny obory: zpěv, klavír, varhany, nástroje smyčcového kvarteta, kontrabas, harfa a nástroje dechového kvinteta. Divadelní fakultu výrazně formoval vliv Jiřího Frejky, Františka Tröstra, Josefa Trägra, Františka Salzra a Miroslava Hallera a otevřely se obory režie, dramaturgie a scénografie; obor herectví prozatím zůstal na konzervatoři, později se do studijních plánů začlenil v roce 1948, kdy vzniklo i divadlo DISK v Paláci UnitariaKarlově ulici č. 8.

Inscenace v divadle DISK.

V 50. letech se z původních oborů FAMU postupně staly katedry, k nimž o rok později přibyla katedra produkce, na dramaturgii vznikla specializace na filmovou vědu. HAMU otevřela možnost studovat trubku a trombon. Došlo k dalšímu rozvoji divadelní fakulty a významné osobnosti, jako Emma Fierlingová nebo Jarmila Kröschlová, se podílely na prohloubení výuky hlasového projevu a jevištního pohybu. Založena byla také divadelní věda a dramaturgie, její vývoj byl však v 50. letech opět neblaze poznamenán totalitní ideologií. Roku 1960 se tedy výuka vrátila na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

V roce 1957 přišel na katedru režie FAMU Otakar Vávra s novou koncepcí přednášek a přijímacího řízení. Osobně si vybíral uchazeče, z nichž vychovával jádro takzvané nové vlny (Věra Chytilová, Evald Schorm, Jiří Menzel, Jan Schmidt, Miloš Forman a mnozí další).

Během následujících 60. let se letech se na HAMU rozšířila nabídka oborů (cembalo, kytara) a z divadelní fakulty přecházely taneční obory: taneční pedagogiky, choreografie, taneční věda (původně teorie tance) a vznikl obor nonverbálního divadla (původně pantomima).

Po sovětské okupaci v roce 1968 byla řada předních pedagogů FAMU (Evald Schorm, Karel Kachyňa, Břetislav Pojar, Milan Kundera a další) nucena ukončit pedagogickou činnost. Často se uplatňovala cenzura, škola se potýkala s řadou omezení. I divadelní a hudební fakulta musela pracovat ve ztížených podmínkách.

V průběhu normalizace DAMU výrazně stagnovala a v původně vytyčených cílech bylo možné soustavněji pokračovat až od druhé poloviny 80. let, kdy se na novém směřování a systému studia začali podílet noví pedagogové - Jana Hlaváčová, Věra Galatíková, Boris Rösner, Eva Salzmannová, Svatopluk Skopal a další umělci. FAMU v roce 1985 poprvé pořádala festival FAMUFEST.

V roce 1989 se studenti aktivně zapojili do okupační stávky na DAMU a podíleli se tak na pádu komunismu v tehdejším Československu. Po Sametové revoluci měli všechny fakulty možnost rehabilitovat své původní plány, prohloubit demokratické zásady vedení školy i přijímacího řízení. V nových poměrech se také podstatně rozvinuly zahraniční styky a zejména spolupráce s ostatními vysokými uměleckými školami. Po pádu komunistického režimu se na FAMU pedagogy stali významní tvůrci jako například Jiří Menzel, Olga Sommerová, Věra Chytilová, Jan Němec nebo Jan Špáta. O rok později vznikla katedra animované tvorby a při ní později i specializace na multimediální tvorbu a počítačovou animaci. V roce 1993 se na HAMU samostatným studijním oborem stala Hudební teorie, která však byla na škole vyučována již od počátku 70. let. Výrazné změny nastaly také na divadelní fakultě, kde se plně rozvinula katedra alternativního a loutkového divadla pod vedení režiséra Josefa Krofty a dalších význačných umělců. Pedagogickou činnost zahájilo také plno režisérů tzv. studiových divadel, například Jan Schmid, Miroslav Krobot či Jan Borna.

Sloučením kabinetů společenských věd a historie a teorie fotografie vzniklo v roce 2002 na FAMU Centrum audiovizuálních studií (CAS). Zřízena byla také intermediální laboratoř ve spolupráci s VŠUP a ČVUT. V únoru 2002 Akademie zřídila Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU) jako informační pracoviště zajišťující nakladatelskou a ediční činnost všech fakult a složek AMU. Vzniklo jako nástupce Edičního centra AMU, které bylo vybudováno na základě přiděleného grantu v roce 1995. V roce 2008 pak pod vysokou školou spustila svůj provoz Galerie AMU (GAMU).

Sídlo[editovat | editovat zdroj]

Budova rektorátu Akademie múzických umění v Praze.

Rektorát AMU se nachází v Hartigovském paláci na Malé Straně, který je propojen s Lichtenštejnským palácem, v němž sídlí HAMU. Divadelní fakulta (DAMU) sídlí v Paláci Kokořovských a Filmová a televizní fakulta (FAMU) v Paláci Lažanských. Společným prostorem pro všechny fakulty je pak nově zrekonstruovaný měšťanský dům U Bílého jelena na horním konci malostranského Tržiště.

K AMU patří také budova Koleje učebního střediska Hradební, známá také pod označením Kolej dr. Ivana Sekaniny, která se nachází v historickém centru Prahy a mimopražským studentům všech tří fakult nabízí celkem 71 pokojů a 129 lůžek. Ubytování poskytuje i nově zrekonstruované zařízení umístěné kousek od Malostranského náměstí, pod Pražským hradem na Tržišti.

 • Divadlo DISK sídlí přímo v budově DAMU v Karlově ulici. Svými parametry a zázemím odpovídá menšímu repertoárovému divadlu. Slouží k praktické výuce studentů zejména posledních ročníků některých studijních oborů DAMU. DISK zahájil svou činnost premiérou Mahenova Nasreddina v roce 1945. V roce 1993 se sídlo na šest let přesunulo z dřívější budovy Unitária do Divadla v Celetné. V roce 1999 byla dokončena výstavba nynějšího prostoru v atriu Divadelní fakulty.[3] Ročníkoví pedagogové stojí v čele dvou souborů, které tvoří studenti 4. ročníku herectví Katedry činoherního divadla a Katedry alternativního a loutkového divadla. Režie inscenací se ujímají studenti příslušného oboru každé z kateder, případně pedagogové ročníku nebo externí profesionálové. Výpravy k inscenacím tvoří studenti scénografických oborů DAMU a organizaci každého projektu zajišťuje tým dvou až tří studentů Katedry produkce. Ostatní divadelní profese jsou ve fakultním divadle zajišťovány profesionálními zaměstnanci. K dispozici jsou studentům truhlářská, zámečnická dílna, malírna, kašérna a krejčovna. V průběhu akademického roku se v DISKu vyprodukuje nejméně osm inscenací, měsíčně se zde odehraje přes 20 představení. K dalším aktivitám divadla patří také zájezdy - absolvující ročníky se pravidelně účastní mezinárodních studentských festivalů v Brně, Bratislavě, příležitostně i dalších přehlídek po celé Evropě.
  Kolej Hradební.
  Budova Divadelní fakulty s divadlem DISK.

Fakulty[editovat | editovat zdroj]

Omylem je asociování zkratky JAMU s některou z fakult této univerzity. Uvedená zkratka patří samostatné Janáčkově akademii múzických uměníBrně.

Akce AMU[editovat | editovat zdroj]

 • Festival Nová generace se koná již několik let, zpravidla v podzimních měsících. Nová generace je festival tanečních vysokých škol, mezi nimiž vystupují i studenti z Katedry nonverbálního divadla či z Katedry tance HAMU. Program probíhá například v Divadle Inspirace či v Divadle DISK na DAMU.
 • Jazzové nádvoří zahrnuje sérii tří velkých koncertů, které jsou většinou iniciované dvěma českými jazzovými katedrami - pražskou HAMU a brněnskou JAMU. Festival se koná již tři roky vždy v červnu, jeden den v Brně a dva dny v Praze.
  Jazzové nádvoří v roce 2018.
 • AMU párty je akce určená pro všechny studenty, pedagogy, zaměstnance i absolventy napříč fakultami. Konala se třikrát vždy na konci akademického roku (květen nebo červen) - v roce 2016 ve Vile Štvanici, v Tiskárně na vzduchu (2017) a v roce 2018 se opět vrátila na Štvanici. AMU párty vznikla u příležitosti 70. výročí vzniku školy. Program události je většinou složen z vystoupení hudebních kapel stávajících studentů nebo absolventů AMU.
  AMU párty ve Vile Štvanici (2018).

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Od roku 2007 vydává AMU Dodatek k diplomu (DS); v roce 2009 získala AMU Diploma Supplement Label, roku 2013 byl DSL na základě žádosti úspěšně obnoven. Na období let 2014–2020 získala AMU ERASMUS Charter a vstoupila do programu ERASMUS+.

AMU jako celek je členem evropských univerzitních a uměleckých asociací s přesahem i mimo evropský kontinent, např. EUA a ELIA, jejichž prostřednictvím se zapojuje do evropské vzdělávací politiky (kupř. účast na konferenci EUA o kvalitě v Göteborgu v listopadu 2013); fakulty jsou pak členy oborových mezinárodních asociací.

Na všech fakultách je kladen důraz na rozšiřování a zkvalitňování nabídky anglických akreditovaných programů i krátkodobých neakreditovaných kurzů a letních škol.

Ocenění[editovat | editovat zdroj]

 • 2009: Posluchačka katedry režie FAMU Zuzana Kirschnerová-Špidlová zvítězila s filmem Bába v kategorii Cinéfondation na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes.
 • 2013: Dechové trio TRIFOGLIO (Jana Kopicová – hoboj, Jana Černohouzová – klarinet, Denisa Propilková – fagot) získalo 3. cenu v kategorii komorních souborů na soutěži Chieri International Competition 2013. Dále trio získalo 1. místo, titul laureáta a absolutního vítěze na Mezinárodní soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu.
 • 2015: Projekt Korekce českého souboru VerTeDance získal cenu Herald Angel edinburského festivalu Fringe. Na projektu se autorsky podíleli mladí pedagogové AMU Tereza Ondrová (HAMU) a Jiří Havelka (DAMU).
 • 2015: Inscenace Rituální vražda Gorge Mastromase pražského Divadla DISK v režii Adama Svozila získala Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší českou divadelní inscenaci nového textu za rok 2015.
 • 2016: Čerstvá absolventka HAMU, hornistka Kateřina Javůrková, uspěla v Mezinárodní interpretační soutěži ARD v Mnichově a získala 2. místo (první nebylo uděleno).
 • 2016: Hraný snímek Furiant režiséra a scenáristy Ondřeje Hudečka získal zvláštní cenu poroty pro krátkometrážní film za režii na Sundance Film Festivalu. Získal také ocenění na festivalu Palm Springs International ShortFest v kategorii studentský hraný film do patnácti minut a byl nominován na studentského Oscara Americké filmové akademie.
 • 2017: Natálie Schwamová vyhrála klavírní soutěž YAMAHA.
 • 2017: Tvůrčí tým souboru Pomezí, složený z absolventů DAMU (Kateřina Součková, Lukáš Brychta a Štěpán Tretiag) získal Cenu Divadelních novin v kategorii Alternativní divadlo.
 • 2018: Dokument Mečiar režisérky a studentky FAMU Terezy Nvotové byl oceněn HLAVNÍ CENOU TRILOBIT 2018.[4]

Významní absolventi[editovat | editovat zdroj]

Čestné doktoráty[editovat | editovat zdroj]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2016 [online]. Akademie múzických umění v Praze [cit. 2017-11-25]. S. 55, 61. Dostupné online. 
 2. Výroční zprávy. www.amu.cz [online]. [cit. 2018-11-07]. Dostupné online. (česky) 
 3. DISK - O Disku. www.divadlodisk.cz [online]. [cit. 2018-10-25]. Dostupné online. 
 4. Úspěchy a ocenění [online]. www.amu.cz [cit. 2018-10-24]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]