Slezská univerzita v Opavě

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Slezská univerzita v Opavě
latinsky Universitas Silesiana Opaviensis
Budova rektorátu Slezské univerzity v Opavě
Motto
Quidquid discis, tibi discis
Zkratka SU[1]
Rok založení 1991
Typ školy veřejná[2]
Vedení
Rektor (seznam) doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
Kvestor Ing. Jaroslav Kania
Prorektor pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
Prorektor pro rozvoj RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Prorektor pro vědu a zahraniční styky prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Předseda akademického senátu Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Počty akademiků (k roku 2016[3])
Počet bakalářských studentů 3529
Počet magisterských studentů 1337
Počet doktorandů 170
Počet akademických pracovníků 301
Další informace
Počet fakult 3
Sídlo Opava
Zeměpisné souřadnice
http://www.slu.cz/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Slezská univerzita v Opavě (oficiálně zkratka SU, někdy též podle internetové domény SLU) je veřejná vysoká škola, vznikla na „zelené louce“, bez možnosti navázat na delší existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Přitom už v roce 1870 usilovala Opava o založení univerzity. Vznikla pod názvem „Slezská univerzita“ 28. září 1991 ze dvou slezských fakult brněnské Masarykovy univerzity, které byly zřízeny o rok dříve.[4][5]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Komorní pěvecký sbor – zpívání na schodech

Již ve středověku patřila Opava k městům s poměrně rozvinutým školstvím. V letech 1625–1626 vznikl v Opavě jezuitský klášter. Roku 1627 dal Albrecht z Valdštejna přilehlý kostel jezuitům do užívání, kteří v roce 1630 založili jezuitské gymnázium. V roce 1643 pak byla v Opavě založena i jezuitská kolej, v níž v sedmdesátých letech 17. století působil ve významné funkci historik Bohuslav Balbín. Roku 1773 byl jezuitský řád na nátlak evropských panovníků papežem Klementem XIV. zrušen. Latinská jezuitská kolej se poté stala základem pouze opavského gymnázia, kde se vyučovalo německy. Při gymnáziu bylo v roce 1814 založeno muzeum, dnes Slezské zemské muzeum, nejstarší na území českého státu. Od roku 1853 budova sloužila zemskému sněmu (zemské vládě), v současnosti je sídlem Zemského archivu.

K prvnímu vážnému pokusu o založení univerzity v Opavě, byť nakonec rakousko-uherskou vládou ve Vídni odsouzenému k nezdaru, došlo v roce 1870. V souvislosti s polonizací šlo o nezdařený přesun univerzity z haličského Lvova; tato univerzita by však byla německá.

Až po druhé světové válce, kdy nastaly podstatné změny ve složení obyvatelstva žijícího na území českého Slezska, byla zahájena zásadní jednání o české Slezské univerzitě. Tehdy se předpokládalo, že vzhledem k průmyslovému charakteru Ostravy se toto město stane sídlem vysokého školství technického zaměření, zatímco Opavě jako tradičnímu politicko-kulturnímu centru českého Slezska, připadne univerzita s humanitními fakultami (filozofickou, pedagogickou, právnickou a lékařskou v Opavě a přírodovědeckou fakultou v Ostravě).

Po únoru 1948 však byly podmínky pro možný vznik Slezské univerzity značně omezeny, a tak se v Opavě z původních snah podařilo realizovat pouze vznik Vyšší pedagogické školy, která tu v letech 1953–1959 připravovala učitele se způsobilostí vyučovat v šestých až osmých třídách základní školy. I tato instituce byla ale později direktivním zásahem přemístěna do Ostravy, kde z ní postupně vznikla Pedagogická fakulta. Ta se po roce 1991 stala základem Ostravské univerzity.

Protože ještě v šedesátých letech nebyly v Ostravě vytvořeny dostatečné podmínky pro existenci fakulty, vyučovaly se dále po dobu několika let přírodovědné obory v Opavě, kde k tomu dobře posloužil právě objekt zrušené Vyšší pedagogické školy. S velkou intenzitou se o vzniku Slezské univerzity v Opavě jednalo opět v období politického uvolnění v letech 1968–1969. Po prvních slibných krocích musely být ovšem tyto snahy s nástupem tzv. normalizace zastaveny.

Ke vzniku Slezské univerzity tedy mohlo dojít teprve po zásadních společenských proměnách, po 17. listopadu 1989. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se právním nositelem příprav vzniku Slezské univerzity stala Masarykova univerzita v Brně, jejíž akademický senát 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Výuka na obou nových fakultách byla zahájena 8. října 1990. Více než staleté snahy města Opavy pak završil zákon České národní rady ze dne 9. července 1991 o zřízení mj. Slezské univerzity se sídlem v Opavě, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Slezská univerzita se tak spolu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Západočeskou univerzitou v Plzni, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravskou univerzitou stala jednou z pěti nově zřízených univerzit na území České republiky.

Struktura[editovat | editovat zdroj]

Součástí Slezské univerzity jsou tři fakulty a jeden ústav:

Studium[editovat | editovat zdroj]

Zasedání akademických senátů a vědeckých rad

Slezská univerzita v Opavě realizuje studijní obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském (Ph.D.) stupni studia, v prezenční, případně kombinované formě.

Základní nabídka oborů[editovat | editovat zdroj]

 • Ekonomie
 • Filologické vědy
 • Fyzikální obory
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Informatické obory
 • Matematické obory
 • Obory z oblasti historie
 • Publicistika, knihovnictví a informatika
 • Umění a užité umění

Ubytování a stravování[editovat | editovat zdroj]

Opavské části univerzity disponují několika objekty umístěné v různých lokalitách města, kapacita kolejí je dostatečně velká i pro ty žadatele, kteří jsou přijati až v září. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) a v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy.

Ubytovací kapacita v Karviné v kolejích Kosmos a Na Vyhlídce čítá cca tisíc lůžek, stravování je zde zabezpečeno menzou, bufety a studentskou restaurací v areálu Kosmos.

Studentské aktivity[editovat | editovat zdroj]

Oslava Dne studentstva

AIESEC Karviná[editovat | editovat zdroj]

AIESEC Karviná je pobočkou mezinárodní studentské organizace AIESEC, která má jen v České republice 330 členů a ročně zprostředkuje více než 600 zahraničních stáží pro vysokoškolské studenty a absolventy. Mezi další aktivity patří zprostředkování kontaktu mezi studenty a firmami a realizace vzdělávacích projektů vedených studenty ze zahraničí.

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity[editovat | editovat zdroj]

Nezisková organizace Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (zkráceně ASPSU) se zabývá se organizováním studentských akcí nejrůznějšího druhu (majálesu, univerzitního plesu, filmového klubu a dalších akcí) a koordinuje tak studentský život v Opavě.

Internetový zpravodaj PIKS TV[editovat | editovat zdroj]

Prezentace a představení oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví a Informační studia a knihovnictví, Ústavu informatiky, FPF SLU v Opavě kombinací humorné i seriózní formy.

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity[editovat | editovat zdroj]

Komorní pěvecký sbor má za sebou desítky koncertů a veřejných vystoupení u nás a v zahraničí, kam pravidelně vyjíždí. Zkouší každé úterý od 18 hodin na Olbricově 25, Opava.

Opavská pobočka Sdružení historiků ČR[editovat | editovat zdroj]

SHČR (Historický klub 1872) je dobrovolnou organizací, která sdružuje profesionální pracovníky historických oborů, učitele dějepisu, studenty historie i vážné zájemce o historii, kteří projeví zájem o činnost SHČR.

Studentské politologické fórum[editovat | editovat zdroj]

Občanské sdružení Studentské politologické fórum je nepolitickým nezávislým sdružením studentů a dalších členů akademické obce věnujících se studiu a bádání na poli politologie a příbuzných sociálních věd.

Univerzitní sportovní klub[editovat | editovat zdroj]

USK prostřednictvím instruktorů realizuje především školy bezpečného INLINE bruslení, lyžařskou a snowboardovou školu nejen pro dospělé, ale také pro mateřské a základní školy, dále kurzy kitingu, kurzy skákacích bot a také se aktivně věnuje vodní turistice.

Studentský filmový klub ÚSES[editovat | editovat zdroj]

Studentský filmový klub Ústavu středoevropských studií vzniknul v březnu roku 2016 se souhlasem děkana Fakulty veřejných politik a pod záštitou Ústavu středoevropských studií. Smyslem organizace jsou pravidelné schůzky a promítání snímků v rámci vyučovaných předmětů studijního programu a následná moderovaná diskuze.

Časopis Tmavomodrý svět[editovat | editovat zdroj]

Studium v zahraničí[editovat | editovat zdroj]

V rámci programu celoživotního vzdělávání LLP/Erasmus, zajišťovaného Evropskou unií, univerzita spolupracuje s desítkami institucí po celé Evropě (Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Portulgalsko, Švédsko, Velká Británie a mnoho dalších), část studia lze tak absolvovat na zahraničních partnerských institucích. Nabízí také zprostředkování individuálního studia v zahraničí, výjezdy se stipendijními organizacemi, programy a nadacemi nebo jazykové a letní školy.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Přehled vysokých škol v ČR - 1. Veřejné vysoké školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - MŠMT.cz [online]. Dostupné online. 
 2. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 
 3. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2016 [online]. Slezská univerzita v Opavě [cit. 2017-11-25]. S. 104, 118. Dostupné online. 
 4. Historie a současnost Slezské univerzity v Opavě [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě [cit. 2015-03-07]. Dostupné online. 
 5. § 1 písm. a) a § 2 zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. Dostupné online.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]