Moravská vysoká škola Olomouc

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Moravská vysoká škola Olomouc
BEA campus Olomouc
ZkratkaMVŠO
Rok založení2005
Typ školysoukromá vysoká škola
Vedení
Rektordoc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
Ředitel zřizující společnostiRNDr. Josef Tesařík
Další informace
SídloOlomouc
AdresaTř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, 779 00, Česko
https://www.mvso.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která vznikla roku 2005. Od roku 2013 sídlí v moderní budově BEA campus Olomouc. Nabízí unikátní prostředí[zdroj?], jehož hlavním cílem je podpora malých a středních podniků v regionu se zaměřením na rozvoj business inovací. Za tímto účelem je pod jednou střechou propojena oblast podpory businessu, vzdělávání a akcelerace podniků, což škole umožňuje aktivně podporovat a realizovat inovační procesy v olomouckém regionu.

Studijní obory[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské[editovat | editovat zdroj]

Ekonomika a management[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem je vysoká uplatnitelnost absolventů v prostředí tržní ekonomiky či v dalším vysokoškolském studiu. Tento cíl se nám daří velmi dobře plnit, aktuální výše uplatnitelnosti absolventů MVŠO je 97%. Toto vysoké číslo je výsledkem neustálého tlaku na kvalitu vysokoškolského studia na MVŠO.

Cílem studijního programu Ekonomika a management je vychovávat absolventy, kteří budou připraveni:

 • pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oblasti ekonomiky a managementu,
 • vstoupit na trh práce v pozici nižšího či středního managementu v existujících firmách či institucích státní správy,
 • či rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost.

Studenti budou schopni se teoreticky i prakticky orientovat v tržní ekonomice, získají přehled o organizačně právních formách podnikání, o přístupech k řízení a financování organizace a o sledování a vyhodnocování její hospodářské činnosti při existenci různých podmínek realizace. Získané znalosti budou studenti umět prakticky aplikovat při řešení praktických ekonomických a manažerských situace.

Systémové inženýrství a informatika[editovat | editovat zdroj]

Absolvent bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika najde široké uplatnění v organizacích vytvářejících a užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to soukromoprávní subjekty (podniky různého typu, obchodní společnosti, finanční instituce, společnosti působící v oblasti ICT apod.) nebo veřejnoprávní subjekty (orgány veřejné moci) a ve zdravotnických organizacích.

Předpokládá se jeho uplatnění v praxi jako výkonného i tvůrčího pracovníka v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií, tedy v oblastech zaměřených na informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy, počítačové systémy, sítě a komunikační technologie:

Magisterské[editovat | editovat zdroj]

Ekonomika a management[editovat | editovat zdroj]

Absolvent získá titul Ing. a bude schopen

 • podrobně charakterizovat klíčové ekonomické kategorie a principy z pohledů mikroekonomické a makroekonomické teorie a zhodnotit jejich aplikaci na aktuální hospodářko-politické problémy,
 • charakterizovat a využívat jak standardní matematicko-statistické metody a ekonometrické modely, tak i pokročilé metody kvantitativní a kvalitativní analýzy ekonomických dat,
 • vysvětlit všechny významné procesy probíhající v organizačních jednotkách, jejich vzájemné vazby, dynamiku a udržitelnost,
 • podrobně charakterizovat klíčové výchozí rámce, teorie, modely a metody řízení organizačních jednotek ve všech fázích jejich životního cyklu, porovnat standardní a vybrané alternativní teorie, modely a metody řízení (včetně aspektů leadershipu a podnikatelského přístupu)
 • vysvětlit klíčové organizační, řídící, finanční a správní procesy, které probíhají v organizačních jednotkách,
 • identifikovat a popsat významné složky okolí organizační jednotky a jejich vliv na strategii a řízení,
 • vysvětlit a aplikovat současné principy ekonomicko-manažerského rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost rozhodovacích subjektů.

Cíle[editovat | editovat zdroj]

Hlavním cílem vzdělávacího programu Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) je uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce nebo při dalším studiu. Za tímto účelem jsou pravidelně inovovány studijní plány, a to i díky stálému kontaktu MVŠO s mnoha firemními partnery a díky znalosti aktuálních potřeb trhu. Aktuální informace: k 30. 9. 2016 je na ÚP evidováno 2,12 % absolventů MVŠO. Absolventi MVŠO jsou úspěšní v prostředí tržní ekonomiky, 97,4 % z nich má práci, podniká nebo pokračuje v dalším studiu. MVŠO udržuje se svými absolventy kontakt i po ukončení studia. Nabízí jim účast nejen na workshopech a vyžádaných přednáškách, ale i na významných a kulturních akcích, které se na její půdě pořádají.[1]

Praxe[editovat | editovat zdroj]

Studenti se neučí pouze teorii, ale učí se ji především aplikovat v praxi už během studia. Tomu významně napomáhá prostředí BEA campusu Olomouc, ale také povinná odborná praxe tvořící podstatnou část výuky ve všech třech letech studia. Odborná praxe je integrální součástí výuky v jednotlivých ročnících studia všech studijních oborů MVŠO. Cílem praxe je seznámit studenty s reálnou situací v oborech, ověřit si získané teoretické znalosti a praktické dovednosti a rovněž umožnit kontakty s možnými budoucími zaměstnavateli. Studenti si tak prohlubují vědomosti získané v teoretické části výuky a současně je aplikují v praktickém životě. Odborná praxe může sloužit studentům rovněž jako východisko pro zpracování seminárních a ročníkových prací, ale i pro závěrečnou bakalářskou práci.[2]

CSR (společenská odpovědnost firem)[editovat | editovat zdroj]

Studenti MVŠO řeší v rámci studia rovněž projekty z oblasti společenské odpovědnosti firem. Na projektech spolupracují se soukromými společnostmi a díky tomu ještě více prohlubují znalosti přímo z praxe.[3]

Mezinárodní spolupráce[editovat | editovat zdroj]

Velkou pozornost věnuje škola rovněž mezinárodním vztahům. Studenti mohou využít nabídky dvaceti šesti zahraničních univerzit, na které mohou vyjet v rámci programu Erasmus, a bilaterální dohodu s ruskou státní technickou univerzitou v Iževsku (web).

Partneři MVŠO v programu Erasmus:[4]

 • University of Hasselt (Belgie)[1]
 • Technical University Varna (Bulharsko)[2]
 • Business School PAR (Chorvatsko)[3]
 • Institute of Technology Carlow (Irsko)[4]
 • Utena University of Applied Sciences (Litva)[5][nedostupný zdroj]
 • Aleksandras Stulginskis University (Litva)[6]
 • Budapest Business School-College of Finance and Accountancy (Maďarsko)[7]
 • Budapest Business School – Zalaegerszeg College of Business Administration (Maďarsko)[8] Archivováno 7. 2. 2018 na Wayback Machine
 • Óbuda University (Maďarsko)[9]
 • Nordhausen University of Applied Science (Německo)[10]
 • DHBW Villingen – Schwenningen (Německo)[11]
 • Ruhr-Universität Bochum (Německo)[12]
 • University of Economics and Humanities  (Polsko)[13]
 • The Academy of Business in Dąbrowa Górnicza (Polsko)[14]
 • Opole University (Polsko)[15]
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Polsko)[16]
 • European University of Business (Polsko)[17]
 • Polytechnic Institute of Guarda (Portugalsko)[18]
 • Peraeus University of Applied Sciences (Řecko)[19]
 • Theresan Military Academy (Rakousko)[20]
 • J.SELYE University (Slovensko)[21]
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko)[22]
 • University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Slovinsko)[23]
 • Yildirim Beyazit University Ankara (Turecko)[24]
 • Istanbul Gelisim University (Turecko)[25]
 • Sakarya University (Turecko)[26]

V současné době má škola podepsané memorandum o spolupráci s čínskou univerzitou.

Ústavy a kabinety[editovat | editovat zdroj]

Škola má pět odborných ústavů a Poradenské a kariérové centrum. Ti společně garantují a realizují výuku:[5]

 • Ústav managementu a marketingu
 • Ústav ekonomie
 • Ústav podnikové ekonomiky
 • Ústav informatiky a aplikované matematiky
 • Ústav společenských věd a práva
 • Poradenské a kariérové centrum

Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Uplatnění absolventů [online].Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, [cit. 2014-08-01]. Dostupné online. Archivováno 31. 7. 2014 na Wayback Machine
 2. Orientace na praxi [online].Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, [cit. 2014-08-01]. Dostupné online. Archivováno 29. 7. 2014 na Wayback Machine
 3. Projekty studentů MVŠO [online].Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, [cit. 2014-07-30]. Dostupné online. Archivováno 20. 1. 2016 na Wayback Machine
 4. Zahraniční aktivity [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc [cit. 2014-08-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-27. 
 5. Ústavy a kabinety [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc [cit. 2014-07-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-27. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]