Vysokoškolský diplom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Vysokoškolský diplom z roku 1810

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu a o získání příslušného akademického titulu, tedy o nabytí určité formální kvalifikace. Studijní program je absolvován v příslušném studijním oboru. Vysokoškolský diplom obsahuje označení dané vysoké školy i uděleného titulu a zpravidla je vydáván při slavnostním akademickém ceremoniálu (promoci). Spolu s ním může být také vydáván dodatek k diplomu (diploma supplement), který obsahuje vícejazyčné a podrobnější údaje o absolvovaném studijním programu (výpis všech zkoušek a zápočtů včetně hodnocení) a který díky tomu přispívá k uznání získané kvalifikace na mezinárodní úrovni. Oba doklady získané v ČR jsou opatřeny státním znakem České republiky.[1]

Podle § 57 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, se český vysokoškolský diplom, stejně jako dodatek k němu, považuje za veřejné listiny ve smyslu občanského zákoníku a proto se předem předpokládá jeho autenticita i pravdivost, ledaže by byl prokázán opak. Padělání a pozměňování veřejné listiny je pak chráněno zákonem, jde o trestný čin (§ 348 trestního zákoníku).

Krom výše uvedených dokladů o vysokoškolském studiu (vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu) se dle vysokoškolského zákona vedle nich též za doklady o studiu uvádějí následující: průkaz studenta (např. ISIC), výkaz o studiu (tzv. vysokoškolský index), doklad o vykonaných zkouškách, potvrzení o studiu.

Červený diplom[editovat | editovat zdroj]

Tzv. červený diplom je označení pro vysokoškolský diplom v červených deskách (podle něj toto hovorové označení), který může získat absolvent vysoké škole při splnění určitých podmínek definovaných vnitřním předpisem vysoké školy nebo její části (typicky fakulty). Ostatní (běžné) vysokoškolské diplomy, které jsou při slavnostních akademických ceremoniálech (promocích) předávány, pak oproti červeným vysokoškolským diplomům, mají desky standardní barvy (např. modré). Podmínky k udělení červeného diplomu jsou nejčastěji definovány příslušným Studijním a stipendijním řádem. V podstatě se tak jedná o studenta (absolventa), který „prospěl s vyznamenáním“, tedy splnil za dobu studia tyto určité podmínky. V zahraničí se jedná o označení tzv. „Honours“. Podmínky pro získání červeného diplomu mohou být upraveny různě, jednou z několika podmínek např. může být to, že průměrná klasifikace studenta nepřevýšila hodnotu 1,5 na standardní klasifikační stupnici ECTS atd. Červený diplom je zpravidla rovněž úzce spjat s možností díky svým studijním výsledkům pobírat finanční odměnu. Student (následně tedy absolvent), který později tento diplom obdrží, tak většinou pobírá i příslušné stipendium (prospěchové, mimořádné či jiné).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.

Související odkazy[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]