Seznam fakult podle vysokých škol v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je seznam fakult vysokých škol v Česku seřazených podle jednotlivých vysokých škol.

Veřejné vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také ve článku Seznam vysokých škol v Česku#Veřejné vysoké školy v Česku.

Univerzita Karlova[editovat | editovat zdroj]

 1. Právnická fakulta, Praha 1
 2. Pedagogická fakulta, Praha 1
 3. Filozofická fakulta, Praha 1
 4. Evangelická teologická fakulta, Praha 1
 5. Fakulta sociálních věd, Praha 1
 6. Přírodovědecká fakulta, Praha 2
 7. Matematicko-fyzikální fakulta, Praha 2
 8. 1. lékařská fakulta, Praha 2
 9. 2. lékařská fakulta, Praha 5
 10. Fakulta humanitních studií, Praha 5
 11. Katolická teologická fakulta, Praha 6
 12. Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha 6
 13. Husitská teologická fakulta, Praha 4
 14. 3. lékařská fakulta, Praha 10
 15. Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
 16. Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
 17. Lékařská fakulta v Plzni, Plzeň

Masarykova univerzita[editovat | editovat zdroj]

 1. Právnická fakulta, Brno
 2. Lékařská fakulta, Brno
 3. Přírodovědecká fakulta, Brno
 4. Filozofická fakulta, Brno
 5. Pedagogická fakulta, Brno
 6. Ekonomicko-správní, Brno
 7. Fakulta informatiky, Brno
 8. Fakulta sociálních studií, Brno
 9. Fakulta sportovních studií, Brno

Univerzita Palackého v Olomouci[editovat | editovat zdroj]

 1. Cyrilometodějská teologická fakulta, Olomouc
 2. Filozofická fakulta, Olomouc
 3. Právnická fakulta, Olomouc
 4. Lékařská fakulta, Olomouc
 5. Pedagogická fakulta, Olomouc
 6. Přírodovědecká fakulta, Olomouc
 7. Fakulta tělesné kultury, Olomouc
 8. Fakulta zdravotnických věd, Olomouc

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích[editovat | editovat zdroj]

 1. Pedagogická fakulta, České Budějovice
 2. Zemědělská fakulta, České Budějovice
 3. Přírodovědecká fakulta, České Budějovice
 4. Teologická fakulta, České Budějovice
 5. Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
 6. Filozofická fakulta, České Budějovice
 7. Ekonomická fakulta, České Budějovice
 8. Fakulta rybářství a ochrany vod, České Budějovice

Západočeská univerzita v Plzni[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta strojní, Plzeň
 2. Fakulta elektrotechnická, Plzeň
 3. Fakulta pedagogická, Plzeň
 4. Fakulta aplikovaných věd, Plzeň
 5. Fakulta ekonomická, Plzeň
 6. Fakulta právnická, Plzeň
 7. Fakulta filozofická, Plzeň
 8. Fakulta zdravotnických studií, Plzeň
 9. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Plzeň

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem[editovat | editovat zdroj]

 1. Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem
 2. Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem
 3. Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem
 4. Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem
 5. Přírodovědecká fakulta, Ústí nad Labem
 6. Filozofická fakulta, Ústí nad Labem
 7. Fakulta strojního inženýrství, Ústí nad Labem
 8. Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem

Univerzita Hradec Králové[editovat | editovat zdroj]

 1. Pedagogická fakulta, Hradec Králové
 2. Fakulta informatiky a managementu, Hradec Králové
 3. Filozofická fakulta, Hradec Králové
 4. Přírodovědecká fakulta, Hradec Králové

Ostravská univerzita[editovat | editovat zdroj]

 1. Pedagogická fakulta, Ostrava
 2. Filozofická fakulta, Ostrava
 3. Přírodovědecká fakulta, Ostrava
 4. Fakulta umění, Ostrava
 5. Fakulta sociálních studií, Ostrava
 6. Lékařská fakulta, Ostrava

Slezská univerzita v Opavě[editovat | editovat zdroj]

 1. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava
 2. Fakulta veřejných politik, Opava
 3. Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta technologická, Zlín
 2. Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín
 3. Fakulta multimediálních komunikací, Zlín
 4. Fakulta aplikované informatiky, Zlín
 5. Fakulta humanitních studií, Zlín
 6. Fakulta logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta veterinárního lékařství, Brno
 2. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno
 3. Farmaceutická fakulta, Brno

Vysoká škola ekonomická v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Národohospodářská fakulta, Praha 3
 2. Fakulta podnikohospodářská, Praha 3
 3. Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3
 4. Fakulta financí a účetnictví, Praha 3
 5. Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3
 6. Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

České vysoké učení technické v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta stavební, Praha 6
 2. Fakulta strojní, Praha 6
 3. Fakulta elektrotechnická, Praha 6
 4. Fakulta architektury, Praha 6
 5. Fakulta informačních technologií, Praha 6
 6. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha 1
 7. Fakulta dopravní, Praha 1
 8. Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

Vysoké učení technické v Brně[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta stavební, Brno
 2. Fakulta strojního inženýrství, Brno
 3. Fakulta chemická, Brno
 4. Fakulta architektury, Brno
 5. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno
 6. Fakulta informačních technologií, Brno
 7. Fakulta podnikatelská, Brno
 8. Fakulta výtvarných umění, Brno

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava[editovat | editovat zdroj]

 1. Hornicko-geologická fakulta, Ostrava
 2. Fakulta strojní, Ostrava
 3. Fakulta materiálově-technologická, Ostrava
 4. Fakulta ekonomická, Ostrava
 5. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava
 6. Fakulta stavební, Ostrava
 7. Fakulta bezpečnostního inženýrství, Ostrava

Technická univerzita v Liberci[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta strojní, Liberec
 2. Fakulta textilní, Liberec
 3. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec
 4. Ekonomická fakulta, Liberec
 5. Fakulta umění a architektury, Liberec
 6. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Liberec
 7. Fakulta zdravotnických studií, Liberec

Univerzita Pardubice[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta chemicko-technologická, Pardubice
 2. Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice
 3. Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice
 4. Filozofická fakulta, Pardubice
 5. Fakulta zdravotnických studií, Pardubice
 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Pardubice
 7. Fakulta restaurování, Litomyšl

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta chemické technologie, Praha 6
 2. Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha 6
 3. Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha 6
 4. Fakulta chemicko-inženýrská, Praha 6

Česká zemědělská univerzita v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta lesnická a dřevařská, Praha 6
 2. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha 6
 3. Technická fakulta, Praha 6
 4. Provozně ekonomická fakulta, Praha 6
 5. Fakulta životního prostředí, Praha 6
 6. Fakulta tropického zemědělství, Praha 6

Mendelova univerzita v Brně[editovat | editovat zdroj]

 1. Agronomická fakulta, Brno
 2. Lesnická a dřevařská fakulta, Brno
 3. Provozně ekonomická fakulta, Brno
 4. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno
 5. Zahradnická fakulta, Lednice

Akademie múzických umění v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Hudební a taneční fakulta, Praha 1
 2. Divadelní fakulta, Praha 1
 3. Filmová a televizní fakulta, Praha 1

Janáčkova akademie múzických umění v Brně[editovat | editovat zdroj]

 1. Hudební fakulta, Brno
 2. Divadelní fakulta, Brno

Státní vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také ve článku Seznam vysokých škol v Česku#Státní vysoké školy v Česku.

Univerzita obrany[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta vojenského leadershipu, Brno
 2. Fakulta vojenských technologií, Brno
 3. Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové

Policejní akademie České republiky v Praze[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta bezpečnostně právní, Praha 4
 2. Fakulta bezpečnostního managementu, Praha 4

Soukromé vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také ve článku Seznam vysokých škol v Česku#Soukromé vysoké školy v Česku.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta ekonomických studií
 2. Fakulta právních a správních studií

Zahraniční vysoké školy[editovat | editovat zdroj]

Související informace naleznete také ve článku Seznam vysokých škol v Česku#Zahraniční vysoké školy v Česku.

Hornoslezská vysoká škola obchodní v Katovicích[editovat | editovat zdroj]

 1. Zahraniční fakulta, Ostrava

Vysoká škola Humanitas v Sosnovci[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta společenských studií, Vsetín

Vysoká škola manažerská ve Varšavě[editovat | editovat zdroj]

 1. Fakulta Jana Amose, Karviná

Související články[editovat | editovat zdroj]